Podsumowanie roku

Drodzy Parafianie…

Rok 2020 przeżywaliśmy w Kościele jak cały świat w nowej rzeczywistości – pandemii koronawirusa oraz związanych z nią wielu ograniczeń w życiu rodzinnym, społecznym i duszpasterskim.

       Po raz trzeci staję przed Wami, podsumowując kolejny rok wspólnej pracy budowania kościoła duchowego i materialnego w parafii Narodzenia Pańskiego w Błoniu oraz kościoła w Passie.

        Rok 2020 rozpoczeliśmy jeszcze w normalnych warukach od wizyt duszpasterskich – kolędy w styczniu i pierwszych dniach lutego oraz od światowego dnia chorego 11 lutego gdy do sakramentu Namaszczenia Chorych przystąpiło 77 osób z parafii i poza jej granic.

       Niestety, marzec przyniósł całkowitą zmianę w pracy duszpasterskiej ze względu na pandemię. Zostały ograniczone ilości osób mogących uczestniczyć we Mszach Świętych do 5 osób a później uzależniono ilość uczestniczących w nabożeństwach od powierzchni kościoła co odbiło się na planowanych działaniach duszpasterskich. Musieliśmy odwołać planowane na marzec Misje Parafialne i Bierzmowanie oraz wyjazdy pielgrzymkowe na Białoruś i do Chorwacji – w kwietniu i czerwcu. Został odwołany termin Beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Również drastycznie zmalały dochodach parafii, mimo ofiarności przychodzących do kościoła i wpłacających ofiary na konto parafii.

       Mimo malejących dochodów nadal były prowadzane prace materialne nad upiększaniem naszego kościoła (co uważam za prawdziwy cud). Jeszcze w lutym został przeprowadzony remont zakrystii, toalety i korytarza przy zakrystii oraz klatki schodowej na chór i sam chór. Został naprawiony stojący zegar. W marcu były prowadzone nadal prace, m.in. wyremontowana i pomalowana została antresola nad wyjściem z kościoła, wyremontowano zadaszenie nad wejściem do kościoła oraz wyłożono je boazerią wewnątrz. Zostały naprawione i pomalowane wszystkie drzwi do kościoła. Wszystkie prace prowadził Pan Grzegorz, nasz organista. Na początku kwietnia parafia zyskała nowy dębowy krzyż misyjny z pasyjką Pana Jezusa poświęcony w Wielki Piątek. Krzyż został wykonany przez Pana Grzegorza Bartosika, a umocnienia do niego przez Pana Mariana Stachlewskiego. Na przełomie kwietnia i maja zostały wybudowane granitowe schody do kościoła oraz poprawione wszystkie wejścia i podjazdy do świątyni przez firmę zewnętrzną. W maju zawieszone zostały mosiężne płyty napisowe pod pomnikami bł. ks. Jerzego Popiełuszki i Sługi Bożego Prymasa Tysiąclecia- dar Pana Cezarego Sibińskiego. Został generalnie wyremontowany cokół i pomnik św. Jana Pawła II. Główne wejście do kościoła zyskało skalniaki pokryte kamienną korą, a schody stalowe balustrady. 

       Nie zapominaliśmy też o świątyni w Passie – w połowie maja zostały zamontowane kolejne okna w kościele – pięć sztuk tzw. średnich, w tym trzy uchylne. Zostały też przekazane w kolejnych miesiącach trzy klęczniki, szopka bożonarodzeniowa z figurami oraz monstrancja. Mieszkańcy zakupili świecznik do paschału.

        W trosce o budowę duchową kościoła w Passie wielką pomocą służył przez cały miniony rok Ks. Prałat Tadeusz Jaworski, odprawiając w każdą Niedzielę i Święta – Msze Święte oraz Nabożeństwa.

       W kolejnych miesiącach trwała nadal budowa przy kościele i plebanii. Zostały zakupione iglaki, którymi obsadzono parkan od ul. Powstańców, prowadzone były prace zabezpieczające filary przy zadaszeniu między kościołem a plebanią. Została poprawiona i pomalowana kapliczka Matki Bożej przy kościele.

        W tym czasie zostały zakupione dla kościoła: nowy trybularz, figura Matki Bożej Fatimskiej – dar członków Apostolatu Maryi Królowej Trzeciego Tysiąclecia oraz kolejne figury zwierząt do całorocznej szopki. Zostały też zakupione trzy skrzynie i trzy komody na banery, elementy do Grobu Pana Jezusa i szopki bożonarodzeniowej, oraz profesjonalny kreszer z osprzętem.

        Dbaliśmy też o wygląd wokół kościoła: został wywieziony gruz z parkingu przez Państwa Tomasików oraz wyrównany teren wokół skweru przy kaplicy Matki Bożej obok świątyni – został wyrównany białym kamieniem, a nierówności na parkingu i dojazdy do plebanii wyrównane zostały drobnym kamieniem.   

            W kolejnych miesiącach została pomalowana i wyremontowana lewa antresola i schody prowadzące do niej przez Pana Grzegorza. Pan Jerzy (elektryk) zainstalował oświetlenie na obu antresolach oraz schodach.

            Od połowy października rozpoczęliśmy zewnętrzny remont naszej świątyni: zostały udrożnione rynny, umyte mury, uzupełnione ubytki. Cały kościół został pomalowany przez firmę zewnętrzną. Okna dzwonnicy zostały wyklejone kolorową folią, a witraż na wieży został podświetlony. Kościół został zabezpieczony przed gołębiami. Dzięki Panu Markowi, właścicielowi podnośników zmniejszyliśmy koszt remontu. Ostatnim etapem remontów w tym roku były prace prowadzone na plebanii: zostały odnowione korytarze przy kancelarii oraz klatka schodowa na piętro. Została postawiona ściana i zamontowane drzwi do ks. Proboszcza oraz poprawiono drzwi do ks. Prałata.

         Nasza świątynia w ostatnim kwartale zyskała: nową monstrancję ufundowaną anonimowo przez naszą parafiankę, zostały zakupione herby trzech ostatnich Papieży i Biskupów Warszawy, Pan Grzegorz Bartosik wykonał cztery nowe klęczniki – dwa ślubne i dwa z oparciami, wykonał podstawę pod figurę Matki Bożej Fatimskiej tzw. feletron oraz rozetę z Dzieciątkiem Jezus. Zostały też zakupione dwie ikony aniołów do prezbiterium. Dzieci komunijne ufundowały nowy kielich mszalny a bierzmowani nowy czerwony ornat z Duchem Świętym. Rodzina Państwa Magnuszewskich ufundowała bezdotykowe urządzenie do dezynfekcji rąk.

         Przez cały miniony rok Pan Grzegorz Ciesielski z synem opiekowali się oczkiem wodnym za domem parafialnym oraz wykonywali wszelkie prace awaryjne na plebanii. Pan Madrak wykonywał wszystkie prace hydrauliczne. Pan Grzegorz, Włodzimierz i Waldemar obok swoich obowiązków troszczyli się o zieleń i porządek wokół kościoła i plebanii, a Panie Marie o czystość, dezynfekcje w kościele oraz strojenie kwiatami kościoła wewnątrz i na zewnątrz.

        Obok budowy kościoła materialnego prowadzona była budowa kościoła duchowego i budowanie braterstwa w służbie i pomocy bliźnim.

        Przez cały rok trwała pomoc potrzebującym podczas pandemii. Co tydzień kilka lub kilkanaście osób otrzymywały pomoc żywnościową. Były gromadzone dary dla potrzebujących na Święta Wielkanocne i Święta Bożego Narodzenia przy kaplicy Prymasa Tysiąclecia oraz przez zbiórkę ofiar pieniężnych do puszek i na konto parafii co pozwoliło obdarować na Wielkanoc 45 rodzin, a na Boże Narodzenie 30 rodzin i 130 dzieci.

            Mimo pandemii pamiętaliśmy o potrzebujących pomocy: były przeprowadzone zbiórki dla domów dziecka na szpitale dziecięce oraz kraje dotknięte klęskami żywiołowymi.

           Kolejną okazją do budowania kościoła duchowego były w tym roku od 11 marca codziennie prowadzone nabożeństwa o ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie. Jak co roku były comiesięczne spotkania z rodzicami i dziećmi komunijnymi, spotkania w grupach dla kandydatów do bierzmowania (poza zakazem ze względu na pandemię). Mimo trudności odbyły się w małych grupach I-sze Komunie Święte oraz młodzież przystąpiła do Sakramentu Bierzmowania. Były prowadzone rekolekcje adwentowe, cotygodniowe nabożeństwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Św. Judy Tadeusza, nabożeństwa Eucharystyczne, Nabożeństwa okresowe, Dzień Chorego, comiesięczne Msze o uzdrowienie, comiesięczne Msze w intencji dzieci poczętych i osób, które podjęły Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, Msze i spotkania z grupami parafialnymi, ministrantami, Kołami Żywego Różańca, Odnową w Duchu Świętym, grupą Biblijną, scholą i Caritasem.

              Budując wspólnotę parafialną mimo pandemii odbyliśmy w tym roku pielgrzymkę autokarową na Węgry do Budapesztu

             Te wszystkie inicjatywy w budowaniu kościoła materialnego i duchowego, jak również pomoc potrzebującym, nie byłyby możliwe bez waszej moi drodzy ofiarności i zaangażowania. Dziękuję wszystkim za ich serce i pomoc. Dziękuję wszystkim ofiarodawcom i sponsorom z parafii oraz wielu osobom spoza jej granic. Dziękuję wszystkim, którzy dbali o wygląd i stan kościoła oraz budynków parafialnych.

             Dziękuję też moim współpracownikom: kapłanom ks. Pawłowi i ks. Prałatowi Taduszowi jak również ks. Wiesławowi i ks. Andrzejowi. Dziękuję Organiście, Kościelnym, Paniom sprzątającym, Pani w kuchni, Panu Jerzemu, Panu Grzegorzowi z synem. Dziękuję Radzie Parafialnej oraz wszystkim grupom parafialnym: Członkom Żywego Różańca, Odnowie w Duchu Świętym, scholi, ministrantom i lektorom, asyście eucharystycznej Panów, grupie biblijnej, katechetom…

             Pamiętam też w modlitwie o kapłanach pomagającym nam wcześniej: śp. ks. Piotrze i chorym ks. Rajmundzie.

            Nie sposób wymienić osób, które pomogły w tym roku w rozwoju materialnym i duchowym naszej parafii. Wszystkim należą się słowa wdzięczności. Serdeczne Bóg zapłać.

            Przed nami nowe wyzwania i nowe nadzieje na 2021 rok, ufam, że dzięki Bożemu błogosławieństwu i opiece Matki Bożej podołamy przy zaangażowaniu nas wszystkich, bo przecież budujemy nasz wspólny dom dla nas i następnych pokoleń, którym przyjdzie mieszkać i żyć w parafii Narodzenia Pańskiego w Błoniu.

Statystyka Udzielonych Sakramentów w 2020 roku:

  1. rozdanych komunii św. –   35 000  szt. (było 55 000)
  2. chrzty – 40 dzieci
  3. do I Komunii Św. Przystąpiło – 73 dzieci
  4. do Bierzmowania – 79 osób
  5. do Namaszczenia Chorych – 96 osób
  6. Sakrament Małżeństwa – tylko 5 par
  7. pogrzebów – 65  (było 56)