Zapowiedzi przedmałżeńskie

Zapowiedzi Przedmałżeńskie – publiczne ogłoszenie zamiaru zawarcia związku małżeńskiego wobec miejscowej wspólnoty parafialnej. Element kościelnej formy zawierania małżeństwa, wprowadzony na mocy Soboru Laterańskiego w 1215 roku. Ogłaszano je trzykrotnie w kościołach parafialnych obu stron mających zawrzeć małżeństwo.

Konferencja Episkopatu Polski, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, postanowiła w roku 1986, że każde zamierzone małżeństwo musi być podane do publicznej zapowiedzi nawet wówczas, gdy duszpasterz jest moralnie przekonany o stanie wolnym narzeczonych. Zapowiedzi mają być głoszone w parafiach stałego i tymczasowego miejsca zamieszkania każdej ze stron. Jedna ze stron (jeśli jest z innej parafii) ma dostarczyć do kancelarii parafialnej, gdzie ma być ślub, zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi.