Intencje Mszalne

30.06. 2024 r. – XIII Niedziela Zwykła

godz.  8.00 + gr. Mieczysławę Felczak (ostatnia)

godz. 10.00  – za parafian

                     – o pokój na świecie, Ukrainie i Ziemi Świętej

                     – O łaskę zdrowia i błog Boże oraz miłość do Pana Jezusa dla ks. Pawła z racji imienin ( od parafian)

                     – O łaskę uzdrowienia i opiekę Matki Bożej dla Ewy i Mieszka                     

                     + Mirosławę Miłosławską- Kozak

                     + Andrzeja Foryś w 4 rocz. śmierci, Jadwigę Foryś

godz. 12.00  + Helenę, Piotra Kozikowskich

godz. 12.00  O Boże błog, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Piotra z racji imienin, Pauliny z racji 28 urodzin oraz Jana z racji imienin

godz. 18.00 O błog Boże i potrzebne łaski dla Wiesława Wróbla z racji 75 rocz. urodzin

1.07. godz. 7.00 +  gr. Waldemara- Andrzeja Leszczyńskiego

        godz. 18.00 W int Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego o dobre jej owoce

2.07.  godz. 7.00 + Helenę Świtaj

                            O łaskę zdrowia i błog. Boże dla Mariana Świtaj

         godz. 18.00 + gr. Waldemara-Andrzeja Leszczyńskiego

3.07.  godz. 7.00  O szcęśliwą operację i łaskę zdrowia dla Haliny Jankowskiej

          godz. 7.00 + Gumperta Jankowskiego

          godz. 18.00 + gr. Waldemara-Andrzeja Leszczyńskiego

4.07. godz. 7.00 + gr. Waldemara-Andrzeja Leszczyńskiego

         godz. 18.00 O świętość, miłośći wierność dla kapłanów

5.07. godz. 7.00 + gr. Waldemara-Andrzeja Leszczyńskiego

         godz. 18.00 + zbiorowa za zmarłych

6.07. godz. 7.00 + Dorotę Wardziak w 4 rocz. śmierci

         godz. 8.00 w int. K.Ż.R.

         godz. 18.00  + gr. Waldemara-Andrzeja Leszczyńskiego

23.06. 2024 r. – XII Niedziela Zwykła

godz.  8.00 + Władysławę Śliwińską w 13 rocz. śmierci, Jana Śliwińskiego

godz. 10.00  – za parafian

                     – o pokój na świecie, Ukrainie i Ziemi Świętej

                     – Dziękczynna za miniony rok szkolno-katechetyczny prośbą o błog Boże i potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej w wakacje dla nauczycieli, katechetów oraz uczniów

                     + Macieja Tomasika w 17 rocz. śmierci

                     + Kazimierza Kaniewskiego w 33 rocz. śmierci,

                     + Kazimierę Krajewską

godz. 11.30  + Józefa Wieteska, Jana Stefaniaka, Jana Wieteska w dniu Ojca

godz. 11.30  + Jana Borkowskiego w 49 rocz. śmierci, Jadwigę Borkowską w 32 rocz. śmierci

godz. 13.00 + gr. Mieczysławę Felczak

godz. 18.00 + Helenę, Aleksandra Petrykowskich

24.06. godz. 7.00 +  gr. Mieczysławę Felczak

           godz. 7.00 + Jana Sosnowskiego z racji imienin

           godz. 18.00 Dziękczynna z prośbą o Boże Błog, potrzebne dary i łaski, opiekę Bożej Opatrzności i Matki Bożej dla Emilii z okazji 60 rocz. urodzin

25.06.  godz. 7.00 + za dusze w czyśćcu cierpiące

            godz. 7.00 + Gumperta Jankowskiego

            godz. 18.00 + gr. Mieczysławę Felczak

26.06.  godz. 7.00  + gr. Mieczysławę Felczak

            godz. 7.00 + Gumperta Jankowskiego

            godz. 18.00 + Włodzimierza Matusiaka z racji imienin

27.06. godz. 7.00 + Gumperta Jankowskiego

           godz. 7.00 + Ivana Semczyszaka, cr. Semczyszaków

           godz. 18.00 + gr. Mieczysławę Felczak

28.06. godz. 7.00 + gr. Mieczysławę Felczak

           godz. 7.00 + Gumperta Jankowskiego

           godz. 18.00 O Boże błog, potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i opiekę Świętej Bożej Opatrzności dla ks. Pawła z racji imienin (od Margarytek)

29.06. godz. 7.00 + gr. Mieczysławę Felczak

           godz. 7.00 + Stefana Deczkowskiego w 4 rocz. śmierci, cr. Deczkowskich, Chapułów, Stadników

           godz. 18.00  + Wiesława Kowalika z racji 16 rocz. śmierci

16.06. 2024 r. – XI Niedziela Zwykła

godz.  8.00 + Helenę, Annę, Stanisława Nowek, Krystynę, Mariannę Władysława Kawka

godz. 10.00  – za parafian

                     – o pokój na świecie, Ukrainie i Ziemi Świętej

                     – Dziękczynna z prośbą o błog Boże i potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Ludwiki Kwiatkowskiej z racji 95 urodzin

                     – Dziękczynna za szczęśliwe rozwiązanie z pośbą o potrzebne łaski dla Joanny i Oliwierka

                     + Alicję, Józefa Płaszczyńskich, Franciszka Ostrowskiego

                     + Feliksę Jarosz w 4 rocz. śmierci, Jana, Adama Jarosz

                     + Krystynę Regulską w 1 rocz. śmierci

                     + Antoniego, Alfredę Starczewskich

                     + Luizę Chojnacką

godz. 11.30  O błog. Boże i potrzebne łaski dla Aliny Kober z racji imienin

godz. 11.30  + gr. Mieczysławę Felczak

godz. 13.00 O Boże błog, potrzebne dary i łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Kornelii z racji 7 rocznic urodzin

godz. 18.00 O opiekę Bożej Opatrzności i Św. Michała Archanioła z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla Sławka, Ani i Malwiny i ich rodzin

17.06. godz. 7.00 + Gumperta Jankowskiego

           godz. 7.00 + Luizę Chojnacką

           godz. 18.00 + gr. Mieczysławę Felczak

18.06.  godz. 7.00 + gr. Mieczysławę Felczak

            godz. 7.00 + Gumperta Jankowskiego

            godz. 18.00 + Józefa Kuzę ( int. od syna Jarosława z rodziną)

19.06.  godz. 7.00  + Luizę Chojnacką        

            godz. 7.00 + Gumperta Jankowskiego

            godz. 18.00 + gr. Mieczysławę Felczak

20.06. godz. 7.00 + Gumperta Jankowskiego

           godz. 7.00 +

           godz. 18.00 + gr. Mieczysławę Felczak

21.06. godz. 7.00 + gr. Mieczysławę Felczak

           godz. 7.00 O łaskę zdrowia i bł Boże dla Aliny Kober z racji

                             imienin

           godz. 18.00 + Henrykę Marciniak w 3rocz. śmierci

22.06. godz. 7.00 + Gumperta Jankowskiego

           godz. 7.00

           godz. 18.00  + gr. Mieczysławę Felczak

awę Felczak