Intencje Mszalne

Intencje Mszalne – I Niedziela Adwentu – 3.12.2023 r.

godz. 8.00  Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa i Niepokal. Sercu Maryi za grzechy: zniewagi, bluźnierstwa i profanacji

godz. 10.00  – za parafię

                       – O ustanie wojny na Ukrainie i w Ziemi Świętej

                       – O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla rodziny Żaczek

                       – O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla ks. Andrzeja z racji imienin

                        + Alicję, Krzysztofa, Wojciecha Smolińskich

                        + Cezarego Fabiańskiego w 7 rocz. śmierci

godz. 11.30  + Janusza, Barbarę, Marka, Zdzisława, Czesława Pawłowskich

godz. 11.30 + Janinę, Mariana Sikorskich, Jana Roberta Łupina

godz. 13.00 + Jana Biernackiego w 10 rocz. śmierci

godz. 18.00  O opiekę Bożej Opatrzności i Św. Michała Archanioła z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej i opiekę Św. Józefa dla Sławka, Ani i Malwiny

Intencje Mszalne  4.12 – 9.12.2023 r.

4.12.  godz. 7.00 + za dusze w czyśćcu cierpiące

           godz. 7.00 O szczęśliwe rozwiązanie dla Agnieszki

           godz. 18.00  W int Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

5.12. godz. 7.00  +  za dusze w czyśćcu cierpiące

          godz. 7.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla rodziny Kalińskich

          godz. 18.00 + Beatę Shenkman

6.12. godz. 7.00 + Macieja Tomasika, cr. Karwowskich, Tomasików

         godz. 7.00 + Mariannę Kalińską

         godz. 18.00 O łaskę zdrowia dla Marii Kołakowskiej

7.12. godz. 7.00 +

          godz. 7.00

          godz. 18.00 O łaskę świętości, miłość i wierność dla kapłanów

8.12. godz. 7.00 Dziękczynna za otrzymana łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Barbary i jej rodziny

          godz. 7.00

          godz. 18.00 O błogosławieństwo   Boże i potrzebne łaski dla Agaty Brzezińskiej

9.12. godz. 7.00

          godz. 7.00

          godz. 18.00 + Julię Matys w 7 rocz. śmierci

Intencje Mszalne – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 26.11.2023 r.

godz. 8.00  + gr. Barbarę Ciach

godz. 8.00  O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla ks. Andrzeja z racji imienin (od Margaretek)

godz. 10.00  – za parafię

                       – O ustanie wojny na Ukrainie i w Ziemi Świętej

                       – O łaskę powrotu do pełni zdrowia dla ks. Prałata

                        + Władysława Gaweł w 26 rocznicę śmierci,

                        + Andrzeja Grodzkiego z racji  imienin

                        + Zdzisława Nowocień z racji imienin

godz. 11.30  + Ireneusza Zielińskiego w 3 rocznicę śmierci

godz. 13.00 + Janinę Żabka w 29 rocznicę śmierci, Józefa Żabkę, Jana Drobogost

godz. 13.00 + Beatę Shenkman, Ewę Węgorzewską, Annę Buźniak

godz. 18.00  + Roberta Paciorkowskiego w 3 rocznicę śmierci, Mirosława Paciorkowskiego

Intencje Mszalne  27.11 – 2.12.2023 r.

27.11.  godz. 7.00 + za dusze w czyśćcu cierpiące

             godz. 18.00  + gr. Barbarę Ciach

28.11. godz. 7.00  +  gr. Barbarę Ciach

            godz. 18.00 +Jana Cholewińskiego w 30 rocznicę śmierci

29.11. godz. 7.00 + gr. Barbarę Ciach 

            godz. 18.00 + Jana, Zofię Wnęk

30.11. godz. 7.00 + Henrykę, Ryszarda Kołodziejaków, całą rodzinę Banaszków

            godz. 18.00 +  gr. Barbarę Ciach (ostatnia)

1.12. godz. 7.00 + za dusze w czyśćcu cierpiące

            godz. 18.00 +  zbiorowa za zmarłych

2.12. godz. 7.00 + za dusze w czyśćcu cierpiące

            godz. 18.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Alana z racji 16 urodzin

Intencje Mszalne – XXXIII  Niedziela Zwykła – 19.11.2023 r.

godz. 8.00  + gr. Barbarę Ciach

godz. 8.00  + Marię Konowrocką w 2 rocznicę śmierci, Irenę, Władysława Łazowskich, Barbarę, Stefana Tomaszewskich

godz. 10.00  – za parafię

                       – O ustanie wojny na Ukrainie i w Ziemi Świętej

                        + Anastazję Samoraj w 50 rocznicę śmierci, Mieczysława Samoraj w 23 rocznicę śmierci

                        + Alicję Barwińską

godz. 11.30  + Józefa Wieteska w 17 rocznicę śmierci

godz. 13.00 + Mariannę, Mariana Dziubów

godz. 13.00 O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Elżbiety i Janusza z racji imienin oraz dla ich dzieci

godz. 18.00  + Janusza, Barbarę, Marka, Zdzisława Pawłowskich

Intencje Mszalne  20.11 – 25.11.2023 r.

20.11.  godz. 7.00 + gr. Barbarę Ciach

             godz. 18.00  + Alicję Barwińską

21.11. godz. 7.00  + za dusze w czyśćcu cierpiące

            godz. 18.00 + gr. Barbarę Ciach

22.11. godz. 7.00 + gr. Barbarę Ciach 

            godz. 18.00 + za dusze w czyśćcu cierpiące

23.11. godz. 7.00 + za dusze w czyśćcu cierpiące

            godz. 18.00 +  gr. Barbarę Ciach

24.11. godz. 7.00 + gr. Barbarę Ciach

            godz. 18.00 +  za dusze w czyśćcu cierpiące

25.11. godz. 7.00 + za dusze w czyśćcu cierpiące

            godz. 18.00 + gr. Barbarę Ciach

, Edwarda Grochulskich, Irenę, Janusza Szczepańskich, Jerzego Sobkowicza