Duszpasterze

Kapłani obecnie pracujący w parafii:

Proboszcz: ks. kanonik Grzegorz Wieteska (1986, 2018) wicedziekan dekanatu błońskiego

Wikariusz: ks. Paweł Olejarz (2002, 2015) kapelan Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

Rezydent: ks. prałat Tadeusz Jaworski (1972, 2006) Rektor cmentarza w Palmirach, kapelan Ochotniczej Straży pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej w powiecie warszawskim zachodnim

Ksiądz pomagający: ks. Andrzej i ks. Wiesław

Kapłani pracujący w parafii w latach 1996-2006:

PROBOSZCZOWIE:

 • ks. kanonik Leszek Bruliński (pierwszy proboszcz – założyciel parafii)
 • ks. prałat Tadeusz Jaworski
 • ks. kanonik Grzegorz Wieteska

WIKARIUSZE:

 • ks. Sławomir Cieślak
 • ks. Artur Patrejko
 • ks. Jacek Zalewski
 • ks. Genadij Kozłow
 • ks. Jarosław Maszkiewicz
 • ks. Michał Kotowski
 • ks. Tomasz Wicherek
 • Ks. Sławomir Hermanowicz