Rada Parafialna

Realizacja planu w roku 2013:

1. Wykonanie ogrzewania gazowego kościoła i plebanii.
2. Wykonanie podwójnych okien w witrażach.
3. Wykonanie podwójnych okien w witrażach bocznych.
4. Przygotowanie do budowy pomnika Prymasa Tysiąclecia Kardynała Wyszyńskiego.
5. Przygotowanie prac niezbędnych do rozpoczęcia budowy Kościoła w miejscowości Pass.

Magdalena Rak – sekretarz