Schola

Póki mego życia, chcę śpiewać Panu
i grać mojemu Bogu, póki mi życia starczy.
Niech miła Mu będzie pieśń moja,
będę radował się w Panu.
Ps 104,33-34

Schola to grupa młodzieży, która dba o oprawę niedzielnej Mszy Świętej. Śpiewamy pieśni liturgiczne tradycyjne i nietradycyjne.

W naszej parafii odbywają się spotkania scholi:

  • dziecięcej – w piątek o godz. 16.30;
  • młodzieżowej – w piątki o godz. 18.30 i soboty o godz. 19.00.

Wszystkich, którzy chcą śpiewać (i słoń nie nadepnął im na ucho), zapraszamy na nasze próby.

Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się i weselcie, i grajcie!
Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,
przy trąbach i dźwięku rogu:
radujcie się wobec Pana, Króla!

Ps 98,4-6