Życzenia imieninowe dla ks. Prałata

Z okazji imienin
– w imieniu własnym, ks. Pawła oraz kapłanów pomagających: ks. Piotra i ks. Rajmunda –        
życzymy Tobie, Wielebny Księże Prałacie,
byś przez całe swoje życie podążał z ufnością i nadzieją za Panem.
Wszystko, co robisz, czyń z młodzieńczą pasją – mimo przeżytych już lat.
Ciesz się światem i spotkanymi ludźmi, a Twoje serce niech przepełnia miłość,
którą podzielisz się z potrzebującymi.
Pielęgnuj w sobie uśmiech, nie zatracaj nigdy poczucia humoru.
Staraj się słuchać bardziej Boga niż podszeptów ludzi,
a On pokaże Tobie Prawdę i obdarzy Cię swoim błogosławieństwem.
Obok życzeń przyjmij Drogi Księże Tadeuszu
podziękowanie za to że jesteś nadal w parafii, że przez czas gdy podjąłem po Tobie posługę proboszcza
(mija już 15-ty miesiąc) nigdy nie było między nami spięć, awantur ani kłótni,
a jak ufam – również niedomówień.
Wiem, że jest to ewenement w historii ostatnich lat w Błoniu, ale jak w to mocno wierzę jest to prawdą. Dziękuję Ci Księże Prałacie, że wspierasz minie swoim doświadczeniem i jak ufam, modlitwą.
Jestem wdzięczny, że do maja br., już jako rezydent prowadziłeś nadal budowę kościoła w Passie,
a i teraz służysz posługą duszpasterską w budującym się kościele – który jest Twoim dziełem,
odprawiając co tydzień Mszę Św.
Ufam, że jest Ci dobrze z nami, tak jak nam z Tobą, skoro mimo planowanego roku pobytu w parafii
jako rezydent – jesteś nadal z nami, służąc na miarę swoich sił
tej wspólnocie, z którą jesteś związany już drugą dekadę.
Jeszcze raz dziękuję i życzę wszelkiego dobra i Bożego błogosławieństwa.

          ks. proboszcz Grzegorz Wieteska