Żywy Różaniec

Żywy różaniec może założyć jedynie kapłan. Jednostką w żywym różańcu jest kółko żywego różańca (róża). Różę tworzy 20 osób. Na ich czele stoi zelator lub zelatorka. Opiekę duszpasterską nad nimi sprawuje przeważnie Ks.Proboszcz. Każdy kto należy do róży różańcowej, przyjmuje na siebie pewne obowiązki. Są nimi:

  1. Odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca
  2. Branie udziału w zmianach tajemnic różańcowych (odbywają się one raz w miesiącu w kościele, w niektórych parafiach są one w domach, bądź też przy kapliczkach przydrożnych)
  3. Życie duchem modlitwy różańcowej

Celem tych małych, religijnych stowarzyszeń jest:

  • wyrobienie doskonalszego życia wśród jego członków
  • wykonywanie dzieł pobożności i miłości chrześcijańskiej
  • pomnożenie kultu publicznego.

Oprócz obowiązków wyżej przedstawionych, są również korzyści płynące z odmawiania różańca we wspólnocie, np. „ci, którzy się modlą różańcem, zostaną wysłuchani, zachowani od nagłej i niespodziewanej śmierci, grzesznicy nawrócą się, itd.”

Jeśli ktoś chciałby należeć do róży różańcowej, odczuwa wewnętrzną potrzebę połączenia się z innymi w modlitwie to w naszej świątyni zmiany odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca po Mszy Św. I nabożeństwie różańcowym o godzinie 8.00. Wtedy można nawiązać kontakt z księdzem, zelatorami, bądź z poszczególnymi różami.