Intencje Mszalne

3.03. 2024 r. –  III Niedziela Wielkiego Postu

godz.  8.00  Wynagradzająca  Najśw. Sercu Pana Jezusa i Niekalanego Serca Matki Bożej za grzechy bluźnierstwa, zniewagi i profanacji

godz. 10.00  – za parafię            

                     – o pokój na świecie, Ukrainie i Ziemi Świętej

                     + Jana, Józefa, Leokadię, Jadwigę Zielińskich, Stanisława, Krystynę, Stanisława, Józefę Raźniak, Jana, Leokadię Kamińskich

                     + Helenę z racji imienin, Jana Chrobot

                     + Grzegorza Warmińskiego w 2 rocz. śmierci, Janinę Kosińską, Małgorzatę Wrońską

                     + Danielę Gałązka w 11 rocz. śmierci

                     + Władysławę Grabowską

godz. 11.30  O błog. Boże, potrzebne łaski szczególnie zdrowie dla Heleny Wieteska w dniu imienin oraz opiekę Matki Bożej dla Marzeny Wieteska z racji urodzin

godz. 13.00  + Helenę, Leszka, Józefa Legierskich

godz. 13.00  + Helenę Lasocką z racji imienin, Jacka Lasockiego w 27 rocz. śmierci, cr. Lasockich, Zwierzchowskich

godz. 18.00  + Helenę, Edmunda Soszyńskich i ich rodziców, Zofię, Kazimierza Paszkowskich i ich rodziców

4.03.  godz. 7.00 + za dusze w czyśćcu cierpiące

          godz.18.00  W intencji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

5.03.  godz.  7.00 +  za dusze w czyśćcu cierpiące

          godz. 18.00 + Barbarę Felczak z racji pogrzebu (int od społeczności Szkoły Podst. nr 4 w Błoniu)

6.03. godz.  7.00 + za dusze w czyśćcu cierpiące

         godz. 18.00  O rozwiązanie spraw rodzinnych i zgodę w rodzinie

7.03. godz.  7.00 + za dusze w czyśćcu cierpiące

           godz. 18.00 O łaskę miłości, wierności i świętości dla kapłanów

8.03. godz. 7.00 O błog. Boże i potrzebne łaski dla Heleny, Marzeny. Renaty, Pauliny, Małgorzaty, Iwony, Anny w Dniu Kobiet

         godz. 18.00 + Barbarę Felczak z racji pogrzebu (int. od społeczności Szkoły Podst. nr 4 w Błoniu)

9.03. godz.  7.00 + za dusze w czyśćcu cierpiące

         godz. 18.00 O Boże błog. I potrzebne łaski dla rodz. Kalińskich

Intencje Mszalne  – Wizytacja Kanoniczna ks. Kardynała Nycza

25.02. 2024 r. –  II Niedziela Wielkiego Postu

godz.  8.00  + Józefa Kocota w 20 rocz. śmierci, cr. Kocotów,  Gardzińskich

godz.  8.00  + Stanisława, Teofila Kowalczyków

godz. 10.00  – za parafię            

                     – o pokój na świecie, Ukrainie i Ziemi Świętej

                     + Antoniego Karczewskiego w 16 rocz. śmierci

                     + Andrzeja Kujawę w 16 rocz. śmierci, Krystynę, Władysława Kujawów, cr. Sobczaków

godz. 11.30  + Mariana Kaczmarka w 24 rocz. śmierci, Marka Kaczmarka w 6 rocz. śmierci, Annę Kozłowską w 5 rocz. śmierci, Jana Kozłowskiego w 24 rocz. śmierci, Elżbietę Piłat w 8 rocz. śmierci, Michała Piłata w 1 rocz. śmierci,  Genowefę Cibińską w 7 rocz. śmierci

godz. 11.30  + Sylwestra Zielińskiego w 10 rocz. śmierci

godz. 13.00  + gr. Alicję Drążkiewicz

godz. 18.00  + Zofię Perzyna w 7 rocz. śmierci, Irenę, Aleksandra Perzynów

26.02.  godz. 7.00 + gr. Alicję Drążkiewicz

            godz. 7.00 + za dusze w czyśćcu cierpiące

            godz.18.00 + Barbarę Felczak z racji pogrzebu (int. od  społeczności szkoły nr 4 w Błoniu)

27.02.  godz.  7.00 + gr. Alicję Drążkiewicz

            godz.  7.00 +  za dusze w czyśćcu cierpiące

            godz. 18.00 + cr. Dzikowskich

28.02. godz.  7.00 + za dusze w czyśćcu cierpiące

           godz.  7.00 +

           godz. 18.00 + gr.  Alicję Drążkiewicz

29.02. godz.  7.00 + za dusze w czyśćcu cierpiące

           godz.  7.00 +

           godz. 18.00 + gr. Alicję Drążkiewicz (ostatnia)

  1.03. godz. 7.00 + za dusze w czyśćcu cierpiące

           godz. 7.00 +

           godz. 18.00 + zbiorowa za zmarłych

  2.03. godz.  7.00 +

           godz.  8.00  w int K.Ż.R.

           godz. 18.00 O błog Boże, potrzebne łaski szczególnie zdrowie dla Heleny Wieteska w dniu imienin

18.02. 2024 r. –  I Niedziela Wielkiego Postu

godz.  8.00  + Zenona Zawadę w 1 rocz. śmierci, Teresę Zawada

godz. 10.00  – za parafię            

                     – o pokój na świecie, Ukrainie i Ziemi Świętej

                     – O łaskę pomocy w walce z nałogiem alkoholizmu dla Andrzeja i łaskę nawrócenia do Boga dla jego rodziny

                     + Anielę Markiewicz w 30 rocz. śmierci cr. Kacprzyków

                     + Barbarę, Franciszka

                     + Stanisława Brzozowskiego w 6 rocz. śmierci, Zofię

                        Brzozowską

godz. 11.30  + Wojciecha Wieteska z racji 12 rocz. śmierci

godz. 11.30  + Lucynę Szypszak w 17 rocz. śmierci, Stanisława, Ryszarda Szypszaków

godz. 13.00  + gr. Alicję Drążkiewicz

godz. 13.00  + Włodzimierza, Annę, Marka Ostaszewiczów, Krzysztofa Ostera

godz. 18.00  + Zofię, Halinę, Wacława, Zygmunta, Władysława Nagalskich, Andrzeja, Helenę, Władysława Cabańskich, Irenę Adamowicz

19.02.  godz. 7.00 + gr. Alicję Drążkiewicz

            godz. 7.00 + Ivana Semczyszaka w 2 rocz. śmierci, Marię Lizak, cr. Semczyszaków, Lizaków

            godz.18.00 + Konrada Zakościelnego

20.02.  godz.  7.00 + Stanisława, Irenę, Krystynę Moczydłowskich

            godz.  7.00 +  za dusze w czyśćcu cierpiące

            godz. 18.00 +  gr. Alicję Drążkiewicz

21.02. godz.  7.00 + gr.  Alicję Drążkiewicz

           godz.  7.00 +

           godz. 18.00 + Antoniego Olechno w 2 rocz. śmierci

22.02. godz.  7.00 + gr. Alicję Drążkiewicz

           godz.  7.00 +

           godz. 18.00 + Józefa Antczaka w 9 rocz. śmierci

23.02. godz. 7.00 +

           godz. 7.00 +

           godz. 18.00 + gr. Alicję Drążkiewicz

24.02. godz.  7.00 + gr. Alicję Drążkiewicz

           godz.  7.00 +

           godz. 18.00 + Jacka Szymańskiego w 1 miesiąc po śmierci