Zespół Caritas

Parafialny Zespół Caritas jest kościelną organizacją charytatywną, działającą na zasadzie całkowitego wolontariatu, a jego głównym zadaniem jest pomoc najbiedniejszym, niezaradnym, chorym i samotnym. Podstawowym problemem jest zawsze zorganizowanie funduszy, które umożliwiają realizację zadań.

Parafialny Zespół Caritas od wielu lat stara się służyć swoją pomocą parafianom i wszystkim modlącym się w naszym kościele. W zespole pracują osoby, które pełnią stałe dyżury, poświęcając swój czas ludziom znajdującym się w trudniejszej sytuacji materialnej i wszystkim, którzy potrzebują wsparcia.

Parafialny Zespół Caritas swoją opieką obejmuje w szczególny sposób osoby chore i samotne, rodziny wielodzietne, osoby starsze. Zespół stara się w miarę możliwości, aby nikt potrzebujący wsparcia nie odszedł bez pomocy. Dlatego dużo trudu wkłada w organizację zaopatrzenia w żywność, środki czystości, wydawane w każdym miesiącu.

Dziękujemy parafianom i wszystkim życzliwym ludziom, którzy wspierają naszą posługę.