Podsumowanie prac za 2022 r.

Drodzy Parafianie…

         Jak co roku o tej porze gromadzimy się, by podziękować Panu Bogu za miniony rok oraz podsumować to wszystko, czego dokonaliśmy, budując kościół duchowy i materialny parafii Narodzenia Pańskiego i Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz kościół Św. Wojciecha w Passie. Czynię to już po raz piąty.

         Miniony rok 2022 przeżywaliśmy jak cały Kościół i świat w czasie kończącej się pandemii koronawirusa oraz od lutego wojny na Ukrainie. W naszej parafii ten szczególny czas był czasem codziennej, nieprzerwanej modlitwy o ustanie pandemii a obecnie wojny u naszych braci na Ukrainie. Przy tej okazji pragnę z serca podziękować wszystkim, którzy codziennie przychodzą modlić się w tych intencjach oraz kapłanom za prowadzenie modlitw.

        Nowy rok kalendarzowy 2022 rozpoczęliśmy od wizyt duszpasterskich. Mimo trwającej jeszcze pandemii wzrosła frekwencja przyjmujących rodzin z 20% w roku 2021 do 42% w br.

        Tradycyjnie 11 lutego przeżywaliśmy Światowy Dzień Chorego – na specjalnej Mszy do Sakramentu Chorych przystąpiło 66 osób z parafii i spoza jej granic.

         Napad Rosji na Ukrainę spowodował otwarcie serc Polaków na potrzeby uciekających z ogarniętych wojną Ukraińców. Od samego początku jako wspólnota parafialna rozpoczęliśmy pomoc uchodźcom. Nasz parafialny Caritas (z Panem Grzegorzem na czele) dopomógł ponad 100 osobom znaleźć nowy dom – często u naszych parafian. Prowadziliśmy i prowadzimy do dziś pomoc żywnościową i rzeczową dla uchodźców. Nawet gdy ustała pomoc ze strony gminy zawsze była prowadzona przez nasz parafialny Caritas. Były przeprowadzone w parafii kilkukrotnie zbiórki, tace na rzecz Ukrainy. Na Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia wysłaliśmy przez Caritas Warszawski specjalne paczki do pozostających w ogarniętym wojną kraju. Oczywiście było i jest to możliwe tylko dzięki waszej kochani parafianie ofiarności i sercu.

         Mimo ogólnego kryzysu nadal były prowadzone prace materialne w parafii oraz w Passie. W parafii prace były prowadzone na bieżąco, m.in. zostało naprawione ogrodzenie z tyłu budynków po nawałnicy w lutym oraz naprawiona została podbitka na plebanii. Prace wykonał Pan Grzegorz – nasz organista. Zostały też zakupione dla kościoła m.in. chorągiew z osprzętem Bł. Stefana Wyszyńskiego – dar dzieci komunijnych i Żywego Różańca, nowy ornat – dar bierzmowanych, obraz Św. Jana Pawła II z miejscem na wota. Jednocześnie zostały po lewej stronie kościoła wykonane nowe ołtarze Św. Judy Tadeusza i Św. Jana Pawła II. Państwo Magnuszewscy dokupili figurę pastuszka do trzech króli do Szopki Bożonarodzeniowej. Do ołtarza Bł. Stefana Wyszyńskiego został zakupiony elektryczny świecznik wotywny. Panie Marie zakupiły lektorium oraz świece na Adwent. Zostały zakupione nowe banery.

           W minionym roku od marca do maja główne prace materialne były prowadzone w Passie. Zostały zamówione i wstawione nowe okrągłe okna do kościoła – 5 sztuk dar Pana Leszka Mirkowicza. Kościół zyskał nowe tynki wewnętrzne i parapety. Została wykonana podstawa pod główny ołtarz dębowy, który został przeniesiony z kościoła parafialnego (wcześniej służył jako ołtarz Św. Judy Tadeusza) W ołtarzu został zainstalowany obraz Chrystusa Umierającego na Krzyżu z początku XX wieku – dar parafii Rokitno. Zostały zakupione 24 nowe ławki z oparciami oraz 2 wolnostojące – większość  (14) to dar Państwa Lasoń z Passu, a 7 to dar Pana Wojciecha Rychlika.

Kościół zyskał też nowe tabernakulum, sygnaturkę dar p. Lasoń, 12 kinkietów, 2 kandelabry, halogeny oraz 3 żyrandole zamontowane w wejściu do kościoła, oraz w zakrystii. Zostały zakupione obrazy: Św. Wojciecha, Jezusa Miłosiernego, Św. Jana Pawła II z Bł. Stefanem Wyszyńskim. Powstały też dwie boczne kaplice oraz balkon z figurą Niepokalanej. Przed kościołem został ułożony chodnik a w kościele nowa wykładzina podłogowa dar Pana Rychlika. W grudniu kościół zyskał nowy ołtarz główny posoborowy. W najbliższych planach – są w realizacji – ambonka oraz dębowe drzwi do kościoła.  

            Poza rozwojem materialnym parafii dbaliśmy również o rozwój duchowy naszej wspólnoty. Głównym nabożeństwem przez cały rok stała się codzienna modlitwa różańcowa ze śpiewem Suplikacji, o czym wspomniałem na początku sprawozdania. Pod koniec maja przeżywaliśmy I-szy odpust parafii po przyznaniu drugiego tytułu – Bł. Stefana Kard. Wyszyńskiego połączony z Jubileuszem 50-lecia kapłaństwa ks. Tadeusza Jaworskiego. Odbyły się też rekolekcje w Wielkim Poście i Adwencie.

           W każdą I-szą sobotę miesiąca odprawiana jest Msza Św. w intencji Kół Żywego Różańca z nabożeństwem Różańcowym, prowadzimy cotygodniowe spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym oraz comiesięczne Msze z modlitwą o uzdrowienie. W tym roku miały miejsce całodobowa adoracja o pokój dla Ukrainy oraz w wigilię Wielkanocną. Są prowadzone cotygodniowe Nabożeństwa do Św. Judy Tadeusza i Maki Bożej Nieustającej Pomocy. Nabożeństwa Eucharystyczne z procesją w I-sze Niedziele Miesiąca. Comiesięczne Msze w intencji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Modlimy się też w comiesięcznych Mszach za kapłanów oraz w codziennej modlitwie przez „Margerytki”. Są też spotkania grupy Biblijnej – prowadzone przez ks. Pawła. Spotkania z rodzicami i dziećmi komunijnymi oraz z młodzieżą do bierzmowania. Są też prowadzone spotkania z ministrantami, scholą, Caritasem.

           W tym roku ważnym elementem integracyjnym parafii były spotkania i prace synodalne  pod kierunkiem Pana Mirosława Nowakowskiego w parafii, dekanacie i diecezji.

           Do integracji parafii przyczyniają się też wspólne wyjazdy pielgrzymkowe w kraju i zagranicę. W tym roku na początku lipca byliśmy w Grecji a w październiku w Polsce „Śladami Jana Pawła II”.  W planach kolejne wyjazdy w 2023 r.

               Kochani, wszystkie te inicjatywy w budowaniu kościoła duchowego i materialnego, jak również pomoc potrzebującym tak od święta, jak i na co dzień nie byłyby możliwe bez Waszej ofiarności i serca oraz zaangażowania. M.in. dzięki Wam na Święta Wielkanocne w tym roku otrzymało paczki ok. 80 rodzin i ponad 130 dzieci, a na Boże Narodzenie 43 rodziny i też ponad 130 dzieci. Przez cały rok pomoc była też świadczona niemal każdego dnia przez nasz Caritas pod kierunkiem Pana Grzegorza przewodniczącego i organisty – potrzebującym z Ukrainy, naszej wspólnoty i z sąsiednich parafii. Bóg Wam wszystkim zapłać.

               Dziękuję też moim współpracownikom: kapłanom ks. Pawłowi, ks. Prałatowi szczególnie za opiekę nad kościołem w Passie, ks. Andrzejowi i ks. Wiesławowi pomagającym w konfesjonałach i podczas świątecznych Mszy Św.

                Dziękuję Panu Grzegorzowi organiście i zastępującemu go obecnie organiście z Leszna oraz Scholi. Dziękuje kościelnym Panu Waldkowi i P.anu Włodkowi, Paniom Mariom, Panom Grzegorzom Bartosikowi i Ciesielskiemu z synem, Panu Jerzemu, Radzie Parafialnej i wszystkim grupom parafialnym oraz sponsorom i ludziom dobrej woli. Wszystkim serdeczne Bóg zapłać.

              Niech Święta Rodzina i bł. Stefan Kard. Wyszyński błogosławią nam Wszystkim na cały 2023 rok.

Ksiądz Proboszcz