Podsumowanie prac w 2021 roku

Drodzy Parafianie….

Rok 2021 to szczególny rok dla naszej wspólnoty parafialnej – Srebrny Jubileusz, czyli 25 lecie powołania parafii do istnienia.

Miniony rok przeżywaliśmy jak cały Kościół i świat w kolejnych fazach pandemii koronowirusa i nowych jej odmianach oraz związanych z nią wielu ograniczeniach w życiu rodzinnym, społecznym i duszpasterskim.

Po raz czwarty staję przed Wami podsumowując kolejny rok wspólnej pracy budowania kościoła duchowego i materialnego w parafii Narodzenia Pańskiego i Bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Błoniu oraz kościoła Św. Wojciecha w Passie.

Nowy rok rozpoczęliśmy od wizyt duszpasterskich – kolędy w styczniu i pierwszych dniach lutego w nowej pandemicznej rzeczywistości co obiło się znacznie na frekwencji przyjmujących – jedynie 20% rodzin przyjęło w swych domach kapłanów.

11 lutego jak co roku przeżywaliśmy światowy dzień chorego, do sakramentu Namaszczenia Chorych przystąpiło 67 osób z parafii i poza jej granic.  

W połowie lutego ks. Kardynał Nycz wydał dokument przyznający naszej parafii 1/3 (od strony rzeki) nowej działki pozyskanej z ogródków działkowych pod parafialny cmentarz. Czekamy już blisko rok na uzgodnienie formalności z parafią Świętej Trójcy.      

Mimo malejących dochodów nadal były prowadzane prace materialne nad upiększaniem naszego kościoła i plebanii. Jeszcze na przełomie lutego i marca został przeprowadzony generalny remont kancelarii oraz zostały wymienione i niej meble. Wszystkie prace prowadził Pan Grzegorz, nasz organista.  Na przełomie kwietnia i maja zostały wyremontowane mieszkania na piętrze plebanii, nieremontowane od ich powstania oraz powstało nowe mieszkanie dla obiecanego wikariusza z części pomieszczeń księdza prałata. Prace prowadziła firma zewnętrzna z Łowicza.

Na początku maja zostało zawieszone w prezbiterium kościoła „Oko Opatrzności Bożej” wykonany przez Siostrę Dolorez Jezierską przy współpracy Hanny Pietrzak i Grzegorza Bartosika. Odnowione zostały też ławki wokół kościoła oraz płot przy pomniku Św. Jana Pawła II przez Pana Grzegorza – organistę.

Nie zapominaliśmy też o świątyni w Passie. W połowie maja został zakupiony i zawieszony obraz Św. Wojciecha patrona kościoła oraz zostały  zamontowane drzwi ze świetlikami do zakrystii, oraz boczne.

W trosce o budowę duchową kościoła w Passie wielką pomocą służył przez cały miniony rok Ks. Prałat Tadeusz Jaworski, odprawiając w każdą Niedzielę i Święta – Msze Święte oraz Nabożeństwa.

W kolejnych miesiącach trwały nadal remonty przy kościele i plebanii. Została udrożniona rynna na kościele, odnowiony krzyż misyjny. 

W tym czasie zostały zakupione dla kościoła: nowy welon eucharystyczny, dwie komże, świece ołtarzowe na olej, nowa tablica magnetyczna na ogłoszenia, nowe figury zwierząt do szopki. Otrzymaliśmy też w ostatnim czasie od państwa Magnuszewskich figury do całorocznej szopki Bożonarodzeniowej trzech króli i pasterza.

We wrześniu zostały zakupione figury: Świętego Józefa (dar młodzieży bierzmowanej) i Św. Antoniego, do których podstawy wykonał Pan Grzegorz Bartosik. Pani Zofia Siwińska zakupiła bezdotykowe urządzenia do wody święconej.

Na początku września został naprawiony mechanizm elektryczny bram i wymieniony przewód elektryczny do nich przez Pana Waldemara.     

Przez cały rok dbaliśmy o wygląd wewnętrzny i zewnętrzny naszej świątyni i plebanii dzięki stałej pracy pracowników parafii obu Pań Marii, Pana Włodka, Pana Waldemara i Pana Grzegorza. Przynajmniej raz w tygodniu był dezynfekowany i czyszczony cały kościół: podłogi, ławki. Była koszona trawa, zbierane, liście, przycinane były drzewa i krzewy, zmieniane kwiaty przy kościele i plebanii. Pan Grzegorz Ciesielski z synem dbał o oczko wodne, wykonał też meble kuchenne do nowego mieszkania obiecanego wikariusza oraz wiele prac u ks. Prałata. Pan Madrak czuwał nad sprawami hydraulicznymi a Pan Jerzy nad elektryką kościoła i plebanii.         

Obok budowy kościoła materialnego prowadzona była budowa kościoła duchowego i budowanie braterstwa w służbie i pomocy bliźnim.

Przez cały rok trwała pomoc potrzebującym podczas pandemii. Co tydzień kilka lub kilkanaście osób otrzymywały pomoc żywnościową. Były gromadzone dary dla potrzebujących na Święta Wielkanocne i Święta Bożego Narodzenia przy kaplicy Prymasa Tysiąclecia oraz przez zbiórkę ofiar pieniężnych do puszek i na konto parafii co pozwoliło obdarować na Wielkanoc 45 rodzin a na Boże Narodzenie 40 rodzin i ponad 140 dzieci (nie tylko z naszej parafii).         Mimo pandemii pamiętaliśmy o potrzebujących pomocy: były przeprowadzone zbiórki dla domów dziecka na szpitale dziecięce oraz kraje dotknięte klęskami żywiołowymi, min Syrii czy dla Kościoła na Wschodzie.

Kolejną okazją do budowania kościoła duchowego były w tym roku (od 11 marca 2020 r.) codziennie prowadzone nabożeństwa o ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie. Co jak wierzę, wyjednało nam u Boga bardzo mało zmarłych parafian na Covid.

Ważnymi wydarzeniami w roku 2021 były przeprowadzone od 20 do 23 czerwca Misje parafialne, które głosił ks. Dariusz Kowalski. Na zakończenie Misji 23.06. przeżywaliśmy Jubileusz 25-lecia erygowania naszej parafii z udziałem ks. Biskupa Wiesława Lechowicza przewodniczącego Episkopatu Polski do spraw Uchodźców i Emigrantów.

Ważnym wydarzeniem w 2021 roku z punktu widzenia Kościoła w Polsce i naszej parafii była (12 września) Uroczystość Beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. Na początku października otrzymaliśmy relikwie pierwszego stopnia (włosy) Błogosławionego Stefana Kard. Wyszyńskiego oraz otrzymaliśmy drugi tytuł dla parafii Bł. Prymasa Tysiąclecia z możliwością obchodzenia odpustu 28 maja każdego roku.

Jak co roku były comiesięczne spotkania z rodzicami i dziećmi komunijnymi, spotkania w grupach dla kandydatów do bierzmowania (poza zakazem ze względu na pandemię). Mimo trudności odbyły się I-sze Komunie Święte oraz młodzież przystąpiła do Sakramentu Bierzmowania. Były prowadzone rekolekcje wielkopostne i adwentowe, cotygodniowe nabożeństwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Św. Judy Tadeusza, nabożeństwa Eucharystyczne, Nabożeństwa okresowe, Dzień Chorego, comiesięczne Msze o uzdrowienie, comiesięczne Msze w intencji dzieci poczętych i osób, które podjęły Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, modliliśmy się też w comiesięcznych Mszach za kapłanów oraz codziennie przez „Margerytki” Msze i spotkania z grupami parafialnymi, ministrantami, Kołami Żywego Różańca, Odnową w Duchu Świętym, grupą Biblijną, scholą i Caritasem.

Budując wspólnotę parafialną, mimo pandemii odbyliśmy w tym roku pielgrzymkę autokarową na Chorwację, do Bośni i Hercegowiny i na Czechy. W lipcu 2022 roku planujemy pielgrzymkę do Grecji.

Te wszystkie inicjatywy w budowaniu kościoła materialnego i duchowego, jak również pomoc potrzebującym nie byłyby możliwe bez Waszej moi drodzy ofiarności i zaangażowania. Dziękuję wszystkim za ich serce i pomoc. Dziękuję wszystkim ofiarodawcom i sponsorom z parafii oraz wielu osobom spoza jej granic. Dziękuję wszystkim, którzy dbali o wygląd i stan kościoła oraz budynków parafialnych.

Dziękuję też moim współpracownikom: kapłanom ks. Pawłowi i ks. Prałatowi Taduszowi jak również ks. Wiesławowi i ks. Andrzejowi. Dziękuję Organiście, Kościelnym, Paniom sprzątającym, Pani w kuchni, Panu Jerzemu, Panu Grzegorzowi z synem. Dziękuję Radzie Parafialnej oraz wszystkim grupom parafialnym: Członkom Żywego Różańca, Odnowie w Duchu Świętym, scholi, ministrantom i lektorom, asyście eucharystycznej Panów, grupie biblijnej, katechetom…

Pamiętam też w modlitwie o kapłanach pomagającym nam wcześniej: śp. ks. Piotrze i chorym ks. Rajmundzie.

Nie sposób wymienić osób, które pomogły w tym roku w rozwoju materialnym i duchowym naszej parafii. Wszystkim należą się słowa   wdzięczności. Serdeczne Bóg zapłać.

Przed nami nowe wyzwania i nowe nadzieje na 2022 rok, w maju (28/29.05.) czekają nas dwa ważne wydarzenia pierwszy to odpust parafialny na wspomnienie Prymasa Tysiąclecia, a drugi to Złoty Jubileusz Kapłaństwa ks. Prałata Tadeusza Jaworskiego.

Ufam, że dzięki Bożemu błogosławieństwu i opiece Matki Bożej oraz nowemu patronowi parafii Błogosławionemu ks. Stefanowi Kard. Wyszyńskiemu podołamy przy zaangażowaniu nas wszystkich, bo przecież budujemy nasz wspólny dom dla nas i następnych pokoleń, którym przyjdzie mieszkać i żyć w naszej parafii.

Statystyka Udzielonych Sakramentów w 2020 roku:

  1. rozdanych komunii św.  45 000  szt. (było 35 000)
  2. do chrztu przystąpiło 44 dzieci
  3. do I Komunii Św. przystąpiło 59 dzieci
  4. do Bierzmowania przystąpiły 33 osoby
  5. do Namaszczenia Chorych – 78 osób
  6. Sakrament Małżeństwa przyjęło tylko 11 par
  7. pogrzebów – 63 
  8. apostazje – 3.