Duszpasterze

Kapłani obecnie pracujący w parafii:

Proboszcz: ks. kanonik Grzegorz Wieteska (1986, 2018) wicedziekan dekanatu błońskiego

Wikariusz: ks. Paweł Olejarz (2002, 2015) kapelan Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

Rezydent: ks. prałat Tadeusz Jaworski (1972, 2006) Rektor cmentarza w Palmirach, kapelan Ochotniczej Straży pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej w powiecie warszawskim zachodnim

Ksiądz pomagający: ks. Andrzej i ks. Wiesław

Kapłani pracujący w parafii w latach 1996-2022:

PROBOSZCZOWIE:

 • ks. kanonik Leszek Bruliński (pierwszy proboszcz – założyciel parafii)
 • ks. prałat Tadeusz Jaworski
 • ks. kanonik Grzegorz Wieteska

WIKARIUSZE:

 • ks. Sławomir Cieślak              18.10.1996 – 20.06.1997
 • ks. Artur Jerzy Patrejko         22.06.1997 – 26.06.1998
 • ks. Jacek Zalewski                  27.06.1998 – 29.06.2000   (+2018)
 • ks. Gienadij Gilbert Kozlov   21.06.2000 – 28.06.2002     (+2022)
 • ks. Jarosław Maszkiewicz     29.06.2002 – 29.06.2004
 • ks. Michał Kotowski              30.06.2004 – 29.06.2005
 • ks. Tomasz Wicherek            29.06.2005 – 25.06.2007
 • ks. Sławomir Hermanowicz 26.06.2007 – 25.08.2015
 • ks. Paweł Olejarz                   26.08.2015 –