Intencje mszalne

Intencje Mszalne – IV Niedziela Zwykła  – 29.01.2023

godz. 8.00 + Józefa Jędrzejczyka w 24 rocznicę śmierci, całą rodzinę Mizerskich, Jędrzejczaków

godz. 10.00  –  za parafian

                       – O ustanie wojny na Ukrainie

                       + Jadwigę Wysocką w 10 rocznicę śmierci

                       + Kazimierza Skrońskiego z racji urodzin, Sabinę, Henryka Szymaniaków, Janinę, Antoniego Skrońskich

godz. 11.30 + Mieczysława Wesołowskiego w 6 rocznicę śmierci

godz. 13.00 +  gr. Czesława Śmietankę

godz. 13.00 + Elżbietę Kurlanc w 6 rocznicę śmierci

godz. 18.00 + Stanisława Wolańczyka z racji 83 urodzin, Irenę Wolańczyk

Intencje Mszalne  30.01 – 4.02.2023 r.

30.01.  godz. 7.00 +

             godz. 7.00 +

             godz. 18.00 + gr. Czesława Śmietankę (ostatnia)

                             Modlitwa Wiernych – za uczestników REO

31.01. godz. 7.00 +

            godz. 7.00  +

            godz. 18.00 + Zofię Krysztofik w 30 dzień po śmierci

1.02. godz. 7.00 +

            godz. 7.00 +

            godz. 18.00 + gr. Eugeniusza Kujawskiego (1)

2.02.  Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej

            godz. 8.00 + gr. Eugeniusza Kujawskiego

            godz. 10.00 +

            godz. 18.00 O łaskę miłości, wierności i świętości dla kapłanów

3.02. godz.  7.00 + gr. Eugeniusza Kujawskiego

               godz.  7.00 +

            godz. 18.00 + zbiorowa za zmarłych  

4.02. godz.  7.00 +

            godz.  8.00  w intencji Kół Żywego Różańca

            godz. 18.00 + gr. Eugeniusza Kujawskiego

Intencje Mszalne – II Niedziela Zwykła  – 22.01.2023.

godz. 8.00 + Stanisława Domurackiego w 4 rocznicę śmierci

godz. 10.00  –  za parafian

                       – O ustanie wojny na Ukrainie

                       – O łaskę zdrowia i pomyślną rehabilitację dla Bożenny

                       +  Barbarę, Alfreda Szymańskich, Mariusza Szymańskiego

                       +  Filomenę Kogut w 1 rocznicę śmierci

godz. 11.30  Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, zdrowie dla Mirosława z racji 50 urodzin oraz opiekę Matki Bożej dla rodziny   

godz. 13.00 +  gr. Czesława Śmietankę

godz. 13.00 + Jerzego Misztala w 2 rocznicę śmierci

godz. 18.00 + Ludwika Rzepkowskiego w 6 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  23.01 – 28.01.2023 r.

23.01.  godz. 7.00 + gr. Czesława Śmietankę

             godz. 7.00 + Wiesława Nowaka w 4 rocznicę śmierci

             godz. 18.00 +

24.01. godz. 7.00 +

            godz. 7.00  +

            godz. 18.00 + gr. Czesława Śmietankę

25.01. godz. 7.00 + gr. Czesława Śmietankę

            godz. 7.00 +

            godz. 18.00 + Janinę Liszkiewicz

26.01. godz. 7.00

            godz. 7.00 +

            godz. 18.00 + gr. Czesława Śmietankę

27.01. godz.  7.00 + gr. Czesława Śmietankę

               godz.  7.00 +

            godz. 18.00

28.01. godz.  7.00 + gr. Czesława Śmietankę

            godz.  7.00 +

            godz. 18.00 +

.

Intencje Mszalne – II Niedziela Zwykła  – 15.01.2023.

godz. 8.00 + Elżbietę Ryczywolską (od pracowników firmy Fanex)

godz. 10.00  –  za parafian

                       – O ustanie wojny na Ukrainie

                       +  Mirosławę Germel w 10 rocznicę śmierci, całą rodzinę Germel, Kujawskich

                       +  Reginę Kowalską w 1 rocznicę śmierci

                       +  Mariannę Krzywicką w 20 rocznicę śmierci, Tadeusza Krzywickiego w 10 rocznicę śmierci

                       + Macieja Hausza w 2 rocznicę śmierci

                       + Zbigniewa Leszczyńskiego w 43 rocznicę śmierci

godz. 11.30  + Zbigniewa Grabowskiego w 2 rocznicę śmierci, Bogusława Banasiuka w 29 rocznicę śmierci

godz. 13.00 +  gr. Czesława Śmietankę

godz. 13.00  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Cezarego w dniu chrztu oraz jego rodziców i chrzestnych

godz. 18.00 + Jolantę, Reginę, Mariana Gugałów

Intencje Mszalne  9.01 – 14.01.2023 r.

16.01.  godz. 7.00 + gr. Czesława Śmietankę

             godz. 7.00 + Zofię Krysztofik

             godz. 18.00 + dusze czyśćcowe

17.01. godz. 7.00 + Zofię Krysztofik

            godz. 7.00  + Elżbietę Ryczywolską

            godz. 18.00 + gr. Czesława Śmietankę

18.01. godz. 7.00 + gr. Czesława Śmietankę

            godz. 7.00 + ks. Bogdana Wosławskiego

            godz. 18.00 O Boże błogosławieństwo dla o. Józefa Augustyna

19.01. godz. 7.00 O Boże błogosławieństwo dla o. Józefa Augustyna

            godz. 7.00 + ks. Mariana Walencieja

            godz. 18.00 + gr. Czesława Śmietankę

20.01. godz.  7.00 + gr. Czesława Śmietankę

            godz.  7.00 + ks. Jana Świstaka

            godz. 18.00 O łaskę nawrócenia, przemianę serca dla wrogów Kościoła Świętego

21.01. godz.  7.00 + Genowefę Antczak w 16 rocznicę śmierci

            godz.  7.00 + ks. Henryka Trzaskowskiego

            godz. 18.00 + gr. Czesława Śmietankę

.

Intencje Mszalne – Niedziela Chrztu Pańskiego – 8.01.2023.

godz. 8.00 + ks. Henryka Boczka

godz. 10.00  –  za parafian

                       – O ustanie wojny na Ukrainie

                       – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Basi z racji 7 urodzin

                       +  Teresę Sochacką

                       +  Zofię Krysztofik

                       +  Elżbietę Ryczywolską

                       +  Genowefę, Kazimierza Słowińskich

godz. 11.30  Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Artura z racji 42 rocznicy urodzin i dla Jego żony Agnieszki

godz. 13.00 +  gr. Czesława Śmietankę

godz. 13.00 + Barbarę, Adama Borkowicz, Mariana Chojnackiego

godz. 18.00 + Andrzeja Russaka w 14 rocznicę śmierci, Helenę Grajdę w 21 rocznicę śmierci, Jana, Józefa Grajdów

Intencje Mszalne  9.01 – 14.01.2023 r.

  9.01.  godz. 7.00 + Bronisławę Trębacz

             godz. 7.00 + Teresę Sochacką

             godz. 18.00 + gr. Czesława Śmietankę

10.01. godz. 7.00 + gr. Czesława Śmietankę

            godz. 7.00  + Władysława Lasoń w 20 rocznicę śmierci

            godz. 18.00 O udaną operację Krystyny

11.01. godz. 7.00 + Bronisławę Trębacz

            godz. 7.00 + Teresę Sochacką

            godz. 18.00 + gr. Czesława Śmietankę

12.01. godz. 7.00 + gr. Czesława Śmietankę

            godz. 7.00 + Zofię Krysztofik

            godz. 18.00 + Teresę Sochacką

13.01. godz.  7.00 + Radosława Gęgniewicza w 4 rocznicę śmierci

            godz.  7.00 + Zofię Krysztofik

            godz. 18.00 + gr. Czesława Śmietankę

14.01. godz.  7.00 + gr. Czesława Śmietankę

            godz.  7.00 + Elżbietę Ryczywolską

            godz. 18.00 + Zofię Krysztofik

.

Intencje Mszalne – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok – 1.01.2023.

godz. 8.00  Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy zniewagi,  bluźnierstwa i profanacji

godz. 10.00  –  za parafian

                       – O ustanie wojny na Ukrainie

                       +  Mieczysława Branczewskiego (ur i im.), Feliksa, Kunegundę Karasek, Jadwigę, Jana Grzybowskich, Wacława Grzelaka, Zdzisława Branczewskiego

godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla ks. Proboszcza z racji urodzin

godz. 11.30  + gr. Czesława Śmietankę (1)

godz. 13.00 + Mieczysława Miszczaka z racji imienin, Zofię Miszczak

godz. 18.00 + Mieczysława Olejarza z racji imienin

Intencje Mszalne  2.01 – 7.01.2023 r.

  2.01.  godz.  7.00 + gr. Czesława Śmietanę

             godz. 18.00 W intencji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

  3.01.  godz. 7.00 + ks. Jerzego Sikorowskiego

             godz. 18.00 + gr. Czesława Śmietankę

  4.01.  godz. 7.00 + ks. Zenona Piskorskiego

             godz. 18.00 + gr. Czesława Śmietankę

  5.01. godz. 7.00 + gr. Czesława Śmietankę

            godz. 18.00 O miłość, wierność i świętość kapłanów

  6.01. Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli

 godz. 8.00 + ks. Eugeniusza Dziedzica

 godz. 10.00 + Mieczysława Grzeszczuka z racji imienin i urodzin

 godz. 11.30 + Henrykę Dudzik w 6 rocznicę śmierci, Stanisława Dudzika w 27 rocznicę śmierci

 godz. 13.00 + gr. Czesława Śmietankę

 godz. 18.00 + zbiorowa za zmarłych

  7.12. godz. 7.00 + gr. Czesława Śmietankę

            godz. 8.00 w intencji Kół Żywego Różańca.

            godz. 18.00 + ks. Grzegorza Kalwarczyka

.

Intencje Mszalne – Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25.12.2022 r.

godz. 24.00 – za parafian

godz. 10.00 – O ustanie wojny na Ukrainie

+ Barbarę Ciach (od Grzegorza Banaszkiewicza)

+ Sylwestra, Stanisława Włodarskich, Stanisławę, Aloizego Nalepka, Tomasza Gospodarczyka, Alicję, Sławomira Sułek

+ Ewę Stura (im.)

+ Mariana Majewskiego

+ Teresę Lesińską w 15 rocznicę śmierci, Andrzeja, Władysława Lesińskich

+ Bronisława Banytkow w 15 rocznicę śmierci, Marię Mantyka, Marię Wdowiak

+ Tadeusza Laskowskiego w 8 rocznicę. Śmierci

godz. 11.30 + gr. Annę Dziklińską

godz. 11.30 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla rodziny Sierakowskich ich dzieci i wnuków

godz. 13.00 Dziękczynna w intencji tych którzy podjeli w 2022 roku Duchową Adopcję Dziecka Poczętego

godz. 13.00 Dziękczynna w 40 rocznicę Ślubu Małgorzaty i Jerzego z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Jubilatów, ich dzieci i wnuków

godz. 18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Maksymiliana w 3 rocznicę Urodzin

Intencje Mszalne 26.12 – 31.12.2022 r.

26.12. – Święto Św. Szczepana

godz. 8.00 Dziękczynna za 45 lat małżeństwa Reginy i Sylwestra z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata wspólnego życia dla Jubilatów, ich dzieci i wnuków

godz. 10.00 za parafian

                   o pokój dla Ukrainy

                  + Janinę Bargieł

                  + Annę Sosnowską w 13 rocznicę śmierci, całą rodzinę Sosnowskich

godz. 11.30 + gr. Annę Dziklińską

godz. 11.30 + Wiesławę Skorupską

godz. 13.00 + Wiesławę, Józefa, Krzysztofa Jankowskich, Helenę, Józefa Dutkiewiczów, Bronisławę, Feliksa Jankowskich

godz. 18.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Ewy z racji imienin oraz dla całej jej rodziny

27.12. godz. 7.00 + Janinę Bargieł

          godz. 18.00 + gr. Annę Dziklińską

28.12. godz. 7.00 + gr. Annę Dziklińską

          godz. 18.00 + Kazimierza Ciach w 3 rocznicę śmierci

29.12.  godz. 7.00 + gr. Annę Dziklińską

           godz. 18.00 + Jerzego Krysztofik w 3 rocznicę śmierci

30.12. godz. 7.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Barbary

           godz. 16.30 ślub Danuty i Jerzego

           godz. 18.00 + gr. Annę Dziklińską (ostatnia)

31.12. godz. 7.00

           godz. 7.00  

           godz. 18.00 Dziękczynna za otrzymane łaski w roku 2022 dla całej rodziny z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej na 2023 rok.

.

Intencje Mszalne – IV Niedziela Adwentu – 18.12.2022 – Rekolekcje

godz. 8.00 O dar i łaskę zdrowia dla Waldemara naszego kościelnego

godz. 10.00  –  za parafian

                       – O ustanie wojny na Ukrainie

                    + Barbarę Ciach (od Małgorzaty Klewek z rodziną)

                    + Reginę Kowalską w 11 miesiąc po śmierci

godz. 11.30  + Anielę w 17 rocznicę śmierci, Jana w 39 rocznicę śmierci, Wiesława w 12 rocznicę śmierci Szymańskich

godz. 11.30  + Ryszarda Szypszaka w 19 rocznicę śmierci

godz. 13.00 + Stanisława Brojka w 9 rocznicę śmierci

godz. 18.00 + gr. Annę Dziklińską

Intencje Mszalne  19.12 – 24.12.2022 r.

Rekolekcje Adwentowe (19-20.12.)

19.12.  godz.  8.00 + Henrykę Kiewicz

             godz. 10.00  + Janinę Bargieł

             godz. 17.00 + gr. Annę Dziklińską

             godz. 19.00 + Zofię Pójdak (od wnuczek Ewy i Pauliny)

20.12.  godz. 8.00 + Jana Milczarka w 26 rocznicę śmierci, Stanisławę, Halinę Milczarków

             godz. 10.00 + Henrykę Kiewicz

             godz. 17.00 + gr. Annę Dziklińską

             godz. 19.00 + Janinę Bargieł

21.12.  godz. 7.00 + gr. Annę Dziklińską

             godz. 7.00  O rozwiązanie trudnych spraw w rodzinie

             godz. 18.00 + Janinę Bargieł

22.12. godz. 7.00 + Janinę Bargieł

            godz. 7.00  +

            godz. 18.00 + gr. Annę Dziklińską

23.12. godz. 7.00 + gr. Annę Dziklińską

            godz.  7.00 + Janinę Bargieł

            godz. 18.00 + Eugeniusza Kujawskiego w 1 rocznicę śmierci

24.12. WI G I L I A

godz. 7.00 + gr. Annę Dziklińską

            godz. 7.00 + Ewę Stefaniak

            godz. 7.00 + Janinę Liszkiewicz

            godz. 23.15. Nabożeństwo z modlitwą o Pokój na świecie i Ukrainie

            godz. 24.00 PASTERKA – za parafian

.

Intencje Mszalne – II Niedziela Adwentu – 11.12.2022

godz. 8.00 + gr. Longinę Zienkiewicz

godz. 10.00  –  za parafian

                      – O ustanie wojny na Ukrainie

                    + Barbarę Ciach (od Małgorzaty Klewek z rodziną)

                    + Zofię Pójdak (od Elżbiety i Leszka Płoch z Przewrotnego)

                    + Tomasza Wikieł (od rodziny Skrońskich)

                    + Janinę Bargieł

godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Małgorzaty Wieteska w dniu 27 urodzin

godz. 11.30  O łaskę zdrowia dla Heleny i całej rodziny

godz. 13.00 + Wacława Skrzyńskiego w 26 rocznicę śmierci

godz. 18.00 + gr. Annę Dziklińską

Intencje Mszalne  12.12 – 17.12.2022 r.

12.12.  godz.  7.00 + gr. Longinę Zienkiewicz

             godz.  7.00  + za dusze czyśćcowe

             godz. 18.00 + gr. Annę Dziklińską

13.12.  godz. 7.00 + gr. Annę Dziklińską

             godz. 7.00 + Zygmunta Biernackiego

             godz. 18.00 + gr. Longinę Zienkiewicz

14.12.  godz. 7.00 + gr. Annę Dziklińską

             godz. 7.00 +  gr. Longinę Zienkiewicz

             godz. 18.00 + Wiesławę Kwiatkowską w 2 rocznicę śmierci, całą rodzinę Wojtasiów

15.12. godz. 7.00 + Irenę Podolską w 2 rocznicę śmierci, Kazimierza Podolskiego w 25 rocznicę śmierci wraz z rodzicami

            godz. 7.00  + gr. Annę Dziklińską

            godz. 18.00 + gr. Longinę Zienkiewicz (ostatnia)

16.12. godz. 7.00 + Zygmunta Biernackiego   

            godz.  7.00 + Zofię Pójdak

            godz. 18.00 + gr. Annę Dziklińską

17.12. godz. 7.00 + gr. Annę Dziklińską

            godz. 7.00 + Zofię Pójdak

            godz. 18.00 + Wincentynę Matusik w 2 rocznicę śmierci, Leszka, Konstantego, Tadeusza Matusików

.

Intencje Mszalne – II Niedziela Adwentu – 4.12.2022

godz. 8.00 Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa i Niepokal. Sercu Matki Bożej za grzechy profanacji, bluźnierstwa i zniewagi

godz. 8.00 + Annę, Helenę, Stanisława Nowek, Mariannę, Władysława Kawka

godz. 10.00  –  za parafian

                       – O ustanie wojny na Ukrainie

                       – O pomyślną operację, cierpliwość i wytrwałość w rehabilitacji dla Huberta

                      – O łaskę powrotu do pełni zdrowia dla naszego organisty

                    + Barbarę Ciach (od Grzegorza Banaszkiewicza)

                    + Wojciecha Smolińskiego w 25 rocznicę śmierci, Alicję, Krzysztofa Smolińskich

                    + Zygmunta Biernackiego (od Grzegorza Banaszkiewicza)

                    + Barbarę, Jana Wirtek

                    + Urszulę Prążyńską w 3 rocznicę śmierci,

                    + Jadwigę Dybek w 1 rocznicę, śmierci

                    + Barbarę Kręgielską, Henrykę Szymańską

                    + Barbarę Rzepkowską

                    + Zofię Pójdak

                    + Henrykę Kiewicz

godz. 11.30  + gr. Annę Dziklińską

godz. 13.00 + gr. Longinę Zienkiewicz

godz. 18.00 + Wojciecha Ostrowskiego w 8 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  5.12 – 10.12.2022 r.

5.12.  godz.  7.00 + gr. Longinę Zienkiewicz

           godz.  7.00  + gr. Annę Dziklińską

           godz. 18.00  w inencji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

6.12.  godz. 7.00 + gr. Annę Dziklińską

           godz. 7.00 + Zygmunta Biernackiego

          godz. 18.00 + gr. Longinę Zienkiewicz

7.12.  godz. 7.00 + gr. Annę Dziklińską

          godz. 7.00 +  Zygmunta Biernackiego

          godz. 18.00 + gr. Longinę Zienkiewicz

8.12. godz.  7.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Barbary i rodziny

          godz. 7.00  + gr. Annę Dziklińską

          godz. 18.00 + gr. Longinę Zienkiewicz

9.12. godz. 7.00 + gr. Annę Dziklińską

            godz.  7.00 + gr. Longinę Zienkiewicz

            godz. 18.00 O łaskę nawrócenia i wiary dla wrogów Kościoła

10.12. godz. 7.00 + gr. Annę Dzilińską

            godz. 7.00 +  Zygmunta Biernackiego   

            godz. 18.00 + gr. Longinę Zienkiewicz

.

Intencje Mszalne – I Niedziela Adwentu – 27.11.2022

godz. 8.00 Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary oraz opiekę Matki Bożej dla ks. Andrzeja z racji imienin

godz. 10.00  –  za parafian

                       – O ustanie wojny na Ukrainie

                    + Barbarę Ciach (od Piotra Piros z rodziną)

                    + Zdzisława Nowocień (imieninowa)

                    + Zygmunta Biernackiego  od Grzegorza Banaszkiewicza)

godz. 11.30  + Janinę Żabka w 27 rocznicę Śmierci, Józefa Żabkę, Jana Dobrogost

godz. 13.00 + Ireneusza Zielińskiego w 2 rocznicę śmierci

godz. 13.00 + gr. Lidię Białecką

godz. 18.00 + gr. Longinę Zienkiewicz

Intencje Mszalne  28.11 – 3.12.2022 r.

28.11.  godz.  7.00 + gr. Longinę Zienkiewicz

             godz.  7.00  + Zygmunta Biernackiego

             godz. 18.00 + gr. Lidię Białecką

29.11.  godz. 7.00 + gr. Lidię Białecką

             godz. 7.00 + Zygmunta Biernackiego

             godz. 18.00 + gr. Longinę Zienkiewicz

30.11.  godz. 7.00 + Henryka Kołodziejaka w 1 rocznicę śmierci, Ryszarda Kołodziejaka, całą rodzinę Banaszków

             godz. 7.00 +  gr. Longinę Zienkiewicz

             godz. 18.00 + gr. Lidię Białecką

  1.12. godz.  7.00 + gr. Longinę Zienkiewicz

            godz. 7.00  + gr. Annę Dziklińską (1)

            godz. 18.00 O łaskę miłości, wierności i świętości dla kapłanów

  2.12. godz. 7.00 + gr. Annę Dziklińską

            godz.  7.00 + gr. Longinę Zienkiewicz

            godz. 18.00 + zbiorowa za zmarłych

  3.12. godz. 7.00 + gr. Annę Dzilińską

            godz. 7.00 +  Jana Łukasiewicza      

            godz. 18.00 + gr. Longinę Zienkiewicz

.

Intencje Mszalne – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 20.11.2022

godz. 8.00 + gr. Lidię Białecką

godz. 10.00  –  za parafian

                    – O ustanie wojny na Ukrainie

                    + Irenę Kowalską w 4 rocznicę śmierci, Mariannę, Adama Antczak, Krystynę Błachucką

                    + Jadwigę Kupis (od wnuczki Kasi z rodziną)

                    + Barbarę Ciach (od rodziny Stasiarczyk)

                    + Eugenię, Wacława całą rodzinę Baców, Kołodziejków, Mikusków

                    + Zygmunta Biernackiego

godz. 11.30  + Józefa Wieteska z racji 16 rocznicy śmierci

godz. 13.00 + gr. Longinę Zienkiewicz

godz. 13.00 + Marię Konowrocką

godz. 18.00 

Intencje Mszalne  21.11 – 26.11.2022 r.

21.11.  godz.  7.00 + gr. Longinę Zienkiewicz

             godz.  7.00  + Joannę Jędrzejczyk

             godz. 18.00 + gr. Lidię Białecką

22.11.  godz. 7.00 + gr. Lidię Białecką

             godz. 7.00 + Joannę Jędrzejczyk

             godz. 18.00 + gr. Longinę Zienkiewicz

23.11.  godz. 7.00 + Zygmunta Biernackiego

             godz. 7.00 +  gr. Longinę Zienkiewicz

             godz. 18.00 + gr. Lidię Białecką

24.11. godz.  7.00 + gr. Longinę Zienkiewicz

            godz. 7.00  + gr. Lidię Białecką

            godz. 18.00 + Janinę Liszkiewicz

25.11. godz. 7.00 + Zygmunta Biernackiego

            godz.  7.00 + gr. Longinę Zienkiewicz

            godz. 18.00 + gr. Lidię Białecką

26.11. godz. 7.00 + gr. Longinę Zienkiewicz

            godz. 7.00 +  gr. Lidię Białecką             

            godz. 18.00 + Roberta Paciorkowskiego w 2 rocznicę śmierci, Mirosława Paciorkowskiego

.

Intencje Mszalne – XXXIII  Niedziela Zwykła – 13.11.2022

godz. 8.00 + gr. Lidię Białecką

godz. 10.00  –  za parafian

                       – O ustanie wojny na Ukrainie

                    + Reginę Kowalską w 10 miesiąc po śmierci

                    + Izabelę Krakowiak w 5 rocznicę śmierci, Bogusława Różnieckiego w 10 rocznicę śmierci, całą rodzinę Różnieckich, Mierzejewskich

                    + Wojciecha Zawadzkiego w 2 rocznicę śmierci

                    + Jadwigę Kupis (od brata Czesława z rodziny Sękowskich)

                    + Joannę Jędrzejczyk

                    + Barbarę Ciach

godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Renaty z racji 50 urodzin i imienin oraz Jana z racji 23 urodzin

godz. 13.00 + Barbarę, Janusza, Zdzisława, Janusza, Czesława Pawłowskich

godz. 13.00  O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Elżbiety z racji 6 urodzin oraz potrzebnych darów dla rodziny

godz. 18.00  + Teresę Ostrowską w 6 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  14.11 – 19.11.2022 r.

14.11.  godz.  7.00 + Stanisławę Łęczycką z d. Pełka, Józefa Łęczyckiego

             godz.  7.00  + Joannę Jędrzejczyk

             godz. 18.00 + gr. Lidię Białecką

15.11.  godz. 7.00 + Mariannę Łęczycką z d. Sawicka, Konstantego Łęczyckiego i ich dzieci Józefa, Albinę, Stanisława

             godz. 7.00 + Barbarę Ciach

             godz. 18.00 + gr. Lidię Białecką

16.11.  godz. 7.00 + gr. Lidię Białecką

             godz. 7.00 + Katarzynę Pełka z d. Wieczorek, Antoniego Pełka i ich dzieci: Stanisławę, Franciszka, Tadeusza, Jana

             godz. 14.00 chrzest Helenki Zdanowskiej

             godz. 18.00 + gr. Longinę Zienkiewicz (1)

17.11. godz.  7.00 + gr. Longinę Zienkiewicz

            godz. 7.00  + Barbarę Ciach

            godz. 18.00 + gr. Lidię Białecką

18.11. godz. 7.00 + gr. Lidię Białecką

            godz.  7.00 + Joannę Jędrzejczak

            godz. 18.00 + gr. Longinę Zienkiewicz

19.11. godz. 7.00 + gr. Longinę Zienkiewicz

            godz. 7.00 + Barbarę Ciach                

            godz. 18.00 + gr. Lidię Białecką

.

Intencje Mszalne – XXXII  Niedziela Zwykła – 6.11.2022

godz. 8.00 Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy zniewagi, bluźnierstwa i profanacji

godz. 10.00  –  za parafian

                       – O ustanie wojny na Ukrainie

                       –  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski z racji 40 urodzin Moniki

                    + Zygmunta Kozłowskiego w 3 rocznicę śmierci, Stanisławę, Józefa, Wojciecha Kołodziejczyków

                    + Leona Ciesielskiego w 3 rocznicę śmierci

                    + Jadwigę Kupis

godz. 11.30  + Helenę, Tadeusza Milke

godz. 13.00 + gr. Lidię Białecką

godz. 13.00 + Henryka Tomaszewskiego w 5 rocznicę śmierci

godz. 18.00  O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Darii z okazji 24 rocznicę urodzin

Intencje Mszalne  7.11 – 12.11.2022 r.

 7.11.   godz.  7.00 + dusze czyśćcowe

              godz.  7.00  + gr. Lidię Białecką

              godz. 18.00 + W intencji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

8.11.  godz. 7.00 + Jadwigę Kupis

           godz. 7.00 +zmarłych członków Żywego Różańca

           godz. 18.00 + gr. Lidię Białecką

9.11.  godz. 7.00 + gr. Lidię Białecką

            godz. 7.00 + Jadwigę Kupis

            godz. 18.00 +

10.11. godz.  7.00 + Jadwigę Kupis

            godz. 7.00  + gr. Lidię Białecką

            godz. 18.00 O łaskę nawrócenia i wiary dla wrogów Kościoła

11.11. godz. 8.00 + gr. Lidię Białecką

            godz. 10.00 W intencji poległych w obronie Ojczyzny

            godz. 18.00 + Jana Stefaniaka, Alicję Przybyszewską

12.11. godz. 7.00 + Jadwigę Kupis

            godz. 7.00                 

            godz. 18.00 + gr. Lidię Białecką

.

Intencje Mszalne – XXXI  Niedziela Zwykła – 30.10.2022

godz. 8.00 + Tadeusza Marciniaka z okazji imienin

godz. 8.00 + Katarzynę Appel w 2 rocznicę śmierci

godz. 10.00  –  za parafian

                       – O ustanie wojny na Ukrainie

                       – Dziękczynna w 21 rocznicę ślubu Piotra i Kingi z prośbą o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego dla Jubilatów i ich dzieci

                    + Renatę Jastrzębską w 8 rocznicę śmierci, całą rodzinę Biskupskich, Mularczyków, Wudarczyków

                    + Marię, Franciszka, Onufrego Bryzek, Henrykę, Romana Wiśniewskich, Ryszarda Ptaszyńskiego, Beatę Rucińską, Józefę, Leonarda, Andrzeja Żukowskich

                    + Alfredę Starczewską

godz. 11.30  + Jana Łukasiewicza w 1 rocznicę śmierci

godz. 13.00  Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla ks. prałata Tadeusza Jaworskiego (od Margaretek)

godz. 13.00 + Józefa Kołpaczyńskiego w 18 rocznicę śmierci, Genowefę, Józefa Syta

godz. 18.00  + gr. Tomasza Wikieł

Intencje Mszalne  31.10 – 5.11.2022 r.

31.10.   godz.  7.00 + Alfredę Starczewską

              godz.  7.00  +

              godz. 18.00 + gr. Tomasza Wikieł

1.11. Uroczystość Wszystkich Świętych

godz. 8.00 + gr. Lidię Białecką (1)

godz. 8.00 + Antoniego Bartosiewicza

godz. 10.00

godz. 11.00 – procesja z czytaniem wypominek

godz. 11.30 O łaskę powrotu do zdrowia dla Gabrieli

godz. 18.00 + gr. Tomasza Wikieł (ostatnia)

2.11. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

godz. 8.00 + gr. Lidię Białecką

godz. 8.00 +

godz. 18.00 + Mariusza Błażejwskiego w 11 rocznicę śmierci

godz. 18.30 – procesja z czytaniem wypominek

3.11. godz.  7.00 + Jana Łukasiewicza w rok po pogrzebie

          godz. 7.00  + gr. Lidię Białecką

          godz. 18.00 O świętość, miłość i wierność dla kapłanów

4.11. godz. 7.00 + gr. Lidię Białecką

          godz. 7.00

          godz. 18.00 + zbiorowa za zmarłych

5.11. godz. 7.00 +

          godz. 7.00                   

          godz. 18.00 + gr. Lidię Białecką

.

Intencje Mszalne – XXX  Niedziela Zwykła – 23.10.2022

godz. 8.00  O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski dla ks. Prałata Tadeusza Jaworskiego z racji imienin

godz. 10.00  –  za parafian

                    – O ustanie wojny na Ukrainie

                    + Antoniego Rosiaka w 36 rocznicę śmierci, Zofię Rosiak

                    + Zygmunta Michniewicza

godz. 11.30  O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Rafała i jego rodziny (imieninowa)

godz. 13.00  Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Jakuba z racji 18 urodzin

godz. 13.00 O łaskę zdrowia dla Pana Grzegorza, naszego organisty

godz. 18.00  + gr. Tomasza Wikieł

Intencje Mszalne  24.10 – 29.10.2022 r.

24.10.   godz.  7.00 + Zygmunta Michniewicza

              godz.  7.00  + gr. Tomasza Wikieł

              godz. 18.00 + Janinę Liszkiewicz

25.10.  godz. 7.00 +

             godz. 7.00

             godz. 18.00 + gr. Tomasza Wikieł

26.10. godz. 7.00 + gr. Tomasza Wikieł

            godz. 7.00 +

            godz. 18.00 + Rafała Świetlickiego (im), całą rodzinę Świetlickich, Cybulskich

27.10. godz.  7.00 +

            godz. 7.00 

            godz. 18.00 + gr. Tomasza Wikieł

28.10. godz. 7.00 + gr. Tomasza Wikieł

            godz. 7.00 O dar nawrócenia i łaskę przystąpienia do sakramentu Pokuty i Eucharystii dla Tadeusza

           godz. 18.00 + Sabinę, Tadeusza, Wiesława, Henrykę, Zdzisława Szrebka

29.10. godz. 7.00 + gr. Tomasza Wikieł

            godz. 7.00                      

            godz. 18.00 + Tadeusza, Helenę Tomaszewskich

.

Intencje Mszalne – XXIX  Niedziela Zwykła – 16.10.2022

godz. 8.00  Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla pielgrzymów „Szlakiem Ojca Świętego Jana Pawła II”

godz. 10.00  –  za parafian

                       – O ustanie wojny na Ukrainie

                       – O łaskę zdrowia dla Krzysztofa Chałupskiego

                    + Reginę Kowalską w 9 miesiąc po śmierci

                    + Tomasza Wikieł (intencja od Grzegorza Banaszkiewicza)

                    + Czesława Szatkowskiego w 14 rocznicę śmierci, Władysławę, Szczepana Murant

                    + Wandę Mielczarek

godz. 11.30  O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Moniki i Wojciecha w 22 rocznicę ślubu

godz. 13.00  + Krystynę Bruśnicką w 18 rocznicę śmierci

godz. 13.00 O łaskę zdrowia dla Pana Grzegorza naszego organisty i Pana Waldemara – kościelnego

godz. 18.00  + gr. Tomasza Wikieł

Intencje Mszalne  17.10 – 22.10.2022 r.

17.10.   godz.  7.00 + Renatę Lewandowską

              godz.  7.00  + gr. Tomasza Wikieł

              godz. 18.00 + Eugeniusza Kwiatkowskiego w 5 rocznicę śmierci, całą rodzinę Kwiatkowskich

18.10.  godz. 7.00 + Renatę Lewandowską

             godz. 7.00 + Wandę Mielczarek

             godz. 18.00 + gr. Tomasza Wikieł

 19.10. godz. 7.00 + gr. Tomasza Wikieł

            godz. 7.00 + Wandę Mielczarek

            godz. 18.00 + Czesława Matysiaka w 1 rocznicę śmierci

20.10. godz.  7.00 + Wandę Mielczarek

            godz. 7.00 

            godz. 18.00 + gr. Tomasza Wikieł

21.10. godz. 7.00 + gr. Tomasza Wikieł

            godz. 7.00 + Wandę Mielczarek

           godz. 18.00 Dziękczynna za łaskę uzdrowienia Janiny z prośbą o błogosławieństwo Boże z racji 89 rocznicy urodzin na dalsze lata  życia

22.10. godz. 7.00

            godz. 16.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Marii i Stanisława w 60 rocznicę ślubu  

            godz. 18.00 gr. + Tomasza Wikieł

.

Intencje Mszalne – XXVIII  Niedziela Zwykła – 9.10.2022

godz. 8.00  O łaskę powrotu do pełni zdrowia dla Pana Grzegorza naszego organisty

godz. 10.00  –  za parafian

                      – O ustanie wojny na Ukrainie 

                    + Marka Więckowskiego w 11 rocznicę śmierci, Kazimierza, Kazimierę, Jerzego Więckowskich, dziadków, Edmunda, Jadwigę, Jerzego Piątków, Stanisława, Józefa, zmarłych z rodziny Lecha Ruby

                    + Tomasza Wikieł (int. od Grzegorza Banaszkiewicza)

                    + Renatę Lewandowską

godz. 11.30  O łaskę zdrowia dla Pana Grzegorza naszego organisty

godz. 11.30  + Feliksę, Franciszka, Jana Ositków

godz. 13.00  + Mieczysława Wolańczyka w 1 rocznicę śmierci

godz. 18.00  + gr. Tomasza Wikieł

Intencje Mszalne  10.10 – 15.10.2022 r.

10.10. godz.  7.00 + Renatę Lewandowską

            godz.  7.00  + gr. Tomasza Wikieł

            godz. 18.00 dusze czyśćcowe

11.10. godz. 7.00 + Renatę Lewandowską

            godz. 7.00 +

            godz. 18.00 + gr. Tomasza Wikieł

12.10. godz. 7.00 + gr. Tomasza Wikieł

            godz. 7.00 +

            godz. 18.00 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski, zdrowie dla Małgorzaty i Mirosława w 47 rocznicy ślubu

13.10. godz.  7.00 O pomoc Bożą w rozwiązaniu trudnej sprawy 

           godz. 7.00  + Stanisława Kuźmińskiego z racji imienin

           godz. 18.00 + gr. Tomasza Wikieł

14.10. godz. 7.00 + gr. Tomasza Wikieł

            godz. 7.00

            godz. 18.00 O łaskę nawrócenia i wiary dla wrogów Kościoła Św.

15.10. godz. 7.00 +

           godz. 16.00  ślub Moniki i Piotra

           godz. 18.00 gr. + Tomasza Wikieł

.

Intencje Mszalne – XXVII  Niedziela Zwykła – 2.10.2022

godz. 8.00  Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Matki Bożej za grzechy zniewagi, profanacji i  bluźnierstwa

godz. 8.00 + Andrzeja Sochę w 3 rocznicę śmierci

godz. 10.00  –  za parafian

                       – O ustanie wojny na Ukrainie 

                        – Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo,  potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Jana z racji 77  rocznicy urodzin i dla całej rodziny

                    + Czesława Pilarskiego w 6 rocznicę śmierci, Annę, Walentego Jakubowskich, Helenę, Mieczysława Pilarskich

                    + Kazimierza Bożyka w 1 rocznicę śmierci

                    + Bogusława Makowicza

                    + Tomasza Wikieł

godz. 11.30  O błogosławieństwoBoże i potrzebne łaski dla Michała z racji imienin

godz. 13.00  + Juliana Zieleniewskiego

godz. 13.00  + Jadwigę w 48 rocznicę śmierci, Władysława Grabowskich

godz. 18.00  + gr. Tadeusza Matusika

Intencje Mszalne  3.10 – 8.10.2022 r.

3.10.   godz.  7.00 O błogosławieństwo Boże dla Kamila Dzienisiewicza

            godz.  7.00  + gr. Tomasza Wikieł (1)

            godz. 18.00 W intencji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

4.10.  godz. 7.00  + Wincentego Wróblewskiego w 65 rocznicę śmierci

           godz. 7.00 + Barbarę, Alfreda Szymańskich (z racji urodzin)

           godz. 18.00 + gr. Tomasza Wikieł

5.10. godz. 7.00 + gr. Tomasza Wikieł

          godz. 7.00 + Piotra

          godz. 18.00 + Stefana Nowaka, Jadwigę, Stefana Nowaków

6.10. godz.  7.00 + gr. Tomasza Wikieł

          godz. 7.00  + Bogusława Makowicza

          godz. 18.00 O łaskę miłości, wierności i świętości dla kapłanów

7.10. godz. 7.00 + gr. Tomasza Wikieł

          godz. 18.00 + zbiorowa za zmarłych

8.10. godz. 7.00 + Bogusława Makowicza   

          godz. 16.00  ślub – Martyny i Damiana

          godz. 18.00 gr. + Tadeusza Matusika

.

Intencje Mszalne – XXVI  Niedziela Zwykła – 25.09.2022

godz. 8.00  + gr. Kazimierę Kulesz

godz. 10.00  –  za parafian

                       – O ustanie wojny na Ukrainie 

                       – Dziękczynna za udaną operację oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego w posłudze lekarskiej doktora Błażeja

                    + Scholastykę Kostarską w 9 rocznicę śmierci

                    + Zofię, Jana Zawadzkich, Franciszka, Józefa Olejnik, Elżbietę, Czesława Śmietanka, Andrzeja Skorupskiego, Henryka Cybulskiego

                    + Wandę Plizga w 3 miesiąc po śmierci

                    + Barbarę, Tadeusza Misiaków, całą rodzinę Kuszelewskich, Filuch, Misiaków

                    + Danielę Lament

godz. 11.30  Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Mateusza z racji 18 urodzin

godz. 11.30  + Wincentego, Wiesławę Skorupskich

godz. 13.00  + Bożennę Brzeską w 9 rocznicę śmierci

godz. 18.00  + Juliana Zieleniewskiego w 6 miesiąc po śmierci

Intencje Mszalne  26.09 – 1.10.2022 r.

26.09.   godz.  7.00 + Henryka Plewę

              godz.  7.00  + Artura Zająca

              godz. 18.00 + gr. Kazimierę Kulesz

27.09.  godz. 7.00  + Danielę Lament

             godz. 7.00 +  gr. Kazimierę Kulesz

            godz. 18.00 O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Oli i Szymona

28.09. godz. 7.00 + Danielę Lament

            godz. 7.00 +

            godz. 18.00 +  gr. Kazimierę Kulesz

29.09. godz.  7.00 + Danielę Lament

            godz. 7.00 

            godz. 18.00 +  gr. Kazimierę Kulesz

30.09. godz. 7.00 + gr. Kazimierę Kulesz (ostatnia)

            godz. 7.00 + Danielę Lament

            godz. 18.00 + Jana Łukasiewicza

1.10. godz. 7.00 + Stanisława Kuźmińskiego w rocznicę śmierci    

          godz. 8.00 W intencji Kół Żywego Różańca

          godz. 18.00 gr. + Tadeusza Matusika (1)

.

Intencje Mszalne – XXV  Niedziela Zwykła – 18.09.2022

godz. 8.00  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Marii i Zbigniewa

godz. 8.00  + gr. Kazimierę Kulesz

godz. 10.00  –  za parafian

                       – O ustanie wojny na Ukrainie 

                       – Dziękczynna za udaną operację oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego w posłudze lekarskiej doktora Błażeja

                     – O łaskę uzdrowienia i opiekę Matki Bożej dla Ewy

                    + Edwarda Mika w 9 rocznicę śmierci, Władysława Prążyńskiego w 29 rocznicę śmierci

                    + Marcina Gwiazdę w 2 rocznicę śmierci  

                    + Andrzeja Dutkiewicza, Bogusławę Dudkiewicz w 3 rocznicę śmierci

                    + Damiana Golucha

                    + Henryka Plewkę

                    + Jadwigę Nagadowską (od Grzegorza Banaszkiewicza)

godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Renaty i Piotra z racji rocznicy ślubu

godz. 13.00  + Wacławę, Wróbel z racji 36 rocznicy śmierci, Adelę Sidorczuk z racji 33 rocznicy śmierci, Józefa Wróbla w 4 miesiąc po śmierci

godz. 13.00 + Stefanię Łyszkiewicz w miesiąc po śmierci

godz. 18.00  + Anastazję, Ryszarda Dziudzików

Intencje Mszalne  19.09 – 24.09.2022 r.

19.09.   godz.  7.00 + Jadwigę Nagadowską

              godz.  7.00  + Artura Zająca

              godz. 18.00 + gr. Kazimierę Kulesz

20.09.  godz. 7.00  + Artura Zająca

             godz. 7.00 +  gr. Kazimierę Kulesz

             godz. 18.00 + Jana Sosnowskiego w 1 rocznicę śmierci

21.09. godz. 7.00 + Artura Zająca

            godz. 7.00 + Jadwigę Nagadowską

            godz. 18.00 +  gr. Kazimierę Kulesz

22.09. godz.  7.00 +  gr. Kazimierę Kulesz

            godz. 7.00  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla rodziny Nocoń i Krzysztofa

            godz. 18.00 + Artura Zająca

23.09. godz. 7.00 + Artura Zająca

            godz. 7.00 + Henryka Plewkę

            godz. 18.00 + gr. Kazimierę Kulesz

24.09. godz. 7.00 +  gr. Kazimierę Kulesz              

            godz. 7.00 + Janinę Liszkiewicz

            godz. 18.00 O błogosławieństwo Boże dla Elżbiety i Zbigniewa z racji 50 rocznicy ślubu

.

Intencje Mszalne – XXIII  Niedziela Zwykła – 11.09.2022

godz. 8.00  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Agnieszki

godz. 8.00  + gr. Kazimierę Kulesz

godz. 10.00  –  za parafian

                       – O ustanie wojny na Ukrainie 

                        – Dziękczynna za udaną operację oraz prośbę o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego w posłudze lekarskiej  doktora Błażeja

                    + Stanisława, Wacława, Eugeniusza, Andrzeja Urbańskich, Jadwigę Telesiewicz

                    + Reginę Kowalską w 8 miesiąc po śmierci

                    + Marię, Zenona, Stanisława Sibińskich

                    + Wandę Rucińską w 1 rocznicę śmierci

                    + Antoniego Bartosiewicza

                    + Jadwigę Nagadowską

godz. 11.30  + Andrzeja Skorupskiego w 4 rocznicę śmierci

godz. 13.00  Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla Artura i Agnieszki w 6 rocznicę ślubu oraz dla Katarzyny w 35 rocznicę urodzin

godz. 13.00 + Zofię, Antoniego, Stanisławę, Lecha, Teresę Słomka, Reginę, Wiesławę, Andrzeja, Tadeusza Dawidziuk

godz. 18.00  + Janinę, Stanisława, Halinę, Rafała Czajków

Intencje Mszalne  12.09 – 17.09.2022 r.

12.09.   godz.  7.00 + dusze czyśćcowe

              godz.  7.00 Artura Zająca

              godz. 18.00 + gr. Kazimierę Kulesz

13.09.  godz. 7.00  + Artura Zająca

             godz. 7.00 + Antoniego Bartosiewicza

             godz. 18.00 + gr. Kazimierę Kulesz

14.09. godz. 7.00 + Anielę Karwowską w 2 rocznicę śmierci

            godz. 7.00 + gr. Kazimierę Kulesz

            godz. 18.00 + Halinę Milczarek, Stanisława, Jana Milczarków

15.09. godz.  7.00 + Antoniego Bartosiewicza

            godz. 7.00 + Artura Zająca

            godz. 18.00 + gr. Kazimierę Kulesz

16.09. godz. 7.00 + Antoniego Bartosiewicza

            godz. 7.00 + gr. Kazimierę Kulesz

            godz. 18.00 + Artura Zająca

17.09. godz. 7.00 +  gr. Kazimierę Kulesz             

            godz. 7.00 + Artura Zająca

            godz. 16.00 ślub Elżbiety i Piotra

            godz. 18.00 W intencji Panu Bogu wiadomej

.

Intencje Mszalne – XXIII  Niedziela Zwykła – 4.09.2022

godz. 8.00  Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa i Niepok. Serca Matki Bożej za grzechy zniewagi, profanacji i

                    bluźnierstwa

godz. 8.00  + gr. Kazimierę Kulesz

godz. 10.00  –  za parafian

                       – O ustanie wojny na Ukrainie 

                       – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Sebastiana z racji 9 urodzin

                        – Dziękczynna za udaną operację oraz prośbą o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego w posłudze lekarskiej doktora Błażeja

                    + Czesława Śmietankę (od Stasi Rączkowskiej z dziećmi)

godz. 11.30  O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla dzieci i młodzieży z racji nowego roku szkolno-katechetycznego

godz. 11.30  + Stefana Łasicę z racji imienin, Mirosława Stychlerza

godz. 13.00  O potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla Katarzyny i Stanisława z racji 25 rocz. ślubu

godz. 18.00  + Janinę, Eugeniusza, Sławomira Milewskich

Intencje Mszalne  5.09 – 10.09.2022 r.

5.09.   godz.  7.00 + Benedykta Kierzkowskiego

            godz.  7.00 + gr. Kazimierę Kulesz

            godz. 18.00 W intencji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

6.09.  godz. 7.00  + Artura Zająca (od ojca Andrzeja)

           godz. 7.00 +

           godz. 18.00 + gr. Kazimierę Kulesz

7.09. godz. 7.00 + Zofię Kuźmińską w rocz. śmierci

          godz. 7.00 + Artura Zająca                

          godz. 18.00 + gr. Kazimierę Kulesz

8.09. godz.  7.00 + gr. Kazimierę Kulesz

          godz. 7.00 + Artura Zająca

         godz. 18.00 O łaskę nawrócenia i wiarę dla nieprzyjaciół Kościoła

9.09. godz. 7.00 + Artura Zająca

          godz. 7.00

          godz. 18.00 + gr. Kazimierę Kulesz

10.09. godz. 7.00 +  gr. Kazimierę Kulesz             

            godz. 7.00

            godz. 18.00 + Artura Zająca

.

Intencje Mszalne – XXII  Niedziela Zwykła – 28.08.2022

godz. 8.00 Dziękczynna za dotychczasowe życie z prośbą o łaskę powrotu do zdrowia dla Janiny

godz. 10.00  –  za parafian

                       – O ustanie wojny na Ukrainie 

                       – Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Karoliny i Michała z racji 25 rocznicy ślubu i 22 rocznicy urodzin Natalii

                        – Dziękczynna za udaną operację oraz prośbą o błogosławieństwo  Boże i dary Ducha Świętego w posłudze lekarskiej doktora Błażeja

                    + Benedykta Kierzkowskiego (int. od Grzegorza Banaszkiewicza oraz od rodziny Borkowskich)

                    + Hannę Hofman-Wolańską

                    + Ivana Semczyszaka

                    + Witolda Nowaka w 2 rocznicę śmierci

                    + Artura Zająca

                    + Czesława Śmietankę

godz. 12.00  O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Piotra z racji 51 urodzin                   

godz. 12.00  O łaskę nawrócenia dla Michała

godz. 18.00  + Rafała Szymańskiego w 9 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  29.08 – 3.09.2022 r.

29.08.   godz.  7.00 + Czesława Śmietankę (od rodz. Skałubów)

              godz.  7.00 + Stanisławę Łęczycką w rocznicę śmierci

              godz. 18.00 + Benedykta Kierzkowskiego

30.08.  godz. 7.00  + Benedykta Kierzkowskiego

             godz. 7.00 + Czesława Śmietankę (od siostry Grażyny z rodziną)

             godz. 18.00 + Jana Łukasiewicza

31.08. godz. 7.00 + Benedykta Kierzkowskiego

            godz. 7.00 Czesława Śmietankę (od rodziny Bożyków)                     

            godz. 18.00 + Marka Szplistysera w 1 rocznicę śmierci

1.09. godz.  7.00 + gr. Kazimierę Kulesz (1)

           godz. 7.00 + Barbarę Drążkiewicz w 5 rocznicę śmierci

           godz. 18.00 O łaskę miłości, wierności i świętości dla kapłanów

2.09. godz. 7.00 + gr. Kazimierę Kulesz

           godz. 7.00 O potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla Barbary i Krzysztofa

           godz. 18.00 zbiorowa za zmarłych

3.09. godz. 7.00                                        

           godz. 8.00 w intencji Kół Żywego Różańca

           godz. 16.30 ślub Kingi i Przemysława

           godz. 18.00 + gr. Kazimierę Kulesz

.

Intencje Mszalne – XIX  Niedziela Zwykła – 21.08.2022

godz. 8.00 + Janinę Liszewską w 21 rocznicę śmierci

+ Ireneusza Liszewskiego w 17 rocznicę śmierci

godz. 10.00 

1) W  intencji  naszych  Parafian  i  modlących  się  w  naszym  Kościele,  z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej  dla nich, a dla zmarłych o łaskę Nieba i wieczne Zbawienie

2) O ustanie wojny na Ukrainie

3) + Mariana Biskupskiego w 14 rocznicę śmierci

     + Renatę Jastrzębską; zmarłych z rodzin: Biskupskich i Mularczyków

4) + Benedykta Kierzkowskiego (intencja od Grzegorza Banaszkiewicza)

5) +  Hannę Wolańską-Herman

godz. 12.00 

1 Kapłan: Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Michała z racji 32 rocznicy urodzin

2 Kapłan: Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Hanny i Antoniego Kierzkowskich z okazji 50 rocznicy przyjęcia Sakramentu Małżeństwa

godz. 18.00 

Intencje Mszalne  22.08 – 27.08.2022 r.

22.08. – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej  

 godz.  7.00 + Benedykta Kierzkowskiego

            godz. 18.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Anny w dniu 24 urodzin

23.08.  godz. 7.00  + Benedykta Kierzkowskiego

           godz. 18.00 Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Moniki i Grzegorza Nowakowskich z okazji 25 rocznicy przyjęcia Sakramentu Małżeństwa

24.08. – Wspomnienie Św. Bartłomieja, Apostoła

godz. 7.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Eryka Kintopa w 16 rocznicę urodzin oraz dla Jego Rodziców

   godz. 18.00 + Janinę Liszkiewicz

25.08. godz.  7.00 + Hannę Wolańską-Herman

            godz. 18.00  + Ludwika Rzepkowskiego

26.08. – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

godz.  7.00 + Hannę Wolańską-Herman

         godz. 18.00  + Benedykta Kierzkowskiego

27.08.  – Wspomnienie św. Moniki

 godz. 7.00 + Benedykta Kierzkowskiego

            godz. 18.00 + Hannę Wolańską-Herman

.

Intencje Mszalne – XX Niedziela  Zwykła –  14.VIII.2022

godz. 8.00 + W intencji wszystkich pielgrzymów poszkodowanych w wypadku na terenie Chorwacji z prośbą o szybki powrót do zdrowia dla rannych i o dar nieba i wieczne Zbawienie dla tych, którzy zginęli

godz. 10.00 

1) W intencji naszych Parafian i modlących się w naszym Kościele, z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla nich, a dla zmarłych o łaskę Nieba i wieczne Zbawienie

2) O ustanie wojny na Ukrainie

3) O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Arkadiusza z racji 3 rocznicy urodzin

4) W intencji Panu Bogu wiadomej

5) + Reginę Kowalską w 7 miesiąc po śmierci

6) + Wacławę i Tadeusza Wąsików; + Aldonę Kościńską

7) + Stanisławę i Kazimierza Kuików

8) + Szczepana Mączyńskiego w 50 rocznicę śmierci;

     + Zofię Mączyńską w 19 rocznicę śmierci

godz. 12.00 

1 Kapłan: O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Sylwii i Jakuba z racji 4 rocznicy przyjęcia Sakramentu Małżeństwa

2 Kapłan: O łaskę i dar zdrowia dla Pawła

godz. 18.00  + Annę Dziklińską

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny –  15.VIII.

godz. 8.00 + Annę Dziklińską

godz. 10.00 

1) W intencji naszych Parafian i modlących się w naszym Kościele, z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla nich, a dla zmarłych o łaskę Nieba i wieczne Zbawienie

2) O ustanie wojny na Ukrainie

3) + Mariannę Sierakowską z racji imienin

godz. 12.00 

1 Kapłan: O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marii Kołakowskiej

2 Kapłan:

godz. 18.00 

+ Zofię Miszczak w 22 rocznicę śmierci

+ Mieczysława Miszczaka

Intencje Mszalne  16.08 – 20.08.2022 r.

16.08. godz.  7.00 + Mariannę Piotrowską w rocznicę śmierci           

godz. 18.00

17.08. Wspomnienie Św. Jacka, Kapłana

godz. 7.00 

godz. 18.00 + Mariana Kurzelę w 2 rocznicę śmierci

18.08. godz. 7.00

            godz. 18.00

19.08. godz.  7.00

            godz. 18.00

20.08. Wspomnienie św. Bernarda , Opata i Doktora Kościoła

godz. 7.00

godz. 18.00  Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Joanny i Roberta z okazji 20 rocznicy przyjęcia Sakramentu Małżeństwa oraz dla ich dzieci Jakuba i Piotra

.

Intencje Mszalne – XIX  Niedziela Zwykła – 7.08.2022

godz. 8.00 Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Matki Bożej za grzechy profanacji, bluźnierstwa i zniewagi

godz. 10.00  –  za parafian

                    – O ustanie wojny na Ukrainie  

                    + Małgorzatę, Władysława, Ryszarda Witkowskich

                    + Katarzynę Ciesielską w 12 rocznicę śmierci

godz. 12.00  + Janusza Ryczywolskiego w 10 rocznicę śmierci             

godz. 12.00  + Kazimierza Gregorczyka w 15 rocznicę śmierci, Janinę, Tadeusza Gregorczyków, Jana, Mariannę, Edwarda Kurek

Intencje Mszalne  8.08 – 13.08.2022 r.

8.08.   godz.  7.00 +  dusze czyśćcowe

            godz. 18.00 + Annę Dziklińską

9.08.  godz. 7.00  + Annę Dziklińską

           godz. 18.00 + Janinę Moderchak

10.08. godz. 7.00 + Władysława Gontarczyka w rocznicę śmierci, Paulinę Gontarczyk

            godz. 18.00 + Annę Dziklińską

11.08. godz.  7.00 + Annę Dziklińską

            godz. 18.00  + Jana Pacholczyka

12.08. godz. 7.00 + Annę Dziklińską

            godz. 18.00  O łaskę nawrócenia i wiary dla nieprzyjaciół Kościoła Świętego 

13.08. godz. 7.00 + Paulinę, Władysława Gontarczyków

            godz. 18.00 + Annę Dziklińską

            godz. 18.30 procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej

.

Intencje Mszalne – XVIII  Niedziela Zwykła – 31.07.2022

godz. 8.00 + Teofila Kowalczyka

godz. 10.00  – za parafian

                      – O ustanie wojny na Ukrainie  

                       – O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej, dary Ducha Św. i Anioła Stróża dla Kubusia z racji 2 urodzin

                    + Longina Zienkiewicza

                    + Teresę, Sylwestra Szybowskich w 1 rocznicę śmierci

                    + Iwana Lizaka w 33 rocznicę śmierci,

                    + Annę Bajsa w 30 rocznicę śmierci

                    + Annę Dziklińską

godz. 12.00  + Stanisławę Orłowską w 7 rocznicę śmierci             

godz. 12.00  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Wojciecha z racji 44 urodzin

godz. 18.00 + Jana Śliwińskiego w 29 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  1.08 – 6.08.2022 r.

1.08.   godz.  7.00 + Zygmunta Lipińskiego w 32 rocznicę śmierci, całą rodzinę Lipińskich, Polaków

            godz. 18.00  W intencji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

2.08.  godz. 7.00  + Edwarda Nowakowskiego

           godz. 18.00 + Józefa Kościńskiego w 4 rocznicę śmierci, Józefa, Czesławę Przygoda

3.08. godz. 7.00 + Annę Dziklińską

         godz. 18.00 + Edwarda Nowakowskiego

4.08. godz.  7.00 + Edwarda Nowakowskiego

         godz. 18.00  W intencji kapłanów: o świętość, miłość i błogosławieństwo Boże

5.08. godz. 7.00 + Annę Dziklińską

          godz. 18.00  + zbiorowa za zmarłych

6.08. godz. 7.00 + Annę Dziklińską

          godz. 16.30 ślub – Wiktora i Aleksandry

          godz. 18.00 Dziękczynna za 45 lat małżeństwa Grzegorza i Barbary z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Jubilatów i ich najbliższych

.

Intencje Mszalne – XVII  Niedziela Zwykła – 24.07.2022

godz. 8.00 + gr. Iwana Semczyszaka

godz. 10.00  –  za parafian

                      – O ustanie wojny na Ukrainie  

                      – Dziękczynno-błagalna za Marię Grażynę Roman z racji 75 rocznicy urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski

                       – O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej, dary Ducha Św. i Anioła Stróża dla Kubusia z racji 2  urodzin

                    + Franciszka, Danutę Łuczak w 3 rocznicę śmierci,

                    + Jana Wirtek w 12 rocznicę śmierci

                    + Bronisława Sobczyńskiego w 20 rocznicę śmierci, Kazimierę Sobczyńską w 2 rocznicę śmierci, Andrzeja Sobczyńskiego w  14 rocznicę śmierci

                     + Annę Buźniak z racji imienin

                     + Kazimierza Skrońskiego w 6 rocznicę śmierci, Sabinę, Henryka Szymańskich, Janinę, Antoniego Skrońskich

                     + Edwarda Nowakowskiego

godz. 12.00 + Janusza Ryczywolskiego w 10 rocznicę śmierci             

godz. 12.00  + Grażynę, Stanisławę, Jana Stanickich, Tomasza

                          Borkowskiego

godz. 18.00 + Janinę Liszkiewicz w 1 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  25.07 – 30.07.2022 r.

25.07.   godz.  7.00 + gr. Iwana Semczyszaka

              godz. 18.00 + Jadwigę Szymańską w 15 rocznicę śmierci

26.07.  godz. 7.00  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Anny w dniu imienin

             godz. 18.00 + gr. Iwana Semczyszaka

27.07. godz. 7.00 + gr. Iwana Semczyszaka

            godz. 18.00 + Krystynę Gabrysiak w 1 rocznicę śmierci

28.07. godz.  7.00  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Aleksandry z racji  40 urodzin

            godz. 18.00   + gr. Iwana Semczyszaka

29.07. godz. 7.00 + Edwarda Nowakowskiego

            godz. 18.00  + gr.  Iwana Semczyszaka

30.07. godz. 7.00 + gr. Iwana Semczyszaka

            godz. 18.00 + Jana Łukasiewicza

.

Intencje Mszalne – XVI Niedziela Zwykła – 17.07.2022

godz. 8.00 + gr. Iwana Semczyszaka

godz. 10.00  –  za parafian

                      – O ustanie wojny na Ukrainie  

                      – O pomyślne rozwiązanie trudnych spraw syna, o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

                       – O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Mariusza z racji 7 urodzin

                    + Ryszarda w 1 rocznicę śmierci, Genowefę Szwed

                    + Reginę Kowalską w 6 miesiąc po śmierci

                    + Leona Malitkę w 21 rocznicę śmierci, Mariannę w 3 rocznicę śmierci, całą rodzinę Malitków, Czajków

godz. 12.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski na dalsze wspólne życia dla Marianny i Waldemara w 50 rocznicę ślubu oraz opiekę Matki Bożej dla ich dzieci z rodzinami

godz. 12.00  + Beatę Kołaczek w 2 rocznicę śmierci

godz. 18.00 + Małgorzatę Sobieską w 6 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  18.07 – 23.07.2022 r.

18.07.   godz.  7.00 + Wincentego Skarbież

              godz. 18.00 + gr. Iwana Semczyszaka

19.07.  godz. 7.00  + gr. Iwana Semczyszaka

             godz. 18.00 + Władysława, Julię, Zygmunta, Czesława, Janinę Dębek

20.07. godz. 7.00 +

            godz. 18.00 + gr. Iwana Semczyszaka

21.07. godz.  7.00   + gr. Iwana Semczyszaka

            godz. 18.00  + Dorotę Wardziak w 2 rocznicę śmierci

22.07. godz. 7.00 + Janusza Króla

            godz. 18.00  + gr.  Iwana Semczyszaka

23.07. godz. 7.00 + gr. Iwana Semczyszaka

            godz. 18.00 O Boże błogosławieństwo potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Anny z racji urodzin i imienin

.

Intencje Mszalne – XV Niedziela Zwykła – 10.07.2022

godz. 8.00 + Iwana Semczyszaka (gregorianka 10)

godz. 10.00
– W  intencji  naszych  Parafian  i  modlących  się  w  naszym  Kościele,  z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla nich, a dla zmarłych o łaskę Nieba i wieczne Zbawienie
– O ustanie wojny na Ukrainie
– Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marty i Bartosza z racji 3 rocznicy przyjęcia Sakramentu Małżeństwa
– O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Haliny Grzeszczuk z racji 80 rocznicy urodzin
– O zdrowie dla Haliny Duszczyk
– Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla bratanka z żoną
– Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Najświętszej dla Doroty z racji 41 rocznicy urodzin
– + Albinę Nowak w 1 rocznicę śmierci
– + Tadeusza Marciniaka
– + Józefa Winczka w 19 rocznicę śmierci
– + Stanisława i zmarłych z całej rodziny
– + Czesławę Żeligowską w 8 rocznicę śmierci
–  + Feliksa Żeligowskiego w 3 rocznicę śmierci

godz. 12.00  
1 Kapłan: + Mariannę Skrzyńską w 31 rocznicę śmierci
2 Kapłan: + Wojciecha Grucę w 2 rocznicę śmierci

godz. 18.00
+ Konstantego Matusika w 8 rocznicę śmierci
+ Wincentego, Leszka i Tadeusza Matusików

Intencje mszalne 11.07. – 16.07.2022 r.

11.07.  Święto Św. Benedykta, Opata, patrona Europy

            godz. 7.00 + Kazimierę Ziółkowską

            godz. 18.00 + Iwana Semczyszaka   (gregorianka 11)

12.07. Wspomnienie Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, Biskupa i Męczennika

godz. 7.00 + Kazimierę Ziółkowską

            godz. 18.00 + Iwana Semczyszaka   (gregorianka 12)

13.07.  Wspomnienie Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

godz. 7.00 + Iwana Semczyszaka   (gregorianka 13)

            godz. 18.00 + Agnieszkę, Czesławę i Henryka Dwornickich

14.07.

godz. 7.00 + Longinę Zienkiewicz z racji pogrzebu

            godz. 18.00 + Iwana Semczyszaka   (gregorianka 14)

15.07. Wspomnienie Św. Bonawentury, Biskupa i Doktora Kościoła

godz. 7.00 + Iwana Semczyszaka   (gregorianka 15)

            godz. 18.00 + Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Magdaleny z racji 3 rocznicy urodzin oraz dla Karola z okazji szczęśliwych narodzin

16.07. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

godz. 7.00 + Longinę Zienkiewicz z racji pogrzebu

            godz. 18.00 + Iwana Semczyszaka   (gregorianka 16)

.

Intencje Mszalne – XIV Niedziela Zwykła – 3.07.2022

godz. 8.00 Wynagradzająca Najśw. Serca Pana Jezusa i Niep. Serca Maryi za grzechy zniewagi, profanacji i bluźnierstwa

godz. 10.00  –  za parafian

                      – O ustanie wojny na Ukrainie  

                      – O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Magdaleny z racji 39 urodzin

                      – O błogosławieństwo Boże dla Marcina w 13 urodziny

                      – O zdrowie, obfite Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz dary i owoce Ducha Świętego w pełnieniu służby kapłańskiej dla ks. Pawła z racji imienin (od grupy katechez dla dorosłych)

                    + Mariannę Sierakowską w 2 rocznicę śmierci

                    + Mariana Węsek w 1 rocznicę śmierci

                    + Andrzeja w 2 rocznicę śmierci, Jadwigę Foryś

godz. 12.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Moniki z racji 43 urodzin

godz. 12.00  + gr. Iwana Semczyszaka

godz. 18.00

Intencje Mszalne  4.07 – 9.07.2022 r.

4.07.   godz.  7.00 + gr. Iwana Semczyszaka

            godz. 18.00  W intencji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

5.07.  godz. 7.00  + gr. Iwana Semczyszaka

           godz. 18.00 + całą rodzinę Chruścińskich, Waśkiewiczów

6.07. godz. 7.00 + Tadeusza Marciniaka

         godz. 18.00 + gr. Iwana Semczyszaka

7.07. godz.  7.00   + gr. Iwana Semczyszaka

          godz. 7.00 + Danielę Trzcińską w 2 rocznicę śmierci

         godz. 18.00  O łaskę miłości, wierności i świętości kapłanów

8.07. godz. 7.00 O łaskę nawrócenia i wiary dla nieprzyjaciół Kościoła Świętego

          godz. 18.00  + gr.  Iwana Semczyszaka

9.07. godz. 7.00 + gr. Iwana Semczyszaka

          godz. 18.00 Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Krystyny z racji 70 rocznicy urodzin

.

Intencje Mszalne – XIII Niedziela Zwykła – 26.06.2022

godz. 8.00 + Iwana Semczyszaka

godz. 10.00  –  za parafian

                      – O ustanie wojny na Ukrainie  

                    + Jana, Jadwigę Borkowskich, całą rodzinę Borkowskich, Marczaków, Pietrzaków, Gruszeckich

                    + Jana Kaniewskiego

                    + Edwarda Miko w 9 rocznicę śmierci (z okazji dnia Ojca)

                    + Władysława, Zofię, Juliana Cholewów

                    + Reginę Kowalską w 5 miesiąc po śmierci

                    + Kazimierę Ziółkowską

godz. 12.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Pauliny z racji 26 urodzin i Piotra z racji imienin

godz. 12.00  + Stefana Łasicę w 30 rocznicę śmierci, Stanisława, Celinę, Stanisławę, Władysława Grabarek z racji imienin

godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

godz. 18.00 + gr. Antoniego Olechno

Intencje Mszalne  27.06 – 2.07.2022 r.

27.06.   godz.  7.00 + gr. Antoniego Olechno

              godz. 17.40  Nabożeństwo Czerwcowe

              godz. 18.00 + Tadeusza Marciniaka

28.06.  godz. 7.00  + Kazimierza Kozłowskiego

             godz. 17.40  Nabożeństwo Czerwcowe

             godz. 18.00 + gr. Antoniego Olechno

29.06. godz. 7.00 + gr. Antoniego Olechno

            godz. 7.00  + Iwana Semczyszaka

            godz. 17.40  Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 18.00 Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i dar zdrowia dla ks. Pawła Olejarza z racji imienin

30.06. godz.  7.00   + gr. Antoniego Olechno (ostatnia)

            godz. 17.40 Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 18.00 + Jana Łukasiewicza

1.07. godz. 7.00 + gr. (1) Iwana Semczyszaka

          godz. 18.00 + zbiorowa za zmarłych

2.07. godz. 7.00 + gr. Iwana Semczyszaka

          godz. 8.00  w intencji Kół Żywego Różańca

          godz. 14.00 w intencji pielgrzymów do Grecji

          godz. 18.00 + Jana Bujaka, całą rodzinę Bujaków

.

Intencje Mszalne – XII Niedziela Zwykła – 19.06.2022

godz. 8.00 + Iwana Semczyszaka

godz. 10.00  –  za parafian

                      – O ustanie wojny na Ukrainie  

                      – w intencji Panu Bogu wiadomej

                     + Alicję, Józefa Ptaszyńskich, Franciszka Ostrowskiego

                     + Andrzeja Zborowskiego w 4 rocznicę śmierci

                     + Zofię, Aleksandra Niedzińskich, Bogdana Orackiego w 11 rocznicę śmierci

                     + Antoniego Karwowskiego w 24 rocznicę śmierci

                     + Kazimierza Kaniewskiego w 31 rocznicę śmierci

godz. 11.30 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Aliny Kober i Stefana Legierskiego z racji imienin

godz. 13.00  Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Lecha i Hanny z racji 40 rocznicę Sakramentu Małżeństwa

godz. 13.00  + gr. Antoniego Olechno

                      (w modlitwie powszechnej  za  + Beatę Kołaczek)

godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

godz. 18.00 + Helenę, Aleksandra Petrykowskich 

Intencje Mszalne  13.06 – 18.06.2022 r.

20.06.   godz.  7.00 + gr. Antoniego Olechno

              godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

              godz. 18.00 + Kazimierza Kozłowskiego

21.06.  godz. 7.00  O łaskę zdrowia dla Aliny Kober z racji imienin

             godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

             godz. 18.00 + gr. Antoniego Olechno

22.06. godz. 7.00 + Kazimierza Kozłowskiego

            godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 18.00 + gr. Antoniego Olechno

23.06. godz.  7.00   + gr. Antoniego Olechno

            godz.  7.00  + Józefa Wieteska, Mieczysława Olejarza w d. Ojca

            godz. 17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 18.00 + Macieja Tomasika w 15 rocznicę śmierci

24.06. godz. 7.00 + Janinę Liszkiewicz

            godz. 17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 18.00 + gr. Antoniego Olechno

25.06. godz. 7.00 + gr. Antoniego Olechno

            godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 18.00 + Jana Sosnowskiego z racji imienin

.

Intencje Mszalne – Uroczystość Najświętszej Trójcy – 12.06.2022

godz. 8.00 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne dary i opiekę Matki Bożej dla ks. Wiesława z racji imienin

godz. 10.00  –  za parafian

                      – O ustanie wojny na Ukrainie  

                      – Dziękczynna w 92 rocznicę urodzin Janiny Sitarz z prośbą o łaskę zdrowia, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia

                      –  Dziękczynna za otrzymane łaski z racji 18-tych urodzin Julii z prośbą o dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej w jej dorosłym życiu

                     +  Antoniego, Annę Nowackich, Franciszka, Jadwigę Wójcik

                     + Natalię Tomaszewską z racji 2 rocznicę śmierci

                     + Józefa Wróbla (od rodz. Piaseckich)

                     + Antoniego z racji imienin, Stanisławę, Stanisława Baranów, Marię, Jana, Bolesława Cholewińskich

                     + Iwana Semczyszaka                  

                     + Sabinę, Henryka Szymaniaków, Kazimierza, Janinę, Antoniego Skrońskich, Józefa Sitarza, Irenę Szymaniak-Hłodicz, Sławomira Szymańskiego, Wandę, Stanisława, Zbigniewa Figów

                        + Mariannę Przyborowską

                        + Tadeusza Marciniaka

                        + Kazimierza Kozłowskiego

godz. 11.30 Dziękczynna za 36 lat kapłaństwa ks. Proboszcza z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata posługi w Kościele

godz. 11.30 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Pauliny, Małgorzaty i  Jana z racji imienin i urodzin

godz. 13.00  Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Agnieszki i Michała z racji 1 rocznicy Sakramentu Małżeństwa

godz. 13.00  + Mieczysława Grzeszczuka w 18 rocznicę śmierci

godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

godz. 18.00 +  gr. Antoniego Olechno

Intencje Mszalne  13.06 – 18.06.2022 r.

13.06.   godz.  7.00 + gr. Antoniego Olechno

              godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

              godz. 18.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla ks. Proboszcza z racji święceń kapłańskich

14.06.  godz. 7.00  + Kazimierza Kozłowskiego

             godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

             godz. 18.00 + gr. Antoniego Olechno

15.06. godz. 7.00 + gr. Antoniego Olechno

            godz. 7.00 + Mieczysława Olejarza z racji 31 rocznicy śmierci

            godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 18.00 + ks. Jana Mika w 19 rocznicę śmierci

16.06. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało

godz.  8.00   + gr. Antoniego Olechno

godz. 10.00  za parafian

godz. 11.00  procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy

godz. 17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

godz. 18.00

17.06. godz. 7.00 + Kazimierza Kozłowskiego

            godz. 17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 18.00 + gr. Antoniego Olechno

18.06. godz. 7.00 + gr. Antoniego Olechno

            godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 18.00 + Kazimierza Kozłowskiego

.

Intencje Mszalne – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 5.06.2022

godz. 8.00 Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy bluźnierstwa, zniewagi i profanacji

godz. 8.00 + gr. Antoniego Olechno

godz. 10.00  –  za parafian

                      – O ustanie wojny na Ukrainie  

                      – O zdrowie i błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Wiesławy Ciechomskiej z racji imienin

                      – Dziękczynna za 55 lat kapłaństwa ks. Wiesława,  50 lat  kapłaństwa ks. Tadeusza, za 36 lat kapłaństwa     ks. Grzegorza, za 34 lata kapłaństwa ks. Andrzeja i za 20 lat kapłaństwa ks. Pawła.

                     + Mariannę Malitka w 3 rocznicę śmierci, Leona Malitkę, całą rodzinę Malitków, Czajków-Semczyszaka

                     + Mariana Lipińskiego (od Grzegorza Banaszkiewicza)

                     + Józefa Wróbla (od rodziny Piaseckich)

                     + Teresę Janowską (od siostry Grażyny i chrześniaka z  rodziną),

+ Stanisława Janowskiego w 8 rocznicę śmierci, całą rodzinę Janowskich, Sucharskich

                     + Franciszka, Stanisławę, Jerzego Kokosza, Bronisława Gietka,

                     + Janinę, Czesława Bielawskich, Weronikę, Kazimierza Figiel

                       + Grażynę Myśliwiec, Krystynę Dąbrowską

godz. 11.30  Rocznica I-szej Komunii Świętej

godz. 13.00  Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Szymona z racji 5 rocznicy urodzin

godz. 13.00  + Wiesława Zawojka w 28 rocznicę śmierci

godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

godz. 18.00 + Jana w 20 rocznicę śmierci, Marię w 1 rocznicę śmierci Wronów

Intencje Mszalne  6.06 – 11.06.2022 r.

6.06.   godz.  7.00 + gr. Antoniego Olechno

              godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

              godz. 18.00 W intencji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

7.06.  godz. 7.00  +

             godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

             godz. 18.00 + gr. Antoniego Olechno

8.06. godz. 7.00 + gr. Antoniego Olechno

           godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

           godz. 18.00  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla ks. Proboszcza w dniu 36 rocznicy święceń kapłańskich

9.06. godz. 7.00 

          godz. 17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

          godz. 18.00 + gr. Antoniego Olechno

10.06. godz. 7.00 + gr. Antoniego Olechno

          godz. 7.00 + Martę Kołakowską w 14 rocznicę śmierci, Janinę, Jana Kołakowskich

          godz. 17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

          godz. 18.00 O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Ady i Aleksandra z racji urodzin

11.06. godz. 7.00 + Radosława Gęgniewicza

          godz. 17.00 ślub Karola Toczyńskiego – Weroniki Skorupskiej

          godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

          godz. 18.00 + gr. Antoniego Olechno

.

Intencje Mszalne – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – Odpust parafialny – Błogosławieństwo Stefana Kard. Wyszyńskiego – 29.05.2022 r.

godz. 8.00 +  Iwana Semczyszaka

godz. 8.00 + Andrzeja Pytlaka w 15 rocznicę śmierci, Janinę Rozińską – z okazji dnia matki

godz. 10.00  –  za parafian

                    – O ustanie wojny na Ukrainie  

                    – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Alicji, Patryka, Wojciecha, Oli

                    + Elżbietę, Mariana Mucha, Walentego, Pietrzaka, Zdzisława Cendrowicza

                    + Mariusza Szymańskiego w 13 rocznicę śmierci, całą rodzinę Wieczorków,  Szymańskich

                     + Mariana Lipińskiego (od Grzegorza Banaszkiewicza)

                     + Mieczysława Słowińskiego

                     + Józefa Wróbla

godz. 11.30  + Jana, Marię Jankowskich, całą rodzinę Jankowskich

godz. 11.30  + Bogdana Więch, Władysława, Włodzimierza Ruszkowskich 

godz. 13.00  Dziękczynna za 50-lecie Kapłaństwa ks. Prałata Tadeusza Jaworskiego

godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

godz. 18.00 + Leokadię, Tadeusza Grzegorek, Annę, Franciszka Ambroziak

Intencje Mszalne  30.05 – 4.06.2022 r.

30.05.   godz.  7.00 + Mieczysława Słowińskich

              godz. 7.00  + Józefa Wróbla

              godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

              godz. 18.00 + Jana Łukasiewicza

31.05.  godz. 7.00  + Mieczysława Słowińskiego

             godz.  7.00  + Józefa Wróbla

             godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

             godz. 18.00 + Henrykę, Władysława Matusiak

1.06. godz. 7.00 + Mieczysława Słowińskiego

           godz. 7.00 O błogosławieństwo Boże z okazji dnia dziecka dla Małgosi,  Pauliny, Anny, Mateusza i Jana

           godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

           godz. 18.00  + gr. Antoniego Olechno (1)

2.06. godz. 7.00  + gr. Antoniego Olechno

          godz. 7.00  + Mieczysława Słowińskiego

          godz. 17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

          godz. 18.00 O świętość i wierność powołaniu oraz błogosławieństwo Boże dla kapłanów z racji rocznic święceń kapłańskich

3.06. godz. 7.00 + gr. Antoniego Olechno

          godz. 7.00 + Mieczysława Słowińskiego

          godz. 17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

          godz. 18.00 + zbiorowa za zmarłych

4.06. godz. 7.00 + Mieczysława Słowińskiego

          godz. 8.00  w intencji Kół Żywego Różańca

          godz. 16.00 ślub Rembelska Natalia – Dymny Krystian

          godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

          godz. 18.00 + gr. Antoniego Olechno

.

Intencje Mszalne – VI Niedziela Wielkanocna – 22.05.2022 r.

godz. 8.00 + Juliannę Kąpińską z racji imienin

godz. 10.00  –  za parafian

                      – O ustanie wojny na Ukrainie  

                    + Alinę Dmoch z racji 1 rocznicy śmierci

                    + Marię, Józefa Sadowskich  w  rocznicy śmierci, całą rodzinę  Grzędów, Szczurów, Kowalskich, Bieniów, Siudów, Głuchów,  Siedleckich

                    + Zofię, Czesława Milczarków, Marię, Władysława Lemer, Irenę, Stefana, Szczepana Sitarków

                    + Halinę Cąkała w 1 rocznicy śmierci

                    + Kazimierę w 14 rocznicy śmierci, Gabriela w 20 rocznicy śmierci Dębkowskich

                     + Franciszka Kołodziejczyka w 3 rocznicy śmierci

                     + Zofię Kuźmińską z racji imienin

                     + Mariana Lipińskiego

godz. 11.30  O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Mateusza z racji 23 urodzin

godz. 13.00  + Czesława Pawłowskiego w 10 rocznicy śmierci

godz. 13.00  + Irenę Wolańczyk w 5 rocznicy śmierci, Stanisława Wolańczyka

godz. 17.30   Nabożeństwo Majowe

godz. 18.00 + Iwana Semczyszaka

Intencje Mszalne  23.05 – 28.05.2022 r.

23.05.   godz.  7.00 + Lecha Ruba

            godz. 7.00  + Annę Liśkiewicz

            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 O Boże błogosławieństwo i umocnienie w chorobie dla Ewy i  Adama Daracz

24.05.  godz. 7.00  + Lecha Ruba

            godz.  7.00  + Annę Leśniewską

            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 + Janinę Liszkiewicz

25.04. godz. 7.00   w intencji Panu Bogu wiadomej

            godz. 7.00 + Annę Leśniewską

            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

           godz. 18.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety i Mirosława

26.05. godz. 7.00  + Mariana Lipińskiego

            godz. 7.00  +

            godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 O Boże błogosławieństwo  dla Heleny, Marzeny, Renaty, Anny,  Iwony z okazji Dnia Matki

27.05. godz. 7.00 + Mariana Lipińskiego

            godz. 7.00 +

            godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 + Mikołaja Borowiaka o łaskę Nieba

28.05. Odpust parafialny – Bł. ks. Stafana Kard. Wyszyńskiego

            godz. 7.00  +

            godz. 7.00  +

            godz. 15.00 ślub Rychlik – Nowak (w Passie)

            godz. 16.30 ślub Jankowska – Bogucki

            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 w intencji parafian

.

Intencje Mszalne – V Niedziela Wielkanocna – 15.05.2022 r.

godz. 8.00 + Iwana Semczyszaka

godz. 8.00 +  gr. Mariusza Syroka

godz. 10.00  –  za parafian

                      – O ustanie wojny na Ukrainie  

                      – O łaskę zdrowia, błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego oraz mądrość przy wyborze szkoły średniej dla Huberta z  okazji 15 urodzin

                      – O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Zofii z racji urodzin

                      – Dziękczynna za udaną operację z prośbą o szybki powrót do zdrowia dla Przemysława

                      – O powrót do zdrowia dla Haliny Dębowskiej-Śliwa

                    + Zofię Perzyna z racji imienin, Lecha, Mariannę, Henryka Ćwieków

                    + Reginę Kowalską, Kazimierza Lenc  w  rocznicę  śmierci,

                    + Zofię Rosiak w 3 rocznicę  śmierci, Antoniego Rosiaka

                    + Halinę Kłos w 1 rocznicę  śmierci

                    + Annę Leśniewską

godz. 11.30  W intencji dzieci I-szo Komunijnych oraz ich najbliższych

godz. 13.00  O Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia dla Wiesławy Ciechomskiej  z racji 89 urodzin

godz. 17.30   Nabożeństwo Majowe

godz. 18.00 + Władysławę Śliwińską w 11 rocznicę śmierci, Jana Śliwińskiego

Intencje Mszalne  16.05 – 21.05.2022 r.

16.05.   godz.  7.00 + gr. Mariusza Syroka (ostatnia)

            godz. 7.00  + Janinę Murawską

            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 + Piotra Śmigielskiego

17.05.  godz. 7.00  + Janinę Murawską

            godz.  7.00  + Piotra Śmigielskiego

            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 + Wacława Kwiatkowskiego w 35 rocznicę śmierci

18.04. godz. 7.00  + Janinę Murawską

            godz. 7.00 + Lecha Ruba

            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

           godz. 18.00 + Teresę Majewską w 21 rocznicę śmierci

19.05. godz. 7.00  O wypełnienie woli Bożej dla Jerzego Staniszewskiego

            godz. 7.00  + Lecha Ruba

            godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 + Janinę Murawską

20.05. godz. 7.00 + Janinę Murawską

            godz. 7.00 + Annę Leśniewską

            godz. 10.00 W intencji Strażaków Powiatu Warszawskiego Zachodniego (Straży Państwowej i Ochotniczej)

            godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 + Natalię, Edwarda Bujaków, całą rodzinę Bujaków

21.05. godz. 7.00  + Lecha Ruba

            godz. 7.00  + Annę Leśniewską

            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 + Alfreda Orłowskiego w 20 rocznicę śmierci

.

Intencje Mszalne – IV Niedziela Wielkanocna – 8.05.2022 r.

godz. 8.00 O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, szczęśliwą operację dla Kornelii w 5 rocznicę urodzin

godz. 8.00 +  gr. Mariusza Syroka

godz. 10.00  –  za parafian

                      – O ustanie wojny na Ukrainie  

                      – O łaskę zdrowia dla Zdzisławy Matusik

                      – Dziękczynna za narodziny Łucji z prośbą o błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia dla całej rodziny 

                    + Stanisława Chruścińskiego, całą rodzinę Chruścińskich, Waśkiewiczów

                    + Irenę Kołodziejczyk w 20 rocznicę śmierci, Krzysztofa Kołodziejczyka w 9 rocznicę śmierci

                    + Iwana Semczyszaka

                    + Alicję Smolińską w 9 rocznicę śmierci, Wojciecha, Krzysztofa Smolińskich

                    + Stanisławę Golisz z racji imienin

                    + Stanisława, Kazimierza, Jana, Zofię Pustelak

                    + Lecha Ruba

godz. 11.30  W intencji dzieci I-szo Komunijnych oraz ich najbliższych

godz. 13.00  + Jerzego Słomkę w 10 rocznicę śmierci, Zofię Słomka w 17 rocznicę śmierci, całą rodzinę Słomków, Regulskich, Biernackich

godz. 17.30   Nabożeństwo Majowe

godz. 18.00 + Stanisławę Kułakowską z racji imienin

Intencje Mszalne  9.05 – 14.05.2022 r.

9.05.   godz.  7.00 + gr. Mariusza Syroka

            godz. 7.00  + Jolantę Przybylską

            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 + Piotra Śmigielskiego

10.05.  godz. 7.00  + gr. Mariusza Syroka

            godz.  7.00  + Piotra Śmigielskiego

            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 + Krystynę Wąsik w 3 rocznicę śmierci

11.04. godz. 7.00  + gr. Mariusza Syroka

            godz. 7.00 + Piotra Śmigielskiego

            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

           godz. 18.00 O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla Mateusza z racji 14 urodzin

12.05. godz. 7.00 + gr. Mariusza Syroka

            godz. 7.00  + Janinę Murawską

            godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 + Piotra Śmigielskiego

13.05. godz. 7.00 + gr. Mariusza Syroka

            godz. 7.00 + Piotra Śmigielskiego

            godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 + Janinę Murawską

14.05. godz. 7.00  + gr. Mariusza Syroka

            godz. 7.00  + Piotra Śmigielskiego

            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 + Siostrę Agnes Skrzyńską w 2 rocznicę śmierci

.

Intencje Mszalne – III Niedziela Wielkanocna – 1.05.2022 r.

godz. 8.00  Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy zniewagi, bluźnierstwa i profanacji

godz. 10.00  –  za parafian

                      – O ustanie wojny na Ukrainie     

                    + Mariana Piros w 2 rocznicę śmierci, Jego rodziców Jana i Józefę oraz brata Stanisława

                    + Mariana, Eleonorę Ochalskich

                    + Janinę Murawską (od Ewy Wysmułek z rodziną)

godz. 11.30  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla   Wiesławy i Krzysztofa z racji 45 rocznicy ślubu

godz. 11.30 + Iwana Semczyszaka

godz. 11.30 O łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże dla Moniki i Wojciecha z okazji imienin

godz. 13.00  O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego,  dla Teresy i Stefana w 50 rocznicę ślubu

godz. 17.30   Nabożeństwo Majowe

godz. 18.00 +  gr. Mariusza Syroka

Intencje Mszalne  2.05 – 7.05.2022 r.

2.05.   godz.  7.00 + gr. Mariusza Syroka

            godz. 7.00  + Kazimierę Kulesz

            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 W intencji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

3.05. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

 godz. 8.00  + Jadwigę Pisarek w 3 rocznicę śmierci

 godz. 10.00  za parafian

                      – o pokój dla Ukrainy

godz. 11.30  + Mieczysława Miszczaka w 12 rocznicę śmierci, Zofię Miszczak

godz. 13.00  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata życia dla Zofii z racji 75 rocznicy urodzin

godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

godz. 18.00 + gr. Mariusza Syroka

4.04. godz. 7.00  + gr. Mariusza Syroka

          godz. 7.00 + Piotra Śmigielskiego

          godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

         godz. 18.00 + Jerzego Sobkowicza, Irenę, Janusza Szczepańskich

5.05. godz. 7.00 + gr. Mariusza Syroka

          godz. 7.00 + Piotra Śmigielskiego

          godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe

          godz. 18.00 za kapłanów: o świętość i wierność powołaniu

6.05. godz. 7.00 + gr. Mariusza Syroka

          godz. 7.00 + Piotra Śmigielskiego

          godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe

          godz. 18.00 + zbiorowa za zmarłych

7.05. godz. 7.00  + gr. Mariusza Syroka

            godz. 7.00  + Piotra Śmigielskiego

            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

           godz. 18.00 + Bogdana Leszczyńskiego z racji 14 rocznicy śmierci

.

Intencje Mszalne – Niedziela Miłosierdzia Bożego – 24.04.2022 r.

godz. 8.00 + gr. Mariusza Syroka

godz. 8.00  Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę  Matki Bożej dla Mateusza z racji 20 rocznicy urodzin

godz. 10.00  – O ustanie wojny na Ukrainie      

                      – Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo  Boże dla Jarosława z racji 60 urodzin

                      –  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla   Aliny Kober z racji 80 urodzin

                      –  O dar nadziei, wiary i miłości dla Kacpra

                    + Stefanię, Antoniego Zielińskich, Marię, Stanisława  Ostrowskich

                    + Jerzego Misztal z racji imienin, całą rodzinę Misztali, Szymów

                    + Antoniego Baran w 5 rocznicę śmierci,

                    + Iwana Semczyszaka

                    + Wasyla Wintaniaka (który zginął na Ukrainie)

                    + Janinę Murawską

godz. 11.30 + Wojciecha Wieteska z racji imienin

godz. 11.30 + Janinę Liszkiewicz

godz. 13.00  O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego, opiekę Aniołów dla Elżbiety i Janusza oraz ich rodziny z racji 42 rocz. ślubu

godz. 13.00  + Rafała Świetlickiego (z racji urodzin)

godz. 18.00 + Władysławę, Jana Kąpińskich, Helenę Hodbod

Intencje Mszalne  25.04 – 30.04.2022 r.

25.04. godz.  7.00 + gr. Mariusza Syroka

            godz. 7.00  + Mirosława Jaworskiego

            godz. 18.00 + Kazimierę Kulesz

26.04. godz. 7.00  + gr. Mariusza Syroka

            godz. 7.00  + Kazimierę Kulesz

            godz. 18.00 + Mirosława Jaworskiego

27.04. godz. 7.00  + gr. Mariusza Syroka

            godz. 7.00 + Mirosława Jaworskiego

            godz. 18.00 O błogosławieństwo Boże, łaskę zdrowia dla Stanisława

28.04. godz. 7.00 + gr. Mariusza Syroka

            godz. 7.00 + Mirosława Jaworskiego

            godz. 18.00 + Andrzeja Jędrzejewskiego w 1 rocznicę śmierci

29.04. godz. 7.00 + gr. Mariusza Syroka

            godz. 7.00 + Kazimierę Kulesz

            godz. 18.00 + Mirosława Jaworskiego

30.04. godz. 7.00  + Mariusza Syroka

            godz. 7.00  + Mirosława Jaworskiego

            godz. 16.30 W intencji Patrycji i Kacpra Świąder z racji 1 rocznicy ślubu, Zofii i Sebastiana z racji 2 rocznicy ślubu, Urszuli   i Waldemara z racji 37 rocznicy ślubu

           godz. 18.00 + Jana Łukasiewicza

           godz. 19.00 Msza o uzdrowienie z Odnową w Duchu Świętym

.

Intencje Mszalne – Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – 17.04.2022 r.

godz. 6.00 – REZUREKCJA – za parafian

godz. 10.00  – O ustanie wojny na Ukrainie      

                      – Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo   Boże i opiekę Matki Bożej dla Michała z racji urodzin

                      – Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i potrzebne  łaski i opiekę Matki Bożej dla Martyny z racji 12 urodzin

                    + Izydorę Kintop w 14 rocznicę śmierci, Włodzimierza Kintop  w 34 rocznicę śmierci

                    + Kazimierę Kulesz (od Żywego Różańca)

                    + Waldemara-Mieczysława Branczewskiego w 3 rocznicę śmierci,

                    + Iwana Semczyszaka

                    + Bronisława Borkowskiego, całą rodzinę Borkowskich,

                       Zawistowskich, Gawrychowskich,

                    + Piotra Śmigielskiego

                    + Jolantę Przybylską

godz. 11.30 + Lucynę Karwaszewską w 10 rocznicę śmierci, Czesława,

                        Karola Karwaszewskich, Bogusława Kalińskiego, Marię,

                        Ryszarda Szczęśniak

 godz. 13.00 + Wojciecha Zawadzkiego

godz. 13.00  O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla Kacpra z racji urodzin

godz. 18.00 + gr. Mariusza Syroki (1)

18.04.2022 – Poniedziałek Wielkanocny – II Dzień Świąt

godz. 8.00 + gr. Mariusza Syroki

godz. 10.00 – za parafian

                      –  o ustanie wojny na Ukrainie

                     + Teresę, Wojciecha Ostrowskich

godz. 11.30 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Danieli i Roberta oraz ich dzieci w 25 rocznicę ślubu

godz. 11.30 + Reginę Kowalską

godz. 13.00 + Czesława Ruszewskiego w rocznicę śmierci, całą rodzinę  Ruszewskich,  Łukiewiczów, Uścińskich

godz. 13.00 + Edwarda Kurek oraz zmarłych rodziców i rodzeństwo: Janinę, Kazimierza, Tadeusza, Jana, Mariannę

godz. 18.00 O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i Św.  Józefa dla Sławomira w 45 rocznicę urodzin oraz Jego rodziny

Intencje Mszalne  19.04 – 23.04.2022 r.

19.04. godz.  7.00 + gr. Mariusza Syroki

            godz. 7.00  + Józefa Kempka w 7 rocznicę śmierci, Barbarę Kempka w 1 rocznicę śmierci

            godz. 18.00 + Alfreda Szymańskiego w 2 rocznicę śmierci, Barbarę Szymańską

20.04. godz. 7.00  + gr. Mariusza Syroki

            godz. 7.00  + Grzegorza Wojnarowicza

            godz. 18.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Szymona z racji 18 urodzin

21.04. godz. 7.00  + gr. Mariusza Syroki

            godz. 7.00 + Grzegorza Wojnarowicza

            godz. 18.00 + Stanisławę Milczarek w 3 rocznicę śmierci, Jana, Halinę Milczarek

22.04. godz. 7.00 + gr. Mariusza Syroki

            godz. 7.00 + Mirosława Jaworskiego

            godz. 18.00 + Grzegorza Wojnarowicza

23.04. godz. 7.00 + gr. Mariusza Syroki

            godz. 7.00 + Kazimierę Kulesz

            godz. 18.00 + Mirosława Jaworskiego

.

Intencje Mszalne –  Niedziela Palmowa, Męki Pańskiej – 10.04.2022 r.

godz. 8.00 + Dionizego Kacprzaka z racji imienin

godz. 8.00 + Irenę, Stanisława Wolańczyk

godz. 10.00  – za parafian 

                      – O ustanie wojny na Ukrainie      

                      – Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Rafała z racji urodzin

                      – Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i potrzebne  łaski i opiekę Matki Bożej dla Anny i Krzysztofa z racji 4 rocznicy przyjęcia Sakramentu Małżeństwa z prośbą o łaskę szczęśliwego rozwiązania

                       – O łaskę powrotu do pełni zdrowia po operacji oczu dla  Ryszarda

                    + Krystynę Górską w 6 rocznicę śmierci

                    + Kazimierę Kulesz (od Żywego Różańca)

                    + Janinę Szymańską w 1 rocznicę śmierci, Zdzisława Szymańskiego w 18 rocznicę śmierci, Feliksa Sierakowskiego w 50 rocznicę śmierci

                    + Sławomira Fronczek w 8 rocznicę śmierci

                    + Tadeusza Kucharskiego

godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Jarosława, Emila, Dominika i Asi

godz. 11.30  +  gr. Wiesławę Skorupską        

godz. 13.00 + Walerię, Daniela, Jerzego Niedzińskich, Janusza, Zdzisława, Czesława Pawłowskich

godz. 13.00  O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego  dla Heleny Wieteska z racji 83 urodzin

godz. 18.00 + Zdzisława Jończyka w 2 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  11.04 – 16.04.2022 r. – Wielki Tydzień

11.04. godz.  7.00 + Grzegorza Wojnarowicza

            godz. 7.00  + Annę Mańkowską

            godz. 18.00 + gr. Wiesławę Skorupską

12.04. godz. 7.00  + gr. Wiesławę Skorupską (ostatnia)

            godz. 7.00  + Annę Mańkowską

            godz. 18.00 + Stanisławę Kułakowską w 2 rocznicę śmierci

13.04. godz. 7.00  + Mirosława Jaworskiego

            godz. 7.00 + Grzegorza Wojnarowicza

            godz. 18.00 + Tadeusza Szlufika w 10 rocznicę śmierci

TRIDUUM  PASCHALNE

14.04. Wielki Czwartek

godz. 18.00 W intencji kapłanów pracujących i pomagających w naszej parafii: o świętość i wierność powołaniu

godz. 18.00 + za zmarłych kapłanów pracujących w naszej parafii: ks. Jacka Zalewskiego, ks. Gienadija Kozłowa

godz. 18.00  Dziękczynna za 25 miesięcy modlitwy o ustanie koronawirusa z prośbą o błogosławieństwo Boże dla modlących się  w tej intencji

godz. 18.00 + Anastazję, Stanisława Wąsików

15.04. Wielki Piątek

         godz.  17.00 Liturgia Męki Pańskiej

16.04. Wielka Sobota

          godz. 19.00 Wigilia Paschalna

.

Intencje Mszalne – V Niedziela Wielkiego Postu – Rekolekcje Wielkopostne – 3.04.2022 r.

godz. 8.00  Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Matki Bożej za grzechy zniewagi, bluźnierstwa i profanacji

godz. 10.00  – za parafian 

                      – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                      – O ustanie wojny na Ukrainie      

                      – O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Natalii z racji 10 urodzin

                      – Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Szymona z racji 7 rocznicy urodzin

                    + Ryszarda Pisarka w 31 rocznicę śmierci

                    + Annę Mańkowską (od rodz. Klewek)

                    + Irenę Sitarek w 2 rocznicę śmierci, Stefana Sitarka

                    + Anastazję, Ryszarda, Włodzimierza Dziudziaków

                    + Wojciecha Zawadzkiego

                    + Ryszarda Kaliszewskiego (im.), całą rodzinę Karabin, Chojnackich, Kaliszewskich

                    + Zdzisława w 1 rocznicę śmierci, Janusza w 4 rocznicę śmierci, Barbarę, Marka, Czesława Pawłowskich

                    + Iwana Semczyszaka

                    + Kazimierę Kulesz

godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Danuty i Wojciecha w 39 rocznię ślubu

godz. 11.30  + Ewę Stefaniak w rocznicę śmierci           

godz. 13.00 +  gr. Wiesławę Skorupską

godz. 13.00 O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla Jędrzeja z racji 18 urodzin

godz. 18.00 + Mirosława Gołyś w 1 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  4.04 – 9.04.2022 r. – Rekolekcje Wielkopostne

4.04. godz.  8.00 + gr. Wiesławę Skorupską

          godz. 10.00  + Annę Mańkowską

          godz. 17.00 + Grzegorza Wojnarowicza

          godz. 19.00 W intencji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

5.04. godz.  8.00  + Mirosława Jaworskiego

          godz. 10.00  + Grzegorza Wojnarowicza

          godz. 17.00 + Annę Mańkowską

          godz. 19.00 + gr. Wiesławę Skorupską

6.04. godz. 8.00  + Annę Mańkowską

          godz. 10.00 + Grzegorza Wojnarowicza

          godz. 17.00 + Mirosława Jaworskiego

          godz. 19.00 + gr. Wiesławę Skorupską

7.04. godz. 7.00 + gr. Wiesławę Skorupską

          godz. 7.00  + Annę Mańkowską

          godz. 18.00 W intencji kapłanów: o świętość i wierność w powołaniu

8.04. godz.  7.00 + Annę Mańkowską

         godz.  7.00 + Grzegorza Wojnarowicza

         godz. 18.00 + gr. Wiesławę Skorupską

9.04. godz.  7.00  + Grzegorza Wojnarowicza

          godz. 7.00  + Annę Mańkowską

          godz. 18.00 + gr. Wiesławę Skorupską

.

Intencje Mszalne – IV Niedziela Wielkiego Postu – 27.03.2022 r.

godz. 8.00  + Leszka Skrzyńskiego w 28 rocznicę śmierci

godz. 10.00  – za parafian 

                      – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                      – O ustanie wojny na Ukrainie      

                      – O błogosławieńswo Boże i potrzebne łaski dla Cypriana z racji 18 urodzin

                      – O łaskę zdrowia dla Gabrysia Biedrzyckiego

                    + Stanisława, Adelę Jabłońskich

                    + Annę Mańkowską (od rodziny Klewek)

                    + Mirosława Jaworskiego

godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Marzeny Wieteska z racji imienin

godz. 11.30  Dziękczynna w 80 rocznicę urodzin Jerzego z prośbą o dalsze  łaski i błogosławieństwo Boże w dalszym życiu                

godz. 13.00 +  gr. Wiesławę Skorupską

godz. 13.00 +  gr. Mieczysława Wolańczyka

godz. 18.00 + Jadwigę, Jana Moczydłowskich

Intencje Mszalne  28.03 – 2.04.2022 r.

28.03. godz.  7.00 + gr. Wiesławę Skorupską

            godz.  7.00  + Grzegorza Warmińskiego

            godz. 18.00 + gr. Mieczysława Wolańczyka

29.03. godz.  7.00  +  gr. Mieczysława Wolańczyka

            godz.  7.00  + Grzegorza Warmińskiego

            godz. 18.00 + gr. Wiesławę Skorupską

30.03.  godz. 7.00 + gr. Wiesławę Skorupską

            godz. 7.00  + Jana Łukasiewicza

            godz. 18.00 + gr. Mieczysława Wolańczyka (ostatnia)

31.03. godz. 7.00 + Grzegorza Warmińskiego

            godz. 7.00  + Annę Mańkowską

            godz. 18.00 + gr. Wiesławę Skorupską

1.04. godz.  7.00 + gr. Wiesławę Skorupską

            godz.  7.00 + Mariusza Syrokę w rocznicę urodzin

            godz. 18.00 + zbiorowa za zmarłych

2.04. godz.  7.00  + Grzegorza Warmińskiego

             godz.  8.00  w intencji Kół Żywego Różańca

             godz. 18.00 +  gr. Wiesławę Skorupską

.

Intencje Mszalne – III Niedziela Wielkiego Postu – 20.03.2022 r.

godz. 8.00  + całą rodzinę Chruścińskich, Waśkiewiczów

godz. 8.00  + gr. Wiesławę Skorupską

godz. 10.00  – za parafian 

                      – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                      – O ustanie wojny na Ukrainie      

                      – O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Heleny i ks. Grzegorza

                      – Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski,  opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla Julii z racji 5 rocznicy  urodzin i dla całej rodziny

                  + Józefa Roman w 1 rocznicę śmierci, Zofię, Władysława, Mariannę Roman

                   + Helenę Toczek w 24 rocznicę śmierci i z racji imienin

                   + Antoniego Olechno w miesiąc śmierci,

                   + Józefę, Jana, Jerzego Kacprzyńskich

                    + Helenę, Józefa, Leszka Legierskich

                    + Annę Mańkowską (od koleżanki Zofii z mężem z Kielc)

                    + Józefa Kąpińskiego z racji imienin

                    + Grzegorza Wojnarowicza

godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Patryka z racji 21 urodzin

godz. 11.30 + Józefa Wieteska  z racji imienin                   

godz. 13.00 + Jana Dobrogost w 4 rocznicę śmierci

godz. 13.00 +  gr. Mieczysława Wolańczyka

godz. 18.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski, opiekę Maryi i Św. Józefa dla Patryka z okazji imienin oraz Jego rodziny

Intencje Mszalne  21.03 – 26.03.2022 r.

21.03. godz.  7.00 + gr. Wiesławę Skorupską

            godz.  7.00  + Grzegorza Warmińskiego

            godz. 18.00 + gr. Mieczysława Wolańczyka

22.03. godz.  7.00  +  gr. Mieczysława Wolańczyka

            godz.  7.00  + Grzegorza Warmińskiego

            godz. 18.00 + gr. Wiesławę Skorupską

23.03.  godz. 7.00 + gr. Wiesławę Skorupską

            godz. 7.00  + Grzegorza Warmińskiego 

            godz. 18.00 + gr. Mieczysława Wolańczyka

24.03. godz. 7.00 + gr. Wiesławę Skorupską

            godz. 7.00  + Janinę Liszkiewicz

            godz. 18.00 + gr. Mieczysława Wolańczyka

25.03. godz.  7.00 + gr. Wiesławę Skorupską

            godz. 18.00 O błogosławieństwo Boże dla podejmujących Duchową Adopcję Dziecka Poczętego

            godz. 18.00 + gr. Mieczysława Wolańczyka 

26.03. godz.  7.00  + gr. Mieczysława  Wolańczyka

             godz.  7.00  + Grzegorza Warmińskiego

             godz. 18.00 +  gr. Wiesławę Skorupską

.

Intencje Mszalne – II Niedziela Wielkiego Postu – 13.03.2022 r.

godz. 8.00  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Zbigniewa z okazji  imienin

godz. 8.00  O łaskę zdrowia, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla ks. Rajmunda

godz. 10.00  – za parafian 

                      – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                      – O ustanie wojny na Ukrainie      

                      – O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Antoniego z racji 11 urodzin

                      – O zdrowie, błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia dla Elżbiety

                      – Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Krystyny z racji 88 rocznicy urodzin i dla całej rodziny Olczaków    

                   + Reginę Kowalską

                   + Eugeniusza Ostrowskiego w 8 rocznicę śmierci

                   +  Sebastiana Orlikowskiego w rocznicę śmierci, Mariannę Bielecką w 12 rocznicę śmierci, całą rodzinę Bieleckich

                   + Zygmunta Mędrygał w 12 rocznicę śmierci, całą rodzin Mędrygałów,  Kunieckich

                    + Stanisława Pustelaka w 15 rocznicę śmierci, Kazimierza Pustelaka

                    + Annę Mańkowską

godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla ks. Proboszcza z racji imienin

godz. 13.00  O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla Janusza z racji 68 urodzin oraz jego rodziny

godz. 13.00 +  gr. Mieczysława Wolańczyka

godz. 18.00 + Elżbietę Śmietankę w 28 rocznicę śmierci, Zofię, Jana Zawadzkich, Franciszka, Józefa Olejnik, Andrzeja

                         Skorupskiego

Intencje Mszalne  14.03 – 19.03.2022 r.

14.03. godz.  7.00 + gr. Wiesławę Skorupską (1)

            godz.  7.00  + Grzegorza Warmińskiego

            godz. 18.00 + gr. Kazimierza Bożyk

15.03. godz.  7.00  +  gr. Mieczysława Wolańczyka

            godz.  7.00  + Grzegorza Warmińskiego

            godz. 18.00 + gr. Wiesławę Skorupską

16.03.  godz. 7.00 + gr. Wiesławę Skorupską

            godz. 7.00  + Grzegorza Warmińskiego 

            godz. 18.00 + gr. Mieczysława Wolańczyka

17.03. godz. 7.00 + gr. Wiesławę Skorupską

            godz. 7.00  + gr. Mieczysława Wolańczyka

            godz. 18.00 + Zbigniewa, Henryka Kostrzewów, całą rodzinę Kostrzewów

18.03. godz.  7.00 + gr. Wiesławę Skorupską

            godz.  7.00 + Grzegorza Warmińskiego

            godz. 18.00 + gr. Mieczysława Wolańczyka

  19.03. godz.  7.00  + gr. Mieczysława  Wolańczyka

             godz.  7.00  + gr. Wiesławę Skorupską

             godz. 18.00 + Bogdana Leszczyńskiego z racji imienin

.

Intencje Mszalne – VII Niedziela Zwykła – 6.03.2022 r.

godz. 8.00  Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Matki Bożej za grzechy zniewagi, bluźnierstwa, profanacji

godz. 8.00  O łaskę zdrowia, błogosławieństwa Boże i opiekę Matki Bożej dla  ks. Rajmunda

godz. 10.00  – za parafian 

                    – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                    – O szczęśliwą operację dla Kazimierza i łaskę zdrowia dla całej rodziny

                    – O zdrowie, błogosławieństw Boże i opiekę Matki Bożej dla Grażyny                      

                   + Agnieszkę Kacprzak-Poślad w 13 rocznicę śmierci

                   + Annę Wagner w 15 rocznicę śmierci, całą rodzinę Wagnerów, Gajewskich, Jaca Lasockiego w 25 rocznicę śmierci, całą rodzinę Lasockich, Zwierzchowskich

                   + Elżbietę Kurowską w 5 rocznicę śmierci,

                   + Michalinę, Franciszka Strzeże

                    + Wacława Szulca w 24 rocznicę śmierci,

                    + Grzegorza Warmińskiego

godz. 11.30  O błogosławieństwa Boże, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia  dla Heleny Wieteska z racji imienin oraz dla Marzeny  Wieteska z racji 60 urodzin

godz. 13.00 + Helenę, Józefa, Leszka Legierskich

godz. 13.00 +  gr. Mieczysława Wolańczyka

godz. 18.00 + Kazimierza, Zofię Paszkowskich i ich rodziców, Edmunda, Helenę Soszyńskich i ich rodziców

Intencje Mszalne  7.03 – 12.03.2022 r.

  7.03. godz.  7.00 + gr. Kazimierza Bożyk

            godz.  7.00  + Grzegorza Warmińskiego

            godz. 18.00 W intencji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

  8.03. godz.  7.00  O Boże błogosławieństwo dla Heleny, Anny, Marzeny, Iwony, Renaty, Małgorzaty, Pauliny, Anny w Dniu Kobiet

            godz.  7.00  + Ewę Stefaniak, Annę Wieteska, Alicję Przybyszewską

            godz. 18.00 +  gr. Mieczysława Wolańczyka

   9.03.  godz. 7.00  + gr. Mieczysława Wolańczyka

            godz. 7.00  + Grzegorza Warmińskiego 

            godz. 18.00 O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, pojednanie z Bogiem i łaskę zbawienia dla Juliana

 10.03. godz. 7.00 + Waldemara Barańskiego w 5 rocznicę śmierci i jego rodzinę

            godz. 7.00  + Grzegorza Warmińskiego

            godz. 18.00 + gr. Mieczysława Wolańczyka

11.03. godz.  7.00 + gr. Mieczysława Wolańczyka

            godz.  7.00 + Grzegorza Warmińskiego

            godz. 18.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Mikołaja Mika

 12.03. godz.  7.00  + gr. Mieczysława  Wolańczyka

             godz.  7.00  O błogosławieństwo Boże dla ks. Proboszcza w dniu imienin

             godz. 18.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Najświętszej dla ks. Proboszcza w dniu imienin (od Margerytek)

.

Intencje Mszalne – VII Niedziela Zwykła – 27.02.2022 r.

godz. 8.00 + Jana Budytę w 12 rocznicę śmierci, Marię Szcześć z racji pogrzebu                               

godz. 10.00  – za parafian 

                      – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                      – Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Karoliny z racji urodzin

                      – Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Honoraty i Andrzeja z racji 50 rocznicy przyjęcia Sakramentu Małżeństwa

                   + Wandę, Kazimierza Rzewuskich w miesiąc po śmierci

                   + Filomenę Kogut (od Grzegorza Banaszkiewicza)

                   + Antoniego Karczewskiego w 15 rocznicę śmierci, Janinę, Kazimierza Karczewskich, Wacławę, Józefa Kowalskich

                   + Elżbietę Piłat w 6 rocznicę śmierci, Marka Kaczmarka w 4 rocznicę śmierci, Annę Kozłowską w 3 rocznicę śmierci,  Jana Kozłowskiego w 22 rocznicę śmierci, Genowefę Cibińską w 5 rocznicę śmierci

                    + Kazimierza Kaniewskiego z racji imienin

                    + Andrzeja Kujawę w 14 rocznicę śmierci, Krystynę, Władysława Kujawów, całą rodzinę Sobczaków,

                    + Marię Konowrocką z racji śmierci, Władysława, Irenę Łazarskich             

godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia  dla Heleny Wieteska z racji imienin

godz. 11.30  O opiekę Matki Najświętszej i błogosławieństwo Boże w życiu dla Julii z racji 6 urodzin

godz. 13.00 + Zofię Perzyna w 5 rocznicę śmierci, Irenę, Aleksandra Perzynów

godz. 13.00 +  gr. Kazimierza Bożyk

godz. 18.00 + Sylwestra Zielińskiego w 8 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  28.02 – 5.03.2022 r.

28.02. godz.  7.00 + gr. Kazimierza Bożyk

            godz.  7.00  + rodziców Paulinę, Władysława Gontarczyków

            godz. 18.00 + Jana Łukasiewicza

  1.03. godz.  7.00  + gr. Mieczysława Wolańczyka (1)

            godz.  7.00  O łaskę zdrowia dla chorych parafian

            godz. 18.00 + gr. Kazimierza Bożyk

2.03. Środa Popielcowa

           godz. 8.00  + gr. Kazimierza Bożyk

           godz. 10.00  + gr. Mieczysława Wolańczyka

           godz. 17.00 O błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia dla Heleny Wieteska

           godz. 19.00 O pokój dla Ukrainy i świata, za ofiary wojny

  3.03. godz. 7.00 + gr. Mieczysława Wolańczyka

            godz. 7.00  + Macieja Tomasika z racji urodzin

            godz. 18.00 O świętość, miłość i wierność powołaniu dla kapłanów

  4.03. godz.  7.00 + gr. Mieczysława Wolańczyka

            godz.  7.00 + Aleksandrę Antkowiak

            godz. 18.00 + zbiorowa za zmarłych

  5.03. godz.  7.00  + Edwarda Pawlaka w rocznicę śmierci

            godz.  8.00  W intencji Kół Żywego Różańca

            godz. 18.00 + gr. Mieczysława  Wolańczyka

.

Intencje Mszalne – VI Niedziela Zwykła – 20.02.2022 r.

godz. 8.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Józefa i Małgorzaty z racji 40 rocznicy ślubu

godz. 8.00 + Stanisławę, Franciszka Król

godz. 10.00  – za parafian 

                   – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                   + Krystynę Fidos w 5 rocznicę śmierci, Józefa Fidos w 37 rocznicę śmierci

                   + Filomenę Kogut (od Grzegorza Banaszkiewicza)

                   + Jadwigę Wolańczyk-Haberman, Kazimierza, Janinę

                      Wolańczyków

godz. 11.30 +  gr. Kazimierza Bożyk

godz. 11.30 O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Haliny z racji 80 urodzin

godz. 13.00 + Lucynę Szypszak w 15 rocznicę śmierci, Stanisława,

                         Ryszarda Szypszaków, Janinę, Bolesława Zientarów

godz. 18.00 + Bronisława Tomasika w 15 rocznicę śmierci, Macieja

                         Tomasika

Intencje Mszalne  21.02 – 26.02.2022 r.

21.02. godz.  7.00 + gr. Kazimierza Bożyk

            godz.  7.00  O łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże dla Haliny Gawart w rocznicę urodzin

            godz. 18.00 + za dusze w czyśćcu cierpiące

22.02. godz.  7.00  + Józefa Antczaka w 7 rocznicę śmierci

            godz.  7.00  + za dusze w czyśćcu cierpiące

            godz. 18.00 + gr. Kazimierza Bożyk

23.02. godz. 7.00  + gr. Kazimierza Bożyk

           godz. 7.00  + za dusze w czyśćcu cierpiące

           godz. 18.00 + Henryka Wagnera z racji 33 rocznicy śmierci

24.02. godz. 7.00 + gr. Kazimierza Bożyk

            godz. 7.00  + za dusze w czyśćcu cierpiące

            godz. 18.00  + cr. Dzikowskich

25.02. godz.  7.00 O łaskę zdrowia dla chorych parafian

            godz.  7.00 + za dusze w czyśćcu cierpiące

            godz. 18.00 + gr. Kazimierza Bożyk

26.02. godz.  7.00  + Mirosławę Mirosławską-Kozak (z racji imienin i urodzin)

            godz.  7.00  + gr. Kazimierza Bożyk

            godz. 18.00 + za dusze w czyśćcu cierpiące 

.

Intencje Mszalne – VI Niedziela Zwykła – 13.02.2022 r.

godz. 8.00 + Alinę, Zygmunta, Dariusza Kowalczyków

godz. 10.00  – za parafian  

                      – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                      – Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Wojciecha z racji 74 urodzin

                   + Natalię Pareniuk w 27 rocznicę śmierci

                   + Lidię Keller w 1 rocznicę śmierci

                   + Filomenę Kogut (od rodziny Dunajewskich)

                   + Reginę Kowalską w miesiąc po śmierci

godz. 11.30 + Ewę Wetoszka

godz. 11.30 O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Oli i Szymona

godz. 13.00 + Andrzeja, Krystynę, Zbigniewa Kompanowskich

godz. 18.00 +  gr. Kazimierza Bożyk

Intencje Mszalne  14.02 – 19.02.2022 r.

14.02. godz.  7.00 + gr. Kazimierza Bożyk

            godz.  7.00 + Annę Perzanowską w 9 rocznicę śmierci i jej rodziców

            godz. 18.00 O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zbawienie dla  Juliana

15.02. godz.  7.00  + Feliksa, Walerię Gontarczyków

            godz.  7.00

            godz. 18.00 + gr. Kazimierza Bożyk

16.02. godz. 7.00  + gr. Kazimierza Bożyk

           godz. 7.00 +

           godz. 18.00 +

17.02. godz. 7.00 +

            godz. 7.00

            godz. 18.00  + gr. Kazimierza Bożyk

18.02. godz.  7.00

            godz.  7.00 + gr. Kazimierza Bożyk

            godz. 18.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Wojciecha z racji  44 urodzin

19.02. godz.  7.00

           godz.  14.00  – chrzest  Igora Porół

           godz. 18.00  + gr. Kazimierza Bożyk

.

Intencje Mszalne – V Niedziela Zwykła – 6.02.2022 r.

godz. 8.00 + Andrzeja Eisenberger w 1 rocznicę śmierci

godz. 8.00 Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy zniewagi, bluźnierstwa i profanacji

godz. 10.00  – za parafian 

                  – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                  + Helenę, Tadeusza Milke

                  + Dionizego Kacprzaka w 13 rocznicę śmierci

                  + Michała Szewczyka, Wojciecha Anduła w 1 rocznicę śmierci

                  + Ewę Wetoszka

                  + Filomenę Kogut (od rodz. Gawlińskich i Woźniaków)

                  + Janinę Jaworską

godz. 11.30 + Wojciecha Wieteska w 10 rocznicę śmierci

godz. 13.00 + gr. Kazimierza Bożyk

godz. 13.00 + Marię Skroś, całą rodzinę Skrosiów

godz. 18.00 + Zdzisława Bruśnickiego w 24 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  7.02 – 12.02.2022 r.

 7.02. godz.  7.00 + gr. Kazimierza Bożyk

            godz.  7.00 + Filomenę Kogut

            godz. 18.00 W intencji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

 8.02. godz.  7.00  + Kazimierza Rzewuskiego

            godz. 18.00 + gr. Kazimierza Bożyk

9.02. godz. 7.00  + gr. Kazimierza Bożyk

           godz. 7.00 + Janinę Jaworską

           godz. 18.00 + Ewę Wetoszka w tydzień po śmierci

10.02. godz. 7.00 + Tadeusza Gontarczyka w 4 rocznicę śmierci

            godz. 7.00 +

            godz. 18.00  + gr. Kazimierza Bożyk

11.02. godz.  7.00 +

            godz.  7.00 + gr. Kazimierza Bożyk

            godz. 18.00 W int chorych, niepełnosprawnych parafian

12.02. godz.  7.00 + gr. Kazimierza Bożyk

           godz.  7.00 +

           godz. 18.00 +

.

Intencje Mszalne – IV Niedziela Zwykła – 30.01.2022 r.

godz. 8.00 + Rafała Świetlickiego w 4 rocznicę śmierci

godz. 10.00  – za parafian 

                  – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                  + Ireneusza Zielińskiego (ur.)

                  + Mieczysława Wesołowskiego w 5 rocznicę śmierci

                  + Jadwigę Wysocką w 9 rocznicę śmierci

                  + Elżbietę Kurlanc z okazji rocznicy śmierci

                  + Zofię w 10 rocznicę śmierci, Kazimierza Kaniewskich

                  + Filomenę Kogut

                  + Kazimierza Rzewuskiego

godz. 11.30 + Genowefę w 5 rocznicę śmierci, Ryszarda Szwed

godz. 11.30 + gr. Henrykę Marciniak

godz. 13.00 + gr. Jana, Genowefę Kulisz

godz. 13.00 + Jana Łukasiewicza

godz. 18.00  O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, opiekę Maryi i Św. Józefa dla Pawła z okazji 44 urodzin i imienin

Intencje Mszalne  31.01 – 5.02.2022 r.

31.01. godz.  7.00 + Wiesławę Skorupską

            godz.  7.00 + Filomenę Kogut

            godz. 18.00 + Marię Kierzkowską

1.02. godz.  7.00  + Wiesławę Skorupską

            godz.  7.00 + Marię Kierzkowską

            godz. 18.00 + gr. Kazimierza Bożyk

2.02. godz. 8.00  + gr. Kazimierza Bożyk

           godz. 10.00 + Filomenę Kogut

           godz. 18.00 + Wiesławę Skorupską

3.02. godz. 7.00 + Wiesławę Skorupską

            godz. 7.00 + gr. Kazimierza Bożyk

            godz. 18.00  O miłość, szacunek i wierność dla kapłanów

4.02. godz.  7.00 + Filomenę Kogut

            godz.  7.00 + gr. Kazimierza Bożyk

            godz. 18.00 + zbiorowa za zmarłych

5.02. godz.  7.00 + Filomenę Kogut

           godz.  8.00  w intencji Kół Żywego Różańca

           godz. 18.00 + gr. Kazimierza Bożyk

.

Intencje Mszalne – III Niedziela Zwykła – 23.01.2022 r.

godz. 8.00  O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz opiekę Matki Najświętszej i  Św. Józefa dla ks. Rajmunda z racji imienin – od Margaretek

godz. 8.00 + Józefa Jędrzejczyka w 23 rocznicę śmierci, całą rodzinę Jędrzejczyków,  Mizerskich

godz. 10.00  – za parafian 

                      – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                      – O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz Św. Klary z okazji  5 urodzin Klary Wiśniewskiej

                      – Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej oraz szczęśliwe rozwiązanie dla Agnieszki

                      – O szczęśliwy przebieg i wynik operacji dla Katarzyny Głogowskiej

                      – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Kazimierza Chojnackiego oraz opiekę Matki Bożej w pokonaniu groźnej choroby

                      – O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Heleny i Anny z okazji Dnia Babci

                  + Sabinę, Henryka Szymaniaków, Janinę, Antoniego Skrońskich z okazji dnia Babci i Dziadka, Kazimierza                     Skrońskiego z okazji urodzin

                  + Jana, Ewę Stefaniaków, Jana, Annę Wieteska z okazji dnia Babci i Dziadka                  

godz. 11.30 + gr. Jana, Genowefę Kulisz

godz. 13.00 + gr. Henrykę Marciniak

godz. 13.00 + Jerzego Misztal w 1 rocznicę śmierci

godz. 18.00  + Wiesława Nowaka w 3 rocznicę śmierci

.

Intencje Mszalne  24.01 – 29.01.2022 r.

24.01. godz.  7.00 + gr. Henrykę Marciniak

           godz.  7.00 +  gr. Jana, Genowefę Kulisz

           godz. 18.00 + Eugeniusza Kujawskiego

25.01. godz.  7.00  + gr. Henrykę Marciniak

            godz.  7.00 + Eugeniusza Kujawskiego

            godz. 18.00 + gr. Jana, Genowefę Kulisz

26.01. godz. 7.00  + gr. Jana, Genowefę Kulisz

            godz. 7.00 + gr. Henrykę Marciniak

            godz. 18.00 + Bogdana Leszczyńskiego z racji urodzin

27.01. godz. 7.00 + Eugeniusza Kujawskiego

            godz. 7.00 + gr. Henrykę Marciniak

            godz. 18.00  +  gr. Jana, Genowefę Kulisz

28.01. godz.  7.00 + Eugeniusza Kujawskiego

            godz.  7.00 + gr. Jana,  Genowefę Kulisz

            godz. 18.00 + gr. Henrykę Marciniak

29.01. godz.  7.00 + gr. Henrykę Marciniak

            godz.  7.00 + Eugeniusza Kujawskiego

           godz. 18.00 + gr. Jana, Genowefę Kulisz

.

Intencje Mszalne – II Niedziela Zwykła – 16.01.2022 r.

godz. 8.00  Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Waldemara i Włodzimierza z racji imienin i urodzin

godz. 10.00  – za parafian 

                      – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                      – O szybki powrót do zdrowia dla Dariusza

                  + Macieja Hausza w 1 rocznicę śmierci

godz. 11.30 + Zdzisława Samsela w 4 rocznicę śmierci

godz. 11.30 + gr. Henrykę Marciniak

godz. 13.00 + gr. Jana, Genowefę Kulisz

godz. 13.00  Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Anny, Artura i Kingi

godz. 18.00  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla Malwiny z racji 32 urodzin oraz dla Jej rodziny

Intencje Mszalne  17.01 – 22.01.2022 r.

17.01. godz.  7.00 + gr. Henrykę Marciniak

           godz.  7.00 + Genowefę Antczak w 15 rocznicę śmierci

           godz. 18.00 + gr. Jana, Genowefę Kulisz

18.01. godz.  7.00  + Edwarda Kurka w 1 rocznicę śmierci, zmarłych rodziców i rodzeństwo

            godz.  7.00 + gr. Jana, Genowefę Kulisz

            godz. 18.00 + gr. Henrykę Marciniak

19.01. godz. 7.00  + Bogumiłę Włodek z racji 1 rocznicę śmierci

            godz. 7.00 + gr. Henrykę Marciniak

            godz. 18.00 +  gr. Jana, Genowefę Kulisz

20.01. godz. 7.00 + Eugeniusza Kujawskiego

            godz. 7.00 + gr. Jana, Genowefę Kulisz

            godz. 18.00  +  gr. Henrykę Marciniak

21.01. godz.  7.00 + gr. Henrykę Marciniak

            godz.  7.00 + Ludwika Rzepkowskiego w 5 rocznicę śmierci

            godz. 18.00 + gr. Jana,  Genowefę Kulisz

22.01. godz.  7.00 + gr. Jana, Genowefę Kulisz

            godz.  7.00 + Eugeniusza Kujawskiego

           godz. 18.00 + gr. Henrykę Marciniak

.

Intencje Mszalne – Niedziela Chrztu Pańskiego – 9.01.2022 r.

godz. 8.00  + za dusze w czyśćcu cierpiące

godz. 8.00  + Wandę Pływaczewską w 1 rocznicę śmierci

godz. 10.00  – za parafian 

                      – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                      – Dziękczynna za dar życia z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Basi z racji 6 rocznicy urodzin

                      – w intencji Bogu wiadomej

                  + Wiesławę Skorupską (od rodz. Dunajewskich)

                  + Franciszka, Genowefę, Jadwigę Oszczyków

                  + Genowefę, Kazimierza Słowińskich, Mariana Majewskiego

godz. 11.30  Dziękczynna za 100 lat życia z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Bronisławy Nalepa

godz. 11.30 + gr. Henrykę Marciniak

godz. 13.00 + gr. Jana, Genowefę Kulisz

godz. 18.00  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Kamili z racji 87 urodzin

.

Intencje Mszalne  10.01 – 15.01.2022 r.

10.01. godz.  7.00 + Eugeniusza Kujawskiego

           godz.  7.00 + gr. Jana, Genowefę Kulisz

           godz. 18.00 + gr. Henrykę Marciniak

11.01. godz.  7.00  + gr. Henrykę Marciniak

            godz.  7.00 + Eugeniusza Kujawskiego

            godz. 18.00 + gr. Jana, Genowefę Kulisz

12.01. godz. 7.00  + gr. Jana, Genowefę Kulisz

            godz. 7.00 + gr. Henrykę Marciniak

            godz. 18.00 + Eugeniusza Kujawskiego

13.01. godz. 7.00 + gr. Henrykę Marciniak

            godz. 7.00 + Radosława Gęgniewicza w 3 rocznicę śmierci

            godz. 18.00  + gr. Jana, Genowefę Kulisz

14.01. godz.  7.00 + Eugeniusza Kujawskiego

            godz.  7.00 + gr. Jana,  Genowefę Kulisz

            godz. 18.00 + gr. Henrykę Marciniak

15.01. godz.  7.00 + gr. Henrykę Marciniak

            godz.  7.00 + Eugeniusza Kujawskiego

           godz. 15.00  – ślub Marty i Pawła

           godz. 18.00 + gr. Jana, Genowefę Kulisz

.

Intencje Mszalne – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok – 1.01.2022 r.

godz. 8.00  + Mieczysława Miszczaka (imieninowa), Zofię Miszczak

godz. 10.00  – za parafian

                      – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świeci    

                  + Tadeusza Kucharskiego w 20 rocznicę śmierci

                  + Mieczysława Branczewskiego (imienowo-urodzinowa), Feliksa, Kunegundę Karasek, Jadwigę, Jana Grzybowskich, Wacława Grzelaka, Zdzisława Branczewskiego

godz. 11.30    O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla ks. Proboszcza z racji urodzin

godz. 13.00 + gr. Jana, Genowefę Kulisz  (1)

godz. 13.00 + Mieczysława Olejarza z racji imienin

godz. 18.00 + gr. Henrykę Marciniak (1)

.

Intencje Mszalne – II Niedziela po Narodzeniu Pańskim – 2.01.2022 r.         

godz. 8.00 Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Matki Bożej za grzechy zniewagi, bluźnierstwa i profanacje

godz. 10.00  – za parafian

                      – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                      – O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Aleksandry z racji 18 urodzin

                      – Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Janusza

                      + Sylwestra Zielińskiego (im.)

                      + Stanisława Matejczuka

                      + Marię Kierzkowską

                      + Eugeniusza Kujawskiego

                      + Wiesławę Skorupską

godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla ks. Proboszcza z racji urodzin

godz. 11.30 + Henrykę Dudzik w 5 rocznicę śmierci, Stanisława Dudzika w 26 rocznicę śmierci

godz. 13.00  + gr. Jana, Genowefę Kulisz

godz. 18.00  + gr. Henrykę Marciniak

.

Intencje Mszalne  3.01 – 8.01.2022 r.

3.01. godz.  7.00 + gr. Henrykę Marciniak

          godz.  7.00 + gr. Jana, Genowefę Kulisz

          godz. 18.00 W intencji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

4.01. godz.  7.00  + gr. Henrykę Marciniak

          godz.  7.00  O błogosławieństwo Boże w Nowym Roku 2022 dla rodziny 

          godz. 18.00 + gr. Jana, Genowefę Kulisz

5.01. godz. 7.00  + gr. Jana, Genowefę Kulisz

          godz. 7.00 W intencji dzieci poczętych 

          godz. 18.00 + gr. Henrykę Marciniak

 6.01. Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli

godz.  8.00 + Mieczysława Grzeszczuka

godz. 10.00  – za parafian

                      – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                      – O potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Agnieszki i

                        Ernesta w 15 rocznicę ślubu oraz dla ich dzieci

              + Stanisława Chruścińskiego, całą rodzinę Chruścińskich, Waśkiewiczów

              + Mieczysława, Stanisławę, Władysława Klewek, Mariana, Józefę, Jana, Stanisława Piros, Felicję, Stefana, Grzegorza Wirtek

godz. 11.30 + gr. Jana, Genowefę Kulisz

godz. 11.30 + Andrzeja Russaka w 13 rocznicę śmierci, Helenę Grajdę w 20 rocznicę śmierci, Jana, Józefa Grajdów

godz. 13.00 + gr. Henrykę Marciniak

godz. 18.00 za kapłanów: o świętość, miłość i wierność                              

7.01. godz. 7.00 + gr. Henrykę Marciniak

          godz. 7.00 + gr. Jana, Genowefę Kulisz

          godz. 18.00  + zbiorowa za zmarłych        

8.01. godz.  7.00 + gr. Henrykę Marciniak

          godz.  8.00 W  intencji Kół Żywego Różańca

          godz. 18.00 + gr. Jana,  Genowefę Kulisz

.

Intencje Mszalne – Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25.12.2021 r.

godz. 24.00   PASTERKA – za parafian

godz. 10.00  – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                     – O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Bogusia z racji 2 urodzin    

                  + Teresę Lesińską w 14 rocznicę śmierci

                  + Bronisława Banytka w 14 rocznicę śmierci, Marię Banytka

godz. 11.30   O łaskę zdrowia dla Alicji

godz. 11.30   +  Ewę Skura z racji imienin

godz. 11.30    + gr. Bogdana Bożyka

godz. 13.00  Dziękczynna za osoby, które podjęły Duchową Adopcję Dziecka Poczętego w 2021 r.

godz. 13.00 + Paulinę, Władysława Gontarczyków

godz. 18.00  O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Lucyny z racji 90 urodzin

Intencje Mszalne – Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

26.12.2021 r.         

godz.  8.00  O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, łaskę nawrócenia i zbawienia dla Ani, Pawła i Darii

godz. 10.00  O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                     + Annę Sosnowską w 13 rocznicę śmierci

godz. 11.30 + Kazimierza Winnickiego w 16 rocznicę śmierci

godz. 11.30 + Sylwestra Włodarskiego w 6 rocznicę śmierci, Stanisława Włodarskiego w 24 rocznicę śmierci, Stanisławę Nalepka w 6 rocznicę śmierci, Alojzego Nalepka w 24 rocznicę śmierci

godz. 13.00  + gr. Bogdana Bożyka

godz. 18.00   O łaskę zdrowia dla Alicji

Intencje Mszalne  27.12 – 31.12.2021 r.

27.12. godz.  7.00 + Jana Mazurczaka

            godz. 18.00 +  gr. Bogdana Bożyka

28.12. godz.  7.00  + gr. Bogdana Bożyka

            godz.  7.00  + za dusze w czyśćcu cierpiące

           godz. 18.00  O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej, łaskę nawrócenia i zbawienia dla Malwiny, Patryka, Kornelii i Maksymiliana w 2 rocznicę urodzin

29.12. godz. 7.00  + gr.  Bogdana Bożyka

            godz. 7.00  + Kazimierza Ciacha w 2 rocznicę śmierci

            godz. 18.00 + Jerzego Krysztofika w 2 rocznicę śmierci, córkę Elżunię, całą rodzinę Krysztofików, Stawickich

30.12. godz. 7.00 + za dusze w czyśćcu cierpiących

            godz.  7.00 + Jana Łukasiewicza w 2 miesiąc po śmierci

            godz. 18.00 + gr. Bogdana Bożyka                                  

31.12. godz. 7.00  W intencji zmarłych i żyjących kapłanów

            godz. 7.00  + ks. Henryka Ciołkowskiego

            godz. 18.00 Dziękczynna za otrzymane łaski w 2021 roku z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla rodziny na 2022 r.

.            godz. 18.00 + Albinę Nowak