Podsumowanie prac w 2019 roku

Drodzy Parafianie….

         Rok 2019 przeżywaliśmy w Kościele pod szczególną opieką Trzeciej Osoby Boskiej – Ducha Świętego, oraz przygotowywaliśmy się do Beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

        Po raz drugi staję przed Wami podsumowując kolejny rok wspólnej pracy budowania kościoła duchowego i materialnego w parafii Narodzenia Pańskiego w Błoniu oraz kościoła w Passie.

        Rok 2019 kończymy wielkim wspólnym sukcesem – spłaciliśmy całkowicie dług za kościół w Passie na rzecz Pana Cezarego Pyraka. (Dług, na koniec 2018 roku wynosił 16 0000,  a na dzień 2.07.2018 r. – 260 000 zł.)

        Mimo spłacanego długu za kościół w Passie, w minionym roku nowa świątynia zyskała w ostatnich miesiącach sześć największych okien oraz cztery żyrandole, został dodatkowo spłacony dług za prace elektryczne z poprzednich lat oraz były prowadzone bieżące prace elektryczne, zakończone nowym niezależnym podłączeniem prądu do kościoła i umową z PGE.  Kościół w Passie zyskał ogrodzenie z bramą i furtką oraz zostało zrobione odwodnienie świątyni, została poprawiona konstrukcja dachowa kościoła. W 2019 roku do kościoła w Passie została zakupiona figura Pana Jezusa do Grobu Pańskiego, paschał oraz inne paramenty liturgiczne przekazane z kościoła parafialnego, w tym 5 ławek. Została też zmieniona u notariusza darowizna ziemi pod kościół z warunkowej na stałą – ostateczną.

        W trosce o budowę duchową kościoła w Passie wielką pomocą służył przez cały miniony rok Ks. Prałat Tadeusz Jaworski (mimo kapłańskiej emerytury) odprawiając w każdą Niedzielę i Święta – Msze Święte oraz Nabożeństwa.

        Rok 2019 to dalsza intensywna praca w kościele parafialnym, dzięki wspólnemu wysiłkowi i ofiarności parafian oraz sponsorów.

          Już w styczniu został przeprowadzony generalny remont ściany głównej i kaplic bocznych oraz został zakupiony nowy 32 punktowy żyrandol, zawieszony na środku kościoła. Stare żyrandole i kinkiety zostały w tym czasie zostały przebudowane na świecowe. Po prawej stronie świątyni została wybudowana kaplica Sługi Bożego Prymasa Tysiąclecia z nowym ołtarzem i został zakupiony obraz ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.  

         W pierwszej połowie roku zostały pomalowane ściany kościoła oraz obie kaplice boczne, we wrześniu został pomalowany przedsionek do kościoła. Zostały zmienione dekory nad tabernakulum i obrazem Jezusa Miłosiernego, a obrazy Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Pana Jezusa nad tabernakulum  – nowe obramowanie i oświetlenie. W kościele została zbudowana i urządzona nowa salka spotkań z wejściem z lewej antresoli nad kaplicą Św. Judy Tadeusza – gdzie spotyka się grupa Odnowy w Duchu Świętym.

       W minionym roku do kościoła zostały zakupione nowe ławki w liczbie 80 sztuk, w miejsce starych, które zostały przekazane w darze kościołowi w Rokitnie oraz w Passie.

        Wokół kościoła powstało nowe ogrodzenie przy obu parkingach z trzema furtkami i bramą od ul. Powstańców. W tym czasie został rozebrany barak z tyłu kościoła oraz została zrobiona wylewka przed garażami. Zostały wyremontowane i odnowione zewnętrzne ławki wokół kościoła.

        W kościele i pozostałych budynkach parafialnych zostały wymienione wszystkie gaśnice na nowe.

       W budynku plebanijnym został wyremontowany i pomalowany korytarz na ogród, a w ostatnich miesiącach toaleta przed kancelarią oraz pokój gościnny z toaletą dla rekolekcjonistów. Zostały też zakupione meble i oświetlenie do pokoju gościnnego. Do budynku katechetycznego został doprowadzony gaz oraz wymienione zostały rury gazowe przy piecu w kościele, został założony filtr gazowy oraz pompa wodna. W grudniu został przeprowadzony generalny przegląd elektryczny we wszystkich pomieszczeniach parafialnych, kościele oraz została podpisana nowa umowa z PGE.        

        Zostały też zakupione do kościoła: nowe szaty liturgiczne, nowy komplet lekcjonarzy, rytuały, stuły, 4 komplety świec ołtarzowych, bielizna kielichowa, regulowana ambonka, nowe figury zwierząt do szopki bożonarodzeniowej, obrazy świętych.

         Obok budowy kościoła materialnego prowadzona była budowa kościoła duchowego i Budowanie braterstwa w służbie i pomocy bliźnim.

         Przez cały okres Wielkiego Postu i Adwentu, były gromadzone dary dla potrzebujących na Święta Wielkanocne i Święta Bożego Narodzenia przy kaplicy Prymasa Tysiąclecia oraz w sklepie InterMarche co pozwoliło obdarować na Wielkanoc 45 rodzin, a na Boże Narodzenie 250 osób.

           Mimo zadłużenia parafii pamiętaliśmy o potrzebujących pomocy: były przeprowadzone zbiórki dla chorych dzieci, dla domów dziecka oraz na szpitale dziecięce.

           Kolejną okazją do budowania kościoła duchowego, jak co roku, były comiesięczne spotkania z rodzicami i dziećmi komunijnymi, spotkania w grupach dla kandydatów do bierzmowania oraz rekolekcje adwentowe i wielkopostne, cotygodniowe nabożeństwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Św. Judy Tadeusza, nabożeństwa Eucharystyczne, Nabożeństwa okresowe, Dzień Chorego (pierwszy w historii parafii), comiesięczne Msze o uzdrowienie, comiesięczne Msze w intencji dzieci poczętych i osób, które podjęły Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, Msze i spotkania z grupami parafialnymi, ministrantami, Kołami Żywego Różańca, Odnową w Duchu Świętym, grupą Biblijną, scholą i Caritasem.

              Budując wspólnotę parafialną odbyliśmy w tym roku dwie pielgrzymki autokarowe na przełomie czerwca i lipca do Włoch oraz na jesieni do Litwy, Łotwy i Szwecji. Planowana jest w 2020 r. kolejna do krajów byłej Jugosławii.

              W tym roku otrzymaliśmy od Ojca Świętego Franciszka specjalne błogosławieństwo na dalszą pracę w budowaniu naszej parafii zarówno tej duchowej jak i materialnej.

              Największą radością tego roku jest fakt, że po wycofaniu wszystkich wpłat z banku za wynajmy wchodzimy w Nowy 2020 Rok – bez żadnych długów.

              Te wszystkie inicjatywy w budowaniu kościoła materialnego i duchowego jak również pomoc potrzebującym nie były by możliwe bez waszej moi drodzy ofiarności i zaangażowania. Dziękuję wszystkim za ich serce i pomoc. Dziękuję wszystkim ofiarodawcom i sponsorom oraz wszystkim, którzy dbali o wygląd i stan kościoła oraz budynków parafialnych.

            Dziękuję też moim współpracownikom: kapłanom ks. Pawłowi i ks. Prałatowi Taduszowi, jak również ks. Rajmundowi i ks. Piotrowi. Dziękuję Organiście, Kościelnemu, Paniom sprzątającym, Pani w kuchni, Panu Jerzemu, Panu Waldkowi, Panu Grzegorzowi z synem. Dziękuję Radzie Parafialnej oraz wszystkim grupom parafialnym: Członkom Żywego Różańca, Odnowie w Duchu Świętym, scholi, ministrantom i lektorom, asyście eucharystycznej Panów, grupie biblijnej, katechetom.

             Nie sposób wymienić osób które pomogły w tym roku w rozwoju materialnym i duchowym naszej parafii. Wszystkim należą się słowa wdzięczności. Serdeczne Bóg zapłać.

                   Wybaczam też tym, którym własna prywata przesłoniła dobro wspólne i dobre imię parafii i jej kapłanów. A przepraszam tych, których w czymkolwiek w minionym roku zawiedliśmy jako duszpasterze.

             Przed nami nowe wyzwania i nowe nadzieje na 2020 rok, ufam że dzięki Bożemu błogosławieństwu i opiece Matki Bożej podołamy przy zaangażowaniu nas wszystkich bo przecież budujemy nasz wspólny dom dla nas i następnych pokoleń, którym przyjdzie mieszkać i żyć w parafii Narodzenia Pańskiego w Błoniu.

Statystyka Udzielonych Sakramentów w 2019 roku:

  1. rozdanych komunii św. – 55 000  szt. (było 76 000)
  2. udzielono Chrztów Św. dla 50 dzieci (było 85)
  3. do I Komunii Św. przystąpiło 85 dzieci
  4. udzielono Namaszczenia Chorych dla  99 osób (było 20)
  5. Sakrament Małżeństwa przyjęły 24 pary
  6. Odprawiono 56  pogrzebów