Komunikat

Drodzy Parafianie,
Przeżywamy bardzo trudny czas, gdy z powodów pandemii koronawirusa jesteśmy praktycznie pozbawieni możliwości osobistego uczestnictwa we Mszach Świętych i Nabożeństwach zarówno w kościele parafialnym, jak i kaplicy w Passie.
Od 25 marca może być w kościele jedynie 5 osób – nie licząc obsługi liturgicznej.


W tym czasie zachęcam do osobistej modlitwy w domach oraz do uczestniczenia we Mszach Świętych – transmitowanych przez radio i telewizję. Módlmy się o ustanie pandemii oraz za ofiary koronawirusa. Módlmy się za służbę zdrowia i wszystkich, którzy walczą o nasze zdrowie i stanowiska pracy.


Jednocześnie pragnę przypomnieć, że parafia utrzymuje się jedynie z dobrowolnych ofiar składanych na tacę podczas Mszy Świętych w Niedziele i Święta. Ofiary z tacy są przeznaczone jedynie na opłaty: za energię elektryczną, gaz, wodę, na wypłaty dla pracowników świeckich oraz pomoc dla potrzebujących w Polsce i na Świecie np. jak ostatnio na Misje i misjonarzy, itp. Z tacy są też pokrywane wszystkie konieczne inwestycje prowadzone w parafii oraz wszystkie podatki i ubezpieczenia.


W obecnej sytuacji kwarantanny i ograniczeń ilości osób mogących uczestniczyć we Mszach – parafia straciła jedyne źródło utrzymania. Dlatego, proszę o dobrowolne wpłaty na konto parafii podane na stronie parafialnej w kontaktach.

ks. Proboszcz