Intencje mszalne

Intencje Mszalne – IV Niedziela Wielkiego Postu  – 19.03.2023 r.

godz. 8.00  + Jana Drobogost w 5 rocznicę śmierci

godz. 10.00  –  za parafian

                       – O ustanie wojny na Ukrainie

                       – Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski i dary oraz opiekę Matki Bożej dla Łukasza z racji 18 urodzin

                       – O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Janusza z racji 69 urodzin, Agnieszki z racji 41 urodzin – Łęczyckich

                       – O łaskę zdrowia i szczęśliwy wynik operacji dla Hanny

                       + Mirosława Jaworskiego w 1 rocznicę śmierci, Józefa Kąpińskiego z racji imienin

                       + Eugeniusza Ostrowskiego w 9 rocznicę śmierci, Leokadię, Franciszka Ostrowskich

                       + Czesława w 20 rocznicę śmierci, Helenę  w 17 rocznicę śmierci, cr. Badeckich

                       + Andrzeja Kujawę w 15 rocznicę śmierci, Krystynę, Władysława Kujawów, Marcina Sobczaka z racji 1 rocznicę śmierci, cr. Sobczaków

                       + Józefę, Jana, Jerzego Kacprzyńskich

                       + Zenona, Teresę Zawada

                       + Józefę Szrebka, Józefa Łęczyckiego  

                       + Józefa Romana w 2 rocznicę śmierci.

                       + Jana Zielińskiego w 10 rocznicę śmierci, Leokadię, Józefa, Jadwigę Zielińskich, Stanisława, Krystynę Raźniaków, dusze w czyśćcu cierpiące

                       + Małgorzatę Wagner

godz. 11.30 + Józefa Wieteska z racji imienin

godz. 13.00 + Bogdana Leszczyńskiego z racji imienin

godz. 13.00 + Jadwigę, Jana Moczydłowskich

godz. 18.00  +  gr. Wilhelminę, Jerzego Łuczaków

Intencje Mszalne  20.03 – 25.03.2023 r.

20.03.  godz. 7.00 + gr. Wilhelminę, Jerzego Łuczaków 

             godz. 7.00 + Józefa, Teresę Polańczyk

            godz. 18.00 + Józefa Wróbla z racji imienin

21.03. godz. 7.00 +

           godz. 7.00  + Romana Cegłowskiego

           godz. 18.00 + gr. Wilhelminę, Jerzego Łuczaków    

22.03. godz. 7.00 + gr. Wilhelminę, Jerzego Łuczaków

            godz. 7.00 + Jana Kulisz w 2 rocznicę śmierci, Genowefę Kulisz

            godz. 18.00 + Mirosława Salejew, cr, Skroś, Kuza, Salejew

23.03.  godz. 7.00 + Romana Cegłowskiego

             godz. 7.00

             godz. 18.00 + gr. Wilhelminę, Jerzego Łuczaków

24.03. godz.  7.00 + Romana Cegłowskiego

               godz.  7.00 +  gr. Wilhelminę, Jerzego Łuczaków

            godz. 18.00 Z prośbą o błogosławieństwo Boże dla osób podejmujących Duchową Adopcję Dziecka Poczętego

25.03. godz.  7.00 + Romana Cegłowskiego

            godz. 18.00 + Edmunda Nazarczuka w miesiąc po śmierci

            godz. 18.00 + gr. Wilhelminę, Jerzego Łuczaków

Intencje Mszalne – III Niedziela Wielkiego Postu  – 12.03.2023 r.

godz. 8.00 O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, dary Ducha Świętego dla ks. Proboszcza w dniu imienin (od Odnowy w Duchu Św.)

godz. 8.00  + Marię, Jana Skroś, całą rodzinę Skroś, Kuza, Salejów

godz. 10.00  –  za parafian

                       – O ustanie wojny na Ukrainie

                       – Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski i dary oraz opiekę Matki Bożej dla Mai z racji 18 urodzin

                       – O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Antoniego z racji 12 urodzin

                       + Czesława, Elżbietę Śmietanka, Zofię, Jana Zawadzkich

                       + Sebastiana Orlikowskiego w 5 rocznicę śmierci, Mariannę Bielecką w 13 rocznicę śmierci, całą rodzinę Bieleckich

                       + Ryszarda Wojnarowicza w 40 rocznicę śmierci, Grzegorza Wojnarowicza w 1 rocznicę śmierci, całą rodzinę Paszkiewiczów

                       + Stanisława Pustelaka w 16 rocznicę śmierci

                       + Zenona Zawadę (od Grzegorza Banaszkiewicza)

                       + Celinę, Tadeusza Bartosik, Jadwigę Kłoszewską, Zenona Pietrzaka

                       + Danielę Gałązka w 10 rocznicę śmierci (od córki i wnuczki Moniki)

                       + Romana Cegłowskiego

godz. 11.30 O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski dla ks. Proboszcza z racji imienin

godz. 13.00 +  gr. Wilhelminę, Jerzego Łuczaków

godz. 13.00  O błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia dla Grzegorza Góralczyka – organisty w dniu imienin

godz. 18.00  + Helenę, Edmunda Soszyńskich i ich rodziców, Zofię, Kazimierza Paszkowskich i ich rodziców

Intencje Mszalne  13.03 – 18.03.2023 r.

13.03.  godz. 7.00 + Romana Cegłowskiego

             godz. 7.00 + Małgorzatę Szmonderek

            godz. 18.00 + gr. Wilhelminę, Jerzego Łuczaków

14.03. godz. 7.00 + gr. Wilhelminę, Jerzego Łuczaków

           godz. 7.00  + Romana Cegłowskiego

           godz. 18.00 + Helenę, Krystynę Ziemskich, cr. Ziemskich

15.03. godz. 7.00 + Mariannę Pudełek

            godz. 7.00 O błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia dla o. Józefa Augustyna

            godz. 18.00 + gr. Wilhelminę, Jerzego Łuczaków

16.03.  godz. 7.00 + gr. Wilhelminę, Jerzego Łuczaków

             godz. 7.00 O błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia dla o. Józefa Augustyna

             godz. 18.00 + Zbigniewa, Henryka, Annę Kostrzewa całą rodzinę Kostrzewa

17.03. godz.  7.00 + Romana Cegłowskiego

               godz.  7.00 + 

            godz. 18.00 + gr. Wilhelminę, Jerzego Łuczaków

18.03. godz.  7.00 + Romana Cegłowskiego

             godz.  7.00

             godz. 18.00 + gr. Wilhelminę, Jerzego Łuczaków

Intencje Mszalne – II Niedziela Wielkiego Postu  – 5.03.2023 r.

godz. 8.00 Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa i Niepok. Sercu Matki Bożej zniewagi, bluźnierstwa i profanacji                     

godz. 10.00  –  za parafian

                       – O ustanie wojny na Ukrainie

                       + Agnieszkę Kacprzak-Poślad w 14 rocznicę śmierci, Wacława Szulca w 25 rocznicę śmierci

                       + Adama Gryboś w 30 dzień po śmierci (od przyjaciół)

                       + Annę Mańkowską w 1 rocznicę śmierci, Andrzeja Żukowskiego

                       + Michalinę Kucharską w 10 rocznicę śmierci

                       + Zenona Zawadę (od Grzegorza Banaszkiewicza)

                       + Kazimierza Skrońskiego z racji imienin, Kazimierza Chojnackiego, Zdzisława Kwiatkowskiego

                       + Dorotę Gołębiewską

godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski dla Heleny Wieteska z racji imienin oraz Marzeny Wieteska z racji urodzin

godz. 13.00 +  gr. Wilhelminę, Jerzego Łuczaków

godz. 13.00 + Elżbietę Kurowską w 6 rocznicę śmierci, całą rodzinę Kurowskich

godz. 18.00  + Helenę, Jana, Andrzeja, Jana Chrobot, Piotra, Ewę Łękarskich

Intencje Mszalne  6.03 – 11.03.2023 r.

6.03.  godz. 7.00 + gr. Wilhelminę, Jerzego Łuczaków

           godz. 7.00 +

           godz. 18.00 + W intencji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

7.03. godz. 7.00  +

          godz. 7.00  +

          godz. 18.00 + gr. Wilhelminę, Jerzego Łuczaków

8.03. godz. 7.00 + gr. Wilhelminę, Jerzego Łuczaków

          godz. 7.00 +

          godz. 18.00 + Apolonię, Jadwigę, Danutę

9.03.  godz. 7.00 +

           godz. 7.00 +

           godz. 18.00 + gr. Wilhelminę, Jerzego Łuczaków

10.03. godz.  7.00 + gr. Wilhelminę, Jerzego Łuczaków

               godz.  7.00 +  

            godz. 18.00 O łaskę nawrócenia i przemiany serc dla wrogów Kościoła Świętego

11.03. godz.  7.00 + gr. Wilhelminę, Jerzego Łuczaków

             godz.  7.00

             godz. 18.00 O błogosławieństwo Boże dla ks. Proboszcza z racji imienin

Intencje Mszalne – I Niedziela Wielkiego Postu  – 26.02.2023 r.

godz. 8.00 + Marka Szplistysera w 18 rocznicę śmierci, Edytę Dąbrowską w 6 miesiąc po śmierci

godz. 10.00  –  za parafian

                       – O ustanie wojny na Ukrainie

                       – Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błog, potrzebne dary i łaski dla Karoliny z okazji urodzin

                       + Grzegorza Warmińskiego w 1 rocznicę śmierci, Janinę Kosińską, Małgorzatę Wrońską

                       + Mariannę, Eugeniusza Jakubaszek, Jarosława Pietrzaka

                       + Aleksandra Keniga (im) całą rodzinę Kenig

                       + Iwonę Jędrzejczyk w 1 rocznicę śmierci

                       + Antoniego Karczewskiego w 16 rocznicę śmierci

                       + Mirosława Stychlerza z racji imienin

                       + Krystynę, Henryka Surdel, Józefa Wierzbickiego

                       + Marcela Kaczmarka w 5 rocznicę śmierci, Annę Kozłowską w 4 rocznicę śmierci, Jana Kozłowskiego w 23 rocznicę śmierci,

                       +   Elżbietę Piłat w 7 rocznicę śmierci, Genowefę Cibińską w  6 rocznicę śmierci

                       + Zenona Zawadę

godz. 11.30 + Lucynę Szypszak w 16 rocznicę śmierci, Stanisława, Ryszarda Szypszaka, dziadków Szypszaków, Zientarów

godz. 13.00 +  gr. Eugeniusza Kujawskiego

                     + Zofię Perzyna w 6 rocznicę śmierci, Irenę, Aleksandra Perzynów,

godz. 18.00  + Sylwestra Zielińskiego w 9 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  27.02 – 4.03.2023 r.

27.02.  godz. 7.00 + Zenona Zawadę

             godz. 7.00 + gr. Eugeniusza Kujawskiego

             godz. 18.00 + za zmarłych z rodziny Dzikowskich

28.02. godz. 7.00  + Zenona Zawadę

            godz. 7.00  +

            godz. 18.00 + gr. Eugeniusza Kujawskiego

1.03. godz. 7.00 + gr. Eugeniusza Kujawskiego

            godz. 7.00 +

            godz. 18.00 + Macieja Tomasika z racji urodzin, cr. Tomasików, Karwowskich

2.03.  godz. 7.00 O błogosławieństwo Boże, łaskę zdrowia dla Heleny Wieteska z racji imienin

            godz. 7.00 + gr. Eugeniusza Kujawskiego

            godz. 18.00 O łaskę miłości, wierności i świętości dla kapłanów

3.03. godz.  7.00 + gr. Wilhelminę, Jerzego Łuczaków (1)

               godz.  7.00 +  

            godz. 18.00 + zbiorowa za zmarłych

4.03. godz.  7.00 + Kazimierza Małeckiego (z racji imienin)

             godz.  8.00  w intencji  Kół Żywego Różańca

             godz. 18.00 + gr. Wilhelminę, Jerzego Łuczaków