Intencje mszalne

Intencje Mszalne – II Niedziela Adwentu – 4.12.2022

godz. 8.00 Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa i Niepokal. Sercu Matki Bożej za grzechy profanacji, bluźnierstwa i zniewagi

godz. 8.00 + Annę, Helenę, Stanisława Nowek, Mariannę, Władysława Kawka

godz. 10.00  –  za parafian

                       – O ustanie wojny na Ukrainie

                       – O pomyślną operację, cierpliwość i wytrwałość w rehabilitacji dla Huberta

                      – O łaskę powrotu do pełni zdrowia dla naszego organisty

                    + Barbarę Ciach (od Grzegorza Banaszkiewicza)

                    + Wojciecha Smolińskiego w 25 rocznicę śmierci, Alicję, Krzysztofa Smolińskich

                    + Zygmunta Biernackiego (od Grzegorza Banaszkiewicza)

                    + Barbarę, Jana Wirtek

                    + Urszulę Prążyńską w 3 rocznicę śmierci,

                    + Jadwigę Dybek w 1 rocznicę, śmierci

                    + Barbarę Kręgielską, Henrykę Szymańską

                    + Barbarę Rzepkowską

                    + Zofię Pójdak

                    + Henrykę Kiewicz

godz. 11.30  + gr. Annę Dziklińską

godz. 13.00 + gr. Longinę Zienkiewicz

godz. 18.00 + Wojciecha Ostrowskiego w 8 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  5.12 – 10.12.2022 r.

5.12.  godz.  7.00 + gr. Longinę Zienkiewicz

           godz.  7.00  + gr. Annę Dziklińską

           godz. 18.00  w inencji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

6.12.  godz. 7.00 + gr. Annę Dziklińską

           godz. 7.00 + Zygmunta Biernackiego

          godz. 18.00 + gr. Longinę Zienkiewicz

7.12.  godz. 7.00 + gr. Annę Dziklińską

          godz. 7.00 +  Zygmunta Biernackiego

          godz. 18.00 + gr. Longinę Zienkiewicz

8.12. godz.  7.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Barbary i rodziny

          godz. 7.00  + gr. Annę Dziklińską

          godz. 18.00 + gr. Longinę Zienkiewicz

9.12. godz. 7.00 + gr. Annę Dziklińską

            godz.  7.00 + gr. Longinę Zienkiewicz

            godz. 18.00 O łaskę nawrócenia i wiary dla wrogów Kościoła

10.12. godz. 7.00 + gr. Annę Dzilińską

            godz. 7.00 +  Zygmunta Biernackiego   

            godz. 18.00 + gr. Longinę Zienkiewicz

.

Intencje Mszalne – I Niedziela Adwentu – 27.11.2022

godz. 8.00 Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary oraz opiekę Matki Bożej dla ks. Andrzeja z racji imienin

godz. 10.00  –  za parafian

                       – O ustanie wojny na Ukrainie

                    + Barbarę Ciach (od Piotra Piros z rodziną)

                    + Zdzisława Nowocień (imieninowa)

                    + Zygmunta Biernackiego  od Grzegorza Banaszkiewicza)

godz. 11.30  + Janinę Żabka w 27 rocznicę Śmierci, Józefa Żabkę, Jana Dobrogost

godz. 13.00 + Ireneusza Zielińskiego w 2 rocznicę śmierci

godz. 13.00 + gr. Lidię Białecką

godz. 18.00 + gr. Longinę Zienkiewicz

Intencje Mszalne  28.11 – 3.12.2022 r.

28.11.  godz.  7.00 + gr. Longinę Zienkiewicz

             godz.  7.00  + Zygmunta Biernackiego

             godz. 18.00 + gr. Lidię Białecką

29.11.  godz. 7.00 + gr. Lidię Białecką

             godz. 7.00 + Zygmunta Biernackiego

             godz. 18.00 + gr. Longinę Zienkiewicz

30.11.  godz. 7.00 + Henryka Kołodziejaka w 1 rocznicę śmierci, Ryszarda Kołodziejaka, całą rodzinę Banaszków

             godz. 7.00 +  gr. Longinę Zienkiewicz

             godz. 18.00 + gr. Lidię Białecką

  1.12. godz.  7.00 + gr. Longinę Zienkiewicz

            godz. 7.00  + gr. Annę Dziklińską (1)

            godz. 18.00 O łaskę miłości, wierności i świętości dla kapłanów

  2.12. godz. 7.00 + gr. Annę Dziklińską

            godz.  7.00 + gr. Longinę Zienkiewicz

            godz. 18.00 + zbiorowa za zmarłych

  3.12. godz. 7.00 + gr. Annę Dzilińską

            godz. 7.00 +  Jana Łukasiewicza      

            godz. 18.00 + gr. Longinę Zienkiewicz

.

Intencje Mszalne – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 20.11.2022

godz. 8.00 + gr. Lidię Białecką

godz. 10.00  –  za parafian

                    – O ustanie wojny na Ukrainie

                    + Irenę Kowalską w 4 rocznicę śmierci, Mariannę, Adama Antczak, Krystynę Błachucką

                    + Jadwigę Kupis (od wnuczki Kasi z rodziną)

                    + Barbarę Ciach (od rodziny Stasiarczyk)

                    + Eugenię, Wacława całą rodzinę Baców, Kołodziejków, Mikusków

                    + Zygmunta Biernackiego

godz. 11.30  + Józefa Wieteska z racji 16 rocznicy śmierci

godz. 13.00 + gr. Longinę Zienkiewicz

godz. 13.00 + Marię Konowrocką

godz. 18.00 

Intencje Mszalne  21.11 – 26.11.2022 r.

21.11.  godz.  7.00 + gr. Longinę Zienkiewicz

             godz.  7.00  + Joannę Jędrzejczyk

             godz. 18.00 + gr. Lidię Białecką

22.11.  godz. 7.00 + gr. Lidię Białecką

             godz. 7.00 + Joannę Jędrzejczyk

             godz. 18.00 + gr. Longinę Zienkiewicz

23.11.  godz. 7.00 + Zygmunta Biernackiego

             godz. 7.00 +  gr. Longinę Zienkiewicz

             godz. 18.00 + gr. Lidię Białecką

24.11. godz.  7.00 + gr. Longinę Zienkiewicz

            godz. 7.00  + gr. Lidię Białecką

            godz. 18.00 + Janinę Liszkiewicz

25.11. godz. 7.00 + Zygmunta Biernackiego

            godz.  7.00 + gr. Longinę Zienkiewicz

            godz. 18.00 + gr. Lidię Białecką

26.11. godz. 7.00 + gr. Longinę Zienkiewicz

            godz. 7.00 +  gr. Lidię Białecką             

            godz. 18.00 + Roberta Paciorkowskiego w 2 rocznicę śmierci, Mirosława Paciorkowskiego

.

Intencje Mszalne – XXXIII  Niedziela Zwykła – 13.11.2022

godz. 8.00 + gr. Lidię Białecką

godz. 10.00  –  za parafian

                       – O ustanie wojny na Ukrainie

                    + Reginę Kowalską w 10 miesiąc po śmierci

                    + Izabelę Krakowiak w 5 rocznicę śmierci, Bogusława Różnieckiego w 10 rocznicę śmierci, całą rodzinę Różnieckich, Mierzejewskich

                    + Wojciecha Zawadzkiego w 2 rocznicę śmierci

                    + Jadwigę Kupis (od brata Czesława z rodziny Sękowskich)

                    + Joannę Jędrzejczyk

                    + Barbarę Ciach

godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Renaty z racji 50 urodzin i imienin oraz Jana z racji 23 urodzin

godz. 13.00 + Barbarę, Janusza, Zdzisława, Janusza, Czesława Pawłowskich

godz. 13.00  O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Elżbiety z racji 6 urodzin oraz potrzebnych darów dla rodziny

godz. 18.00  + Teresę Ostrowską w 6 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  14.11 – 19.11.2022 r.

14.11.  godz.  7.00 + Stanisławę Łęczycką z d. Pełka, Józefa Łęczyckiego

             godz.  7.00  + Joannę Jędrzejczyk

             godz. 18.00 + gr. Lidię Białecką

15.11.  godz. 7.00 + Mariannę Łęczycką z d. Sawicka, Konstantego Łęczyckiego i ich dzieci Józefa, Albinę, Stanisława

             godz. 7.00 + Barbarę Ciach

             godz. 18.00 + gr. Lidię Białecką

16.11.  godz. 7.00 + gr. Lidię Białecką

             godz. 7.00 + Katarzynę Pełka z d. Wieczorek, Antoniego Pełka i ich dzieci: Stanisławę, Franciszka, Tadeusza, Jana

             godz. 14.00 chrzest Helenki Zdanowskiej

             godz. 18.00 + gr. Longinę Zienkiewicz (1)

17.11. godz.  7.00 + gr. Longinę Zienkiewicz

            godz. 7.00  + Barbarę Ciach

            godz. 18.00 + gr. Lidię Białecką

18.11. godz. 7.00 + gr. Lidię Białecką

            godz.  7.00 + Joannę Jędrzejczak

            godz. 18.00 + gr. Longinę Zienkiewicz

19.11. godz. 7.00 + gr. Longinę Zienkiewicz

            godz. 7.00 + Barbarę Ciach                

            godz. 18.00 + gr. Lidię Białecką

.

Intencje Mszalne – XXXII  Niedziela Zwykła – 6.11.2022

godz. 8.00 Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy zniewagi, bluźnierstwa i profanacji

godz. 10.00  –  za parafian

                       – O ustanie wojny na Ukrainie

                       –  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski z racji 40 urodzin Moniki

                    + Zygmunta Kozłowskiego w 3 rocznicę śmierci, Stanisławę, Józefa, Wojciecha Kołodziejczyków

                    + Leona Ciesielskiego w 3 rocznicę śmierci

                    + Jadwigę Kupis

godz. 11.30  + Helenę, Tadeusza Milke

godz. 13.00 + gr. Lidię Białecką

godz. 13.00 + Henryka Tomaszewskiego w 5 rocznicę śmierci

godz. 18.00  O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Darii z okazji 24 rocznicę urodzin

Intencje Mszalne  7.11 – 12.11.2022 r.

 7.11.   godz.  7.00 + dusze czyśćcowe

              godz.  7.00  + gr. Lidię Białecką

              godz. 18.00 + W intencji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

8.11.  godz. 7.00 + Jadwigę Kupis

           godz. 7.00 +zmarłych członków Żywego Różańca

           godz. 18.00 + gr. Lidię Białecką

9.11.  godz. 7.00 + gr. Lidię Białecką

            godz. 7.00 + Jadwigę Kupis

            godz. 18.00 +

10.11. godz.  7.00 + Jadwigę Kupis

            godz. 7.00  + gr. Lidię Białecką

            godz. 18.00 O łaskę nawrócenia i wiary dla wrogów Kościoła

11.11. godz. 8.00 + gr. Lidię Białecką

            godz. 10.00 W intencji poległych w obronie Ojczyzny

            godz. 18.00 + Jana Stefaniaka, Alicję Przybyszewską

12.11. godz. 7.00 + Jadwigę Kupis

            godz. 7.00                 

            godz. 18.00 + gr. Lidię Białecką

.

Intencje Mszalne – XXXI  Niedziela Zwykła – 30.10.2022

godz. 8.00 + Tadeusza Marciniaka z okazji imienin

godz. 8.00 + Katarzynę Appel w 2 rocznicę śmierci

godz. 10.00  –  za parafian

                       – O ustanie wojny na Ukrainie

                       – Dziękczynna w 21 rocznicę ślubu Piotra i Kingi z prośbą o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego dla Jubilatów i ich dzieci

                    + Renatę Jastrzębską w 8 rocznicę śmierci, całą rodzinę Biskupskich, Mularczyków, Wudarczyków

                    + Marię, Franciszka, Onufrego Bryzek, Henrykę, Romana Wiśniewskich, Ryszarda Ptaszyńskiego, Beatę Rucińską, Józefę, Leonarda, Andrzeja Żukowskich

                    + Alfredę Starczewską

godz. 11.30  + Jana Łukasiewicza w 1 rocznicę śmierci

godz. 13.00  Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla ks. prałata Tadeusza Jaworskiego (od Margaretek)

godz. 13.00 + Józefa Kołpaczyńskiego w 18 rocznicę śmierci, Genowefę, Józefa Syta

godz. 18.00  + gr. Tomasza Wikieł

Intencje Mszalne  31.10 – 5.11.2022 r.

31.10.   godz.  7.00 + Alfredę Starczewską

              godz.  7.00  +

              godz. 18.00 + gr. Tomasza Wikieł

1.11. Uroczystość Wszystkich Świętych

godz. 8.00 + gr. Lidię Białecką (1)

godz. 8.00 + Antoniego Bartosiewicza

godz. 10.00

godz. 11.00 – procesja z czytaniem wypominek

godz. 11.30 O łaskę powrotu do zdrowia dla Gabrieli

godz. 18.00 + gr. Tomasza Wikieł (ostatnia)

2.11. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

godz. 8.00 + gr. Lidię Białecką

godz. 8.00 +

godz. 18.00 + Mariusza Błażejwskiego w 11 rocznicę śmierci

godz. 18.30 – procesja z czytaniem wypominek

3.11. godz.  7.00 + Jana Łukasiewicza w rok po pogrzebie

          godz. 7.00  + gr. Lidię Białecką

          godz. 18.00 O świętość, miłość i wierność dla kapłanów

4.11. godz. 7.00 + gr. Lidię Białecką

          godz. 7.00

          godz. 18.00 + zbiorowa za zmarłych

5.11. godz. 7.00 +

          godz. 7.00                   

          godz. 18.00 + gr. Lidię Białecką

.

Intencje Mszalne – XXX  Niedziela Zwykła – 23.10.2022

godz. 8.00  O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski dla ks. Prałata Tadeusza Jaworskiego z racji imienin

godz. 10.00  –  za parafian

                    – O ustanie wojny na Ukrainie

                    + Antoniego Rosiaka w 36 rocznicę śmierci, Zofię Rosiak

                    + Zygmunta Michniewicza

godz. 11.30  O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Rafała i jego rodziny (imieninowa)

godz. 13.00  Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Jakuba z racji 18 urodzin

godz. 13.00 O łaskę zdrowia dla Pana Grzegorza, naszego organisty

godz. 18.00  + gr. Tomasza Wikieł

Intencje Mszalne  24.10 – 29.10.2022 r.

24.10.   godz.  7.00 + Zygmunta Michniewicza

              godz.  7.00  + gr. Tomasza Wikieł

              godz. 18.00 + Janinę Liszkiewicz

25.10.  godz. 7.00 +

             godz. 7.00

             godz. 18.00 + gr. Tomasza Wikieł

26.10. godz. 7.00 + gr. Tomasza Wikieł

            godz. 7.00 +

            godz. 18.00 + Rafała Świetlickiego (im), całą rodzinę Świetlickich, Cybulskich

27.10. godz.  7.00 +

            godz. 7.00 

            godz. 18.00 + gr. Tomasza Wikieł

28.10. godz. 7.00 + gr. Tomasza Wikieł

            godz. 7.00 O dar nawrócenia i łaskę przystąpienia do sakramentu Pokuty i Eucharystii dla Tadeusza

           godz. 18.00 + Sabinę, Tadeusza, Wiesława, Henrykę, Zdzisława Szrebka

29.10. godz. 7.00 + gr. Tomasza Wikieł

            godz. 7.00                      

            godz. 18.00 + Tadeusza, Helenę Tomaszewskich

.

Intencje Mszalne – XXIX  Niedziela Zwykła – 16.10.2022

godz. 8.00  Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla pielgrzymów „Szlakiem Ojca Świętego Jana Pawła II”

godz. 10.00  –  za parafian

                       – O ustanie wojny na Ukrainie

                       – O łaskę zdrowia dla Krzysztofa Chałupskiego

                    + Reginę Kowalską w 9 miesiąc po śmierci

                    + Tomasza Wikieł (intencja od Grzegorza Banaszkiewicza)

                    + Czesława Szatkowskiego w 14 rocznicę śmierci, Władysławę, Szczepana Murant

                    + Wandę Mielczarek

godz. 11.30  O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Moniki i Wojciecha w 22 rocznicę ślubu

godz. 13.00  + Krystynę Bruśnicką w 18 rocznicę śmierci

godz. 13.00 O łaskę zdrowia dla Pana Grzegorza naszego organisty i Pana Waldemara – kościelnego

godz. 18.00  + gr. Tomasza Wikieł

Intencje Mszalne  17.10 – 22.10.2022 r.

17.10.   godz.  7.00 + Renatę Lewandowską

              godz.  7.00  + gr. Tomasza Wikieł

              godz. 18.00 + Eugeniusza Kwiatkowskiego w 5 rocznicę śmierci, całą rodzinę Kwiatkowskich

18.10.  godz. 7.00 + Renatę Lewandowską

             godz. 7.00 + Wandę Mielczarek

             godz. 18.00 + gr. Tomasza Wikieł

 19.10. godz. 7.00 + gr. Tomasza Wikieł

            godz. 7.00 + Wandę Mielczarek

            godz. 18.00 + Czesława Matysiaka w 1 rocznicę śmierci

20.10. godz.  7.00 + Wandę Mielczarek

            godz. 7.00 

            godz. 18.00 + gr. Tomasza Wikieł

21.10. godz. 7.00 + gr. Tomasza Wikieł

            godz. 7.00 + Wandę Mielczarek

           godz. 18.00 Dziękczynna za łaskę uzdrowienia Janiny z prośbą o błogosławieństwo Boże z racji 89 rocznicy urodzin na dalsze lata  życia

22.10. godz. 7.00

            godz. 16.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Marii i Stanisława w 60 rocznicę ślubu  

            godz. 18.00 gr. + Tomasza Wikieł

.

Intencje Mszalne – XXVIII  Niedziela Zwykła – 9.10.2022

godz. 8.00  O łaskę powrotu do pełni zdrowia dla Pana Grzegorza naszego organisty

godz. 10.00  –  za parafian

                      – O ustanie wojny na Ukrainie 

                    + Marka Więckowskiego w 11 rocznicę śmierci, Kazimierza, Kazimierę, Jerzego Więckowskich, dziadków, Edmunda, Jadwigę, Jerzego Piątków, Stanisława, Józefa, zmarłych z rodziny Lecha Ruby

                    + Tomasza Wikieł (int. od Grzegorza Banaszkiewicza)

                    + Renatę Lewandowską

godz. 11.30  O łaskę zdrowia dla Pana Grzegorza naszego organisty

godz. 11.30  + Feliksę, Franciszka, Jana Ositków

godz. 13.00  + Mieczysława Wolańczyka w 1 rocznicę śmierci

godz. 18.00  + gr. Tomasza Wikieł

Intencje Mszalne  10.10 – 15.10.2022 r.

10.10. godz.  7.00 + Renatę Lewandowską

            godz.  7.00  + gr. Tomasza Wikieł

            godz. 18.00 dusze czyśćcowe

11.10. godz. 7.00 + Renatę Lewandowską

            godz. 7.00 +

            godz. 18.00 + gr. Tomasza Wikieł

12.10. godz. 7.00 + gr. Tomasza Wikieł

            godz. 7.00 +

            godz. 18.00 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski, zdrowie dla Małgorzaty i Mirosława w 47 rocznicy ślubu

13.10. godz.  7.00 O pomoc Bożą w rozwiązaniu trudnej sprawy 

           godz. 7.00  + Stanisława Kuźmińskiego z racji imienin

           godz. 18.00 + gr. Tomasza Wikieł

14.10. godz. 7.00 + gr. Tomasza Wikieł

            godz. 7.00

            godz. 18.00 O łaskę nawrócenia i wiary dla wrogów Kościoła Św.

15.10. godz. 7.00 +

           godz. 16.00  ślub Moniki i Piotra

           godz. 18.00 gr. + Tomasza Wikieł

.

Intencje Mszalne – XXVII  Niedziela Zwykła – 2.10.2022

godz. 8.00  Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Matki Bożej za grzechy zniewagi, profanacji i  bluźnierstwa

godz. 8.00 + Andrzeja Sochę w 3 rocznicę śmierci

godz. 10.00  –  za parafian

                       – O ustanie wojny na Ukrainie 

                        – Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo,  potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Jana z racji 77  rocznicy urodzin i dla całej rodziny

                    + Czesława Pilarskiego w 6 rocznicę śmierci, Annę, Walentego Jakubowskich, Helenę, Mieczysława Pilarskich

                    + Kazimierza Bożyka w 1 rocznicę śmierci

                    + Bogusława Makowicza

                    + Tomasza Wikieł

godz. 11.30  O błogosławieństwoBoże i potrzebne łaski dla Michała z racji imienin

godz. 13.00  + Juliana Zieleniewskiego

godz. 13.00  + Jadwigę w 48 rocznicę śmierci, Władysława Grabowskich

godz. 18.00  + gr. Tadeusza Matusika

Intencje Mszalne  3.10 – 8.10.2022 r.

3.10.   godz.  7.00 O błogosławieństwo Boże dla Kamila Dzienisiewicza

            godz.  7.00  + gr. Tomasza Wikieł (1)

            godz. 18.00 W intencji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

4.10.  godz. 7.00  + Wincentego Wróblewskiego w 65 rocznicę śmierci

           godz. 7.00 + Barbarę, Alfreda Szymańskich (z racji urodzin)

           godz. 18.00 + gr. Tomasza Wikieł

5.10. godz. 7.00 + gr. Tomasza Wikieł

          godz. 7.00 + Piotra

          godz. 18.00 + Stefana Nowaka, Jadwigę, Stefana Nowaków

6.10. godz.  7.00 + gr. Tomasza Wikieł

          godz. 7.00  + Bogusława Makowicza

          godz. 18.00 O łaskę miłości, wierności i świętości dla kapłanów

7.10. godz. 7.00 + gr. Tomasza Wikieł

          godz. 18.00 + zbiorowa za zmarłych

8.10. godz. 7.00 + Bogusława Makowicza   

          godz. 16.00  ślub – Martyny i Damiana

          godz. 18.00 gr. + Tadeusza Matusika

.

Intencje Mszalne – XXVI  Niedziela Zwykła – 25.09.2022

godz. 8.00  + gr. Kazimierę Kulesz

godz. 10.00  –  za parafian

                       – O ustanie wojny na Ukrainie 

                       – Dziękczynna za udaną operację oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego w posłudze lekarskiej doktora Błażeja

                    + Scholastykę Kostarską w 9 rocznicę śmierci

                    + Zofię, Jana Zawadzkich, Franciszka, Józefa Olejnik, Elżbietę, Czesława Śmietanka, Andrzeja Skorupskiego, Henryka Cybulskiego

                    + Wandę Plizga w 3 miesiąc po śmierci

                    + Barbarę, Tadeusza Misiaków, całą rodzinę Kuszelewskich, Filuch, Misiaków

                    + Danielę Lament

godz. 11.30  Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Mateusza z racji 18 urodzin

godz. 11.30  + Wincentego, Wiesławę Skorupskich

godz. 13.00  + Bożennę Brzeską w 9 rocznicę śmierci

godz. 18.00  + Juliana Zieleniewskiego w 6 miesiąc po śmierci

Intencje Mszalne  26.09 – 1.10.2022 r.

26.09.   godz.  7.00 + Henryka Plewę

              godz.  7.00  + Artura Zająca

              godz. 18.00 + gr. Kazimierę Kulesz

27.09.  godz. 7.00  + Danielę Lament

             godz. 7.00 +  gr. Kazimierę Kulesz

            godz. 18.00 O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Oli i Szymona

28.09. godz. 7.00 + Danielę Lament

            godz. 7.00 +

            godz. 18.00 +  gr. Kazimierę Kulesz

29.09. godz.  7.00 + Danielę Lament

            godz. 7.00 

            godz. 18.00 +  gr. Kazimierę Kulesz

30.09. godz. 7.00 + gr. Kazimierę Kulesz (ostatnia)

            godz. 7.00 + Danielę Lament

            godz. 18.00 + Jana Łukasiewicza

1.10. godz. 7.00 + Stanisława Kuźmińskiego w rocznicę śmierci    

          godz. 8.00 W intencji Kół Żywego Różańca

          godz. 18.00 gr. + Tadeusza Matusika (1)

.

Intencje Mszalne – XXV  Niedziela Zwykła – 18.09.2022

godz. 8.00  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Marii i Zbigniewa

godz. 8.00  + gr. Kazimierę Kulesz

godz. 10.00  –  za parafian

                       – O ustanie wojny na Ukrainie 

                       – Dziękczynna za udaną operację oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego w posłudze lekarskiej doktora Błażeja

                     – O łaskę uzdrowienia i opiekę Matki Bożej dla Ewy

                    + Edwarda Mika w 9 rocznicę śmierci, Władysława Prążyńskiego w 29 rocznicę śmierci

                    + Marcina Gwiazdę w 2 rocznicę śmierci  

                    + Andrzeja Dutkiewicza, Bogusławę Dudkiewicz w 3 rocznicę śmierci

                    + Damiana Golucha

                    + Henryka Plewkę

                    + Jadwigę Nagadowską (od Grzegorza Banaszkiewicza)

godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Renaty i Piotra z racji rocznicy ślubu

godz. 13.00  + Wacławę, Wróbel z racji 36 rocznicy śmierci, Adelę Sidorczuk z racji 33 rocznicy śmierci, Józefa Wróbla w 4 miesiąc po śmierci

godz. 13.00 + Stefanię Łyszkiewicz w miesiąc po śmierci

godz. 18.00  + Anastazję, Ryszarda Dziudzików

Intencje Mszalne  19.09 – 24.09.2022 r.

19.09.   godz.  7.00 + Jadwigę Nagadowską

              godz.  7.00  + Artura Zająca

              godz. 18.00 + gr. Kazimierę Kulesz

20.09.  godz. 7.00  + Artura Zająca

             godz. 7.00 +  gr. Kazimierę Kulesz

             godz. 18.00 + Jana Sosnowskiego w 1 rocznicę śmierci

21.09. godz. 7.00 + Artura Zająca

            godz. 7.00 + Jadwigę Nagadowską

            godz. 18.00 +  gr. Kazimierę Kulesz

22.09. godz.  7.00 +  gr. Kazimierę Kulesz

            godz. 7.00  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla rodziny Nocoń i Krzysztofa

            godz. 18.00 + Artura Zająca

23.09. godz. 7.00 + Artura Zająca

            godz. 7.00 + Henryka Plewkę

            godz. 18.00 + gr. Kazimierę Kulesz

24.09. godz. 7.00 +  gr. Kazimierę Kulesz              

            godz. 7.00 + Janinę Liszkiewicz

            godz. 18.00 O błogosławieństwo Boże dla Elżbiety i Zbigniewa z racji 50 rocznicy ślubu

.

Intencje Mszalne – XXIII  Niedziela Zwykła – 11.09.2022

godz. 8.00  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Agnieszki

godz. 8.00  + gr. Kazimierę Kulesz

godz. 10.00  –  za parafian

                       – O ustanie wojny na Ukrainie 

                        – Dziękczynna za udaną operację oraz prośbę o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego w posłudze lekarskiej  doktora Błażeja

                    + Stanisława, Wacława, Eugeniusza, Andrzeja Urbańskich, Jadwigę Telesiewicz

                    + Reginę Kowalską w 8 miesiąc po śmierci

                    + Marię, Zenona, Stanisława Sibińskich

                    + Wandę Rucińską w 1 rocznicę śmierci

                    + Antoniego Bartosiewicza

                    + Jadwigę Nagadowską

godz. 11.30  + Andrzeja Skorupskiego w 4 rocznicę śmierci

godz. 13.00  Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla Artura i Agnieszki w 6 rocznicę ślubu oraz dla Katarzyny w 35 rocznicę urodzin

godz. 13.00 + Zofię, Antoniego, Stanisławę, Lecha, Teresę Słomka, Reginę, Wiesławę, Andrzeja, Tadeusza Dawidziuk

godz. 18.00  + Janinę, Stanisława, Halinę, Rafała Czajków

Intencje Mszalne  12.09 – 17.09.2022 r.

12.09.   godz.  7.00 + dusze czyśćcowe

              godz.  7.00 Artura Zająca

              godz. 18.00 + gr. Kazimierę Kulesz

13.09.  godz. 7.00  + Artura Zająca

             godz. 7.00 + Antoniego Bartosiewicza

             godz. 18.00 + gr. Kazimierę Kulesz

14.09. godz. 7.00 + Anielę Karwowską w 2 rocznicę śmierci

            godz. 7.00 + gr. Kazimierę Kulesz

            godz. 18.00 + Halinę Milczarek, Stanisława, Jana Milczarków

15.09. godz.  7.00 + Antoniego Bartosiewicza

            godz. 7.00 + Artura Zająca

            godz. 18.00 + gr. Kazimierę Kulesz

16.09. godz. 7.00 + Antoniego Bartosiewicza

            godz. 7.00 + gr. Kazimierę Kulesz

            godz. 18.00 + Artura Zająca

17.09. godz. 7.00 +  gr. Kazimierę Kulesz             

            godz. 7.00 + Artura Zająca

            godz. 16.00 ślub Elżbiety i Piotra

            godz. 18.00 W intencji Panu Bogu wiadomej

.

Intencje Mszalne – XXIII  Niedziela Zwykła – 4.09.2022

godz. 8.00  Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa i Niepok. Serca Matki Bożej za grzechy zniewagi, profanacji i

                    bluźnierstwa

godz. 8.00  + gr. Kazimierę Kulesz

godz. 10.00  –  za parafian

                       – O ustanie wojny na Ukrainie 

                       – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Sebastiana z racji 9 urodzin

                        – Dziękczynna za udaną operację oraz prośbą o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego w posłudze lekarskiej doktora Błażeja

                    + Czesława Śmietankę (od Stasi Rączkowskiej z dziećmi)

godz. 11.30  O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla dzieci i młodzieży z racji nowego roku szkolno-katechetycznego

godz. 11.30  + Stefana Łasicę z racji imienin, Mirosława Stychlerza

godz. 13.00  O potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla Katarzyny i Stanisława z racji 25 rocz. ślubu

godz. 18.00  + Janinę, Eugeniusza, Sławomira Milewskich

Intencje Mszalne  5.09 – 10.09.2022 r.

5.09.   godz.  7.00 + Benedykta Kierzkowskiego

            godz.  7.00 + gr. Kazimierę Kulesz

            godz. 18.00 W intencji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

6.09.  godz. 7.00  + Artura Zająca (od ojca Andrzeja)

           godz. 7.00 +

           godz. 18.00 + gr. Kazimierę Kulesz

7.09. godz. 7.00 + Zofię Kuźmińską w rocz. śmierci

          godz. 7.00 + Artura Zająca                

          godz. 18.00 + gr. Kazimierę Kulesz

8.09. godz.  7.00 + gr. Kazimierę Kulesz

          godz. 7.00 + Artura Zająca

         godz. 18.00 O łaskę nawrócenia i wiarę dla nieprzyjaciół Kościoła

9.09. godz. 7.00 + Artura Zająca

          godz. 7.00

          godz. 18.00 + gr. Kazimierę Kulesz

10.09. godz. 7.00 +  gr. Kazimierę Kulesz             

            godz. 7.00

            godz. 18.00 + Artura Zająca

.

Intencje Mszalne – XXII  Niedziela Zwykła – 28.08.2022

godz. 8.00 Dziękczynna za dotychczasowe życie z prośbą o łaskę powrotu do zdrowia dla Janiny

godz. 10.00  –  za parafian

                       – O ustanie wojny na Ukrainie 

                       – Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Karoliny i Michała z racji 25 rocznicy ślubu i 22 rocznicy urodzin Natalii

                        – Dziękczynna za udaną operację oraz prośbą o błogosławieństwo  Boże i dary Ducha Świętego w posłudze lekarskiej doktora Błażeja

                    + Benedykta Kierzkowskiego (int. od Grzegorza Banaszkiewicza oraz od rodziny Borkowskich)

                    + Hannę Hofman-Wolańską

                    + Ivana Semczyszaka

                    + Witolda Nowaka w 2 rocznicę śmierci

                    + Artura Zająca

                    + Czesława Śmietankę

godz. 12.00  O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Piotra z racji 51 urodzin                   

godz. 12.00  O łaskę nawrócenia dla Michała

godz. 18.00  + Rafała Szymańskiego w 9 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  29.08 – 3.09.2022 r.

29.08.   godz.  7.00 + Czesława Śmietankę (od rodz. Skałubów)

              godz.  7.00 + Stanisławę Łęczycką w rocznicę śmierci

              godz. 18.00 + Benedykta Kierzkowskiego

30.08.  godz. 7.00  + Benedykta Kierzkowskiego

             godz. 7.00 + Czesława Śmietankę (od siostry Grażyny z rodziną)

             godz. 18.00 + Jana Łukasiewicza

31.08. godz. 7.00 + Benedykta Kierzkowskiego

            godz. 7.00 Czesława Śmietankę (od rodziny Bożyków)                     

            godz. 18.00 + Marka Szplistysera w 1 rocznicę śmierci

1.09. godz.  7.00 + gr. Kazimierę Kulesz (1)

           godz. 7.00 + Barbarę Drążkiewicz w 5 rocznicę śmierci

           godz. 18.00 O łaskę miłości, wierności i świętości dla kapłanów

2.09. godz. 7.00 + gr. Kazimierę Kulesz

           godz. 7.00 O potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla Barbary i Krzysztofa

           godz. 18.00 zbiorowa za zmarłych

3.09. godz. 7.00                                        

           godz. 8.00 w intencji Kół Żywego Różańca

           godz. 16.30 ślub Kingi i Przemysława

           godz. 18.00 + gr. Kazimierę Kulesz

.

Intencje Mszalne – XIX  Niedziela Zwykła – 21.08.2022

godz. 8.00 + Janinę Liszewską w 21 rocznicę śmierci

+ Ireneusza Liszewskiego w 17 rocznicę śmierci

godz. 10.00 

1) W  intencji  naszych  Parafian  i  modlących  się  w  naszym  Kościele,  z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej  dla nich, a dla zmarłych o łaskę Nieba i wieczne Zbawienie

2) O ustanie wojny na Ukrainie

3) + Mariana Biskupskiego w 14 rocznicę śmierci

     + Renatę Jastrzębską; zmarłych z rodzin: Biskupskich i Mularczyków

4) + Benedykta Kierzkowskiego (intencja od Grzegorza Banaszkiewicza)

5) +  Hannę Wolańską-Herman

godz. 12.00 

1 Kapłan: Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Michała z racji 32 rocznicy urodzin

2 Kapłan: Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Hanny i Antoniego Kierzkowskich z okazji 50 rocznicy przyjęcia Sakramentu Małżeństwa

godz. 18.00 

Intencje Mszalne  22.08 – 27.08.2022 r.

22.08. – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej  

 godz.  7.00 + Benedykta Kierzkowskiego

            godz. 18.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Anny w dniu 24 urodzin

23.08.  godz. 7.00  + Benedykta Kierzkowskiego

           godz. 18.00 Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Moniki i Grzegorza Nowakowskich z okazji 25 rocznicy przyjęcia Sakramentu Małżeństwa

24.08. – Wspomnienie Św. Bartłomieja, Apostoła

godz. 7.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Eryka Kintopa w 16 rocznicę urodzin oraz dla Jego Rodziców

   godz. 18.00 + Janinę Liszkiewicz

25.08. godz.  7.00 + Hannę Wolańską-Herman

            godz. 18.00  + Ludwika Rzepkowskiego

26.08. – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

godz.  7.00 + Hannę Wolańską-Herman

         godz. 18.00  + Benedykta Kierzkowskiego

27.08.  – Wspomnienie św. Moniki

 godz. 7.00 + Benedykta Kierzkowskiego

            godz. 18.00 + Hannę Wolańską-Herman

.

Intencje Mszalne – XX Niedziela  Zwykła –  14.VIII.2022

godz. 8.00 + W intencji wszystkich pielgrzymów poszkodowanych w wypadku na terenie Chorwacji z prośbą o szybki powrót do zdrowia dla rannych i o dar nieba i wieczne Zbawienie dla tych, którzy zginęli

godz. 10.00 

1) W intencji naszych Parafian i modlących się w naszym Kościele, z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla nich, a dla zmarłych o łaskę Nieba i wieczne Zbawienie

2) O ustanie wojny na Ukrainie

3) O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Arkadiusza z racji 3 rocznicy urodzin

4) W intencji Panu Bogu wiadomej

5) + Reginę Kowalską w 7 miesiąc po śmierci

6) + Wacławę i Tadeusza Wąsików; + Aldonę Kościńską

7) + Stanisławę i Kazimierza Kuików

8) + Szczepana Mączyńskiego w 50 rocznicę śmierci;

     + Zofię Mączyńską w 19 rocznicę śmierci

godz. 12.00 

1 Kapłan: O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Sylwii i Jakuba z racji 4 rocznicy przyjęcia Sakramentu Małżeństwa

2 Kapłan: O łaskę i dar zdrowia dla Pawła

godz. 18.00  + Annę Dziklińską

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny –  15.VIII.

godz. 8.00 + Annę Dziklińską

godz. 10.00 

1) W intencji naszych Parafian i modlących się w naszym Kościele, z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla nich, a dla zmarłych o łaskę Nieba i wieczne Zbawienie

2) O ustanie wojny na Ukrainie

3) + Mariannę Sierakowską z racji imienin

godz. 12.00 

1 Kapłan: O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marii Kołakowskiej

2 Kapłan:

godz. 18.00 

+ Zofię Miszczak w 22 rocznicę śmierci

+ Mieczysława Miszczaka

Intencje Mszalne  16.08 – 20.08.2022 r.

16.08. godz.  7.00 + Mariannę Piotrowską w rocznicę śmierci           

godz. 18.00

17.08. Wspomnienie Św. Jacka, Kapłana

godz. 7.00 

godz. 18.00 + Mariana Kurzelę w 2 rocznicę śmierci

18.08. godz. 7.00

            godz. 18.00

19.08. godz.  7.00

            godz. 18.00

20.08. Wspomnienie św. Bernarda , Opata i Doktora Kościoła

godz. 7.00

godz. 18.00  Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Joanny i Roberta z okazji 20 rocznicy przyjęcia Sakramentu Małżeństwa oraz dla ich dzieci Jakuba i Piotra

.

Intencje Mszalne – XIX  Niedziela Zwykła – 7.08.2022

godz. 8.00 Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Matki Bożej za grzechy profanacji, bluźnierstwa i zniewagi

godz. 10.00  –  za parafian

                    – O ustanie wojny na Ukrainie  

                    + Małgorzatę, Władysława, Ryszarda Witkowskich

                    + Katarzynę Ciesielską w 12 rocznicę śmierci

godz. 12.00  + Janusza Ryczywolskiego w 10 rocznicę śmierci             

godz. 12.00  + Kazimierza Gregorczyka w 15 rocznicę śmierci, Janinę, Tadeusza Gregorczyków, Jana, Mariannę, Edwarda Kurek

Intencje Mszalne  8.08 – 13.08.2022 r.

8.08.   godz.  7.00 +  dusze czyśćcowe

            godz. 18.00 + Annę Dziklińską

9.08.  godz. 7.00  + Annę Dziklińską

           godz. 18.00 + Janinę Moderchak

10.08. godz. 7.00 + Władysława Gontarczyka w rocznicę śmierci, Paulinę Gontarczyk

            godz. 18.00 + Annę Dziklińską

11.08. godz.  7.00 + Annę Dziklińską

            godz. 18.00  + Jana Pacholczyka

12.08. godz. 7.00 + Annę Dziklińską

            godz. 18.00  O łaskę nawrócenia i wiary dla nieprzyjaciół Kościoła Świętego 

13.08. godz. 7.00 + Paulinę, Władysława Gontarczyków

            godz. 18.00 + Annę Dziklińską

            godz. 18.30 procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej

.

Intencje Mszalne – XVIII  Niedziela Zwykła – 31.07.2022

godz. 8.00 + Teofila Kowalczyka

godz. 10.00  – za parafian

                      – O ustanie wojny na Ukrainie  

                       – O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej, dary Ducha Św. i Anioła Stróża dla Kubusia z racji 2 urodzin

                    + Longina Zienkiewicza

                    + Teresę, Sylwestra Szybowskich w 1 rocznicę śmierci

                    + Iwana Lizaka w 33 rocznicę śmierci,

                    + Annę Bajsa w 30 rocznicę śmierci

                    + Annę Dziklińską

godz. 12.00  + Stanisławę Orłowską w 7 rocznicę śmierci             

godz. 12.00  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Wojciecha z racji 44 urodzin

godz. 18.00 + Jana Śliwińskiego w 29 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  1.08 – 6.08.2022 r.

1.08.   godz.  7.00 + Zygmunta Lipińskiego w 32 rocznicę śmierci, całą rodzinę Lipińskich, Polaków

            godz. 18.00  W intencji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

2.08.  godz. 7.00  + Edwarda Nowakowskiego

           godz. 18.00 + Józefa Kościńskiego w 4 rocznicę śmierci, Józefa, Czesławę Przygoda

3.08. godz. 7.00 + Annę Dziklińską

         godz. 18.00 + Edwarda Nowakowskiego

4.08. godz.  7.00 + Edwarda Nowakowskiego

         godz. 18.00  W intencji kapłanów: o świętość, miłość i błogosławieństwo Boże

5.08. godz. 7.00 + Annę Dziklińską

          godz. 18.00  + zbiorowa za zmarłych

6.08. godz. 7.00 + Annę Dziklińską

          godz. 16.30 ślub – Wiktora i Aleksandry

          godz. 18.00 Dziękczynna za 45 lat małżeństwa Grzegorza i Barbary z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Jubilatów i ich najbliższych

.

Intencje Mszalne – XVII  Niedziela Zwykła – 24.07.2022

godz. 8.00 + gr. Iwana Semczyszaka

godz. 10.00  –  za parafian

                      – O ustanie wojny na Ukrainie  

                      – Dziękczynno-błagalna za Marię Grażynę Roman z racji 75 rocznicy urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski

                       – O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej, dary Ducha Św. i Anioła Stróża dla Kubusia z racji 2  urodzin

                    + Franciszka, Danutę Łuczak w 3 rocznicę śmierci,

                    + Jana Wirtek w 12 rocznicę śmierci

                    + Bronisława Sobczyńskiego w 20 rocznicę śmierci, Kazimierę Sobczyńską w 2 rocznicę śmierci, Andrzeja Sobczyńskiego w  14 rocznicę śmierci

                     + Annę Buźniak z racji imienin

                     + Kazimierza Skrońskiego w 6 rocznicę śmierci, Sabinę, Henryka Szymańskich, Janinę, Antoniego Skrońskich

                     + Edwarda Nowakowskiego

godz. 12.00 + Janusza Ryczywolskiego w 10 rocznicę śmierci             

godz. 12.00  + Grażynę, Stanisławę, Jana Stanickich, Tomasza

                          Borkowskiego

godz. 18.00 + Janinę Liszkiewicz w 1 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  25.07 – 30.07.2022 r.

25.07.   godz.  7.00 + gr. Iwana Semczyszaka

              godz. 18.00 + Jadwigę Szymańską w 15 rocznicę śmierci

26.07.  godz. 7.00  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Anny w dniu imienin

             godz. 18.00 + gr. Iwana Semczyszaka

27.07. godz. 7.00 + gr. Iwana Semczyszaka

            godz. 18.00 + Krystynę Gabrysiak w 1 rocznicę śmierci

28.07. godz.  7.00  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Aleksandry z racji  40 urodzin

            godz. 18.00   + gr. Iwana Semczyszaka

29.07. godz. 7.00 + Edwarda Nowakowskiego

            godz. 18.00  + gr.  Iwana Semczyszaka

30.07. godz. 7.00 + gr. Iwana Semczyszaka

            godz. 18.00 + Jana Łukasiewicza

.

Intencje Mszalne – XVI Niedziela Zwykła – 17.07.2022

godz. 8.00 + gr. Iwana Semczyszaka

godz. 10.00  –  za parafian

                      – O ustanie wojny na Ukrainie  

                      – O pomyślne rozwiązanie trudnych spraw syna, o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

                       – O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Mariusza z racji 7 urodzin

                    + Ryszarda w 1 rocznicę śmierci, Genowefę Szwed

                    + Reginę Kowalską w 6 miesiąc po śmierci

                    + Leona Malitkę w 21 rocznicę śmierci, Mariannę w 3 rocznicę śmierci, całą rodzinę Malitków, Czajków

godz. 12.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski na dalsze wspólne życia dla Marianny i Waldemara w 50 rocznicę ślubu oraz opiekę Matki Bożej dla ich dzieci z rodzinami

godz. 12.00  + Beatę Kołaczek w 2 rocznicę śmierci

godz. 18.00 + Małgorzatę Sobieską w 6 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  18.07 – 23.07.2022 r.

18.07.   godz.  7.00 + Wincentego Skarbież

              godz. 18.00 + gr. Iwana Semczyszaka

19.07.  godz. 7.00  + gr. Iwana Semczyszaka

             godz. 18.00 + Władysława, Julię, Zygmunta, Czesława, Janinę Dębek

20.07. godz. 7.00 +

            godz. 18.00 + gr. Iwana Semczyszaka

21.07. godz.  7.00   + gr. Iwana Semczyszaka

            godz. 18.00  + Dorotę Wardziak w 2 rocznicę śmierci

22.07. godz. 7.00 + Janusza Króla

            godz. 18.00  + gr.  Iwana Semczyszaka

23.07. godz. 7.00 + gr. Iwana Semczyszaka

            godz. 18.00 O Boże błogosławieństwo potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Anny z racji urodzin i imienin

.

Intencje Mszalne – XV Niedziela Zwykła – 10.07.2022

godz. 8.00 + Iwana Semczyszaka (gregorianka 10)

godz. 10.00
– W  intencji  naszych  Parafian  i  modlących  się  w  naszym  Kościele,  z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla nich, a dla zmarłych o łaskę Nieba i wieczne Zbawienie
– O ustanie wojny na Ukrainie
– Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marty i Bartosza z racji 3 rocznicy przyjęcia Sakramentu Małżeństwa
– O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Haliny Grzeszczuk z racji 80 rocznicy urodzin
– O zdrowie dla Haliny Duszczyk
– Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla bratanka z żoną
– Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Najświętszej dla Doroty z racji 41 rocznicy urodzin
– + Albinę Nowak w 1 rocznicę śmierci
– + Tadeusza Marciniaka
– + Józefa Winczka w 19 rocznicę śmierci
– + Stanisława i zmarłych z całej rodziny
– + Czesławę Żeligowską w 8 rocznicę śmierci
–  + Feliksa Żeligowskiego w 3 rocznicę śmierci

godz. 12.00  
1 Kapłan: + Mariannę Skrzyńską w 31 rocznicę śmierci
2 Kapłan: + Wojciecha Grucę w 2 rocznicę śmierci

godz. 18.00
+ Konstantego Matusika w 8 rocznicę śmierci
+ Wincentego, Leszka i Tadeusza Matusików

Intencje mszalne 11.07. – 16.07.2022 r.

11.07.  Święto Św. Benedykta, Opata, patrona Europy

            godz. 7.00 + Kazimierę Ziółkowską

            godz. 18.00 + Iwana Semczyszaka   (gregorianka 11)

12.07. Wspomnienie Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, Biskupa i Męczennika

godz. 7.00 + Kazimierę Ziółkowską

            godz. 18.00 + Iwana Semczyszaka   (gregorianka 12)

13.07.  Wspomnienie Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

godz. 7.00 + Iwana Semczyszaka   (gregorianka 13)

            godz. 18.00 + Agnieszkę, Czesławę i Henryka Dwornickich

14.07.

godz. 7.00 + Longinę Zienkiewicz z racji pogrzebu

            godz. 18.00 + Iwana Semczyszaka   (gregorianka 14)

15.07. Wspomnienie Św. Bonawentury, Biskupa i Doktora Kościoła

godz. 7.00 + Iwana Semczyszaka   (gregorianka 15)

            godz. 18.00 + Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Magdaleny z racji 3 rocznicy urodzin oraz dla Karola z okazji szczęśliwych narodzin

16.07. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

godz. 7.00 + Longinę Zienkiewicz z racji pogrzebu

            godz. 18.00 + Iwana Semczyszaka   (gregorianka 16)

.

Intencje Mszalne – XIV Niedziela Zwykła – 3.07.2022

godz. 8.00 Wynagradzająca Najśw. Serca Pana Jezusa i Niep. Serca Maryi za grzechy zniewagi, profanacji i bluźnierstwa

godz. 10.00  –  za parafian

                      – O ustanie wojny na Ukrainie  

                      – O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Magdaleny z racji 39 urodzin

                      – O błogosławieństwo Boże dla Marcina w 13 urodziny

                      – O zdrowie, obfite Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz dary i owoce Ducha Świętego w pełnieniu służby kapłańskiej dla ks. Pawła z racji imienin (od grupy katechez dla dorosłych)

                    + Mariannę Sierakowską w 2 rocznicę śmierci

                    + Mariana Węsek w 1 rocznicę śmierci

                    + Andrzeja w 2 rocznicę śmierci, Jadwigę Foryś

godz. 12.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Moniki z racji 43 urodzin

godz. 12.00  + gr. Iwana Semczyszaka

godz. 18.00

Intencje Mszalne  4.07 – 9.07.2022 r.

4.07.   godz.  7.00 + gr. Iwana Semczyszaka

            godz. 18.00  W intencji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

5.07.  godz. 7.00  + gr. Iwana Semczyszaka

           godz. 18.00 + całą rodzinę Chruścińskich, Waśkiewiczów

6.07. godz. 7.00 + Tadeusza Marciniaka

         godz. 18.00 + gr. Iwana Semczyszaka

7.07. godz.  7.00   + gr. Iwana Semczyszaka

          godz. 7.00 + Danielę Trzcińską w 2 rocznicę śmierci

         godz. 18.00  O łaskę miłości, wierności i świętości kapłanów

8.07. godz. 7.00 O łaskę nawrócenia i wiary dla nieprzyjaciół Kościoła Świętego

          godz. 18.00  + gr.  Iwana Semczyszaka

9.07. godz. 7.00 + gr. Iwana Semczyszaka

          godz. 18.00 Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Krystyny z racji 70 rocznicy urodzin

.

Intencje Mszalne – XIII Niedziela Zwykła – 26.06.2022

godz. 8.00 + Iwana Semczyszaka

godz. 10.00  –  za parafian

                      – O ustanie wojny na Ukrainie  

                    + Jana, Jadwigę Borkowskich, całą rodzinę Borkowskich, Marczaków, Pietrzaków, Gruszeckich

                    + Jana Kaniewskiego

                    + Edwarda Miko w 9 rocznicę śmierci (z okazji dnia Ojca)

                    + Władysława, Zofię, Juliana Cholewów

                    + Reginę Kowalską w 5 miesiąc po śmierci

                    + Kazimierę Ziółkowską

godz. 12.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Pauliny z racji 26 urodzin i Piotra z racji imienin

godz. 12.00  + Stefana Łasicę w 30 rocznicę śmierci, Stanisława, Celinę, Stanisławę, Władysława Grabarek z racji imienin

godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

godz. 18.00 + gr. Antoniego Olechno

Intencje Mszalne  27.06 – 2.07.2022 r.

27.06.   godz.  7.00 + gr. Antoniego Olechno

              godz. 17.40  Nabożeństwo Czerwcowe

              godz. 18.00 + Tadeusza Marciniaka

28.06.  godz. 7.00  + Kazimierza Kozłowskiego

             godz. 17.40  Nabożeństwo Czerwcowe

             godz. 18.00 + gr. Antoniego Olechno

29.06. godz. 7.00 + gr. Antoniego Olechno

            godz. 7.00  + Iwana Semczyszaka

            godz. 17.40  Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 18.00 Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i dar zdrowia dla ks. Pawła Olejarza z racji imienin

30.06. godz.  7.00   + gr. Antoniego Olechno (ostatnia)

            godz. 17.40 Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 18.00 + Jana Łukasiewicza

1.07. godz. 7.00 + gr. (1) Iwana Semczyszaka

          godz. 18.00 + zbiorowa za zmarłych

2.07. godz. 7.00 + gr. Iwana Semczyszaka

          godz. 8.00  w intencji Kół Żywego Różańca

          godz. 14.00 w intencji pielgrzymów do Grecji

          godz. 18.00 + Jana Bujaka, całą rodzinę Bujaków

.

Intencje Mszalne – XII Niedziela Zwykła – 19.06.2022

godz. 8.00 + Iwana Semczyszaka

godz. 10.00  –  za parafian

                      – O ustanie wojny na Ukrainie  

                      – w intencji Panu Bogu wiadomej

                     + Alicję, Józefa Ptaszyńskich, Franciszka Ostrowskiego

                     + Andrzeja Zborowskiego w 4 rocznicę śmierci

                     + Zofię, Aleksandra Niedzińskich, Bogdana Orackiego w 11 rocznicę śmierci

                     + Antoniego Karwowskiego w 24 rocznicę śmierci

                     + Kazimierza Kaniewskiego w 31 rocznicę śmierci

godz. 11.30 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Aliny Kober i Stefana Legierskiego z racji imienin

godz. 13.00  Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Lecha i Hanny z racji 40 rocznicę Sakramentu Małżeństwa

godz. 13.00  + gr. Antoniego Olechno

                      (w modlitwie powszechnej  za  + Beatę Kołaczek)

godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

godz. 18.00 + Helenę, Aleksandra Petrykowskich 

Intencje Mszalne  13.06 – 18.06.2022 r.

20.06.   godz.  7.00 + gr. Antoniego Olechno

              godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

              godz. 18.00 + Kazimierza Kozłowskiego

21.06.  godz. 7.00  O łaskę zdrowia dla Aliny Kober z racji imienin

             godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

             godz. 18.00 + gr. Antoniego Olechno

22.06. godz. 7.00 + Kazimierza Kozłowskiego

            godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 18.00 + gr. Antoniego Olechno

23.06. godz.  7.00   + gr. Antoniego Olechno

            godz.  7.00  + Józefa Wieteska, Mieczysława Olejarza w d. Ojca

            godz. 17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 18.00 + Macieja Tomasika w 15 rocznicę śmierci

24.06. godz. 7.00 + Janinę Liszkiewicz

            godz. 17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 18.00 + gr. Antoniego Olechno

25.06. godz. 7.00 + gr. Antoniego Olechno

            godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 18.00 + Jana Sosnowskiego z racji imienin

.

Intencje Mszalne – Uroczystość Najświętszej Trójcy – 12.06.2022

godz. 8.00 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne dary i opiekę Matki Bożej dla ks. Wiesława z racji imienin

godz. 10.00  –  za parafian

                      – O ustanie wojny na Ukrainie  

                      – Dziękczynna w 92 rocznicę urodzin Janiny Sitarz z prośbą o łaskę zdrowia, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia

                      –  Dziękczynna za otrzymane łaski z racji 18-tych urodzin Julii z prośbą o dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej w jej dorosłym życiu

                     +  Antoniego, Annę Nowackich, Franciszka, Jadwigę Wójcik

                     + Natalię Tomaszewską z racji 2 rocznicę śmierci

                     + Józefa Wróbla (od rodz. Piaseckich)

                     + Antoniego z racji imienin, Stanisławę, Stanisława Baranów, Marię, Jana, Bolesława Cholewińskich

                     + Iwana Semczyszaka                  

                     + Sabinę, Henryka Szymaniaków, Kazimierza, Janinę, Antoniego Skrońskich, Józefa Sitarza, Irenę Szymaniak-Hłodicz, Sławomira Szymańskiego, Wandę, Stanisława, Zbigniewa Figów

                        + Mariannę Przyborowską

                        + Tadeusza Marciniaka

                        + Kazimierza Kozłowskiego

godz. 11.30 Dziękczynna za 36 lat kapłaństwa ks. Proboszcza z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata posługi w Kościele

godz. 11.30 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Pauliny, Małgorzaty i  Jana z racji imienin i urodzin

godz. 13.00  Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Agnieszki i Michała z racji 1 rocznicy Sakramentu Małżeństwa

godz. 13.00  + Mieczysława Grzeszczuka w 18 rocznicę śmierci

godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

godz. 18.00 +  gr. Antoniego Olechno

Intencje Mszalne  13.06 – 18.06.2022 r.

13.06.   godz.  7.00 + gr. Antoniego Olechno

              godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

              godz. 18.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla ks. Proboszcza z racji święceń kapłańskich

14.06.  godz. 7.00  + Kazimierza Kozłowskiego

             godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

             godz. 18.00 + gr. Antoniego Olechno

15.06. godz. 7.00 + gr. Antoniego Olechno

            godz. 7.00 + Mieczysława Olejarza z racji 31 rocznicy śmierci

            godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 18.00 + ks. Jana Mika w 19 rocznicę śmierci

16.06. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało

godz.  8.00   + gr. Antoniego Olechno

godz. 10.00  za parafian

godz. 11.00  procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy

godz. 17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

godz. 18.00

17.06. godz. 7.00 + Kazimierza Kozłowskiego

            godz. 17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 18.00 + gr. Antoniego Olechno

18.06. godz. 7.00 + gr. Antoniego Olechno

            godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 18.00 + Kazimierza Kozłowskiego

.

Intencje Mszalne – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 5.06.2022

godz. 8.00 Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy bluźnierstwa, zniewagi i profanacji

godz. 8.00 + gr. Antoniego Olechno

godz. 10.00  –  za parafian

                      – O ustanie wojny na Ukrainie  

                      – O zdrowie i błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Wiesławy Ciechomskiej z racji imienin

                      – Dziękczynna za 55 lat kapłaństwa ks. Wiesława,  50 lat  kapłaństwa ks. Tadeusza, za 36 lat kapłaństwa     ks. Grzegorza, za 34 lata kapłaństwa ks. Andrzeja i za 20 lat kapłaństwa ks. Pawła.

                     + Mariannę Malitka w 3 rocznicę śmierci, Leona Malitkę, całą rodzinę Malitków, Czajków-Semczyszaka

                     + Mariana Lipińskiego (od Grzegorza Banaszkiewicza)

                     + Józefa Wróbla (od rodziny Piaseckich)

                     + Teresę Janowską (od siostry Grażyny i chrześniaka z  rodziną),

+ Stanisława Janowskiego w 8 rocznicę śmierci, całą rodzinę Janowskich, Sucharskich

                     + Franciszka, Stanisławę, Jerzego Kokosza, Bronisława Gietka,

                     + Janinę, Czesława Bielawskich, Weronikę, Kazimierza Figiel

                       + Grażynę Myśliwiec, Krystynę Dąbrowską

godz. 11.30  Rocznica I-szej Komunii Świętej

godz. 13.00  Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Szymona z racji 5 rocznicy urodzin

godz. 13.00  + Wiesława Zawojka w 28 rocznicę śmierci

godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

godz. 18.00 + Jana w 20 rocznicę śmierci, Marię w 1 rocznicę śmierci Wronów

Intencje Mszalne  6.06 – 11.06.2022 r.

6.06.   godz.  7.00 + gr. Antoniego Olechno

              godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

              godz. 18.00 W intencji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

7.06.  godz. 7.00  +

             godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

             godz. 18.00 + gr. Antoniego Olechno

8.06. godz. 7.00 + gr. Antoniego Olechno

           godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

           godz. 18.00  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla ks. Proboszcza w dniu 36 rocznicy święceń kapłańskich

9.06. godz. 7.00 

          godz. 17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

          godz. 18.00 + gr. Antoniego Olechno

10.06. godz. 7.00 + gr. Antoniego Olechno

          godz. 7.00 + Martę Kołakowską w 14 rocznicę śmierci, Janinę, Jana Kołakowskich

          godz. 17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

          godz. 18.00 O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Ady i Aleksandra z racji urodzin

11.06. godz. 7.00 + Radosława Gęgniewicza

          godz. 17.00 ślub Karola Toczyńskiego – Weroniki Skorupskiej

          godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

          godz. 18.00 + gr. Antoniego Olechno

.

Intencje Mszalne – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – Odpust parafialny – Błogosławieństwo Stefana Kard. Wyszyńskiego – 29.05.2022 r.

godz. 8.00 +  Iwana Semczyszaka

godz. 8.00 + Andrzeja Pytlaka w 15 rocznicę śmierci, Janinę Rozińską – z okazji dnia matki

godz. 10.00  –  za parafian

                    – O ustanie wojny na Ukrainie  

                    – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Alicji, Patryka, Wojciecha, Oli

                    + Elżbietę, Mariana Mucha, Walentego, Pietrzaka, Zdzisława Cendrowicza

                    + Mariusza Szymańskiego w 13 rocznicę śmierci, całą rodzinę Wieczorków,  Szymańskich

                     + Mariana Lipińskiego (od Grzegorza Banaszkiewicza)

                     + Mieczysława Słowińskiego

                     + Józefa Wróbla

godz. 11.30  + Jana, Marię Jankowskich, całą rodzinę Jankowskich

godz. 11.30  + Bogdana Więch, Władysława, Włodzimierza Ruszkowskich 

godz. 13.00  Dziękczynna za 50-lecie Kapłaństwa ks. Prałata Tadeusza Jaworskiego

godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

godz. 18.00 + Leokadię, Tadeusza Grzegorek, Annę, Franciszka Ambroziak

Intencje Mszalne  30.05 – 4.06.2022 r.

30.05.   godz.  7.00 + Mieczysława Słowińskich

              godz. 7.00  + Józefa Wróbla

              godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

              godz. 18.00 + Jana Łukasiewicza

31.05.  godz. 7.00  + Mieczysława Słowińskiego

             godz.  7.00  + Józefa Wróbla

             godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

             godz. 18.00 + Henrykę, Władysława Matusiak

1.06. godz. 7.00 + Mieczysława Słowińskiego

           godz. 7.00 O błogosławieństwo Boże z okazji dnia dziecka dla Małgosi,  Pauliny, Anny, Mateusza i Jana

           godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

           godz. 18.00  + gr. Antoniego Olechno (1)

2.06. godz. 7.00  + gr. Antoniego Olechno

          godz. 7.00  + Mieczysława Słowińskiego

          godz. 17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

          godz. 18.00 O świętość i wierność powołaniu oraz błogosławieństwo Boże dla kapłanów z racji rocznic święceń kapłańskich

3.06. godz. 7.00 + gr. Antoniego Olechno

          godz. 7.00 + Mieczysława Słowińskiego

          godz. 17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

          godz. 18.00 + zbiorowa za zmarłych

4.06. godz. 7.00 + Mieczysława Słowińskiego

          godz. 8.00  w intencji Kół Żywego Różańca

          godz. 16.00 ślub Rembelska Natalia – Dymny Krystian

          godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

          godz. 18.00 + gr. Antoniego Olechno

.

Intencje Mszalne – VI Niedziela Wielkanocna – 22.05.2022 r.

godz. 8.00 + Juliannę Kąpińską z racji imienin

godz. 10.00  –  za parafian

                      – O ustanie wojny na Ukrainie  

                    + Alinę Dmoch z racji 1 rocznicy śmierci

                    + Marię, Józefa Sadowskich  w  rocznicy śmierci, całą rodzinę  Grzędów, Szczurów, Kowalskich, Bieniów, Siudów, Głuchów,  Siedleckich

                    + Zofię, Czesława Milczarków, Marię, Władysława Lemer, Irenę, Stefana, Szczepana Sitarków

                    + Halinę Cąkała w 1 rocznicy śmierci

                    + Kazimierę w 14 rocznicy śmierci, Gabriela w 20 rocznicy śmierci Dębkowskich

                     + Franciszka Kołodziejczyka w 3 rocznicy śmierci

                     + Zofię Kuźmińską z racji imienin

                     + Mariana Lipińskiego

godz. 11.30  O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Mateusza z racji 23 urodzin

godz. 13.00  + Czesława Pawłowskiego w 10 rocznicy śmierci

godz. 13.00  + Irenę Wolańczyk w 5 rocznicy śmierci, Stanisława Wolańczyka

godz. 17.30   Nabożeństwo Majowe

godz. 18.00 + Iwana Semczyszaka

Intencje Mszalne  23.05 – 28.05.2022 r.

23.05.   godz.  7.00 + Lecha Ruba

            godz. 7.00  + Annę Liśkiewicz

            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 O Boże błogosławieństwo i umocnienie w chorobie dla Ewy i  Adama Daracz

24.05.  godz. 7.00  + Lecha Ruba

            godz.  7.00  + Annę Leśniewską

            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 + Janinę Liszkiewicz

25.04. godz. 7.00   w intencji Panu Bogu wiadomej

            godz. 7.00 + Annę Leśniewską

            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

           godz. 18.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety i Mirosława

26.05. godz. 7.00  + Mariana Lipińskiego

            godz. 7.00  +

            godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 O Boże błogosławieństwo  dla Heleny, Marzeny, Renaty, Anny,  Iwony z okazji Dnia Matki

27.05. godz. 7.00 + Mariana Lipińskiego

            godz. 7.00 +

            godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 + Mikołaja Borowiaka o łaskę Nieba

28.05. Odpust parafialny – Bł. ks. Stafana Kard. Wyszyńskiego

            godz. 7.00  +

            godz. 7.00  +

            godz. 15.00 ślub Rychlik – Nowak (w Passie)

            godz. 16.30 ślub Jankowska – Bogucki

            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 w intencji parafian

.

Intencje Mszalne – V Niedziela Wielkanocna – 15.05.2022 r.

godz. 8.00 + Iwana Semczyszaka

godz. 8.00 +  gr. Mariusza Syroka

godz. 10.00  –  za parafian

                      – O ustanie wojny na Ukrainie  

                      – O łaskę zdrowia, błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego oraz mądrość przy wyborze szkoły średniej dla Huberta z  okazji 15 urodzin

                      – O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Zofii z racji urodzin

                      – Dziękczynna za udaną operację z prośbą o szybki powrót do zdrowia dla Przemysława

                      – O powrót do zdrowia dla Haliny Dębowskiej-Śliwa

                    + Zofię Perzyna z racji imienin, Lecha, Mariannę, Henryka Ćwieków

                    + Reginę Kowalską, Kazimierza Lenc  w  rocznicę  śmierci,

                    + Zofię Rosiak w 3 rocznicę  śmierci, Antoniego Rosiaka

                    + Halinę Kłos w 1 rocznicę  śmierci

                    + Annę Leśniewską

godz. 11.30  W intencji dzieci I-szo Komunijnych oraz ich najbliższych

godz. 13.00  O Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia dla Wiesławy Ciechomskiej  z racji 89 urodzin

godz. 17.30   Nabożeństwo Majowe

godz. 18.00 + Władysławę Śliwińską w 11 rocznicę śmierci, Jana Śliwińskiego

Intencje Mszalne  16.05 – 21.05.2022 r.

16.05.   godz.  7.00 + gr. Mariusza Syroka (ostatnia)

            godz. 7.00  + Janinę Murawską

            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 + Piotra Śmigielskiego

17.05.  godz. 7.00  + Janinę Murawską

            godz.  7.00  + Piotra Śmigielskiego

            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 + Wacława Kwiatkowskiego w 35 rocznicę śmierci

18.04. godz. 7.00  + Janinę Murawską

            godz. 7.00 + Lecha Ruba

            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

           godz. 18.00 + Teresę Majewską w 21 rocznicę śmierci

19.05. godz. 7.00  O wypełnienie woli Bożej dla Jerzego Staniszewskiego

            godz. 7.00  + Lecha Ruba

            godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 + Janinę Murawską

20.05. godz. 7.00 + Janinę Murawską

            godz. 7.00 + Annę Leśniewską

            godz. 10.00 W intencji Strażaków Powiatu Warszawskiego Zachodniego (Straży Państwowej i Ochotniczej)

            godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 + Natalię, Edwarda Bujaków, całą rodzinę Bujaków

21.05. godz. 7.00  + Lecha Ruba

            godz. 7.00  + Annę Leśniewską

            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 + Alfreda Orłowskiego w 20 rocznicę śmierci

.

Intencje Mszalne – IV Niedziela Wielkanocna – 8.05.2022 r.

godz. 8.00 O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, szczęśliwą operację dla Kornelii w 5 rocznicę urodzin

godz. 8.00 +  gr. Mariusza Syroka

godz. 10.00  –  za parafian

                      – O ustanie wojny na Ukrainie  

                      – O łaskę zdrowia dla Zdzisławy Matusik

                      – Dziękczynna za narodziny Łucji z prośbą o błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia dla całej rodziny 

                    + Stanisława Chruścińskiego, całą rodzinę Chruścińskich, Waśkiewiczów

                    + Irenę Kołodziejczyk w 20 rocznicę śmierci, Krzysztofa Kołodziejczyka w 9 rocznicę śmierci

                    + Iwana Semczyszaka

                    + Alicję Smolińską w 9 rocznicę śmierci, Wojciecha, Krzysztofa Smolińskich

                    + Stanisławę Golisz z racji imienin

                    + Stanisława, Kazimierza, Jana, Zofię Pustelak

                    + Lecha Ruba

godz. 11.30  W intencji dzieci I-szo Komunijnych oraz ich najbliższych

godz. 13.00  + Jerzego Słomkę w 10 rocznicę śmierci, Zofię Słomka w 17 rocznicę śmierci, całą rodzinę Słomków, Regulskich, Biernackich

godz. 17.30   Nabożeństwo Majowe

godz. 18.00 + Stanisławę Kułakowską z racji imienin

Intencje Mszalne  9.05 – 14.05.2022 r.

9.05.   godz.  7.00 + gr. Mariusza Syroka

            godz. 7.00  + Jolantę Przybylską

            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 + Piotra Śmigielskiego

10.05.  godz. 7.00  + gr. Mariusza Syroka

            godz.  7.00  + Piotra Śmigielskiego

            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 + Krystynę Wąsik w 3 rocznicę śmierci

11.04. godz. 7.00  + gr. Mariusza Syroka

            godz. 7.00 + Piotra Śmigielskiego

            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

           godz. 18.00 O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla Mateusza z racji 14 urodzin

12.05. godz. 7.00 + gr. Mariusza Syroka

            godz. 7.00  + Janinę Murawską

            godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 + Piotra Śmigielskiego

13.05. godz. 7.00 + gr. Mariusza Syroka

            godz. 7.00 + Piotra Śmigielskiego

            godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 + Janinę Murawską

14.05. godz. 7.00  + gr. Mariusza Syroka

            godz. 7.00  + Piotra Śmigielskiego

            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 + Siostrę Agnes Skrzyńską w 2 rocznicę śmierci

.

Intencje Mszalne – III Niedziela Wielkanocna – 1.05.2022 r.

godz. 8.00  Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy zniewagi, bluźnierstwa i profanacji

godz. 10.00  –  za parafian

                      – O ustanie wojny na Ukrainie     

                    + Mariana Piros w 2 rocznicę śmierci, Jego rodziców Jana i Józefę oraz brata Stanisława

                    + Mariana, Eleonorę Ochalskich

                    + Janinę Murawską (od Ewy Wysmułek z rodziną)

godz. 11.30  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla   Wiesławy i Krzysztofa z racji 45 rocznicy ślubu

godz. 11.30 + Iwana Semczyszaka

godz. 11.30 O łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże dla Moniki i Wojciecha z okazji imienin

godz. 13.00  O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego,  dla Teresy i Stefana w 50 rocznicę ślubu

godz. 17.30   Nabożeństwo Majowe

godz. 18.00 +  gr. Mariusza Syroka

Intencje Mszalne  2.05 – 7.05.2022 r.

2.05.   godz.  7.00 + gr. Mariusza Syroka

            godz. 7.00  + Kazimierę Kulesz

            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 W intencji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

3.05. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

 godz. 8.00  + Jadwigę Pisarek w 3 rocznicę śmierci

 godz. 10.00  za parafian

                      – o pokój dla Ukrainy

godz. 11.30  + Mieczysława Miszczaka w 12 rocznicę śmierci, Zofię Miszczak

godz. 13.00  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata życia dla Zofii z racji 75 rocznicy urodzin

godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

godz. 18.00 + gr. Mariusza Syroka

4.04. godz. 7.00  + gr. Mariusza Syroka

          godz. 7.00 + Piotra Śmigielskiego

          godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

         godz. 18.00 + Jerzego Sobkowicza, Irenę, Janusza Szczepańskich

5.05. godz. 7.00 + gr. Mariusza Syroka

          godz. 7.00 + Piotra Śmigielskiego

          godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe

          godz. 18.00 za kapłanów: o świętość i wierność powołaniu

6.05. godz. 7.00 + gr. Mariusza Syroka

          godz. 7.00 + Piotra Śmigielskiego

          godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe

          godz. 18.00 + zbiorowa za zmarłych

7.05. godz. 7.00  + gr. Mariusza Syroka

            godz. 7.00  + Piotra Śmigielskiego

            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

           godz. 18.00 + Bogdana Leszczyńskiego z racji 14 rocznicy śmierci

.

Intencje Mszalne – Niedziela Miłosierdzia Bożego – 24.04.2022 r.

godz. 8.00 + gr. Mariusza Syroka

godz. 8.00  Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę  Matki Bożej dla Mateusza z racji 20 rocznicy urodzin

godz. 10.00  – O ustanie wojny na Ukrainie      

                      – Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo  Boże dla Jarosława z racji 60 urodzin

                      –  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla   Aliny Kober z racji 80 urodzin

                      –  O dar nadziei, wiary i miłości dla Kacpra

                    + Stefanię, Antoniego Zielińskich, Marię, Stanisława  Ostrowskich

                    + Jerzego Misztal z racji imienin, całą rodzinę Misztali, Szymów

                    + Antoniego Baran w 5 rocznicę śmierci,

                    + Iwana Semczyszaka

                    + Wasyla Wintaniaka (który zginął na Ukrainie)

                    + Janinę Murawską

godz. 11.30 + Wojciecha Wieteska z racji imienin

godz. 11.30 + Janinę Liszkiewicz

godz. 13.00  O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego, opiekę Aniołów dla Elżbiety i Janusza oraz ich rodziny z racji 42 rocz. ślubu

godz. 13.00  + Rafała Świetlickiego (z racji urodzin)

godz. 18.00 + Władysławę, Jana Kąpińskich, Helenę Hodbod

Intencje Mszalne  25.04 – 30.04.2022 r.

25.04. godz.  7.00 + gr. Mariusza Syroka

            godz. 7.00  + Mirosława Jaworskiego

            godz. 18.00 + Kazimierę Kulesz

26.04. godz. 7.00  + gr. Mariusza Syroka

            godz. 7.00  + Kazimierę Kulesz

            godz. 18.00 + Mirosława Jaworskiego

27.04. godz. 7.00  + gr. Mariusza Syroka

            godz. 7.00 + Mirosława Jaworskiego

            godz. 18.00 O błogosławieństwo Boże, łaskę zdrowia dla Stanisława

28.04. godz. 7.00 + gr. Mariusza Syroka

            godz. 7.00 + Mirosława Jaworskiego

            godz. 18.00 + Andrzeja Jędrzejewskiego w 1 rocznicę śmierci

29.04. godz. 7.00 + gr. Mariusza Syroka

            godz. 7.00 + Kazimierę Kulesz

            godz. 18.00 + Mirosława Jaworskiego

30.04. godz. 7.00  + Mariusza Syroka

            godz. 7.00  + Mirosława Jaworskiego

            godz. 16.30 W intencji Patrycji i Kacpra Świąder z racji 1 rocznicy ślubu, Zofii i Sebastiana z racji 2 rocznicy ślubu, Urszuli   i Waldemara z racji 37 rocznicy ślubu

           godz. 18.00 + Jana Łukasiewicza

           godz. 19.00 Msza o uzdrowienie z Odnową w Duchu Świętym

.

Intencje Mszalne – Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – 17.04.2022 r.

godz. 6.00 – REZUREKCJA – za parafian

godz. 10.00  – O ustanie wojny na Ukrainie      

                      – Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo   Boże i opiekę Matki Bożej dla Michała z racji urodzin

                      – Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i potrzebne  łaski i opiekę Matki Bożej dla Martyny z racji 12 urodzin

                    + Izydorę Kintop w 14 rocznicę śmierci, Włodzimierza Kintop  w 34 rocznicę śmierci

                    + Kazimierę Kulesz (od Żywego Różańca)

                    + Waldemara-Mieczysława Branczewskiego w 3 rocznicę śmierci,

                    + Iwana Semczyszaka

                    + Bronisława Borkowskiego, całą rodzinę Borkowskich,

                       Zawistowskich, Gawrychowskich,

                    + Piotra Śmigielskiego

                    + Jolantę Przybylską

godz. 11.30 + Lucynę Karwaszewską w 10 rocznicę śmierci, Czesława,

                        Karola Karwaszewskich, Bogusława Kalińskiego, Marię,

                        Ryszarda Szczęśniak

 godz. 13.00 + Wojciecha Zawadzkiego

godz. 13.00  O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla Kacpra z racji urodzin

godz. 18.00 + gr. Mariusza Syroki (1)

18.04.2022 – Poniedziałek Wielkanocny – II Dzień Świąt

godz. 8.00 + gr. Mariusza Syroki

godz. 10.00 – za parafian

                      –  o ustanie wojny na Ukrainie

                     + Teresę, Wojciecha Ostrowskich

godz. 11.30 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Danieli i Roberta oraz ich dzieci w 25 rocznicę ślubu

godz. 11.30 + Reginę Kowalską

godz. 13.00 + Czesława Ruszewskiego w rocznicę śmierci, całą rodzinę  Ruszewskich,  Łukiewiczów, Uścińskich

godz. 13.00 + Edwarda Kurek oraz zmarłych rodziców i rodzeństwo: Janinę, Kazimierza, Tadeusza, Jana, Mariannę

godz. 18.00 O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i Św.  Józefa dla Sławomira w 45 rocznicę urodzin oraz Jego rodziny

Intencje Mszalne  19.04 – 23.04.2022 r.

19.04. godz.  7.00 + gr. Mariusza Syroki

            godz. 7.00  + Józefa Kempka w 7 rocznicę śmierci, Barbarę Kempka w 1 rocznicę śmierci

            godz. 18.00 + Alfreda Szymańskiego w 2 rocznicę śmierci, Barbarę Szymańską

20.04. godz. 7.00  + gr. Mariusza Syroki

            godz. 7.00  + Grzegorza Wojnarowicza

            godz. 18.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Szymona z racji 18 urodzin

21.04. godz. 7.00  + gr. Mariusza Syroki

            godz. 7.00 + Grzegorza Wojnarowicza

            godz. 18.00 + Stanisławę Milczarek w 3 rocznicę śmierci, Jana, Halinę Milczarek

22.04. godz. 7.00 + gr. Mariusza Syroki

            godz. 7.00 + Mirosława Jaworskiego

            godz. 18.00 + Grzegorza Wojnarowicza

23.04. godz. 7.00 + gr. Mariusza Syroki

            godz. 7.00 + Kazimierę Kulesz

            godz. 18.00 + Mirosława Jaworskiego

.

Intencje Mszalne –  Niedziela Palmowa, Męki Pańskiej – 10.04.2022 r.

godz. 8.00 + Dionizego Kacprzaka z racji imienin

godz. 8.00 + Irenę, Stanisława Wolańczyk

godz. 10.00  – za parafian 

                      – O ustanie wojny na Ukrainie      

                      – Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Rafała z racji urodzin

                      – Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i potrzebne  łaski i opiekę Matki Bożej dla Anny i Krzysztofa z racji 4 rocznicy przyjęcia Sakramentu Małżeństwa z prośbą o łaskę szczęśliwego rozwiązania

                       – O łaskę powrotu do pełni zdrowia po operacji oczu dla  Ryszarda

                    + Krystynę Górską w 6 rocznicę śmierci

                    + Kazimierę Kulesz (od Żywego Różańca)

                    + Janinę Szymańską w 1 rocznicę śmierci, Zdzisława Szymańskiego w 18 rocznicę śmierci, Feliksa Sierakowskiego w 50 rocznicę śmierci

                    + Sławomira Fronczek w 8 rocznicę śmierci

                    + Tadeusza Kucharskiego

godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Jarosława, Emila, Dominika i Asi

godz. 11.30  +  gr. Wiesławę Skorupską        

godz. 13.00 + Walerię, Daniela, Jerzego Niedzińskich, Janusza, Zdzisława, Czesława Pawłowskich

godz. 13.00  O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego  dla Heleny Wieteska z racji 83 urodzin

godz. 18.00 + Zdzisława Jończyka w 2 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  11.04 – 16.04.2022 r. – Wielki Tydzień

11.04. godz.  7.00 + Grzegorza Wojnarowicza

            godz. 7.00  + Annę Mańkowską

            godz. 18.00 + gr. Wiesławę Skorupską

12.04. godz. 7.00  + gr. Wiesławę Skorupską (ostatnia)

            godz. 7.00  + Annę Mańkowską

            godz. 18.00 + Stanisławę Kułakowską w 2 rocznicę śmierci

13.04. godz. 7.00  + Mirosława Jaworskiego

            godz. 7.00 + Grzegorza Wojnarowicza

            godz. 18.00 + Tadeusza Szlufika w 10 rocznicę śmierci

TRIDUUM  PASCHALNE

14.04. Wielki Czwartek

godz. 18.00 W intencji kapłanów pracujących i pomagających w naszej parafii: o świętość i wierność powołaniu

godz. 18.00 + za zmarłych kapłanów pracujących w naszej parafii: ks. Jacka Zalewskiego, ks. Gienadija Kozłowa

godz. 18.00  Dziękczynna za 25 miesięcy modlitwy o ustanie koronawirusa z prośbą o błogosławieństwo Boże dla modlących się  w tej intencji

godz. 18.00 + Anastazję, Stanisława Wąsików

15.04. Wielki Piątek

         godz.  17.00 Liturgia Męki Pańskiej

16.04. Wielka Sobota

          godz. 19.00 Wigilia Paschalna

.

Intencje Mszalne – V Niedziela Wielkiego Postu – Rekolekcje Wielkopostne – 3.04.2022 r.

godz. 8.00  Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Matki Bożej za grzechy zniewagi, bluźnierstwa i profanacji

godz. 10.00  – za parafian 

                      – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                      – O ustanie wojny na Ukrainie      

                      – O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Natalii z racji 10 urodzin

                      – Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Szymona z racji 7 rocznicy urodzin

                    + Ryszarda Pisarka w 31 rocznicę śmierci

                    + Annę Mańkowską (od rodz. Klewek)

                    + Irenę Sitarek w 2 rocznicę śmierci, Stefana Sitarka

                    + Anastazję, Ryszarda, Włodzimierza Dziudziaków

                    + Wojciecha Zawadzkiego

                    + Ryszarda Kaliszewskiego (im.), całą rodzinę Karabin, Chojnackich, Kaliszewskich

                    + Zdzisława w 1 rocznicę śmierci, Janusza w 4 rocznicę śmierci, Barbarę, Marka, Czesława Pawłowskich

                    + Iwana Semczyszaka

                    + Kazimierę Kulesz

godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Danuty i Wojciecha w 39 rocznię ślubu

godz. 11.30  + Ewę Stefaniak w rocznicę śmierci           

godz. 13.00 +  gr. Wiesławę Skorupską

godz. 13.00 O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla Jędrzeja z racji 18 urodzin

godz. 18.00 + Mirosława Gołyś w 1 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  4.04 – 9.04.2022 r. – Rekolekcje Wielkopostne

4.04. godz.  8.00 + gr. Wiesławę Skorupską

          godz. 10.00  + Annę Mańkowską

          godz. 17.00 + Grzegorza Wojnarowicza

          godz. 19.00 W intencji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

5.04. godz.  8.00  + Mirosława Jaworskiego

          godz. 10.00  + Grzegorza Wojnarowicza

          godz. 17.00 + Annę Mańkowską

          godz. 19.00 + gr. Wiesławę Skorupską

6.04. godz. 8.00  + Annę Mańkowską

          godz. 10.00 + Grzegorza Wojnarowicza

          godz. 17.00 + Mirosława Jaworskiego

          godz. 19.00 + gr. Wiesławę Skorupską

7.04. godz. 7.00 + gr. Wiesławę Skorupską

          godz. 7.00  + Annę Mańkowską

          godz. 18.00 W intencji kapłanów: o świętość i wierność w powołaniu

8.04. godz.  7.00 + Annę Mańkowską

         godz.  7.00 + Grzegorza Wojnarowicza

         godz. 18.00 + gr. Wiesławę Skorupską

9.04. godz.  7.00  + Grzegorza Wojnarowicza

          godz. 7.00  + Annę Mańkowską

          godz. 18.00 + gr. Wiesławę Skorupską

.

Intencje Mszalne – IV Niedziela Wielkiego Postu – 27.03.2022 r.

godz. 8.00  + Leszka Skrzyńskiego w 28 rocznicę śmierci

godz. 10.00  – za parafian 

                      – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                      – O ustanie wojny na Ukrainie      

                      – O błogosławieńswo Boże i potrzebne łaski dla Cypriana z racji 18 urodzin

                      – O łaskę zdrowia dla Gabrysia Biedrzyckiego

                    + Stanisława, Adelę Jabłońskich

                    + Annę Mańkowską (od rodziny Klewek)

                    + Mirosława Jaworskiego

godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Marzeny Wieteska z racji imienin

godz. 11.30  Dziękczynna w 80 rocznicę urodzin Jerzego z prośbą o dalsze  łaski i błogosławieństwo Boże w dalszym życiu                

godz. 13.00 +  gr. Wiesławę Skorupską

godz. 13.00 +  gr. Mieczysława Wolańczyka

godz. 18.00 + Jadwigę, Jana Moczydłowskich

Intencje Mszalne  28.03 – 2.04.2022 r.

28.03. godz.  7.00 + gr. Wiesławę Skorupską

            godz.  7.00  + Grzegorza Warmińskiego

            godz. 18.00 + gr. Mieczysława Wolańczyka

29.03. godz.  7.00  +  gr. Mieczysława Wolańczyka

            godz.  7.00  + Grzegorza Warmińskiego

            godz. 18.00 + gr. Wiesławę Skorupską

30.03.  godz. 7.00 + gr. Wiesławę Skorupską

            godz. 7.00  + Jana Łukasiewicza

            godz. 18.00 + gr. Mieczysława Wolańczyka (ostatnia)

31.03. godz. 7.00 + Grzegorza Warmińskiego

            godz. 7.00  + Annę Mańkowską

            godz. 18.00 + gr. Wiesławę Skorupską

1.04. godz.  7.00 + gr. Wiesławę Skorupską

            godz.  7.00 + Mariusza Syrokę w rocznicę urodzin

            godz. 18.00 + zbiorowa za zmarłych

2.04. godz.  7.00  + Grzegorza Warmińskiego

             godz.  8.00  w intencji Kół Żywego Różańca

             godz. 18.00 +  gr. Wiesławę Skorupską

.

Intencje Mszalne – III Niedziela Wielkiego Postu – 20.03.2022 r.

godz. 8.00  + całą rodzinę Chruścińskich, Waśkiewiczów

godz. 8.00  + gr. Wiesławę Skorupską

godz. 10.00  – za parafian 

                      – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                      – O ustanie wojny na Ukrainie      

                      – O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Heleny i ks. Grzegorza

                      – Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski,  opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla Julii z racji 5 rocznicy  urodzin i dla całej rodziny

                  + Józefa Roman w 1 rocznicę śmierci, Zofię, Władysława, Mariannę Roman

                   + Helenę Toczek w 24 rocznicę śmierci i z racji imienin

                   + Antoniego Olechno w miesiąc śmierci,

                   + Józefę, Jana, Jerzego Kacprzyńskich

                    + Helenę, Józefa, Leszka Legierskich

                    + Annę Mańkowską (od koleżanki Zofii z mężem z Kielc)

                    + Józefa Kąpińskiego z racji imienin

                    + Grzegorza Wojnarowicza

godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Patryka z racji 21 urodzin

godz. 11.30 + Józefa Wieteska  z racji imienin                   

godz. 13.00 + Jana Dobrogost w 4 rocznicę śmierci

godz. 13.00 +  gr. Mieczysława Wolańczyka

godz. 18.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski, opiekę Maryi i Św. Józefa dla Patryka z okazji imienin oraz Jego rodziny

Intencje Mszalne  21.03 – 26.03.2022 r.

21.03. godz.  7.00 + gr. Wiesławę Skorupską

            godz.  7.00  + Grzegorza Warmińskiego

            godz. 18.00 + gr. Mieczysława Wolańczyka

22.03. godz.  7.00  +  gr. Mieczysława Wolańczyka

            godz.  7.00  + Grzegorza Warmińskiego

            godz. 18.00 + gr. Wiesławę Skorupską

23.03.  godz. 7.00 + gr. Wiesławę Skorupską

            godz. 7.00  + Grzegorza Warmińskiego 

            godz. 18.00 + gr. Mieczysława Wolańczyka

24.03. godz. 7.00 + gr. Wiesławę Skorupską

            godz. 7.00  + Janinę Liszkiewicz

            godz. 18.00 + gr. Mieczysława Wolańczyka

25.03. godz.  7.00 + gr. Wiesławę Skorupską

            godz. 18.00 O błogosławieństwo Boże dla podejmujących Duchową Adopcję Dziecka Poczętego

            godz. 18.00 + gr. Mieczysława Wolańczyka 

26.03. godz.  7.00  + gr. Mieczysława  Wolańczyka

             godz.  7.00  + Grzegorza Warmińskiego

             godz. 18.00 +  gr. Wiesławę Skorupską

.

Intencje Mszalne – II Niedziela Wielkiego Postu – 13.03.2022 r.

godz. 8.00  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Zbigniewa z okazji  imienin

godz. 8.00  O łaskę zdrowia, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla ks. Rajmunda

godz. 10.00  – za parafian 

                      – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                      – O ustanie wojny na Ukrainie      

                      – O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Antoniego z racji 11 urodzin

                      – O zdrowie, błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia dla Elżbiety

                      – Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Krystyny z racji 88 rocznicy urodzin i dla całej rodziny Olczaków    

                   + Reginę Kowalską

                   + Eugeniusza Ostrowskiego w 8 rocznicę śmierci

                   +  Sebastiana Orlikowskiego w rocznicę śmierci, Mariannę Bielecką w 12 rocznicę śmierci, całą rodzinę Bieleckich

                   + Zygmunta Mędrygał w 12 rocznicę śmierci, całą rodzin Mędrygałów,  Kunieckich

                    + Stanisława Pustelaka w 15 rocznicę śmierci, Kazimierza Pustelaka

                    + Annę Mańkowską

godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla ks. Proboszcza z racji imienin

godz. 13.00  O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla Janusza z racji 68 urodzin oraz jego rodziny

godz. 13.00 +  gr. Mieczysława Wolańczyka

godz. 18.00 + Elżbietę Śmietankę w 28 rocznicę śmierci, Zofię, Jana Zawadzkich, Franciszka, Józefa Olejnik, Andrzeja

                         Skorupskiego

Intencje Mszalne  14.03 – 19.03.2022 r.

14.03. godz.  7.00 + gr. Wiesławę Skorupską (1)

            godz.  7.00  + Grzegorza Warmińskiego

            godz. 18.00 + gr. Kazimierza Bożyk

15.03. godz.  7.00  +  gr. Mieczysława Wolańczyka

            godz.  7.00  + Grzegorza Warmińskiego

            godz. 18.00 + gr. Wiesławę Skorupską

16.03.  godz. 7.00 + gr. Wiesławę Skorupską

            godz. 7.00  + Grzegorza Warmińskiego 

            godz. 18.00 + gr. Mieczysława Wolańczyka

17.03. godz. 7.00 + gr. Wiesławę Skorupską

            godz. 7.00  + gr. Mieczysława Wolańczyka

            godz. 18.00 + Zbigniewa, Henryka Kostrzewów, całą rodzinę Kostrzewów

18.03. godz.  7.00 + gr. Wiesławę Skorupską

            godz.  7.00 + Grzegorza Warmińskiego

            godz. 18.00 + gr. Mieczysława Wolańczyka

  19.03. godz.  7.00  + gr. Mieczysława  Wolańczyka

             godz.  7.00  + gr. Wiesławę Skorupską

             godz. 18.00 + Bogdana Leszczyńskiego z racji imienin

.

Intencje Mszalne – VII Niedziela Zwykła – 6.03.2022 r.

godz. 8.00  Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Matki Bożej za grzechy zniewagi, bluźnierstwa, profanacji

godz. 8.00  O łaskę zdrowia, błogosławieństwa Boże i opiekę Matki Bożej dla  ks. Rajmunda

godz. 10.00  – za parafian 

                    – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                    – O szczęśliwą operację dla Kazimierza i łaskę zdrowia dla całej rodziny

                    – O zdrowie, błogosławieństw Boże i opiekę Matki Bożej dla Grażyny                      

                   + Agnieszkę Kacprzak-Poślad w 13 rocznicę śmierci

                   + Annę Wagner w 15 rocznicę śmierci, całą rodzinę Wagnerów, Gajewskich, Jaca Lasockiego w 25 rocznicę śmierci, całą rodzinę Lasockich, Zwierzchowskich

                   + Elżbietę Kurowską w 5 rocznicę śmierci,

                   + Michalinę, Franciszka Strzeże

                    + Wacława Szulca w 24 rocznicę śmierci,

                    + Grzegorza Warmińskiego

godz. 11.30  O błogosławieństwa Boże, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia  dla Heleny Wieteska z racji imienin oraz dla Marzeny  Wieteska z racji 60 urodzin

godz. 13.00 + Helenę, Józefa, Leszka Legierskich

godz. 13.00 +  gr. Mieczysława Wolańczyka

godz. 18.00 + Kazimierza, Zofię Paszkowskich i ich rodziców, Edmunda, Helenę Soszyńskich i ich rodziców

Intencje Mszalne  7.03 – 12.03.2022 r.

  7.03. godz.  7.00 + gr. Kazimierza Bożyk

            godz.  7.00  + Grzegorza Warmińskiego

            godz. 18.00 W intencji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

  8.03. godz.  7.00  O Boże błogosławieństwo dla Heleny, Anny, Marzeny, Iwony, Renaty, Małgorzaty, Pauliny, Anny w Dniu Kobiet

            godz.  7.00  + Ewę Stefaniak, Annę Wieteska, Alicję Przybyszewską

            godz. 18.00 +  gr. Mieczysława Wolańczyka

   9.03.  godz. 7.00  + gr. Mieczysława Wolańczyka

            godz. 7.00  + Grzegorza Warmińskiego 

            godz. 18.00 O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, pojednanie z Bogiem i łaskę zbawienia dla Juliana

 10.03. godz. 7.00 + Waldemara Barańskiego w 5 rocznicę śmierci i jego rodzinę

            godz. 7.00  + Grzegorza Warmińskiego

            godz. 18.00 + gr. Mieczysława Wolańczyka

11.03. godz.  7.00 + gr. Mieczysława Wolańczyka

            godz.  7.00 + Grzegorza Warmińskiego

            godz. 18.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Mikołaja Mika

 12.03. godz.  7.00  + gr. Mieczysława  Wolańczyka

             godz.  7.00  O błogosławieństwo Boże dla ks. Proboszcza w dniu imienin

             godz. 18.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Najświętszej dla ks. Proboszcza w dniu imienin (od Margerytek)

.

Intencje Mszalne – VII Niedziela Zwykła – 27.02.2022 r.

godz. 8.00 + Jana Budytę w 12 rocznicę śmierci, Marię Szcześć z racji pogrzebu                               

godz. 10.00  – za parafian 

                      – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                      – Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Karoliny z racji urodzin

                      – Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Honoraty i Andrzeja z racji 50 rocznicy przyjęcia Sakramentu Małżeństwa

                   + Wandę, Kazimierza Rzewuskich w miesiąc po śmierci

                   + Filomenę Kogut (od Grzegorza Banaszkiewicza)

                   + Antoniego Karczewskiego w 15 rocznicę śmierci, Janinę, Kazimierza Karczewskich, Wacławę, Józefa Kowalskich

                   + Elżbietę Piłat w 6 rocznicę śmierci, Marka Kaczmarka w 4 rocznicę śmierci, Annę Kozłowską w 3 rocznicę śmierci,  Jana Kozłowskiego w 22 rocznicę śmierci, Genowefę Cibińską w 5 rocznicę śmierci

                    + Kazimierza Kaniewskiego z racji imienin

                    + Andrzeja Kujawę w 14 rocznicę śmierci, Krystynę, Władysława Kujawów, całą rodzinę Sobczaków,

                    + Marię Konowrocką z racji śmierci, Władysława, Irenę Łazarskich             

godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia  dla Heleny Wieteska z racji imienin

godz. 11.30  O opiekę Matki Najświętszej i błogosławieństwo Boże w życiu dla Julii z racji 6 urodzin

godz. 13.00 + Zofię Perzyna w 5 rocznicę śmierci, Irenę, Aleksandra Perzynów

godz. 13.00 +  gr. Kazimierza Bożyk

godz. 18.00 + Sylwestra Zielińskiego w 8 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  28.02 – 5.03.2022 r.

28.02. godz.  7.00 + gr. Kazimierza Bożyk

            godz.  7.00  + rodziców Paulinę, Władysława Gontarczyków

            godz. 18.00 + Jana Łukasiewicza

  1.03. godz.  7.00  + gr. Mieczysława Wolańczyka (1)

            godz.  7.00  O łaskę zdrowia dla chorych parafian

            godz. 18.00 + gr. Kazimierza Bożyk

2.03. Środa Popielcowa

           godz. 8.00  + gr. Kazimierza Bożyk

           godz. 10.00  + gr. Mieczysława Wolańczyka

           godz. 17.00 O błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia dla Heleny Wieteska

           godz. 19.00 O pokój dla Ukrainy i świata, za ofiary wojny

  3.03. godz. 7.00 + gr. Mieczysława Wolańczyka

            godz. 7.00  + Macieja Tomasika z racji urodzin

            godz. 18.00 O świętość, miłość i wierność powołaniu dla kapłanów

  4.03. godz.  7.00 + gr. Mieczysława Wolańczyka

            godz.  7.00 + Aleksandrę Antkowiak

            godz. 18.00 + zbiorowa za zmarłych

  5.03. godz.  7.00  + Edwarda Pawlaka w rocznicę śmierci

            godz.  8.00  W intencji Kół Żywego Różańca

            godz. 18.00 + gr. Mieczysława  Wolańczyka

.

Intencje Mszalne – VI Niedziela Zwykła – 20.02.2022 r.

godz. 8.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Józefa i Małgorzaty z racji 40 rocznicy ślubu

godz. 8.00 + Stanisławę, Franciszka Król

godz. 10.00  – za parafian 

                   – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                   + Krystynę Fidos w 5 rocznicę śmierci, Józefa Fidos w 37 rocznicę śmierci

                   + Filomenę Kogut (od Grzegorza Banaszkiewicza)

                   + Jadwigę Wolańczyk-Haberman, Kazimierza, Janinę

                      Wolańczyków

godz. 11.30 +  gr. Kazimierza Bożyk

godz. 11.30 O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Haliny z racji 80 urodzin

godz. 13.00 + Lucynę Szypszak w 15 rocznicę śmierci, Stanisława,

                         Ryszarda Szypszaków, Janinę, Bolesława Zientarów

godz. 18.00 + Bronisława Tomasika w 15 rocznicę śmierci, Macieja

                         Tomasika

Intencje Mszalne  21.02 – 26.02.2022 r.

21.02. godz.  7.00 + gr. Kazimierza Bożyk

            godz.  7.00  O łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże dla Haliny Gawart w rocznicę urodzin

            godz. 18.00 + za dusze w czyśćcu cierpiące

22.02. godz.  7.00  + Józefa Antczaka w 7 rocznicę śmierci

            godz.  7.00  + za dusze w czyśćcu cierpiące

            godz. 18.00 + gr. Kazimierza Bożyk

23.02. godz. 7.00  + gr. Kazimierza Bożyk

           godz. 7.00  + za dusze w czyśćcu cierpiące

           godz. 18.00 + Henryka Wagnera z racji 33 rocznicy śmierci

24.02. godz. 7.00 + gr. Kazimierza Bożyk

            godz. 7.00  + za dusze w czyśćcu cierpiące

            godz. 18.00  + cr. Dzikowskich

25.02. godz.  7.00 O łaskę zdrowia dla chorych parafian

            godz.  7.00 + za dusze w czyśćcu cierpiące

            godz. 18.00 + gr. Kazimierza Bożyk

26.02. godz.  7.00  + Mirosławę Mirosławską-Kozak (z racji imienin i urodzin)

            godz.  7.00  + gr. Kazimierza Bożyk

            godz. 18.00 + za dusze w czyśćcu cierpiące 

.

Intencje Mszalne – VI Niedziela Zwykła – 13.02.2022 r.

godz. 8.00 + Alinę, Zygmunta, Dariusza Kowalczyków

godz. 10.00  – za parafian  

                      – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                      – Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Wojciecha z racji 74 urodzin

                   + Natalię Pareniuk w 27 rocznicę śmierci

                   + Lidię Keller w 1 rocznicę śmierci

                   + Filomenę Kogut (od rodziny Dunajewskich)

                   + Reginę Kowalską w miesiąc po śmierci

godz. 11.30 + Ewę Wetoszka

godz. 11.30 O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Oli i Szymona

godz. 13.00 + Andrzeja, Krystynę, Zbigniewa Kompanowskich

godz. 18.00 +  gr. Kazimierza Bożyk

Intencje Mszalne  14.02 – 19.02.2022 r.

14.02. godz.  7.00 + gr. Kazimierza Bożyk

            godz.  7.00 + Annę Perzanowską w 9 rocznicę śmierci i jej rodziców

            godz. 18.00 O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zbawienie dla  Juliana

15.02. godz.  7.00  + Feliksa, Walerię Gontarczyków

            godz.  7.00

            godz. 18.00 + gr. Kazimierza Bożyk

16.02. godz. 7.00  + gr. Kazimierza Bożyk

           godz. 7.00 +

           godz. 18.00 +

17.02. godz. 7.00 +

            godz. 7.00

            godz. 18.00  + gr. Kazimierza Bożyk

18.02. godz.  7.00

            godz.  7.00 + gr. Kazimierza Bożyk

            godz. 18.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Wojciecha z racji  44 urodzin

19.02. godz.  7.00

           godz.  14.00  – chrzest  Igora Porół

           godz. 18.00  + gr. Kazimierza Bożyk

.

Intencje Mszalne – V Niedziela Zwykła – 6.02.2022 r.

godz. 8.00 + Andrzeja Eisenberger w 1 rocznicę śmierci

godz. 8.00 Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy zniewagi, bluźnierstwa i profanacji

godz. 10.00  – za parafian 

                  – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                  + Helenę, Tadeusza Milke

                  + Dionizego Kacprzaka w 13 rocznicę śmierci

                  + Michała Szewczyka, Wojciecha Anduła w 1 rocznicę śmierci

                  + Ewę Wetoszka

                  + Filomenę Kogut (od rodz. Gawlińskich i Woźniaków)

                  + Janinę Jaworską

godz. 11.30 + Wojciecha Wieteska w 10 rocznicę śmierci

godz. 13.00 + gr. Kazimierza Bożyk

godz. 13.00 + Marię Skroś, całą rodzinę Skrosiów

godz. 18.00 + Zdzisława Bruśnickiego w 24 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  7.02 – 12.02.2022 r.

 7.02. godz.  7.00 + gr. Kazimierza Bożyk

            godz.  7.00 + Filomenę Kogut

            godz. 18.00 W intencji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

 8.02. godz.  7.00  + Kazimierza Rzewuskiego

            godz. 18.00 + gr. Kazimierza Bożyk

9.02. godz. 7.00  + gr. Kazimierza Bożyk

           godz. 7.00 + Janinę Jaworską

           godz. 18.00 + Ewę Wetoszka w tydzień po śmierci

10.02. godz. 7.00 + Tadeusza Gontarczyka w 4 rocznicę śmierci

            godz. 7.00 +

            godz. 18.00  + gr. Kazimierza Bożyk

11.02. godz.  7.00 +

            godz.  7.00 + gr. Kazimierza Bożyk

            godz. 18.00 W int chorych, niepełnosprawnych parafian

12.02. godz.  7.00 + gr. Kazimierza Bożyk

           godz.  7.00 +

           godz. 18.00 +

.

Intencje Mszalne – IV Niedziela Zwykła – 30.01.2022 r.

godz. 8.00 + Rafała Świetlickiego w 4 rocznicę śmierci

godz. 10.00  – za parafian 

                  – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                  + Ireneusza Zielińskiego (ur.)

                  + Mieczysława Wesołowskiego w 5 rocznicę śmierci

                  + Jadwigę Wysocką w 9 rocznicę śmierci

                  + Elżbietę Kurlanc z okazji rocznicy śmierci

                  + Zofię w 10 rocznicę śmierci, Kazimierza Kaniewskich

                  + Filomenę Kogut

                  + Kazimierza Rzewuskiego

godz. 11.30 + Genowefę w 5 rocznicę śmierci, Ryszarda Szwed

godz. 11.30 + gr. Henrykę Marciniak

godz. 13.00 + gr. Jana, Genowefę Kulisz

godz. 13.00 + Jana Łukasiewicza

godz. 18.00  O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, opiekę Maryi i Św. Józefa dla Pawła z okazji 44 urodzin i imienin

Intencje Mszalne  31.01 – 5.02.2022 r.

31.01. godz.  7.00 + Wiesławę Skorupską

            godz.  7.00 + Filomenę Kogut

            godz. 18.00 + Marię Kierzkowską

1.02. godz.  7.00  + Wiesławę Skorupską

            godz.  7.00 + Marię Kierzkowską

            godz. 18.00 + gr. Kazimierza Bożyk

2.02. godz. 8.00  + gr. Kazimierza Bożyk

           godz. 10.00 + Filomenę Kogut

           godz. 18.00 + Wiesławę Skorupską

3.02. godz. 7.00 + Wiesławę Skorupską

            godz. 7.00 + gr. Kazimierza Bożyk

            godz. 18.00  O miłość, szacunek i wierność dla kapłanów

4.02. godz.  7.00 + Filomenę Kogut

            godz.  7.00 + gr. Kazimierza Bożyk

            godz. 18.00 + zbiorowa za zmarłych

5.02. godz.  7.00 + Filomenę Kogut

           godz.  8.00  w intencji Kół Żywego Różańca

           godz. 18.00 + gr. Kazimierza Bożyk

.

Intencje Mszalne – III Niedziela Zwykła – 23.01.2022 r.

godz. 8.00  O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz opiekę Matki Najświętszej i  Św. Józefa dla ks. Rajmunda z racji imienin – od Margaretek

godz. 8.00 + Józefa Jędrzejczyka w 23 rocznicę śmierci, całą rodzinę Jędrzejczyków,  Mizerskich

godz. 10.00  – za parafian 

                      – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                      – O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz Św. Klary z okazji  5 urodzin Klary Wiśniewskiej

                      – Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej oraz szczęśliwe rozwiązanie dla Agnieszki

                      – O szczęśliwy przebieg i wynik operacji dla Katarzyny Głogowskiej

                      – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Kazimierza Chojnackiego oraz opiekę Matki Bożej w pokonaniu groźnej choroby

                      – O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Heleny i Anny z okazji Dnia Babci

                  + Sabinę, Henryka Szymaniaków, Janinę, Antoniego Skrońskich z okazji dnia Babci i Dziadka, Kazimierza                     Skrońskiego z okazji urodzin

                  + Jana, Ewę Stefaniaków, Jana, Annę Wieteska z okazji dnia Babci i Dziadka                  

godz. 11.30 + gr. Jana, Genowefę Kulisz

godz. 13.00 + gr. Henrykę Marciniak

godz. 13.00 + Jerzego Misztal w 1 rocznicę śmierci

godz. 18.00  + Wiesława Nowaka w 3 rocznicę śmierci

.

Intencje Mszalne  24.01 – 29.01.2022 r.

24.01. godz.  7.00 + gr. Henrykę Marciniak

           godz.  7.00 +  gr. Jana, Genowefę Kulisz

           godz. 18.00 + Eugeniusza Kujawskiego

25.01. godz.  7.00  + gr. Henrykę Marciniak

            godz.  7.00 + Eugeniusza Kujawskiego

            godz. 18.00 + gr. Jana, Genowefę Kulisz

26.01. godz. 7.00  + gr. Jana, Genowefę Kulisz

            godz. 7.00 + gr. Henrykę Marciniak

            godz. 18.00 + Bogdana Leszczyńskiego z racji urodzin

27.01. godz. 7.00 + Eugeniusza Kujawskiego

            godz. 7.00 + gr. Henrykę Marciniak

            godz. 18.00  +  gr. Jana, Genowefę Kulisz

28.01. godz.  7.00 + Eugeniusza Kujawskiego

            godz.  7.00 + gr. Jana,  Genowefę Kulisz

            godz. 18.00 + gr. Henrykę Marciniak

29.01. godz.  7.00 + gr. Henrykę Marciniak

            godz.  7.00 + Eugeniusza Kujawskiego

           godz. 18.00 + gr. Jana, Genowefę Kulisz

.

Intencje Mszalne – II Niedziela Zwykła – 16.01.2022 r.

godz. 8.00  Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Waldemara i Włodzimierza z racji imienin i urodzin

godz. 10.00  – za parafian 

                      – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                      – O szybki powrót do zdrowia dla Dariusza

                  + Macieja Hausza w 1 rocznicę śmierci

godz. 11.30 + Zdzisława Samsela w 4 rocznicę śmierci

godz. 11.30 + gr. Henrykę Marciniak

godz. 13.00 + gr. Jana, Genowefę Kulisz

godz. 13.00  Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Anny, Artura i Kingi

godz. 18.00  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla Malwiny z racji 32 urodzin oraz dla Jej rodziny

Intencje Mszalne  17.01 – 22.01.2022 r.

17.01. godz.  7.00 + gr. Henrykę Marciniak

           godz.  7.00 + Genowefę Antczak w 15 rocznicę śmierci

           godz. 18.00 + gr. Jana, Genowefę Kulisz

18.01. godz.  7.00  + Edwarda Kurka w 1 rocznicę śmierci, zmarłych rodziców i rodzeństwo

            godz.  7.00 + gr. Jana, Genowefę Kulisz

            godz. 18.00 + gr. Henrykę Marciniak

19.01. godz. 7.00  + Bogumiłę Włodek z racji 1 rocznicę śmierci

            godz. 7.00 + gr. Henrykę Marciniak

            godz. 18.00 +  gr. Jana, Genowefę Kulisz

20.01. godz. 7.00 + Eugeniusza Kujawskiego

            godz. 7.00 + gr. Jana, Genowefę Kulisz

            godz. 18.00  +  gr. Henrykę Marciniak

21.01. godz.  7.00 + gr. Henrykę Marciniak

            godz.  7.00 + Ludwika Rzepkowskiego w 5 rocznicę śmierci

            godz. 18.00 + gr. Jana,  Genowefę Kulisz

22.01. godz.  7.00 + gr. Jana, Genowefę Kulisz

            godz.  7.00 + Eugeniusza Kujawskiego

           godz. 18.00 + gr. Henrykę Marciniak

.

Intencje Mszalne – Niedziela Chrztu Pańskiego – 9.01.2022 r.

godz. 8.00  + za dusze w czyśćcu cierpiące

godz. 8.00  + Wandę Pływaczewską w 1 rocznicę śmierci

godz. 10.00  – za parafian 

                      – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                      – Dziękczynna za dar życia z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Basi z racji 6 rocznicy urodzin

                      – w intencji Bogu wiadomej

                  + Wiesławę Skorupską (od rodz. Dunajewskich)

                  + Franciszka, Genowefę, Jadwigę Oszczyków

                  + Genowefę, Kazimierza Słowińskich, Mariana Majewskiego

godz. 11.30  Dziękczynna za 100 lat życia z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Bronisławy Nalepa

godz. 11.30 + gr. Henrykę Marciniak

godz. 13.00 + gr. Jana, Genowefę Kulisz

godz. 18.00  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Kamili z racji 87 urodzin

.

Intencje Mszalne  10.01 – 15.01.2022 r.

10.01. godz.  7.00 + Eugeniusza Kujawskiego

           godz.  7.00 + gr. Jana, Genowefę Kulisz

           godz. 18.00 + gr. Henrykę Marciniak

11.01. godz.  7.00  + gr. Henrykę Marciniak

            godz.  7.00 + Eugeniusza Kujawskiego

            godz. 18.00 + gr. Jana, Genowefę Kulisz

12.01. godz. 7.00  + gr. Jana, Genowefę Kulisz

            godz. 7.00 + gr. Henrykę Marciniak

            godz. 18.00 + Eugeniusza Kujawskiego

13.01. godz. 7.00 + gr. Henrykę Marciniak

            godz. 7.00 + Radosława Gęgniewicza w 3 rocznicę śmierci

            godz. 18.00  + gr. Jana, Genowefę Kulisz

14.01. godz.  7.00 + Eugeniusza Kujawskiego

            godz.  7.00 + gr. Jana,  Genowefę Kulisz

            godz. 18.00 + gr. Henrykę Marciniak

15.01. godz.  7.00 + gr. Henrykę Marciniak

            godz.  7.00 + Eugeniusza Kujawskiego

           godz. 15.00  – ślub Marty i Pawła

           godz. 18.00 + gr. Jana, Genowefę Kulisz

.

Intencje Mszalne – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok – 1.01.2022 r.

godz. 8.00  + Mieczysława Miszczaka (imieninowa), Zofię Miszczak

godz. 10.00  – za parafian

                      – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świeci    

                  + Tadeusza Kucharskiego w 20 rocznicę śmierci

                  + Mieczysława Branczewskiego (imienowo-urodzinowa), Feliksa, Kunegundę Karasek, Jadwigę, Jana Grzybowskich, Wacława Grzelaka, Zdzisława Branczewskiego

godz. 11.30    O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla ks. Proboszcza z racji urodzin

godz. 13.00 + gr. Jana, Genowefę Kulisz  (1)

godz. 13.00 + Mieczysława Olejarza z racji imienin

godz. 18.00 + gr. Henrykę Marciniak (1)

.

Intencje Mszalne – II Niedziela po Narodzeniu Pańskim – 2.01.2022 r.         

godz. 8.00 Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Matki Bożej za grzechy zniewagi, bluźnierstwa i profanacje

godz. 10.00  – za parafian

                      – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                      – O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Aleksandry z racji 18 urodzin

                      – Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Janusza

                      + Sylwestra Zielińskiego (im.)

                      + Stanisława Matejczuka

                      + Marię Kierzkowską

                      + Eugeniusza Kujawskiego

                      + Wiesławę Skorupską

godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla ks. Proboszcza z racji urodzin

godz. 11.30 + Henrykę Dudzik w 5 rocznicę śmierci, Stanisława Dudzika w 26 rocznicę śmierci

godz. 13.00  + gr. Jana, Genowefę Kulisz

godz. 18.00  + gr. Henrykę Marciniak

.

Intencje Mszalne  3.01 – 8.01.2022 r.

3.01. godz.  7.00 + gr. Henrykę Marciniak

          godz.  7.00 + gr. Jana, Genowefę Kulisz

          godz. 18.00 W intencji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

4.01. godz.  7.00  + gr. Henrykę Marciniak

          godz.  7.00  O błogosławieństwo Boże w Nowym Roku 2022 dla rodziny 

          godz. 18.00 + gr. Jana, Genowefę Kulisz

5.01. godz. 7.00  + gr. Jana, Genowefę Kulisz

          godz. 7.00 W intencji dzieci poczętych 

          godz. 18.00 + gr. Henrykę Marciniak

 6.01. Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli

godz.  8.00 + Mieczysława Grzeszczuka

godz. 10.00  – za parafian

                      – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                      – O potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Agnieszki i

                        Ernesta w 15 rocznicę ślubu oraz dla ich dzieci

              + Stanisława Chruścińskiego, całą rodzinę Chruścińskich, Waśkiewiczów

              + Mieczysława, Stanisławę, Władysława Klewek, Mariana, Józefę, Jana, Stanisława Piros, Felicję, Stefana, Grzegorza Wirtek

godz. 11.30 + gr. Jana, Genowefę Kulisz

godz. 11.30 + Andrzeja Russaka w 13 rocznicę śmierci, Helenę Grajdę w 20 rocznicę śmierci, Jana, Józefa Grajdów

godz. 13.00 + gr. Henrykę Marciniak

godz. 18.00 za kapłanów: o świętość, miłość i wierność                              

7.01. godz. 7.00 + gr. Henrykę Marciniak

          godz. 7.00 + gr. Jana, Genowefę Kulisz

          godz. 18.00  + zbiorowa za zmarłych        

8.01. godz.  7.00 + gr. Henrykę Marciniak

          godz.  8.00 W  intencji Kół Żywego Różańca

          godz. 18.00 + gr. Jana,  Genowefę Kulisz

.

Intencje Mszalne – Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25.12.2021 r.

godz. 24.00   PASTERKA – za parafian

godz. 10.00  – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                     – O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Bogusia z racji 2 urodzin    

                  + Teresę Lesińską w 14 rocznicę śmierci

                  + Bronisława Banytka w 14 rocznicę śmierci, Marię Banytka

godz. 11.30   O łaskę zdrowia dla Alicji

godz. 11.30   +  Ewę Skura z racji imienin

godz. 11.30    + gr. Bogdana Bożyka

godz. 13.00  Dziękczynna za osoby, które podjęły Duchową Adopcję Dziecka Poczętego w 2021 r.

godz. 13.00 + Paulinę, Władysława Gontarczyków

godz. 18.00  O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Lucyny z racji 90 urodzin

Intencje Mszalne – Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

26.12.2021 r.         

godz.  8.00  O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, łaskę nawrócenia i zbawienia dla Ani, Pawła i Darii

godz. 10.00  O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                     + Annę Sosnowską w 13 rocznicę śmierci

godz. 11.30 + Kazimierza Winnickiego w 16 rocznicę śmierci

godz. 11.30 + Sylwestra Włodarskiego w 6 rocznicę śmierci, Stanisława Włodarskiego w 24 rocznicę śmierci, Stanisławę Nalepka w 6 rocznicę śmierci, Alojzego Nalepka w 24 rocznicę śmierci

godz. 13.00  + gr. Bogdana Bożyka

godz. 18.00   O łaskę zdrowia dla Alicji

Intencje Mszalne  27.12 – 31.12.2021 r.

27.12. godz.  7.00 + Jana Mazurczaka

            godz. 18.00 +  gr. Bogdana Bożyka

28.12. godz.  7.00  + gr. Bogdana Bożyka

            godz.  7.00  + za dusze w czyśćcu cierpiące

           godz. 18.00  O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej, łaskę nawrócenia i zbawienia dla Malwiny, Patryka, Kornelii i Maksymiliana w 2 rocznicę urodzin

29.12. godz. 7.00  + gr.  Bogdana Bożyka

            godz. 7.00  + Kazimierza Ciacha w 2 rocznicę śmierci

            godz. 18.00 + Jerzego Krysztofika w 2 rocznicę śmierci, córkę Elżunię, całą rodzinę Krysztofików, Stawickich

30.12. godz. 7.00 + za dusze w czyśćcu cierpiących

            godz.  7.00 + Jana Łukasiewicza w 2 miesiąc po śmierci

            godz. 18.00 + gr. Bogdana Bożyka                                  

31.12. godz. 7.00  W intencji zmarłych i żyjących kapłanów

            godz. 7.00  + ks. Henryka Ciołkowskiego

            godz. 18.00 Dziękczynna za otrzymane łaski w 2021 roku z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla rodziny na 2022 r.

.

Intencje Mszalne – IV Niedziela Adwentu –  Rekolekcje Adwentowe – 19.12.2021 r.

godz. 8.00 + Wincentynę Matusik w 1 rocznicę śmierci, Konstantego, Leszka Matusików

godz. 10.00 – za parafian

                   – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie   

                   + Wacławę Majek-Saran, Zygmunta Saran z racji 4 rocznicy śmierci, Irenę, Stanisława, Andrzeja Żaczkiewicz

godz. 11.30   + gr. Bogdana Bożyka

godz. 11.30   + ks. Kazimierza Stolarka

godz. 13.00  + Wiesławę, Józefa, Krzysztofa Jankowskich, Helenę, Józefa Dutkiewiczów, Bronisławę, Feliksa Jankowskich

godz. 18.00  + Marcina, Pawła Mazurczaków

Intencje Mszalne  20.12 – 24.12.2021 r. – Rekolekcje Adwentowe

20.12. godz.   8.00 + Jana Milczarka w 25 rocznicę śmierci, Stanisławę, Halinę Milczarków

            godz. 10.00  O łaskę zdrowia dla Alicji

            godz. 17.00 + Henrykę Kołodziejak

            godz. 19.00 +  gr. Bogdana Bożyka

21.12. godz.   8.00  + gr. Bogdana Bożyka

            godz. 10.00  + Marię Konowrodzką

           godz. 17.00 + Ryszarda Szypszaka w 18 rocznicę śmierci

           godz. 19.00 + Tadeusza Gontarczyka, Halinę Strąg

22.12. godz. 7.00  O łaskę zdrowia dla Alicji

            godz. 7.00   O łaskę zdrowia dla Lidii

            godz. 18.00  + gr.  Bogdana Bożyka

23.12. godz. 7.00 + gr. Bogdana Bożyka

            godz.  7.00 O łaskę zdrowia dla Alicji

            godz. 18.00 + Zofię z racji 25 rocznicę śmierci, Władysława, Juliana Cholewów

24.12. godz. 7.00 + gr. Bogdana Bożyka

            godz. 7.00 + Ewę, Jana Stefaniaków

            godz. 7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, nawrócenie i zbawienie dla Sławka, Ewy, Aleksandra, Ady

.

Intencje Mszalne – III Niedziela Adwentu –  12.12.2021 r.

godz. 8.00 + Ryszarda Wróblewskiego

godz. 10.00 – za parafian

                   – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie  

                   – O łaskę zdrowia i o siłę walki z chorobą dla Wandy

                   + Anielę w 16 rocznicę śmierci, Jana w 37 rocznicę śmierci, Wiesława w 12 rocznicę śmierci Szymańskich

                  + Jana Chrobot w 20 rocznicę śmierci, Helenę Chrobot, całą rodzinę Chrobotów, Łękarskich

godz. 11.30   O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Agnieszki z racji 50 rocznicy urodzin

godz. 11.30   + gr. Bogdana Bożyka

godz. 13.00  + Wacława Skrzyńskiego w 25 rocznicę śmierci

godz. 18.00  + gr. Jerzego Oziemskiego    

Intencje Mszalne  13.12 – 18.12.2021 r.

13.12. godz. 7.00 + gr. Jerzego Oziemskiego (ostatnia)

            godz. 7.00 + Grzegorza Pułkę

            godz. 18.00 +  gr. Bogdana Bożyka

14.12. godz. 7.00  + gr. Bogdana Bożyka

           godz. 7.00  + Alfreda Szymańskiego z racji imienin, Barbarę, Mariusza Szymańskich

           godz. 18.00 + Wiesławę Kwiatkowską w 1 rocznicę śmierci oraz imienin

15.12. godz. 7.00 + Irenę Podolską w 1 rocznicę śmierci, Kazimierza Podolskiego i ich rodziców

            godz. 7.00 + Marię Konowrodzką

            godz. 18.00  + gr.  Bogdana Bożyka

16.12. godz. 7.00 + Marię Konowrodzką

            godz.  7.00 + Mariannę Dębowską

            godz. 18.00 + gr. Bogdana Bożyka

17.12. godz. 7.00 + gr. Bogdana Bożyka

            godz. 7.00 + Marię Konowrodzką

            godz. 18.00 + Marylę Cieślak w 1 rocznicę śmierci

18.12. godz. 7.00 + Henrykę Kołodziejak

            godz. 7.00 + gr. Bogdana Bożyka

            godz. 18.00 + Marię Konowrodzką, Barbarę Tomaszewską

.

Intencje Mszalne – II Niedziela Adwentu –  5.12.2021 r.

godz. 8.00 + Julię Matys w 5 rocznicę śmierci

godz. 8.00 Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Matki Bożej za grzechy zniewagi i profanacji

godz. 10.00 – za parafian

                   – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie  

                   – Dziękczynna za otrzymane zdrowie z prośbą o dalsze potrzebne łaski dla Leszka

                   – O szczęśliwą operację dla Sebastiana                     

                  + Wojciecha Smolińskiego w 24 rocznicę śmierci, Alicję, Krzysztofa Smolińskich

                  + Barbarę, Jana Wirtek z racji imienin i urodzin

                  + Andrzeja Marciniaka z racji imienin

                  + Mariannę Dąbrowską

                  + Henrykę Kołodziejak

                  + Jana Łukasiewicza w miesiąc po pogrzebie

godz. 11.30  + Dziękczynna za otrzymane dary z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Rafała z racji 50 rocznicę urodzin

godz. 13.00  + Wojciecha Ostrowskiego w 7 rocznicę śmierci

                  + gr. Bogdana Bożyka

godz. 18.00  + gr. Jerzego Oziemskiego     

Intencje Mszalne  6.12 – 11.12.2021 r.

  6.12. godz. 7.00 + gr. Jerzego Oziemskiego

            godz. 7.00 + gr. Bogdana Bożyka

            godz. 18.00 + W intencji dzieci nienarodzonych i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

  7.12. godz. 7.00  + gr. Jerzego Oziemskiego

             godz. 7.00  + Jana Łukasiewicza

             godz. 18.00 + gr. Bogdana Bożyka

  8.12. godz. 7.00 +  gr.  Bogdana Bożyka

            godz. 7.00 + gr. Jerzego Oziemskiego

            godz. 18.00  Dziękczynna za otrzymana łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej

  9.12. godz. 7.00 + Leokadię Wróblewską w 30 rocznicę śmierci, Wincentego Wróblewskiego, Wiktorię Kolińską

            godz.  7.00 + gr. Jerzego Oziemskiego 

            godz. 18.00 + gr. Bogdana Bożyka

 10.12. godz. 7.00 + gr. Jerzego Oziemskiego

            godz. 7.00 + Ewę Nowakowską

            godz. 18.00 + gr. Bogdana Bożyka

 11.12. godz. 7.00 + Grzegorza Pułkę

            godz. 7.00 + gr. Bogdana Bożyka

            godz. 18.00 + gr. Jerzego Oziemskiego

.

Intencje Mszalne – I Niedziela Adwentu –  28.11.2021 r.

godz. 8.00 + gr. Wincentynę Matusik

godz. 10.00 – za parafian

                   – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie  

                   – O potrzebne łaski w życiu kapłańskim z racji imienin z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla ks. Andrzeja

                  + za dusze w czyśćcu cierpiące

                  + Janinę Żabka w 26 rocznicę śmierci, Józefa Żabkę, Jana Dobrogost

                  + Zdzisława Nowocin z racji imienin

                  + Jana Cholewińskiego w 28 rocznicę śmierci, Marię, Bolesława  Cholewińskich

godz. 11.30  + Mariusza Wojtenko z racji urodzin

godz. 11.30  + Barbarę, Janusza, Zdzisława, Marka, Czesława Pawłowskich

godz. 13.00  + gr. Jerzego Oziemskiego

godz. 18.00  + Kazimierę Pawlak z racji pogrzebu

Intencje Mszalne  29.11 – 4.12.2021 r.

29.11. godz. 7.00 + gr. Jerzego Oziemskiego

            godz. 7.00 + Teresę Słowińską

            godz. 18.00 + gr. Wincentynę Matusik

30.11. godz. 7.00  + gr. Jerzego Oziemskiego

             godz. 7.00  + Jana Łukasiewicza

             godz. 18.00 + gr. Wincentynę Matusik

  1.12. godz. 7.00 +  gr. Wincentynę Matusik (ostatnia)

            godz. 7.00 + gr. Jerzego Oziemskiego

            godz. 18.00 + gr. + Bogdana Bożyka (1)

  2.12. godz. 7.00 + gr. Bogdana Bożyka

            godz.  7.00 + gr. Jerzego Oziemskiego 

            godz. 18.00 O łaskę miłości, wierności i świętości dla kapłanów

  3.12. godz. 7.00 + gr. Jerzego Oziemskiego

            godz. 7.00 + gr. Bogdana Bożyka

            godz. 18.00 + zbiorowa za zmarłych

  4.12. godz. 7.00 +  gr. Jerzego Oziemskiego

            godz. 7.00 + Barbarę Drążkiewicz z racji imienin

            godz. 18.00 + gr. Bogdana Bożyka

.

Intencje Mszalne – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata –  21.11.2021 r.

godz. 8.00 + gr. Wincentynę Matusik

godz. 10.00 – za parafian

                   – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie  

                   – Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Urszuli i Janusza z racji imienin

                  + Czesława Matysiaka w miesiąc po śmierci

                  + Eugenię, Wacława całą rodzinę Baców, Kołodziejków, Mikusków

                  + Marię Konowrodzką

godz. 11.30  + Józefa Wieteska w 17 rocznicę śmierci

godz. 13.00  + Piotra Szpaka w tydzień po śmierci

godz. 13.00  + gr. Jerzego Oziemskiego

godz. 18.00  +  Ireneusza Zielińskiego

Intencje Mszalne  22-27.11.2021 r.

22.11. godz. 7.00 + gr. Jerzego Oziemskiego

            godz. 7.00 + gr. Wincentynę Matusik

            godz. 18.00 + Teresę Słowińską

23.11. godz. 7.00  + gr. Jerzego Oziemskiego

             godz. 7.00  + Teresę Słowińską

             godz. 18.00 + gr. Wincentynę Matusik

24.11. godz. 7.00 +  gr. Wincentynę Matusik

            godz. 7.00 + Teresę Słowińską

            godz. 18.00 +gr. Jerzego Oziemskiego

25.11. godz. 7.00 + Teresę Słowińską

            godz.  7.00 + gr. Jerzego Oziemskiego 

            godz. 18.00 +  gr. Wincentynę Matusik

26.11. godz. 7.00 + gr. Jerzego Oziemskiego

            godz. 7.00 + gr. Wincentynę Matusik

            godz. 18.00 +  Roberta Paciorkowskiego w 1 rocznicę śmierci

27.11. godz. 7.00 + Teresę Słowińską

            godz. 7.00 + gr. Wincentynę Matusik

            godz. 18.00 + gr. Jerzego Oziemskiego

.

Intencje Mszalne – XXXIII  Niedziela Zwykła –  14.11.2021 r.

godz. 8.00 + Jadwigę, Franciszka Wójcików, Annę, Antoniego Nowackich

godz. 10.00 – za parafian

                  – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie               

                  + Izabelę Krakowiak w 4 rocznicę śmierci, Bogusława Różnieckiego w 9 rocznicę śmierci, całą rodzinę Różnieckich, Marka, Zygmunta, Wacława, Mariannę Różnickich

                  + Stefanię, Józefa Mierzejewskich, Wojciecha Zawadzkiego z racji 1 rocznicy śmierci, Urszulę Prążyńską w 2 rocznicę śmierci

                  + Grzegorza Pułkę

godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Renaty i Jana z racji imienin i urodzin

godz. 11.30  + Leona Ciesielskiego w 3 rocznicę śmierci

godz. 13.00  + gr. Wincentynę Matusik

godz. 13.00  O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, dary Ducha Świętego dla Elżbiety z racji urodzin

godz. 18.00  + gr. Jerzego Oziemskiego (1)

Intencje Mszalne  15 – 20.11.2021 r.

15.11. godz. 7.00 + gr. Jerzego Oziemskiego

            godz. 7.00 + Czesława Matysika

            godz. 18.00 + gr. Wincentynę Matusik

16.11. godz. 7.00  + Czesława Matysika

             godz. 7.00  + gr. Wincentynę Matusik

             godz. 18.00 + gr. Jerzego Oziemskiego

17.11. godz. 7.00 + gr. Jerzego Oziemskiego

            godz. 7.00 + Zdzisława Sijka

            godz. 18.00 + gr. Wincentynę Matusik

18.11. godz. 7.00 + gr. Wincentynę Matusik

            godz.  7.00 + Zdzisława Sijka

            godz. 18.00 + gr. Jerzego Oziemskiego 

19.11. godz. 7.00 + gr. Jerzego Oziemskiego

            godz. 7.00 + Teresę Słowińską

            godz. 18.00 +  gr. Wincentynę Matusik

20.11. godz. 7.00 + Teresę Słowińską

            godz. 7.00 + gr. Wincentynę Matusik

            godz. 18.00 + gr. Jerzego Oziemskiego

.

Intencje Mszalne – XXXII  Niedziela Zwykła –  7.11.2021 r.

godz. 8.00  Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Matki Bożej za grzechy zniewagi i profanacji

godz. 8.00  + Adama Dmocha w 16 rocznicę śmierci

godz. 10.00 – za parafian

                  – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie               

                  + Mariusza Błażejewskiego w 10 rocznicę śmierci

                  + Czesława Matysiaka (od rodziny Tobiaszów)

                  + Eugeniusza Kwiatkowskiego

                  + Jana Łukasiewicza

godz. 11.30  + Czesławę Borkowską w rocznicę śmierci, Bronisława, Annę, Józefa Borkowskich, Kajetana, Wiktorię Zawistowskich,  Kazimierę, Zygmunta Gawrychowskich

godz. 13.00  + gr. Wincentynę Matusik

godz. 13.00  + Teresę Ostrowską w 5 rocznicę śmierci       

godz. 18.00  + Jana Łupinę w 1 rocznicę śmierci, Roberta Łupinę, Mariana, Janinę Sikorskich

Intencje Mszalne  8 – 13.11.2021 r.

  8.11. godz. 7.00 + Ewę Nowakowską

            godz. 7.00 + Danielę Kalińską

            godz. 18.00 + gr. Wincentynę Matusik

   9.11. godz. 7.00  + Ewę Nowakowską

             godz. 7.00  + Danielę Kalińską

             godz. 18.00 + gr. Wincentynę Matusik

10.11. godz. 7.00 + gr. Wincentynę Matusik

            godz. 7.00 + Ewę Nowakowską

            godz. 18.00 + Wiolettę Lewandowską z racji urodzin

11.11. godz. 8.00 + gr. Wincentynę Matusik

            godz. 10.00 + Jana Łukasiewicza

            godz. 11.30 + Jana Stefaniaka w 53 rocznicę śmierci, Alicję Przybyszewską w 27 rocznicę śmierci

            godz. 18.00  W intencji Ojczyzny 

12.11. godz. 7.00 +  gr. Wincentynę Matusik

            godz. 7.00 + Czesława Matysiaka

            godz. 18.00 +  Ewę Nowakowską

13.11. godz. 7.00 + Czesława Matysiaka

            godz. 7.00 + gr. Wincentynę Matusik

            godz. 18.00 +  Stanisława Kuźmińskiego

.

Intencje Mszalne – XXXI  Niedziela Zwykła –  31.10.2021 r.

godz. 8.00  O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz dary Ducha Świętego dla ks. Prałata z racji imienin (od Margarytek)

godz. 8.00  + Katarzynę Appel w 1 rocznicę śmierci                               

godz. 10.00 – za parafian

                   – O ustanie koronowirusa w Polsce i na świecie               

                  + Tadeusza Sosnowskiego z racji imienin

                  + Zofię Kostecką w 3 rocznicę śmierci, Jacka, Józefa Kosteckich

                  + Renatę Jastrzębską w 7 rocznicę śmierci, całą rodzinę Biskupskich, Mularczyków

                  + Zdzisława Sijka

                  + Józefa Kołpaczyńskiego w 17 rocznicę śmierci, Genowefę i Józefa Syta

                  + Czesława Matysiaka (od Haliny Smysło i Marii Misztal)

                  + Ryszarda Ptaszyńskiego, Beatę Rucińską

                  + Teresę Słowińską

godz. 11.30  + Halinę, Tadeusza Milke

godz. 13.00  + Alinę w 7 rocznicę śmierci, Stanisława w 1 rocznicę śmierci Kossakowskich

godz. 13.00  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Piotra z racji chrztu oraz całej rodziny; rodziców i brata Jasia

godz. 18.00  Dziękczynna z racji 20 rocznicy ślubu Kingi i Piotra z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla Jubilatów i ich dzieci

Intencje Mszalne  1 – 6.11.2021 r.

1.11 – Uroczystość Wszystkich Świętych

godz. 8.00 + Janinę, Wacława Nowakowskich, Janinę, Kazimierza, Irenę, Stanisława Wolańczyków

godz. 8.00 + Stefanię, Jana Kujda

godz. 10.00   za parafian

                       + Czesława Matysiaka (od Stanisławy Rączkowskiej)

                       + Józefa, Wojciecha, Jana, Ewę, Jana, Annę

godz. 11.00 – procesja z czytaniem wypominków jednorazowych

godz. 18.00  W intencji dzieci nienarodzonych i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

2.11. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny

godz. 7.00  + Jana Sosnowskiego

godz. 7.00 + Janinę Cieślak

godz. 18.00 + gr. Wincentego Matusika (1)

godz. 18.30 – procesja z czytaniem wypominków jednorazowych

3.11. godz. 7.00 + gr. Wincentego Matusika

          godz. 7.00 + Jana Sosnowskiego

          godz. 18.00 + Janinę Cieślak

4.11. godz. 7.00 + gr. Wincentego Matusika

          godz. 7.00 + Jana Sosnowskiego

          godz. 18.00  O łaskę miłości, wierności i świętości dla kapłanów

5.11. godz. 7.00 +  gr. Wincentego Matusika

          godz. 7.00 + Ewę Nowakowską

          godz. 18.00 + zbiorowa za zmarłych

6.11. godz. 7.00 + Ewę Nowakowską

          godz. 7.00 + Danielę Kalińską

          godz. 18.00 +  gr. Wincentego Matusika

.

Intencje Mszalne – XXX  Niedziela Zwykła –  24.10.2021r

godz. 8.00  + Rafała Świetlickiego z racji  imienin

godz. 10.00 – za parafian

                   – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie 

                   – O Boże błogosławieństwo i dar Ducha Świętego dla ks. Prałata Tadeusza Jaworskiego z racji nadchodzących imienin

                  + Adelę Sidorczuk

                  + Kazimierza Bożyka (od Grzegorza Banaszkiewicza)

                  + Ryszarda Ptaszyńskiego, Beatę Rucińską

                  + Jana Sosnowskiego z racji urodzin

                  + Irenę, Tadeusza, Marka Maliszewskich

                  + Czesława Matysiaka

                  + Danielę Kalińską

godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Gabrieli z racji 15 urodzin oraz Anieli z racji 11 urodzin

godz. 11.30  +  gr. Edwarda Kurka

godz. 13.00  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Rafała z racji imienin i całej rodziny

godz. 18.00  O łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Lidii

Intencje Mszalne  25 – 30.10.2021 r.   (godz. 17.30 – Październikowe)

25.10. godz. 7.00 + Wandę Rucińską

            godz. 7.00 + Janinę Cieślak

            godz. 18.00 + gr. Edwarda Kurka

26.10. godz. 7.00  + gr. Edwarda Kurka

            godz. 7.00 + Janinę Cieślak

            godz. 18.00 + Wandę Rucińską

27.10. godz. 7.00 + gr. Edwarda Kurka

            godz. 7.00 + Wandę Rucińską

            godz. 18.00 + Janinę Cieślak

28.10. godz. 7.00 + Wandę Rucińską

            godz. 7.00 + Janinę Cieślak

            godz. 18.00 + gr. Edwarda Kurka

29.10. godz. 7.00 +  gr. Edwarda Kurka

            godz. 7.00 + Jana Sosnowskiego

            godz. 18.00 + Janinę Cieślak

30.10. godz. 7.00 + Janinę Cieślak

            godz. 7.00 + Jana Sosnowskiego

            godz. 18.00 +  gr. Edwarda Kurka  (ostatnia)

.

Intencje Mszalne – XXIX  Niedziela Zwykła –  17.10.2021 r.

godz. 8.00  + Henrykę Wachnicką

godz. 10.00 – za parafian

                   – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie 

                   – Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i dar zdrowia dla Anity Mika z racji 82 rocznicę urodzin

                 + Eugeniusza Kwiatkowskiego w 4 rocznicę śmierci, całą rodzinę Kwiatkowskich

                  + Kazimierza Bożyka (od Grzegorza Banaszkiewicza)

                  + Janinę Kołodziejczyk w 11 rocznicę śmierci

                  + Jana Pareniuka w 47 rocznicę śmierci

                  + Ewę Nowakowską

godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Moniki i Wojciecha z racji 21 rocznicy ślubu

godz. 11.30  + Jadwigę Wiśniewską w 13 rocznicę śmierci

godz. 13.00 +  gr. Edwarda Kurka

godz. 18.00  + Krystynę Bruśnicką w 17 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  18 – 23.10.2021 r.   (godz. 17.30 – Październikowe)

18.10. godz. 7.00 + gr. Edwarda Kurka

            godz. 7.00 + Mieczysława Olczaka

            godz. 18.00 + Stanisławę Guzik, Edmunda Guzika w 5 rocznicę śmierci

19.10. godz. 7.00  + Stanisławę Guzik

            godz. 7.00 + Mieczysława Olczaka

            godz. 18.00 +  gr. Edwarda Kurka

20.10. godz. 7.00 + gr. Edwarda Kurka

            godz. 7.00 + Mieczysława Olczaka

            godz. 18.00 + Stanisławę Guzik

21.10. godz. 7.00 + gr. Edwarda Kurka

            godz. 7.00 + Mieczysława Olczaka

            godz. 18.00 + Stanisławę Guzik

22.10. godz. 7.00 + Stanisławę Guzik

            godz. 7.00 + Wandę Rucińską

            godz. 18.00 +  gr. Edwarda Kurka

23.10. godz. 7.00 + Antoniego Rosiaka w 35 rocznicę śmierci, Zofię Rosiak

            godz. 7.00 + gr. Edwarda Kurka

            godz. 18.00 +  Stanisławę Guzik

.

Intencje Mszalne – XXVIII  Niedziela Zwykła – XXI Dzień Papieski – 10.10.2021 r.

godz. 8.00  + Janinę, Jana, Martę Kołakowskich

godz. 10.00 – za parafian

                   – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie 

                  + Mariannę Wiśniewską w 13 rocznicę śmierci, Wacława Wiśniewskiego z racji 17 rocznicę śmierci

                  + Jana Sosnowskiego (od Grzegorza Banaszkiewicza)

                  + Kazimierza Bożyka (od rodziny Pachów i Mościckich)

                  + Wojciecha Dąbka, Jadwigę, Jerzego Pińkowskich

                  + Marka Więckowskiego w 10 rocznicę śmierci, Kazimierza, Kazimierę, Jerzego Więckowskich, całą rodzinę Więckowskich

                  + Jerzego, Edmunda, Jadwigę Piątkowskich, całą rodzinę Piątkowskich, dziadków Bartosińskich

                  + Henrykę, Romana Wiśniewskich

godz. 11.30 + gr. Edwarda Kurka

godz. 13.00 + Halinę Jakubowską z racji 95 urodzin (od córki Ani, Bożeny i Marysi z rodzinami)

godz. 13.00 O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Sary Więckowskiej z racji Chrztu Świętego

godz. 18.00  W intencji młodzieży Bierzmowanej i ich najbliższych

Intencje Mszalne  11 – 16.10.2021 r.   (godz. 17.30 – Październikowe)

11.10. godz. 7.00 + Piotra Herman

            godz. 7.00 + Teresę Orzechowską

            godz. 18.00 + gr. Edwarda Kurka

12.10. godz. 7.00  + Krzysztofa Skwara-Sadowskiego

            godz. 7.00 + gr. Edwarda Kurka

            godz. 18.00 + Piotra Herman

13.10. godz. 7.00 + Krzysztofa Skwara-Sadowskiego

            godz. 7.00 + Piotra Herman

            godz. 18.00 + gr. Edwarda Kurka

14.10. godz. 7.00 + gr. Edwarda Kurka

            godz. 7.00 + Krzysztofa Skwara-Sadowskiego

            godz. 18.00 + Teresę Studzińską w 15 rocznicę śmierci

15.10. godz. 7.00 + Krzysztofa Skwara-Sadowskiego

            godz. 7.00 + gr. Edwarda Kurka

            godz. 18.00 +  Piotra Herman

16.10. godz. 7.00 + Stanisławę Guzik

            godz. 7.00 + Cecylię Pankowską

            godz. 18.00 +  gr. Edwarda Kurka

.

Intencje Mszalne – XXVII  Niedziela Zwykła – 3.10.2021 r.

godz. 8.00  Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Matki Bożej za grzechy zniewagi i profanacji

godz. 10.00 – za parafian

                   – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie 

                  + Janinę Liszewską z racji 20 rocznicy śmierci, Ireneusza Liszewskiego z racji 16 rocznicy śmierci

                  + Jana Sosnowskiego (od Grzegorza Banaszkiewicza)

                  + Alfreda, Barbarę Szymańskich z racji urodzin, Mariusza Szymańskiego, Elżbietę, Józefa Piotrowskich

                  + Kazimierza Bożyka

godz. 11.30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Alicji Sobkowicz z racji 90 urodzin

godz. 13.00 + gr. Edwarda Kurka

godz. 13.00 Dziękczynno-błagalna z  racji 60 rocznicy ślubu Haliny i Aleksandra z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata życia

godz. 18.00  + Jadwigę Grabowską w 47 rocznicę śmierci, Władysława Grabowskiego

Intencje Mszalne  4.10. – 9.10.2021 r.   (godz. 17.30 – Październikowe)

4.10. godz. 7.00 + gr. Edwarda Kurka

          godz. 7.00 + Sylwestra Szybowskiego

          godz. 18.00 W intencji dzieci nienarodzonych i Duchowej Adopcji dziecka poczętego

5.10. godz. 7.00  + Piotra Herman

          godz. 7.00 + Stanisława Kozaczyka

          godz. 18.00 + gr. Edwarda Kurka

6.10. godz. 7.00 + gr. Edwarda Kurka

          godz. 7.00 + Jana Sylwestrzaka

         godz. 18.00 + Piotra Herman

7.10. godz. 7.00 + gr. Edwarda Kurka

          godz. 7.00 + Jana Sylwestrzaka

          godz. 18.00 O świętość, miłość i wierność dla kapłanów

8.10. godz. 7.00 +  Piotra Herman

          godz. 7.00 + Teresę Orzechowską

          godz. 18.00 + gr. Edwarda Kurka

9.10. godz. 7.00 + Teresę Orzechowską

          godz. 7.00 + gr. Edwarda Kurka

          godz. 18.00 + Piotra Herman

.

Intencje Mszalne – XXVI  Niedziela Zwykła – 26.09.2021 r

godz. 8.00  +  gr. Mariusza Wojtenko

godz. 8.00  + Anastazję, Ryszarda, Włodzimierza Dziudziaków

godz. 10.00 – za parafian

                   – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie 

                  + Scholastykę Kostarską w 8 rocznicę śmierci

                  + Tymoteusza Borkowskiego, Tomasza Borkowskiego z racji urodzin

                  + Czesława Pilarskiego w 5 rocznicę śmierci, Helenę, Mieczysława Pilarskich, Annę, Walentego Jakubowskich

                  + Jana Sosnowskiego

                  + Janinę Cieślak (od brata z rodziną)

godz. 11.30 + Wacławę Wróbel

godz. 13.00 + Bożenę Brzeską w 8 rocznicę śmierci

godz. 18.00  O błogosławienstwo Boże dla Eryka z racji 15 rocznicy urodzin oraz jego rodziców Krzysztofa i Edyty

Intencje Mszalne  27.09. – 2.10.2021 r. 

27.09. godz. 7.00 + gr. Mariusza Wojtenko

            godz. 7.00 + Stanisława Kozaczyka

            godz. 18.00 + Alinę Dmoch

28.09. godz. 7.00  + Alinę Dmoch

            godz. 7.00 + gr. Mariusza Wojtenko

            godz. 18.00 + Stanisława Kozaczyka

29.09. godz. 7.00 + gr. Mariusza Wojtenko

            godz. 7.00 + Sylwestra Szybowskiego

            godz. 18.00 + Alinę Dmoch

30.09. godz. 7.00 + gr. Mariusza Wojtenko

            godz. 7.00 + Sylwestra Szybowskiego

            godz. 18.00 + Andrzeja Sochę w 2 rocznicę śmierci

  1.10. godz. 7.00 +  gr. Edwarda Kurka (1)

            godz. 7.00 + Stanisława Kuźmińskiego w rocznicę śmierci

            godz. 18.00 + zbiorowa za zmarłych

  2.10. godz. 7.00 + Piotra Herman

            godz. 8.00 K.Ż.R.

            godz. 18.00 + gr. Edwarda Kurka

.

Intencje Mszalne – XXV  Niedziela Zwykła – 19.09.2021 r

godz. 8.00  +  gr. Mariusza Wojtenko

godz. 10.00 – za parafian

                   – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie 

                   – Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Ireny z racji 90 urodzin i z racji imienin 

                  + Edwarda Mikę w 8 rocznicę śmierci

                  + Jana, Franciszka, Feliksę Osików

                  + Bogusława Dudkiewicza w 2 rocznicę śmierci

                  + Mariusza Gwiazdę w 1 rocznicę śmierci

                  + Wandę Rucińską

                  + Janinę Cieślak

godz. 11.30 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Piotra i Renaty w dniu 27 rocznicy ślubu oraz opiekę Matki Bożej dla ich dzieci

godz. 11.30 + Halinę Milczarek w 2 rocznicę śmierci

godz. 13.00 Dziękczynna z racji 5 rocznicę ślubu Agnieszki i Artura z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego na dalsze lata małżeństwa oraz błogosławieństwo Boże dla Katarzyny z racji 34 urodzin

godz. 13.00 + Anielę Karwowską w 1 rocznicę śmierci o łaskę Nieba

godz. 18.00 + Małgorzatę Dąbrowską w 2 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  20.09. – 25.09.2021 r. 

20.09. godz. 7.00 + gr. Mariusza Wojtenko

            godz. 7.00 + Albinę Nowak

            godz. 18.00 + Teresę Szybowską

21.09. godz. 7.00  + Czesława Majewskiego

            godz. 7.00 + gr. Mariusza Wojtenko

            godz. 18.00 + Albinę Nowak

22.09. godz. 7.00 + gr. Mariusza Wojtenko

            godz. 7.00 + Stanisława Zientka

            godz. 18.00 + Albinę Nowak

23.09. godz. 7.00 + gr. Mariusza Wojtenko

            godz. 7.00 + Helenę Kłos

            godz. 18.00 + Alinę Dmoch

24.09. godz. 7.00 +  gr. Mariusza Wojtenko

            godz. 7.00 + Alinę Dmoch

            godz. 18.00 + Helenę Kłas

25.09. godz. 7.00 + gr. Mariusza Wojtenko

            godz. 7.00 + Alinę Dmoch

            godz. 18.00 + Teresę Szybowską

.

Intencje Mszalne – XXIV  Niedziela Zwykła – 12.09.2021r

godz. 8.00  + Irenę Maczydłowską z racji  71 rocznicę śmierci

godz. 8.00  + Andrzeja Skorupskiego

godz. 10.00 + Wincentego Skorupskiego                                

godz. 10.00 – za parafian

                   – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie   

                  + Teresę Kozłowską w 6 rocznicę śmierci, Piotra, Irenę Kozłowskich, Stanisława, Juliannę Tomsia

                  + Stanisławę Guzik (od Grzegorza Banaszkiewicza)

                  + Mieczysława Olczaka

godz. 18.00 + Jerzego, Walerię, Daniela Niedzińskich, Zdzisława, Janusza Pawłowskich

godz. 18.00 + gr. Mariusza Wojtenko

Intencje Mszalne  13.09. – 18.09.2021 r. 

13.09. godz. 7.00 + Andrzeja Jędrzejewskiego

            godz. 7.00 + Ewę Kołodziej

            godz. 18.00 + gr. Mariusza Wojtenko

14.09. godz. 7.00  + Bogdana Bożyka

            godz. 7.00 + gr. Mariusza Wojtenko

            godz. 18.00 + Halinę Milczarek w 2 rocznicę śmierci, Stanisławę, Jana Milczarków

15.09. godz. 7.00 + gr. Mariusza Wojtenko

            godz. 7.00 + Bogdana Bożyka

            godz. 18.00 + Andrzeja Jędrzejewskiego

16.09. godz. 7.00 + gr. Mariusza Wojtenko

            godz. 7.00 + Bogdana Bożyka

            godz. 18.00 + Ewę Kołodziej

17.09. godz. 7.00 +  gr. Mariusza Wojtenko

            godz. 7.00 + Piotra Piotrowskiego

            godz. 18.00 + Bogdana Bożyka

18.09. godz. 7.00 + gr. Mariusza Wojtenko

            godz. 7.00 + Bogdana Bożyka

            godz. 18.00 + Piotra Piotrowskiego

.

Intencje Mszy Świętych:  XXI Niedziela Zwykła – 22.08.2021 r.

8.00  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla Jadwigi i Antoniego z racji 5 rocznicy przyjęcia Sakramentu Małżeństwa 

10.00   – W  intencji  naszych  Parafian  i  modlących  się  w  naszym  Kościele,  z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla  nich, a dla zmarłych o łaskę  Nieba i wieczne Zbawienie

– Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla Arka z racji 2 rocznicy urodzin

– W intencji Bogu wiadomej

+ Helenę Woźniak w 6 rocznicę śmierci

+ Grzegorza Woźniaka w 22 rocznicę śmierci

+ Tadeusza Łubianka (intencja od Ireny Lada)

+ Krystynę Pujanek w 1 rocznicę śmierci

+ Mariana Biskupskiego w 13 rocznicę śmierci

+ Renatę Jastrzębską; zmarłych z rodzin: Biskupskich i Mularczyków

+ Eugenię Nowicką w 25 rocznicę śmierci

+ Halinę Nowicką w 20 rocznicę śmierci

+ Aleksandra Nowickiego w 15 rocznicę  śmierci

+ Genowefę, Stanisława i Wiktora Trzcińskich

12.00 O opiekę Matki Bożej i łaskę wiary dla Szymona z racji 18 rocznicy urodzin,  aby Pan Bóg był obecny w Jego dorosłym życiu.

18.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla Anny i Mariusza

Intencje Mszalne  23.08. – 28.08.2021 r. 

23.08. godz. 7.00 + Tadeusza Łubianka

           godz. 18.00 + Mirosława Gołysia

24.08. Święto Św. Bartłomieja Apostoła

godz. 7.00  + Mirosława Gołysia

            godz. 18.00 + Mariannę Relidzyńską w 34 rocznicę śmierci,

         + Leona Relidzyńskiego

25.08. godz. 7.00 + Albinę Nowak           

godz. 18.00 + Mirosława Gołysia

26.08. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

godz. 7.00 + Mirosława Gołysia

           godz. 18.00 + Stanisława Kamińskiego w 30 rocznicę śmierci

        + Kazimierę Kamińską

27.08. Wspomnienie Św. Moniki

godz. 7.00 + Albinę Nowak

           godz. 17.00 ślub Karoliny i Kamila

           godz. 18.00 + Mirosława Gołysia

28.08. Wspomnienie Św. Augustyna, Biskupa i Doktora Kościoła

godz. 7.00 + Mirosława Rożka

           godz. 10.00 chrzest Wiktora Gałeckiego 

              godz. 18.00 + Mariusza Wąsika w 20 rocznicę śmierci

.

Intencje Mszalne – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – XX  Niedziela Zwykła – 15.08.2021 r.

godz. 8.00  + Mariannę Baranek, Stanisława, Stanisławę Jonial

godz. 10.00 – za parafian

                   – O ustanie koronowirusa w Polsce i na świecie   

                   – O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Mateusza z racji 31 urodzin               

                  + Mariannę Sierakowską z racji imienin (od dzieci)

                  + Mariana Kurzelę w 1 rocznicę śmierci oraz z racji imienin

                  + Mariannę Antczak z okazji imienin, Adama Antczaka, Irenę Kowalską

                  + Tadeusza Łubianka (od bratowej Bogusławy z rodziną)

                  + Krystynę, Mariana Kruk

                  + Marię Jasińską w 2 rocznicę śmierci (od męża i dzieci)

                  + Mariannę Stachlewską z racji imienin, Mieczysława Stachlewskiego, Małgorzatę Pater

                  + Jana Sylwestrzaka

                  + Teresę Orzechowską

                  + Krzysztofa Skwara-Sadowskiego

godz. 12.00  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Marii Kołakowskiej

godz. 12.00 O błogosławieństwo Boże dla Katarzyny i Rafała z racji 3 rocznicy ślubu oraz opiekę Matki Bożej dla Magdaleny

godz. 18.00  Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Justyny z racji 18 urodzin

Intencje Mszalne  16.08. – 21.08.2021 r. 

16.08. godz. 7.00 + Danutę Zamiar

            godz. 18.00 + Halinę Jakubowską

17.08. godz. 7.00  + Danutę Zamiar 

            godz. 18.00 + Zofię Miszczak w 21 rocznicę śmierci, Mieczysława Miszczaka

18.08. godz. 7.00 + Danutę Zamiar

            godz. 18.00 + Tadeusza Łubianka

19.08. godz. 7.00 + Mirosława Gołysia

            godz. 18.00 + Halinę Jakubowską

20.08. godz. 7.00 + Tadeusza Łubianka

            godz. 17.00 ślub Patrycji i Krystiana

            godz. 18.00 + Mirosława Gołysia

21.08. godz. 7.00 + Mirosława Gołysia

            godz. 18.00 + Tadeusza Łubianka

.

Intencje Mszalne – XIX  Niedziela Zwykła – 8.08.2021 r

godz. 8.00  O pomyślne załatwienie ważnych spraw, błogosławieństwo Boże,  potrzebne łaski i opiekę Matki Boskiej Królowej Polski dla Mileny

godz.  8.00 + Zofię Niedzińską w 1 rocznicę śmierci, Aleksandra Niedzińskiego                

godz. 10.00 – za parafian

                   – O ustanie koronowirusa w Polsce i na świecie   

                   – Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski dla Magdaleny i Pawła oraz ich syna Szymonka

                  + Tadeusza Łubianka (od chrześniaka Marka z rodziną)

                  + Stanisława Kozaczyka

godz. 12.00  + Katarzynę Ciesielską w 11 rocznicę śmierci

godz. 18.00  O łaskę uzdrowienia i opiekę Matki Bożej Królowej Polski dla Ewy

Intencje Mszalne  9.08. – 14.08.2021 r. 

9.08. godz. 7.00 + Stanisława Stefaniaka

          godz. 18.00 + Zdzisława Pawłowskiego

10.08. godz. 7.00  + Zdzisława Pawłowskiego      

            godz. 18.00 + Albinę Nowak

11.08. godz. 7.00 + Zdzisława Pawłowskiego

            godz. 18.00 + Mariana Węsek

12.08. godz. 7.00 + Danutę Zamiar

            godz. 18.00 + Mariana Węsek

13.08. godz. 7.00 + Danutę Zamiar

            godz. 18.00 + Halinę Jakubowską

                                  / procesja fatimska /

14.08. godz. 7.00 + Danutę Zamiar

            godz. 7.30  w intencji pielgrzymów do krajów bałkańskich

            godz. 18.00 + Mariannę, Stanisława Piotrowskich

.

Intencje Mszalne – XVIII  Niedziela Zwykła – 1.08.2021 r.

godz. 8.00 Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy zniewagi i profanacji

godz.  8.00 + Krystynę Gawrysiak w tydzień po śmierci                   

godz. 10.00 – za parafian

                   – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie    

                  + Sylwestra Szybowskiego (od pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Błoniu)

                  + Tadeusza Łubianka (od brata Mieczysława z rodziną)

                  + Małgorzatę, Władysława, Ryszarda Witkowskich

                  + Alana w przeddzień pogrzebu

                  + Teresę Szybowską

godz. 12.00  + Zofię Biedrzycką w 4 rocznicę śmierci

godz.12.00  + Zygmunta Lipińskiego w 31 rocznicę śmierci, całą rodzinę Lipińskich, Polaków

godz. 18.00  W intencji Powstańców Warszawskich w 77 rocznicę Jego wybuchu

Intencje Mszalne  2.08. – 7.08.2021 r. 

2.08. godz. 7.00 + Stanisława Stefaniaka

          godz. 18.00 W intencji dzieci nienarodzonych i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

3.08. godz. 7.00  + Stanisława Stefaniaka         

          godz. 18.00 + Józefa Kościńskiego w 3 rocznicę śmierci, Józefa, Czesławę Przygodów

4.08. godz. 7.00 + Stanisława Stefaniaka

          godz. 18.00 + Alinę Nowak

5.08. godz. 7.00 + Zdzisława Pawłowskiego

          godz. 18.00  W intencji kapłanów o ich świętość, wierność i łaskę miłości

6.08. godz. 7.00 + Zdzisława Pawłowskiego

          godz. 16.00  ślub Zuzanny i Emila

          godz. 18.00 + zbiorowa za zmarłych

7.08. godz. 7.00 + Zdzisława Pawłowskiego

          godz. 18.00 + Stanisława Stefaniaka

.

Intencje Mszalne – XVII  Niedziela Zwykła – 25.07.2021 r.

godz. 8.00 + Czesława Pawłowskiego

godz.  8.00 + Stanisławę Orłowską z racji 6 rocznicy śmierci                   

godz. 10.00 – za parafian

                   – O ustanie koronowirusa w Polsce i na świecie    

                   – O łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże dla Teresy i Aleksandra Kulisz

                   – O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej oraz potrzebne łaski i uzdrowienie serca dla Mariusza z okazji 6 urodzin

                  + Wacławę, Tadeusza Wąsików, Aldonę Kościńską

                  + Stanisławę, Kazimierza Kuików

                  + Sylwestra Szybowskiego (od pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Błoniu)

                  + Tadeusza Łubianka (od siostry Kazimiery z rodziną)

                  + Jadwigę Szymańską w 14 rocznicy śmierci,

                  + Krzysztofa Smolińskiego (im), Alicję, Wojciecha Smolińskich

                  + Kazimierza Skrońskiego

                  + Bronisława, Czesławę, Józefa, Annę Borkowskich, Kajetana, Wiktorię Zawistowskich, Kazimierę, Zygmunta Gawrychowskich

                   + Wandę Kamilewicz w 11 rocznicy śmierci, Janusza Kamilewicza w 10 rocznicy śmierci

godz. 12.00  + Janusza Ryczywolskiego w 9 rocznicy śmierci

godz.12.00  + Annę Sosnowską, Martę, Aleksandra Kening

godz. 18.00  + gr. Bogumiłę Włodek

Intencje Mszalne  26.07. – 31.07.2021 r. 

26.07. godz. 7.00 + gr. Bogumiłę Włodek

            godz. 18.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Anny w dniu imienin

27.07. godz. 7.00  + Stanisława Stefaniaka         

            godz. 18.00 +  gr. Bogumiłę Włodek

28.06. godz. 7.00 + gr. Bogumiłę Włodek

            godz. 18.00 + Stanisława Stefaniaka

29.07. godz. 7.00 + gr. Bogumiłę Włodek

            godz. 18.00 +  Jerzego Łuczaka w rocznicę śmierci

30.07. godz. 7.00 + Stanisława Stefaniaka

            godz. 16.00  ślub Klaudii i Patryka

            godz. 18.00 +  gr. Bogumiłę Włodek (ostatnia)

31.07. godz. 7.00 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Artura z racji 45 urodzin

            godz. 16.30 O błogosławieństwo Boże na nowej drodze życia dla Marty i Piotra Zdziech

            godz. 18.00 + gr. Bogumiłę Włodek

            godz. 19.00  Msza o uzdrowienie

.

Intencje Mszalne – XVI  Niedziela Zwykła – 18.07.2021 r.

Godz. 8.00 O potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej Królowej Polski dla Karoliny i Jakuba Pułków na nowej drodze życia

godz. 10.00 – za parafian

                    – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie    

                  + Irenę Poślad  

                  + Andrzeja Lesińskiego w 20 rocznicę śmierci

                  + Edwarda Kurka, Jana, Mariannę Kurek, Janinę, Kazimierza, Tadeusza Gregorczyków, Barbarę, Adama, Wojciecha, Małgorzatę Skórków

                  + Sylwestra Szybowskiego (od pracowników Zakł. Usług Komunalnych w Błoniu)

                  + Tadeusza Łubianka (od siostry Aliny)

                  + Leona Malitka w 20 rocznicę śmierci, Mariannę Malitka w 2 rocznicę śmierci, cr. Malitków, Czajków

                  + Mariana Węsek

                  + Halinę Jakubowską

godz. 12.00  O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej Królowej Polski dla Anny i Kamila na nową drogę życia

godz.12.00  + gr. Bogumiłę Włodek

godz. 18.00  + Aleksandra Sielskiego

Intencje Mszalne  19.07. – 24.07.2021 r. 

19.07. godz. 7.00 + gr. Bogumiłę Włodek

            godz. 18.00  + Stanisława Stefaniaka

20.07. godz. 7.00  + Stanisława Stefaniaka         

            godz. 18.00 +  gr. Bogumiłę Włodek

21.06. godz. 7.00 + gr. Bogumiłę Włodek

            godz. 18.00 + Czesławę, Agnieszkę, Henryka Dwornickich

22.07. godz. 7.00 + Stanisława Stefaniaka

            godz. 18.00 +  gr. Bogumiłę Włodek

23.07. godz. 7.00 + gr. Bogumiłę Włodek

            godz. 18.00 +  Franciszka, Danutę Łuczak w 2 rocznicę śmierci

24.07. godz. 7.00 + Stanisława Stefaniaka

            godz. 16.00  ślub Anity i Michała

            godz. 18.00 + gr. Bogumiłę Włodek

.

Intencje Mszalne – XV Niedziela Zwykła – 11.07.2021 r.

godz. 8.00 + Wojciecha Grucę w 1 rocznicę śmierci

godz. 8.00 + gr. Bogumiłę Włodek

godz. 10.00 – za parafian

                    – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                    – Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Doroty z racji  rocznicy urodzin

                  + Mariannę Sierakowską w 1 rocznicę śmierci (od dzieci)       

                  + Halinę Milczarek (im)

                  + Grażynę Stanicką w 20 rocznicę śmierci, Jana, Stanisławę Stanickich, Tomasza Borkowskiego

                  + Sylwestra Szybowskiego (od pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Błoniu)

                  + Tadeusza Łubianka

                  + Albinę Nowak

godz. 12.00  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla Magdaleny i Przemysława w dniu 6 rocznicy ślubu

godz. 18.00  + Mariannę Skrzyńską w 30 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  12.07. – 17.07.2021 r. 

12.07. godz. 7.00 + Danutę Górską

            godz. 18.00  + gr. Bogumiłę Włodek

13.07. godz. 7.00  +gr. Bogumiłę Włodek           

            godz. 18.00 +  Danutę Górską

14.06. godz. 7.00 + Danutę Górską

            godz. 18.00 + gr. Bogumiłę Włodek

15.07. godz. 7.00 +  gr. Bogumiłę Włodek

            godz. 18.00 + Zbigniewa Konarzewskiego

16.07. godz. 7.00 + Zbigniewa Konarzewskiego

            godz. 17.00 ślub Anny i Konrada

            godz. 18.00 +  gr. Bogumiłę Włodek

17.07. godz. 7.00 + gr. Bogumiłę Włodek

            godz. 11.00  I-sza Komunia Św. Agaty

            godz. 18.00 + Zbigniewa Konarzewskiego

.

Intencje Mszalne – XIV Niedziela Zwykła – 4.07.2021r.

godz. 8.00 Wynagradzająca Najświętszemu Serca Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Matki Bożej za grzechy zniewagi i profanacji

godz. 8.00 + Konstantego Matusika w 7 rocznicę śmierci, Wincentynę, Leszka Matusiaków

godz. 10.00 – za parafian

                    – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                    – Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Magdaleny z racji 38 rocznicy urodzin oraz Marcina z racji  12 rocznicy urodzin

                     – O wiarę, nadzieję i miłość oraz dar macierzyństwa dla Oli

                     – O Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla Karoliny z racji imienin               

                  + Andrzeja Aforysia w 1 rocznicę śmierci         

                  + Józefa Fidos w 36 rocznicę śmierci, Krystynę Fidos w 4 rocznicę śmierci

godz. 12.00  O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski dla Piotra z racji imienin

godz. 12.00 + gr. Bogumiłę Włodek

godz. 18.00  O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Ani i Pawła oraz ich córki Darii

Intencje Mszalne  5.07. – 3.07.2021 r. 

5.07. godz. 7.00 + Stanisława Chruścińskiego, cr. Chruścińskich, Waśkiewiczów

           godz. 7.00  + gr. Bogumiłę Włodek

           godz. 18.00  W intencji dzieci nienarodzonych i Duchowej Adopcji dziecka poczętego

6.07. godz. 7.00  + Danutę Górską

          godz. 18.00 + gr. Bogumiłę Włodek           

7.06. godz. 7.00 + gr. Bogumiłę Włodek

         godz. 18.00 + Dorotę Werdziak w 1 rocznicę śmierci

8.07. godz. 7.00 + Danutę Górską

         godz. 18.00 + gr. Bogumiłę Włodek

9.07. godz. 7.00 + gr. Bogumiłę Włodek

          godz. 18.00 + Danutę Górską

10.07. godz. 7.00 + Danutę Górską

            godz. 14.00  chrzest Michaliny

            godz. 18.00 + Danielę Trzcińską w 1 rocznicę śmierci

            godz. 18.00 + gr. Bogumiłę Włodek

.

Intencje Mszalne – XIII Niedziela Zwykła – 27.06.2021 r.

godz. 8.00 + Mirosławę Kozak-Miłosławską

godz. 8.00 + gr. Konrada Wróblewskiego

godz. 10.00 – za parafian

                    – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                    – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, Dary Ducha Świętego dla ks. Pawła z racji imienin (od Margaretek)

                  + Marylę Cieślak (im)

                  + Piotra, Ewę Jaworskich z racji imienin

                  + Janinę, Wacława Nowakowskich, Janinę, Kazimierza, Irenę, Stanisława Wolańczyków

                  + Teresę Majewską w 20 rocznicę śmierci

                  + Marię, Zenona, Stanisława Sibińskich

                  + Józefa, Alicję Ptaszyńskich

                  + Franciszka Ostrowskiego

                  + Jana, Włodzimierza Kaniewskiego,

                  + Sabinę, Henryka Szymaniaków, Kazimierza, Janinę Skrońskich, Wandę, Stanisława Figów

godz. 12.00  O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski dla Piotra z racji imienin

godz. 12.00 + Pawła Jaczyńskiego, Krzysztofa Odrakiewicza

godz. 18.00  + gr. Apolinarego Kałęckiego

Intencje Mszalne  28.06. – 3.07.2021 r. 

28.06. godz. 7.00 + gr. Apolinarego Kałęckiego

            godz. 7.00  + gr. Konrada Wróblewskiego

            godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 18.00  + Danutę Górską

29.06. godz. 8.00  + gr. Apolinarego Kałęckiego

            godz. 17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 18.00 + gr. Konrada Wróblewskiego           

30.06. godz. 7.00 + gr. Konrada Wróblewskiego

            godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 18.00 + gr. Apolinarego Kałęckiego

  1.07. godz. 7.00 + gr. Bogumiłę Włodek

            godz. 18.00  za Kapłanów o łaskę miłości, wierności i świętości

  2.07. godz. 7.00 + gr. Bogumiłę Włodek

            godz. 17.00 ślub Dominiki i Marcina

            godz. 18.00 +  zbiorowa za zmarłych

   3.07. godz. 7.00 + Danutę Górską

            godz. 8.00  w int Kół Żywego Różańca

            godz. 16.00 Dziękczynna za 50 lat małżeństwa Wiesławy i Stanisława z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata życia

            godz. 18.00 + gr. Bogumiłę Włodek

Intencje Mszalne – XII Niedziela Zwykła – Misje i 25 lecie parafii 20.06.2021 r.

godz. 8.00 + Bronisława, Czesławę, Józefa, Annę Borkowskich,  Kajetana, Wiktorię Zawistowskich, Kazimierę, Zygmunta Gawrychowskich   

godz. 10.00 – za parafian

                    – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                    – Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Jakuba z racji 13 urodzin

                     – O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Pawła w dniu urodzin

                     – O łaskę zdrowia dla Martynki i dalsze błogosławieństwo Boże w życiu

                  + Jana, Jadwigę Borowskich, Dorotę Woźniak, Cecylię Marczak

                  + Bogdana Orackiego

                  + Alinę Dmoch (od Grzegorza Banaszkiewicza)

                  + Mariana Dziubę, Tadeusza Rucińskiego z okazji dnia Ojca

                  + Marka Kaczmarka (im.)

                  + Kazimierza Kaniewskiego w 30 rocznicę śmierci

godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski dla Barbary Danieluk z racji urodzin oraz całej jej rodziny

godz. 11.30 O łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże dla Alicji Legierskiej

(mod. Pow.) O błogosławieństwo Boże dla Antoniego Siekiery z racji I Komunii Św.

godz. 13.00  + gr. Konrada Wróblewskiego

godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

godz. 18.00  + gr. Apolinarego Kałęckiego

Intencje Mszalne  21.06. – 26.06.2021 r.  Misje i 25 lecie Parafii

21.06. godz. 8.00 + gr. Apolinarego Kałęckiego

            godz. 10.00  + Danutę Górską

            godz. 16.45  Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 17.00 + gr. Konrada Wróblewskiego

            godz. 19.00  O łaskę zdrowia dla Heleny

22.06. godz. 8.00  + gr. Apolinarego Kałęckiego

            godz. 8.00  +  Danutę Górską

            godz. 10.00 + Zofię, Józefa Szuleckich, Kazimierza Kubiaka, Krzysztofa Jarzdżyka

            godz. 16.45 Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 17.00 + gr. Konrada Wróblewskiego           

            godz. 19.00  + Józefa, Wojciecha Wieteska z racji dnia Ojca

23.06. godz. 8.00 + gr. Konrada Wróblewskiego

            godz. 10.00  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Piotra i Grzegorza w dniu Ojca

            godz. 16.45  Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 17.00 + Macieja Tomasika w 14 rocznicę śmierci

            godz. 17.00 + gr. Apolinarego Kałęckiego

            godz. 18.00  Poświęcenie Krzyża Misyjnego       

            godz. 19.00 za parafian

24.06. godz. 7.00 + gr. Konrada Wróblewskiego

            godz. 7.00 + Danutę Górską

            godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 18.00  + gr. Apolinarego Kałęckiego

25.06. godz. 7.00 + Danutę Górską

            godz. 7.00 + gr. Apolinarego Kałęckiego

            godz. 17.00 ślub Karoliny i Jakuba

            godz. 17.40  Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 18.00 +  gr. Konrada Wróblewskiego

26.06. godz. 7.00 + gr. Konrada Wróblewskiego

            godz. 7.00 + gr. Apolinarego Kałęckiego

            godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 18.00 + Danutę Górską

            godz. 19.00  O uzdrowienie (z Odnową w Duchu Świętym)

Intencje Mszalne – XI Niedziela Zwykła – 13.06.2021r.

godz. 8.00 + Janinę Pacholską w 10 rocz. śmierci oraz z okazji imienin  

godz. 10.00 – za parafian

                    – O ustanie koronowirusa w Polsce i na świecie

                    – O Dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty z racji imienin

                     – O wiarę, nadzieję i miłość dla Oli i Szymona

                  + Andrzeja Zborowskiegow 3 rocznicę śmierci

                  + Józefa Roman w 3 miesiąc po śmierci, Martę Dąbrowską z racji imienin

                  + Zofię, Czesława Milczarek, Marię, Władysława Lemer

                  + Irenę, Stefana, Szczepana, Adolfa, Krzysztofa, Wiesława Grabek

                  + Alinę Dmoch (od Grzegorza Banaszkiewicza)

                  + Piotra Piotrowskiego

                  + Anielę (im), Antoniego Karwowskich

godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski dla dzieci Rocznicowych oraz ich najbliższych

godz. 11.30 + gr. Apolinarego Kałęckiego

godz. 13.00  + gr. Konrada Wróblewskiego

godz. 13.00  + Helenę, Aleksandra Petrykowskich

godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

godz. 18.00  + Mieczysława Grzeszczuka w 17 rocznicę śmierci

godz. 19.00  procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej

Intencje Mszalne  14.06. – 19.06.2021 r.

14.06. godz. 7.00 + gr. Apolinarego Kałęckiego

            godz. 7.00  + Zbigniewa Wardzińskiego

            godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 18.00 + gr. Konrada Wróblewskiego

15.06. godz.  7.00  + Mieczysława Olejarza z racji 30 rocz. śmierci

            godz. 7.00  +  gr. Konrada Wróblewskiego

            godz. 17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 18.00  + gr. Apolinarego Kałęckiego

16.06. godz. 7.00 + gr. Apolinarego Kałęckiego

            godz. 7.00 + gr. Konrada Wróblewskiego

            godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 18.00 + Zofię Biedrzycką z racji urodzin i imienin

17.06. godz. 7.00 + gr. Apolinarego Kałęckiego

            godz. 7.00 + Zbigniewa Wardzińskiego

            godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 18.00  + gr. Konrada Wróblewskiego

18.06. godz. 7.00 + Zbigniewa Wardzińskiego

            godz. 7.00 + gr. Apolinarego Kałęckiego

            godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

           godz. 18.00 + gr. Konrada Wróblewskiego

19.06. godz. 7.00 + Danutę Górską

            godz. 7.00 + gr. Apolinarego Kałęckiego

            godz. 17.00 ślub Marty i Pawła

            godz. 17.40  Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 18.00 +  gr. Konrada Wróblewskiego

Intencje Mszalne – X Niedziela Zwykła – 6.06.2021r.

godz. 8.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla ks. Wiesława z okazji imienin

godz.8.00 Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa i Niepokalanem Sercu Matki Bożej za grzechy zniewagi i profanacji     

godz. 10.00 – za parafian

                 – O ustanie koronowirusa w Polsce i na świecie

                 + Mirosława Gołyś (ur.)

                  + Martę Kołakowską w 13 rocznicę śmierci, Janinę, Jana Kołakowskich

                  + Grażynę Myśliwiec, Krystynę Dąbrowską

                  + Zofię Nagalską

                  + Piotra Herman

                  + Annę Dmoch (od rodz. Dunajewskich)

godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski dla Emilii i Jarosława w 15 rocznicę ślubu

godz. 11.30 O łaskę zdrowia dla Wiesławy Ciechomskiej z racji imienin

godz. 13.00  + gr. Konrada Wróblewskiego

godz. 13.00  + Władysława, Julię, Czesława, Janinę, Zygmunta Dębek

godz. 18.00  + gr. Apolinarego Kałęckiego

Intencje Mszalne  7.06. – 12.06.2021 r.

7.06. godz. 7.00 + gr. Apolinarego Kałęckiego

            godz. 7.00  + gr. Konrada Wróblewskiego

            godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 18.00 W intencji dzieci nienarodzonych i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

8.06. godz.  7.00  + gr. Apolinarego Kałęckiego

            godz. 7.00  + Zbigniewa Wardzińskiego

            godz. 17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 18.00  + gr. Konrada Wróblewskiego

9.06. godz. 7.00 + Stanisławę Kraśniewską

            godz. 7.00 + gr. Konrada Wróblewskiego

            godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 18.00 + gr. Apolinarego Kałęckiego

10.06. godz. 7.00 + gr. Konrada Wróblewskiego

            godz. 7.00 + Zbigniewa Wardzińskiego

            godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 18.00  + gr. Apolinarego Kałęckiego

11.06. godz. 7.00 + Zbigniewa Wardzińskiego

            godz. 7.00 + gr. Apolinarego Kałęckiego

            godz. 10.00 W intencji Strażaków z PSP i OSP

            godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

           godz. 18.00 + gr. Konrada Wróblewskiego

12.06. godz. 7.00 + gr. Apolinarego Kałęckiego

            godz. 7.00 + gr Konrada Wróblewskiego

            godz. 14.00 chrzest na Mszy Alicji Sawula

            godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 18.00 + Bożenę Baraniak w rocznicę śmierci

Intencje Mszalne – Uroczystość Najświętszej Trójcy – 30.05.2021r.

godz.  8.00 + Janinę, Czesława Bielawskich, Weronikę, Kazimierza, Józefa Figiel.

godz. 10.00 – za parafian

                    – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                    – Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Magdaleny z racji 2 rocznicy urodzin

                    + Mariusza Szymańskiego w 12 rocznicę śmierci, Barbarę, Alfreda Szymańskich, Janinę, Michała Wieczorków

                  + Zofię, Władysława, Mariannę, Tadeusza Romanów, Elżbietę, Mariana Muchów

                  + Zofię, Władysława, Juliana Cholewów

                  + Franciszka Kołodziejczyka w 2 rocznicę śmierci

                  + Henryka Pobiedzińskiego w 33 rocznicę śmierci

                  + Władysława Wierzbickiego w 35 rocznicę śmierci

                  + Annę Dmoch (od Kazimierza Bożyka)

godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski dla dzieci w  dniu Rocznicy I-szej Komunii Św. oraz dla ich najbliższych

godz. 13.00   + gr. Ireneusza Zielińskiego

godz. 13.00  O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla ks. Proboszcza z racji 35 rocznicy święceń Kapłańskich, dla ks. Prałata z racji 49 rocznicy święceń Kapłańskich oraz ks. Pawła z racji 19 rocznicy święceń Kapłańskich

godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

godz. 18.00  + Czesława Pawłowskiego w 9 rocznicę śmierci.

Intencje Mszalne  31.05. – 5.06.2021 r.

31.05. godz. 7.00 + Lidię Keller

            godz. 7.00  + Stanisławę Kraśniewską

            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Małgorzaty, Pauliny, Anny, Mateusza i Jana z racji Dnia Dziecka

1.06. godz.  7.00  + gr. Apolinarego Kałęckiego (1)

            godz. 7.00  + Stanisławę Kraśniewską

            godz. 17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 18.00  + gr. Konrada Wróblewskiego (1)

2.06. godz. 7.00 + Stanisławę Kraśniewską

            godz. 7.00 + gr. Konrada Wróblewskiego

            godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 18.00 + gr. Apolinarego Kałęckiego

3.06. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało

godz. 8.00 + gr. Konrada Wróblewskiego

godz. 8.00 + gr. Apolinarego Kałęckiego

godz. 10.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla ks. Proboszcza z racji 35 rocznicę święceń kapłańskich

godz. 10.00 + Stanisława Janowskiego w 7 rocznicę śmierci, całą rodzinę Janowskich, Sucharskich

godz. 11.00 – procesja Eucharystyczna do 4 ołtarzy

godz. 17.00 – ślub Piotra i Katarzyny + chrzest

godz. 17.40  Nabożeństwo Czerwcowe

godz. 18.00  W intencji kapłanów o łaskę świętości, miłości i wierności

4.06. godz. 7.00 + gr. Konrada Wróblewskiego

            godz. 7.00 + gr. Apolinarego Kałęckiego

            godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

           godz. 18.00 + zbiorowa za zmarłych

5.06. godz. 7.00 + Zbigniewa Wardzińskiego

            godz. 7.00 + gr. Konrada Wróblewskiego

            godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 18.00 + gr. Apolinarego Kałęckiego

Intencje Mszalne – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego –23.05.2021

godz.  8.00 + Ryszarda Kalbarczyka (od pracowników Ośrodka Pomocy w Błoniu)

godz. 10.00 – za parafian

                    – O ustanie koronowirusa w Polsce i na świecie

                    – O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Iwony w dniu imienin oraz z okazji dnia Matki

                  + Kazimierza Lenc 3 rocznicę śmierci

                  + Barbarę Gorzelańczyk w 1 rocznicę śmierci, całą rodzinę Gorzelańczyków i Łazowskich

                  + Juliannę Kąpińską z racji imienin

                  + Henrykę Matusiak w 28 rocznicę śmierci, Władysława Matusiaka w 1 rocznicę śmieci

                  + Kazimierza Małeckiego w 1 miesiąc po śmierci

                  + Andrzeja Pytlaka w 14 rocznicę śmierci, Janinę Rozińską, Małgorzatę, Andrzeja Sepskich

                  + Helenę Kłos

                  + Annę Dmoch

godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski dla Adrianny Karpińskiej w  dniu I-szej komunii oraz jej najbliższych

godz. 11.30  + Józefa Wieteska (ur.)

godz. 13.00   + gr. Ireneusza Zielińskiego

godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

godz. 18.00  + Irenę Wolańczyk w 4 rocznicę śmierci, Stanisława Wolańczyka

Intencje Mszalne – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 16.05.2021 r.

godz.  8.00 + Władysławę Śliwińską w 10 rocznicę śmierci, Jana liwińskiego

godz.  8.00  + gr. Ireneusza Zielińskiego

godz. 10.00 – za parafian

                    – O ustanie koronowirusa w Polsce i na świecie

                   + Wacława Kwiatkowskiego 34 rocznicę śmierci

                  + Zofię Rosiak w 2 rocznicę śmierci, Antoniego Rosiaka

                  + Józefa Roman w 2 miesiąc po śmierci

                  + Czesława Majewskiego

                  + Stanisława Zientka

godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski dla dzieci I-szo komunijnych oraz ich najbliższych

godz. 13.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla dzieci I-szo komunijnych

godz. 13.00  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Wiesławy Ciechomskiej z racji 88 urodzin

godz. 13.00 + Zofię Perzyna (im) Mariannę, Henryka, Lecha Ćwieków

godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

godz. 18.00  + Zofię Kuźmińską

Intencje Mszalne  17.05. – 22.05.2021 r.

17.05. godz. 7.00 + Wiolettę Lewandowską

            godz. 7.00  + Grzegorza Pawłowskiego

            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 + gr. Ireneusza Zielińskiego

18.05. godz.  7.00  + gr. Ireneusza Zielińskiego

            godz. 7.00  + Wiolettę Lewandowską

            godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00  + Grzegorza Pawłowskiego

19.05. godz. 7.00 + Wiolettę Lewandowską

            godz. 7.00 + Grzegorza Pawłowskiego

            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 +  gr. Ireneusza Zielińskiego

20.05. godz. 7.00 + gr. Ireneusz Zielińskiego

            godz. 7.00  + Grzegorza Pawłowskiego

            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00  + Natalię Bujak w 24 rocznicę śmierci, Edwarda Bujak

21.05. godz. 7.00 + gr. Ireneusza Zielińskiego

            godz. 7.00 + Grzegorza Pawłowskiego

            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

           godz. 18.00 + Mariusza Wróblewskiego w 2 rocznicę śmierci

22.05. godz. 7.00 + Grzegorza Pawłowskiego

            godz. 17.00 ślub Karoliny i Sebastiana

            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 + gr. Ireneusza Zielińskiego

Intencje Mszalne –  VI Niedziela Wielkanocna – 9.05.2021 r.

godz.  8.00 + Krystynę Wąsik w 2 rocznicę śmierci

godz.  8.00  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże  błogosławieństwo dla Stanisława z racji imienin oraz Filipa z racji 6 urodzin

godz. 10.00 – za parafian

                    – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                    – O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski na dalsze lata życia dla  Barbary z racji urodzin

                    –  Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Mateusza w 13 urodzin

                  + Alicję Smolińską  8 rocznicę śmierci

                  + Franciszka Radomskiego w 20 rocznicę śmierci, Jerzego Radomskiego w 7 rocznicę śmierci

                  + Stanisława, Zofię, Jana Pustelaków

                  + Ewę Kołodziej

                  + Bogdana Bożyka

godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski dla dzieci I-szo komunijnych  oraz ich najbliższych

godz. 13.00  + + gr. Ireneusza Zielińskiego

godz. 13.00  + Tomasza Borkowskiego w 20 rocznicę śmierci

godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

 godz. 18.00  + Irenę, Stanisława Wolańczyków (im.)

Intencje Mszalne  10.05. – 15.05.2021 r.

10.05. godz. 7.00 + Jerzego Misztala

            godz. 7.00  + Janinę Grzeszczuk

            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 + gr. Ireneusza Zielińskiego

11.05. godz.  7.00  + gr. Ireneusza Zielińskiego

            godz. 7.00  + Janinę Grzeszczuk

            godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00  + Jerzego Misztala

12.05. godz. 7.00 +  gr. Ireneusza Zielińskiego

            godz. 7.00 + Jerzego Misztala

            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Wiesławy Cichomskiej w dniu urodzin

13.05. godz. 7.00 + Jerzego Misztala

            godz. 7.00  + Janinę Grzeszczuk

            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00   + gr. Ireneusz Zielińskiego

14.05. godz. 7.00 + gr. Ireneusza Zielińskiego

            godz. 7.00 + Janinę Grzeszczuk

            godz. 16.00 ślub Alberta i Agnieszki

            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 + S. Agnes Skrzyńską w 1 rocznicę śmierci

15.05. godz. 7.00 + gr. Ireneusza Zielińskiego

            godz. 7.00 + Janinę Grzeszczuk

            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 +  Zofię Biedrzycką z racji imienin

Intencje Mszalne –  V Niedziela Wielkanocna – 2.05.2021 r.

godz.  8.00 Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i  Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy zniewagi i profancacji.

godz. 10.00 – za parafian

                    – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                   + Andrzeja Jędrzejewskiego

godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski dla Wojciecha i Moniki  Siemiątkowskich z racji imienin

godz. 13.00  + gr. Wojciecha Zawadzkiego

godz. 13.00  + Jerzego Słomkę w 9 rocznicę śmierci, Zofię Słomka w 16 rocznicę śmierci, całą rodznę Słomków, Regulskich, Biernackich

godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

godz. 18.00  + gr. Ireneusza Zielińskiego

Intencje Mszalne  3.05. – 8.05.2021 r.

3.05. – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

godz. 8.00 + gr. Wojciecha Zawadzkiego (ostatnia)

godz. 10.00 W intencji Ojczyzny

godz. 11.30 + gr. Ireneusza Zielińskiego

godz. 13.00 + Jadwigę Pisarek w 2 rocznicę śmierci

godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

godz. 18.00 W intencji dzieci nienarodzonych i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

4.05. godz.  7.00  + Macieja Hausza

          godz. 7.00  + Jerzego Misztala

          godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe

          godz. 18.00  + gr. Ireneusza Zielińskiego

5.05. godz. 7.00 +  gr. Ireneusza Zielińskiego

          godz. 7.00 + Jerzego Misztala

          godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

          godz. 18.00 + Bogdana Leszczyńskiego w 13 rocznicę śmierci

6.05. godz. 7.00  + gr. Ireneusz Zielińskiego

          godz. 7.00  + Macieja Hausza

          godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

          godz. 18.00  O świętość i potrzebne łaski dla kapłanów

7.05. godz. 7.00 + gr. Ireneusza Zielińskiego

          godz. 7.00 + Jerzego Misztala

          godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

          godz. 18.00 + zbiorowa za zmarłych

8.05. godz. 7.00 + Stanisława Chruścińskiego, całą rodzinę Chruścińskich, Waśkiewiczów

          godz. 7.00 + Jerzego Misztala

         godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

         godz. 18.00 +  gr. Ireneusza Zielińskiego

Intencje Mszalne –  IV Niedziela Wielkanocna – 25.04.2021 r.

godz.  8.00 + Wojciecha Grucę z racji imienin

godz.  8.00 + Teresę, Wojciecha Ostrowskich

godz. 10.00 – za parafian

                    – O ustanie koronowirusa w Polsce i na świecie

                  + Mirosława Rożka (od Grzegorza Banaszkiewicza)

                  + Jacka Ołubek w 1 rocznicę śmierci

                  + Kazimierę Sobczyńską w 1 rocznicę śmierci

                  + Mirosława Gołysia (od kl IV Szkoły Podstawowej nr 4)

                  + Janinę Łazarską w 2 rocznicę śmierci

                  + Bolesława Borkowskiego

                  + Wojciecha Ścigońskiego

                  + Kazimierza Małeckiego

godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  dla Marzeny Wieteska (im)

godz. 13.00  Dziękczynna dla Elżbiety i Janusza z racji 41 rocznicy ślubu z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej na dalsze wspólne lata życia oraz o łaski dla córki, syna i synowej

 godz. 18.00  + gr. Wojciecha Zawadzkiego

Intencje Mszalne  26.04. – 1.05.2021 r.

26.04. godz. 7.00 + gr. Wojciecha Zawadzkiego

            godz. 7.00 + Jerzego Misztala

            godz. 18.00 + Macieja Hausza

27.04. godz.  7.00  + Macieja Hausza

            godz. 7.00  + Jerzego Misztala

           godz. 18.00  + gr. Wojciecha Zawadzkiego

28.04. godz. 7.00 +  gr. Wojciecha Zawadzkiego

            godz. 7.00 + Macieja Hausza

            godz. 18.00 + Jerzego Misztala

29.04. godz. 7.00  + gr. Wojciecha Zawadzkiego

            godz. 7.00  + Jerzego Misztala

            godz. 18.00 + Macieja Hausza

30.04. godz. 7.00 + gr. Wojciecha Zawadzkiego

          godz. 7.00 + Macieja Hausza

          godz. 18.00 + Mariana Piros w 1 rocz. śmierci, Stanisława, Jana, Józefę Piros

1.05. Święto Pracy – Wspomnienie Św. Józefa, rzemieślnika

godz. 8.00 + gr. Ireneusza Zielińskiego (1)

godz. 8.00 + Mirosława Miszczaka w 11 rocznicę śmierci, Zofię Miszczak

godz. 10.00

godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

godz. 18.00 +  gr. Wojciecha Zawadzkiego

Intencje Mszalne –  Niedziela Miłosierdzia Bożego – 18.04.2021 r.

godz.  8.00 + Stanisławę Milczarek w 2 rocznicę śmierci, Jana, Halinę Milczarków

godz. 10.00 – za parafian

                    – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                   – O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Roberta i Danieli w 24 rocznicę ślubu oraz opiekę Matki Bożej dla ich dzieci

                  + Mirosława Rożka (od Grzegorza Banaszkiewicza)

                  + Annę Tondel-Karpińską

                  + Janinę Szymańską

                  + Mirosława Gołysia (od mieszkańców bloku Engelmana 15)

godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże, łaskę zdrowia dla Heleny z racji urodzin

godz. 13.00  + gr. Wojciecha Zawadzkiego

godz. 13.00  + Feliksa Sierakowsiego z racji 49 rocznicy śmierci

godz. 18.00  O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz potrzebne łaski dla Sławomira i Ewy oraz ich dzieci Aleksandra i Ady

Intencje Mszalne  19.04. – 24.04.2021 r.

19.04. godz. 7.00 + gr. Wojciecha Zawadzkiego

            godz. 7.00 + Edwarda Kurka

            godz. 18.00 + Wandę Pływaczewską

20.04. godz.  7.00  + Edwarda Kurka

            godz. 7.00  + Wandę Pływaczewską

           godz. 18.00  + gr. Wojciecha Zawadzkiego

21.04. godz. 7.00 +  gr. Wojciecha Zawadzkiego

            godz. 7.00 + Macieja Hausza

            godz. 18.00 + Edwarda Kurka

22.04. godz. 7.00  + Edwarda Kurka

            godz. 7.00  + Macieja Hausza

            godz. 18.00 + gr. Wojciecha Zawadzkiego

23.04. godz. 7.00 + gr. Wojciecha Zawadzkiego

          godz. 7.00 + Edwarda Kurka

          godz. 18.00 + Wojciecha Wieteska

24.04. godz. 7.00 + Macieja Hausza

            godz. 7.00 +  gr. Wojciecha Zawadzkiego

            godz. 18.00 + Rafała Świetlickiego z racji urodzin

Intencje Mszalne –  Niedziela Miłosierdzia Bożego – 11.04.2021 r.

godz.  8.00 + Anastazję, Ryszarda, Włodzimierza Dziudzików

godz. 10.00 – za parafian

                    – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                   – Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Jana z racji 6 urodzin

                   – Z prośbą o nawrócenie Kacpra

                   – W intencji Natalki z okazji 9 urodzin z podziękowaniem za  dar życia i wiary z prośbą o Boże błog. Opiekę Matki Bożej  dar zdrowia dla Jubilatki i całej rodziny

                 + Stanisława Stefaniaka (od Grzegorza Banaszkiewicza)

                  + Krystynę Górską w 5 rocznicę śmierci

                  + Zbigniewa Jasińskiego

                  + Annę Stępniak w 1 rocznicę śmierci

                  + o rychłe Niebo dla dusz w czyśćcu cierpiących

                  + Danutę Zamiar

                  + Waldemara Materskiego

                  + Mirosława Gołysia

                  + Mirosława Rożka

godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże, łaskę zdrowia dla Heleny z racji 82 urodzin

godz. 13.00  + gr. Wojciecha Zawadzkiego

godz. 13.00  + Piotra

 godz. 18.00  + Irenę Wolańczyk, Stanisława Wolańczyka w 10 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  12.04. – 17.04.2021 r.

12.04. godz. 7.00 + gr. Wojciecha Zawadzkiego

            godz. 7.00 + Wandę Pływaczewską

            godz. 18.00 + Edwarda Kurka

13.04. godz.  7.00  + Edwarda Kurka

            godz. 7.00  + Wandę Pływaczewską

           godz. 18.00  + gr. Wojciecha Zawadzkiego

14.04. godz. 7.00 +  gr. Wojciecha Zawadzkiego

            godz. 7.00 + Edwarda Kurka

            godz. 18.00 + Wandę Pływaczewską

15.04. godz. 7.00  + Edwarda Kurka

            godz. 7.00  + Wandę Pływaczewską

            godz. 18.00 + gr. Wojciecha Zawadzkiego

16.04. godz. 7.00 + gr. Wojciecha Zawadzkiego

          godz. 7.00 + Wandę Pływaczewską

          godz. 18.00 + Edwarda Kurka

 17.04. godz. 7.00 + Wandę Pływaczewską

            godz. 7.00 +  gr. Wojciecha Zawadzkiego

            godz. 18.00 + Zbigniewa, Henryka Kostrzewa w rocz. śmierci

Intencje Mszalne –  Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – 4.04.2021 r.

godz.  6.00  REZUREKCJA – Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy  zniewagi i profanacji

godz. 10.00 – za parafian

                  – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                  + Stanisława Stefaniaka (od Dagmary z rodziną)

                  + Zdzisława Pawłowskiego

godz. 11.30  + Ewę Stefaniak w 20 rocznicę śmierci

godz. 13.00  + gr. Wojciecha Zawadzkiego

                     –  O zdrowie dla ks. Kardynała Kazimierza Nycza

godz. 17.30 – Gorzkie Żale

godz. 18.00  O nawrócenie dla Tadeusza i o zgodę w Jego rodzinie

Poniedziałek Wielkanocny – 5.04.2021 r

godz. 8.00 + Marię Bronisława Głogowskich

godz. 10.00 za parafian

                      Dziękczynna za powrót do zdrowia Marii z prośbą o  potrzebne łaski i błog. Boże dla całej rodziny

                     + Marię, Jana Janowskich

godz. 11.30 + gr. Wojciecha Zawadzkiego

godz. 13.00  Dziękczynno – błagalna w 13 rocznię urodzin Olgi

godz. 13.00 + Irenę Sitarek w 1 rocznicę śmierci, Stefana Sitarka

godz. 18.00 W intencji dzieci nienarodzonych i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

Intencje Mszalne  6.04. – 10.04.2021 r.

6.04. godz.  7.00  + gr. Wojciecha Zawadzkiego

            godz. 7.00  + Roberta Paciorkowskiego

           godz. 18.00  + Krystynę Kujawa

7.04. godz. 7.00 +  Krystynę Kujawa

            godz. 7.00 + Wandę Pływaczewską

            godz. 18.00 + gr. Wojciecha Zawadzkiego

8.04. godz. 7.00  + gr. Wojciecha Zawadzkiego

            godz. 7.00  + Krystynę Kujawa

            godz. 18.00 + Wandę Pływaczewską

9.04. godz. 7.00 + gr. Wojciecha Zawadzkiego

          godz. 7.00 + Wandę Pływaczewską

          godz. 18.00 – w inencji zmarłych

10.04. godz. 7.00 + Wandę Pływaczewską

            godz. 7.00 + Edwarda Kurka

            godz. 14.00 – chrzest Bartłomieja Gocławskiego (na Mszy)

            godz. 18.00 + gr. Wojciecha Zawadzkiego

Intencje Mszalne –  Niedziela Palmowa Męki Pańskiej – 28.03.2021 r.

godz.  8.00  + Elżbietę Śmietanka

godz. 10.00 – za parafian

                    – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                    – O zdrowie, błogosławieńśtwo Boże i potrzebne łaski dla Zbigniewa z racji 65 urodzin oraz dla Jego bliskich

                  + Stanisława Stefaniaka (od Wiktora i Marianny Waszczuk)

godz. 11.30  + gr. Witolda Nowaka

godz. 11.30   O łaskę nawrócenia i przemiany życia dla Kacpra

godz. 13.00  + Leszka Skrzyńskiego w 27 rocznicę śmierci

godz. 17.30 – Gorzkie Żale

 godz. 18.00  + Stanisława w 28 rocznicę śmierci i Alicję Izbickich

Intencje Mszalne  29.03. – 3.04.2021 r.  Wielki Tydzień

29.03. godz.  7.00  + Marlę Cieślak

            godz. 7.00  + Roberta Paciorkowskiego

           godz. 18.00  + gr. Witolda Nowaka

30.03. godz. 7.00 +  Marylę Cieślak

            godz. 7.00 + Roberta Paciorkowskiego

            godz. 18.00 + gr. Witolda Nowaka (ostatnia)

31.03. godz. 7.00  + Wandę Pływaczewską

            godz. 7.00  + Krystynę Kujawa

            godz. 18.00 + Roberta Paciorkowskiego

1.04. WIELKI CZWARTEK

godz. 18.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej – W intencji Kapłanów

2.04. WIELKI PIĄTEK

godz. 17.00 – Liturgia Męki Pańskiej

3.04. WIELKA SOBOTA

godz. 19.00 – Wigilia Paschalna

Intencje Mszalne – V Niedziela Wielkiego Postu – 21.03.2021 r.

godz.  8.00  + Stanisława Chruścińskiego, całą rodzinę Waśkiewiczów, Chruścińskich

godz.  8.00  + Marię Zagumną w 2 rocznicę śmierci i jej rodziców, Zofię, Krystiana Szajkowskich

godz. 10.00 – za parafian

                    – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                    – O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Szymona z racji 6 urodzin

                  + Eugeniusza Ostrowskiego w 7 rocznicę śmierci,

                  + Stanisława, Adelę Jabłońskich

                  + Tadeusza Sosnowskiego w 46 rocznicę śmierci

                  + Józefa Kąpińskiego z racji imienin

                  + Edmunda, Helenę Soszyńskich i ich rodziców

                  + Stanisława Stefaniaka

                  + Zbigniewa Konarzewskiego

godz. 11.30  + Józefa Wieteska

godz. 13.00  +  gr. Witolda Nowaka

godz. 13.00  + Zofię, Stefana, Franciszka, Mariannę, Tomasza Jóźwikowskich, Franciszkę, Onufrego Bryzków

godz. 17.30 – Gorzkie Żale

godz. 18.00  + Bogdana Leszczyńskiego z racji imienin

Intencje Mszalne  22.03. – 27.03.2021 r.

22.03. godz.  7.00  + Wiesławę Kwiatkowską

            godz. 7.00  + Roberta Paciorkowskiego

           godz. 18.00  + gr. Witolda Nowaka

23.03. godz. 7.00 +  gr. Witolda Nowaka

            godz. 7.00 + Roberta Paciorkowskiego

            godz. 18.00 + Wiesławę Kwiatkowską

24.03. godz. 8.00  + Wiesławę Kwiatkowską

          godz. 10.00  + Roberta Paciorkowskiego

          godz. 17.00 + gr. Witolda Nowaka

25.03.  godz. 7.00 + gr. Witolda Nowaka

            godz. 7.00 + Roberta Paciorkowskiego

            godz. 18.00  Dziękczynna z prośbą o opiekę Matki Bożej i świętych za tych, którzy podejmują Duchową

                                  Adopcję dziecka poczętego oraz o dobre owoce tego dzieła oraz wytrwałość w modlitwie

26.03.  godz.  7.00  + Wiesławę Kwiatkowską

             godz.  7.00  + Roberta Paciorkowskiego

             godz. 18.00 + gr. Witolda Nowaka

27.03. godz.  7.00 + Wiesławę Kwiatkowską

            godz. 7.00  +  gr. Witolda Nowaka

            godz. 18.00 +   Roberta Paciorkowskiego

Intencje Mszalne – IV Niedziela Wielkiego Postu – 14.03.2021 r.

Rekolekcje Wielkopostne

godz.  8.00  + Jadwigę Moczydłowską 

godz.  8.00  + Cecylię, Tadeusza Bartosik, Jadwigę Kłoszewską, Zenona Pietrzaka

godz. 10.00 – za parafian

                    – O ustanie koronowirusa w Polsce i na świecie

                    – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i  potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Elżbiety z racji urodzin

                    – O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Agnieszki z okazji urodzin oraz opiekę Matki Bożej dla jej rodziny

                    – O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Antoniego z racji 10 urodzin

                    – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marianny i Jana Jaworskich z okazji urodzin

                  + Sebastiana Orlikowskiego w 3 rocznicę śmierci, Mariannę Bielecką w 11 rocz. śmierci, całą rodzinę Bieleckich

                  + Wiolettę Lewandowską, Barbarę, Jana, Marka, Krzysztofa Woźniaków

                  + Jana Plewka

                  + Edwarda Zawadzkiego w 25 rocznicę śmierci, Jadwigę, Wojciecha Zawadzich

                  + Stanisława Pustelaka w 14 rocznicę śmierci, Józefę Jana, Jerzego Kacprzyńskich

                  + Konstantego Liszewskiego w 34 rocznicę śmierci

                  + Izydora Kintop w 13 rocznicę śmierci, Włodzimierza Kintop w  33 rocznicę śmierci

                  + Krystynę Tomaszewską

                  + Danutę Górską

godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże, potrzene łaski i opiekę Matki Bożej dla Proboszcza z racji imienin

godz. 13.00  +  gr. Anielę i Antoniego Karwowskich

godz. 13.00   Dziękczynna z prośbą o zdrowie i wiarę dla Oli

godz. 17.30 – Gorzkie Żale

 godz. 18.00  + Marię Rogoza w 8 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  15.03. – 20.03.2021 r. – Rekolekcje Wielkopostne

15.03. godz.  8.00  + Władysława Chojnackiego

           godz. 10.00  + Roberta Paciorkowskiego

           godz. 17.00  + gr. Witolda Nowaka

           godz. 19.00  + Krystynę Tomaszewską

16.03. godz. 8.00 + Władysława Chojnackiego

            godz. 10.00 + Roberta Paciorkowskiego

            godz. 17.00 + gr. Witolda Nowaka

            godz. 19.00 + Krystynę Tomaszewską

17.03. godz. 8.00  + gr. Witolda Nowaka

          godz. 10.00  + Roberta Paciorkowskiego

          godz. 17.00 + Władysława Chojnackiego

          godz. 19.00 + Krystynę Tomaszewską

18.03.  godz. 7.00 + gr. Witolda Nowaka

            godz. 7.00 + Władysława Chojnackiego

            godz. 18.00 + Roberta Paciorkowskiego

19.03.  godz.  7.00  + gr. Witolda Nowaka

             godz.  7.00  + Roberta Paciorkowskiego

             godz. 18.00 + Jana Dobrogost w 3 rocznicę śmierci, Józefa Żabkę z racji imienin

20.03. godz.  7.00 +  Roberta Paciorkowskiego

            godz. 7.00  +  Wiesławę Kwiatkowską

            godz. 18.00 + gr. Witolda Nowaka

Intencje Mszalne – III Niedziela Wielkiego Postu – 7.03.2021 r.

godz.  8.00  Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy zniewagi i profanacji

godz.  8.00  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Krystyny w 70 urodzin

godz. 10.00 – za parafian

                  – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie 

                  + Helenę, Józefa Legierskich  

                  + Agnieszkę Kacprzak-Poślad w 12 rocznicę śmierci

                  + Kajetana Wasileskiego, Jana Wyrwas, Henrykę, Jolantę Burzyńskich

                  + Elżbietę Kurowską w 4 rocznicę śmierci

                  + Kazimierza Andułę – Żołnierza Wyklętego w 20 rocznicę śmierci, Alicję Anduła, Michała Szewczyka, Jacka Andułę

                  + Zygmunta Mędrygał w 11 rocznicę śmierci

                  + Krystynę Górniak

                  + Wacława Szulca w 23 rocznicę śmierci

                  + Irenę, Kazimierza Stępień, Zofię Filipiak

                  + Michalinę, Franciszka Strzeżek, całą rodzinę Strzeżków, Wargockich

godz. 11.30  + Macieja Tomasika (ur)

godz. 11.30  + Kazimierza, Zofię Paszkowskich i ich rodziców, Edwarda  Halinę Soszyńskich i ich rodziców

godz. 13.00  +  gr. Anielę i Antoniego Karwowskich

godz. 13.00  + Zofię Perzyna w 4 rocznicę śmierci, Irenę, Aleksandra  Perzynów

godz. 17.30 – Gorzkie Żale

godz. 18.00  + Sylwestra Zielińskiego w 7 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  8.03. – 6.03.2021 r.

8.03. godz.  7.00  + Katarzynę Appel

         godz.  7.00  + gr. Witolda Nowaka

         godz. 18.00  O błogosławieństwo Boże dla Heleny, Marzeny, Renaty, Małgorzaty, Paulny, Anny   

9.03. godz. 7.00 + gr. Witolda Nowaka

          godz. 7.00 + Zbigniewa Kolwasa

          godz. 18.00 + Katarzynę Appel

10.03. godz. 7.00  + Danielę Mieńczykowską

          godz. 7.00  + Zbigniewa Kolwasa

          godz. 18.00 + gr. Witolda Nowaka

11.03.  godz. 7.00 + gr. Witolda Nowaka

          godz. 7.00 + Danielę Mieńczykowską

          godz. 18.00 + Zbigniewa Kolwasa

12.03.  godz.  7.00  + gr. Witolda Nowaka

          godz.  7.00  + Katarzynę Appel

          godz. 18.00  W intencji ks. Proboszcza

13.03. godz.  7.00 +  gr. Witolda Nowaka

          godz. 7.00  +  Władysława Chojnackiego

          godz. 18.00 + Katarzynę Appel

Intencje Mszalne – II Niedziela Wielkiego Postu – 28.02.2021 r.

godz.  8.00 + Jana Budytę w 11 rocznicę śmierci

godz. 10.00 – za parafian

                    – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                    – O błogosławieństwo Boże dla Karoliny z okazji urodzin

                    – O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Julii w 5 rocznicę urodzn

                  + Marka, Mariana Kaczmarków, Józefę, Franciszka Kaczmarskich

                  + Antoniego Karczewskiego w 14 rocznicę śmierci, Janinę, Kazimierza Karczewskich, Wacławę, Józefa Kowalskich

                  + Michalinę Kucharską w 8 rocznicę śmierci, Tadeusza Kucharskiego

                  + Andrzeja Eisenberger (od rodz. Mołdrzykowskich)

                  + Kazimierza Andułę, Alicję Anduła Michała Sobczyka

godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Heleny Wieteska z racji imienin   

godz. 13.00  +  gr. Anielę i Antoniego Karwowskich

godz. 13.00  + Andrzeja Kujawę w 13 rocznicę śmierci, Krystynę, Władysława Kujawów, całą rodzinę Sobczaków

godz. 17.30 – Gorzkie Żale

godz. 18.00  + całą rodzinę Dzikowskich

Intencje Mszalne  1.03. – 6.03.2021 r.

1.03. godz.  7.00  + Katarzynę Appel

         godz.  7.00  + gr. Witolda Nowaka (1)

         godz. 18.00 + gr. Anielę i Antoniego Karwowskich (ostatnia)

                modlitwa powszechna w intencji dzieci nienarodzonych i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego             

2.03. godz. 7.00 + Katarzynę Appel

          godz. 7.00 + Zbigniewa Kolwasa

          godz. 18.00 + gr. Witolda Nowaka

3.03. godz. 7.00  + Katarzynę Appel

          godz. 7.00  + Zbigniewa Kolwasa

          godz. 18.00 + gr. Witolda Nowaka

4.03.  godz. 7.00 + gr. Witolda Nowaka

          godz. 7.00 + Katarzynę Appel

          godz. 18.00 za kapłanów – o świętość, miłość i poświęcenie

5.03.  godz.  7.00  + gr. Witolda Nowaka

          godz.  7.00  + Katarzynę Appel

          godz. 17.00 Droga Krzyżowa dla dzieci

          godz. 18.00 + zbiorowa za zmarłych

          godz. 18.45 Droga Krzyżowa dla dorosłych

6.03. godz.  7.00 +  gr. Witolda Nowaka

          godz. 7.00  +  Katarzynę Appel

          godz. 18.00 + Zbigniewa Kolwasa

Intencje Mszalne – I Niedziela Wielkiego Postu – 21.02.2021 r.

godz.  8.00 + Józefa Antczaka w 6 rocznicę śmierci

godz.  8.00 + za dusze w czyśćcu cierpiące o rychłe Niebo dla nich

godz. 10.00 – za parafian

                      – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                  + Bogumiłę Włodek (od rodziny Murawskich)

                  + Lucjana Kornasia z rocji 1 rocznicy śmierci, Zofię Kornaś w 28 rocznicę śmierci

                  + Stanisława Moczydłowskiego w 30 rocznicę śmierci

                  + Stefanię, Józefa Kołodziejczyków, Władysławę, Stanisława, Ewę Skóra

                  + Andrzeja Eisenberger (od sąsiadów Zalewskich)

                  + Natalię Pareniuk w 26 rocznicę śmierci

                  + Jadwigę Wolańczyk-Habermann

                  + Stanisławę Kraśniewską

                  + Zbigniewa Wardzińskiego

godz. 11.30  + Lucynę Szypszak w 14 rocznicę śmierci, Stanisława, Ryszarda Szypszaków

godz. 11.30  + Marka Kaczmarka w 3 rocznicę śmierci, Annę Kozłowską w 2 rocznicę śmierci, Jana Kozłowskiego w 21 rocznicę śmierci,

                       Elżbietę Piłat w 6 rocznicę śmierci

godz. 13.00  +  gr. Anielę i Antoniego Karwowskich

godz. 17.30 – Gorzkie Żale

godz. 18.00  + Halinę Buca w 21 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  22.02. – 27.02.2021 r.

22.02. godz.  7.00  + Wiesławę Baranek

            godz.  7.00  + Janinę Sobczak

            godz. 18.00 + gr. Anielę i Antoniego Karwowskich               

23.02. godz. 7.00 + Wiesławę Barakek

            godz. 7.00 + gr. Anielę i Antoniego Karwowskich

            godz. 18.00 + Zbigniewa Kolwasa

24.02 godz. 7.00  + Janinę Sobczak

           godz. 7.00  + Zbigniewa Kolwasa

           godz. 18.00 + gr. Anielę i Antoniego Karwowskich

25.02.  godz. 7.00 + gr. Anielę i Antoniego Karwowskich

             godz. 7.00 + Janinę Sobczak

             godz. 18.00 + Marylę Cieślak

26.02.  godz.  7.00  + Zbigniewa Kolwasa

             godz.  7.00  + Katarzynę Appel

             godz. 18.00 + gr. Anielę i Antoniego Karwowskich

27.02. godz.  7.00 +  Zbigniewa Kolwasa

            godz. 7.00  +  gr. Anielę i Antoniego Karwowskich

            godz. 18.00 + Katarzynę Appel

Intencje Mszalne – VI Niedziela Zwykła – 14.02.2021 r.

godz.  8.00  Błagalna o pomyślne wyniki badań dla Kostka oraz jego jeszcze nienarodzonego brata Ignasia

godz.  8.00 + Janusza Małkowskiego

godz. 10.00 – za parafian

                      – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                    + Halinę Żukowską w 1 rocznicę śmierci, Henryka, Tadeusza, acieja Żukowskich

                  + Jerzego Misztala (od rodziny Skórów)

                  + Bogumiłę Włodek (od bratowej Hani z rodz.)

                  + Józefa Podolskiego w 10 rocznicę śmierci, Walentego Żołądek

                  + Andrzeja Eisenberger

                  + ks. Dariusza Wieczorka

                  + Grzegorza Pawłowskiego

                  + Lidię Keller

godz. 11.30  + gr. Anielę i Antoniego Karwowskich

godz. 11.30  O błogosławieńtwo Boże dla Piotra z racji 10 rocz. urodzin oraz Hanny z racji 14 urodzin

godz. 13.00  + Helenę, Tadeusza Milke

godz. 18.00  + Michała Jankowskiego

Intencje Mszalne  15.02. – 20.02.2021 r.

15.02. godz.  7.00  +  gr. Anielę i Antoniego Karwowskich

            godz.  7.00  + Henrykę Wiśniewską

            godz. 18.00 + Wiesława Wiśniewskiego                 

16.02. godz. 7.00 + Wiesława Wiśniewskiego

            godz. 7.00 + Henrykę Wiśniewską

            godz. 18.00 + gr. Anielę i Antoniego Karwowskich

17.02 – POPIELEC

godz. 8.00  + Wiesława Wiśniewskiego

               godz. 10.00 + gr. Anielę i Antoniego Karwowskich

               godz. 18.00 + Henrykę Wiśniewską

18.02.  godz. 7.00 + Henrykę Wiśniewską

             godz. 7.00 + Wiesława Wiśniewskiego

             godz. 18.00 + gr. Anielę i Antoniego Karwowskich

19.02.  godz.  7.00  + Wiesława Wiśniewskiego

             godz.  7.00  + Henrykę Wiśniewską

             godz. 18.00 + gr. Anielę i Antoniego Karwowskich

20.02. godz.  7.00 +  Wiesławę Baranek

            godz. 7.00  +  gr. Anielę i Antoniego Karwowskich

            godz. 18.00 +  Wiesława Wiśniewskiego

Intencje Mszalne – V Niedziela Zwykła – 7.02.2021 r.

godz.  8.00  Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy zniewagi i profanacji

godz. 10.00 – za parafian

                      – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                      – Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Wiktorii z racji 8 urodzin

                  + Dionizego Kacprzaka w 12 rocznicę śmierci

                  + Wandę Pływaczewską (od koleżanek z biura)

                  + Grażynę Arominiak w 10 rocznicę śmierci

                  + Piotra w 30 rocznicę śmierci, Irenę Kozłowskich

                  + Jerzego Misztala (od brata Tadeusza z rodziną)

                  + Macieja Hausza (od Grzegorza Banaszkiewicza)

                  + Bogumiłę Włodek (od Grzegorza Banaszkiewicza)

                  + Janinę Grzeszczak

                  + Wiolettę Lewandowską

godz. 11.30  + Wojciecha Wieteska w 9 rocznicę śmierci

godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia dla Agaty w 50 rocznicę urodzin oraz o potrzebne łaski dla rodziny

godz. 13.00  + gr. Anielę i Antoniego Karwowskich

godz. 13.00  + Zdzisława Bruśnickiego

godz. 18.00  + Kamilę Pensiek

Intencje Mszalne  8.02. – 13.02.2021 r.

8.02. godz.  7.00  +  Mariana Pawlaka

          godz.  7.00  + Janinę Regulską

          godz. 18.00 + gr. Anielę i Antoniego Karwowskich                  

9.02. godz. 7.00 + gr. Anielę i Antoniego Karwowskich

          godz. 7.00 + Mariana Pawlaka

          godz. 18.00 + Janinę Regulską

10.02. godz. 7.00  + Mariana Pawlaka

            godz.  7.00 + Reginę Regulską

            godz. 18.00 + gr. Anielę i Antoniego Karwowskich

11.02.  godz. 7.00 +  gr. Anielę i Antoniego Karwowskich

             godz. 7.00 + Reginę Regulską

             godz. 18.00 W intencji chorych parafian – Dzień Chorych

             godz. 18.00 + Wiesława Wiśniewskiego

12.02.  godz.  7.00  + Wiesława Wiśniewskiego

             godz.  7.00  + gr. Anielę i Antoniego Karwowskich

             godz. 18.00 + Reginę Regulską

13.02. godz.  7.00 +  Wiesława Wiśniewskiego

            godz. 7.00  +  Reginę Regulską

            godz. 18.00 +  gr. Anielę i Antoniego Karwowskich

Intencje Mszalne – IV Niedziela Zwykła – 31.01.2021 r.

godz.  8.00  +  Rafała Świetlickiegow 3 rocznicę śmierci

godz.  8.00  O błogosławieństwo Boże dla Krzysztofa z okazji 40 urodzin oraz jego rodziny

godz. 10.00 – za parafian

                      – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                      – O dobrą żonę dla Macieja

                 + Mirosława Wesołowskiego w 4 rocznicę śmierci

                  + Wandę Pływaczewską (od rodziny Tyburskich)

                  + Stanisława Lamenta w 8 rocznicę śmierci

                  + Irenę, Stanisława Wolańczyków

                  + Zofię Kaniewską w 9 rocznicę śmierci, męża Kazimierza oraz ich zmarłych rodziców

                  + Jerzego Misztala (od przyjaciół Czesława i Danuty Matusiak )

                  + Edwarda Kurka (od Agnieszki i Martyny)

                  + Macieja Hausza (od Grzegorza Banaszkiewicza)

                  + Bogumiłę Włodek (od Grzegorza Banaszkiewicza)

godz. 11.30  + Annę Tondel-Karpińską

godz. 11.30  + gr. Anielę i Antoniego Karwowskich

godz. 13.00  Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Dawida w 3 rocznicę urodzin

godz. 18.00  + Ireneusza Zielińskiego z racji imienin

Intencje Mszalne  1.02. – 6.02.2021 r.

1.02. godz.  7.00  +  Wiesława Wiśniewskiego

          godz.  7.00  + Jerzego Jagodzińskiego

          godz. 18.00 + gr. Anielę i Antoniego Karwowskich / Modlitwa Powszechna w intencji dzieci nienarodzonych i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego                   

2.02. Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej

         godz. 8.00 + gr. Anielę i Antoniego Karwowskich

         godz. 10.00 + Wiesława Wiśniewskiego

         godz. 18.00 + Jerzego Jagodzińskiego

3.02. godz. 7.00  + Jerzego Jagodzińskiego

          godz.  7.00 + Wiesława Wiśniewskiego

          godz. 18.00 +   gr. Anielę i Antoniego Karwowskich

4.02.  godz. 7.00 +  gr. Anielę i Antoniego Karwowskich

           godz. 7.00 + Jerzego Jagodzińskiego

           godz. 18.00 + Za kapłanów, o łaskę miłości, świętości, wierności

5.02.  godz.  7.00  + Jerzego Jagodzińskiego

           godz.  7.00  + gr. Anielę i Antoniego Karwowskich

           godz. 18.00 +  zbiorowa za zmarłych

6.02. godz.  7.00 +  Mariana Pawlaka

          godz. 7.00  +  Janinę Regulską

          godz. 8.00  W intencji Kół Żywego Różańca

          godz. 18.00 +  gr. Anielę i Antoniego Karwowskich

Intencje Mszalne – III Niedziela Zwykła – 24.01.2021 r.

godz.  8.00  +  gr. Bogusławę Dudkiewicz

godz.  8.00  + Izabelę Appel w 10 rocznicę śmierci

godz. 10.00 – za parafian

                      – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                      – O szczęśliwy przebieg ciąży dla Marty

                      – O Boże błogosławieństwo dla domu

                  + Jadwigę Wysocką w 8 rocznicę śmierci

                  + Wandę Pływaczewską (od Marioli Zawilskiej )

                  + Barbarę, Alfreda Szymańskich (z racji dnia babci i dziadka)

                  + Mariusza Szymańskiego (z racji imienin)

                  + Elżbietę Kurlanc

                  + Jana, Anielę Markiewiczów

                  + Stanisława Chruścińskiego

                  + Edwarda Kurka

                  + Macieja Hausza

                  + Bogumiłę Włodek

godz. 11.30  + Józefa Jędrzejczaka, całą rodzinę Mizerskich, Jędrzejczaków

godz. 11.30  + gr. Andrzeja Zborowskiego

godz. 13.00  + Bogdana Leszczyńskiego (ur.)

godz. 18.00  + Wiesława Nowak w 2 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  25.01. – 30.01.2021 r.

25.01. godz.  7.00  +  gr. Andrzeja Zborowskiego

            godz.  7.00  + Jerzego Jagodzińskiego

            godz. 18.00 + gr. Bogusławę Dudkiewicz

 26.01. godz. 7.00 + gr. Bogusławę Dudkiewicz

            godz. 7.00 + Jerzego Jagodzińskiego

            godz. 18.00 + gr. Andrzeja Zborowskiego

27.01. godz. 7.00  + Jerzego Jagodzińskiego

            godz.  7.00 + gr. Andrzeja Zborowskiego

            godz. 18.00 +   gr. Bogusławę Dudkiewicz

28.01.  godz. 7.00 +  gr. Bogusławę Dudkiewicz

             godz. 7.00 + Jerzego Jagodzińskiego

             godz. 18.00 +  gr. Andrzeja Zborowskiego

29.01.  godz.  7.00  + Jerzego Jagodzińskiego

             godz.  7.00  + gr. Andrzeja Zborowskiego

             godz. 18.00 +  gr. Bogusławę Dudkiewicz

30.01. godz.  7.00 +  gr. Bogusławę Dudkiewicz (ostatnia)

            godz. 7.00  +  Jerzego Jagodzińskiego

            godz. 18.00 +  gr. Andrzeja Zborowskiego (ostatnia)

Intencje Mszalne – II Niedziela Zwykła – 17.01.2021 r.

godz.  8.00  + Genowefę Antczak w 14 rocznicę śmierci

godz.  8.00  Dziękczynna za 20 lat życia Artura z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski na dalsze lata życia

 godz. 10.00 – za parafian

                      – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                      – O Boże błogosławieństwo i potrzebne dary i łaski dla Mikołaja z racji 51 rocznicy urodzin

                      – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Katarzyny z racji 18 urodzin

                      – O potrzebne łaski dla Edwarda

                  + Mirosławę Miłosławską-Kozak

                  + Wandę Pływaczewską

                  + Bogusława Banasiuka w 27 rocznicę śmierci

                  + Henryka Jaworskiego w 1 rocznicę śmierci, Bogusława, Florentynę Jaworskich

godz. 11.30  + Helenę Grajda w 20 rocznicę śmierci, Jana Grajdę, Andrzeja Russaka w 12 rocznicę śmierci, Feliksę, Romana Russaków

godz. 11.30  + gr. Andrzeja Zborowskiego

godz. 13.00  Dziękczynna: o potrzebne łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Św. Klary oraz Matki Bożej dla Klary z racji 4 urodzin

godz. 13.00 +  gr. Bogusławę Dudkiewicz

godz. 18.00  O Boże błogosławieństwo i opiekę Maryii dla Malwiny i Patryka oraz ich dzieci: Kornelii i Maksymiliana

Intencje Mszalne  18.01. – 23.01.2021 r.

18.01. godz.  7.00  + Marcina Gwiazdę

            godz.  7.00  + gr. Bogusławę Dudkiewicz

            godz. 18.00 + gr. Andrzeja Zborowskiego

 19.01. godz. 7.00 + Marcina Gwiazdę

            godz. 7.00 + gr. Andrzeja Zborowskiego

            godz. 18.00 + gr. Bogusławę Dudkiewicz

20.01. godz. 7.00  + Marcina Gwiazdę

            godz.  7.00 + gr. Andrzeja Zborowskiego

            godz. 18.00 +   gr. Bogusławę Dudkiewicz

21.01.  godz. 7.00 +  gr. Bogusławę Dudkiewicz

             godz. 7.00 + Jerzego Jagodzińskiego

             godz. 18.00 +  gr. Andrzeja Zborowskiego

22.01.  godz.  7.00  + Jerzego Jagodzińskiego

             godz.  7.00  + gr. Andrzeja Zborowskiego

             godz. 18.00 +  gr. Bogusławę Dudkiewicz

23.01. godz.  7.00 +  gr. Bogusławę Dudkiewicz

            godz. 7.00  + gr. Andrzeja Zborowskiego 

            godz. 18.00 + Jerzego Jagodzińskiego

Intencje Mszalne – II Niedziela Chrztu Pańskiego – 10.01.2021 r.

godz.  8.00  + Leona, Mariannę Relidzyńskich, całą rodzinę Relidzyńskich, Dobrowolskich

godz. 10.00 – za parafian

                      – O ustanie koronowirusa w Polsce i na świecie

                      – O pomyślne rozwiązanie pewnej trudnej sprawy

                      – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Basi z racji 5 urodzin

                      – Dziękczynno-błagalna przez wstawiennictwo Św. Maksymiliana Kolbego – patrona energertków w  sprawie Bogu wiadomej

                  + Stanisława Brojek w 7 rocznicę śmierci

                  + Tadeusza Laskowskiego

godz. 11.30  + gr. Bogusławę Dudkiewicz

godz. 13.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla ks. Prałata w dniu 77 urodzin

godz. 13.00 +  gr. Andrzeja Zborowskiego

godz. 13.00 + Henryka Woźniaka w 1 rocznicę śmierci

godz. 18.00 + Zdzisława Samsel w 3 rocnicę śmierci 

Intencje Mszalne  11.01. – 16.01.2021 r.

11.01. godz.  7.00  + gr. Andrzeja Zborowskiego

          godz.  7.00  + Janusza Burzyńskiego

          godz. 18.00 + gr. Bogusławę Dudkiewicz

 12.01. godz. 7.00 + gr. Bogusławę Dudkiewicz

          godz. 7.00 + Janusza Burzyńskiego

          godz. 18.00 +gr. Andrzeja Zborowskiego

13.01. godz. 7.00  + gr. Andrzeja Zborowskiego

            godz.  7.00 + gr. Bogusławę Dudkiewicz

            godz. 18.00 + Janusza Burzyńskiego

14.01.  godz. 7.00 + Marcina Gwiazdę

           godz. 7.00 + gr. Bogusławę Dudkiewicz

           godz. 18.00 +  gr. Andrzeja Zborowskiego

15.01.  godz.  7.00  + Marcina Gwiazdę

           godz.  7.00  + gr. Andrzeja Zborowskiego

           godz. 18.00 +  gr. Bogusławę Dudkiewicz

16.01. godz.  7.00 +  gr. Bogusławę Dudkiewicz

          godz. 7.00  + gr. Andrzeja Zborowskiego 

          godz. 18.00 + Marcina Gwiazdę

Intencje Mszalne – II Niedziela po Narodzeniu Pańskim  – 3.01.2021 r.

godz.  8.00  Wynagradzająca Najśw.iętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzech zniewagi i profanacji

godz. 10.00 – za parafian

                      – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                  + Genowefę, Kazimierza Słowińskich

                  + za dusze w czyśćcu cierpiąca, o łaskę wejścia do chwały Nieba dla nich

godz. 11.30  + gr. Bogusławę Dudkiewicz

godz. 11.30 O łaskę zdrowia dla Heleny

godz. 13.00  +  gr. Andrzeja Zborowskiego

godz. 18.00  Dziękczynna za 40 lat życia Artura z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego oraz potrzebne dary na dalszą drogę życia dla Jubilata i jego żony  Agnieszki

Intencje Mszalne  4.01. – 9.01.2021 r.

4.01. godz.  7.00  + gr. Andrzeja Zborowskiego

          godz.  7.00  + Janusza Burzyńskiego

          godz. 18.00 + gr. Bogusławę Dudkiewicz

                    Modlitwa Powszechna w intencji dzieci nienarodzonych i Duchowej  Adopcji Dziecka Poczętego

5.01. godz. 7.00 + gr. Bogusławę Dudkiewicz

          godz. 7.00 + Janusza Burzyńskiego

          godz. 18.00 +gr. Andrzeja Zborowskiego

6.01. Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli

godz. 8.00  + gr. Andrzeja Zborowskiego

godz.  10.00  + Mieczysława, Stanisławę, Władysława Klewek, Felicję, Stanisława, Stefana Wirtek

                        + O rychłe Niebo dla dusz w czyśćcu cierpiących

godz. 11.30 Dziękczynno-błagalna w 14 rocz. ślubu Agnieszki i Ernesta oraz o błogosławieństwo Boże dla ich dzieci

godz. 11.30 O błogosławieństwo Boże, jasny umysł dla Oliwiera w dniu 14 urodzin oraz dla Magdy z racji 38 urodzin i Danuty z racji 63 urodzin

godz. 13.00 + Mieczysława Grzeszczuka (ur.)

godz. 18.00 + gr. Bogusławę Dudkiewicz

7.01.  godz. 7.00 + gr. Andrzeja Zborowskiego

           godz. 7.00 + Janusza Burzyńskiego

           godz. 18.00 + gr. Bogusławę Dudkiewicz

           godz. 18.00  Za kapłanów: o łaskę, miłości, wierności i świętości

8.01.  godz.  7.00  + gr. Bogusławę Dudkiewicz

           godz.  7.00  + Janusza Burzyńskiego

           godz. 18.00 + gr. Andrzeja Zborowskiego

9.01. godz.  7.00 + Janusza Burzyńskiego

          godz. 7.00  + gr. Andrzeja Zborowskiego 

          godz. 18.00 + gr. Bogusławę Dudkiewicz

Intencje Mszalne – Święto Świętej Rodziny  – 27.12.2020 r.

godz.  8.00  Dziękczynna za wszystkich, którzy wzieli udział w duchowej adopcji dziecka poczętego

 godz. 10.00 – za parafian

                      – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                      – O błogosławieństwo Boże dla Bogdana z racji 1 rocznicy urodzin

                  + Roberta Paciorkowskiego (od Wojciecha Dziekańskiego)

                  + Marylę Cieślak

                  + Krystynę Kujawa

godz. 11.30  + Karolinę Jarosz w 2 rocznicę śmierci, Agnieszkę Rząd i zmarłych z ich rodzin

godz. 13.00  +  gr. Danielę Trzcińską

godz. 13.00  + Wiesławę Jankowską w 2 rocznicę śmierci, Józefa,  Krzysztofa Jankowskich, Helenę, Józefa Dutkiewiczów, Bronisławę, Feliksa Jankowskich

godz. 18.00  + Jerzego Krysztofika w 1 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  28.12.2021- 2.01.2021 r.

28.12. godz.  7.00  + Ewę Skura

            godz.  7.00  + Stanisława Kossakowskiego

            godz. 18.00 + gr. Danielę Trzcińską

29.12. godz. 7.00 + gr. Danielę Trzcińską

            godz. 7.00 + Ewę Skura

            godz. 18.00 + Kazimierza Ciacha w 1 rocznicę śmierci

30.12. godz. 7.00  + Stanisława Kossakowskiego

            godz.  7.00  + Ewę Skura

            godz. 18.00 + gr. Danielę Trzcińską (ostatnia)

31.12. Sylwester – koniec roku 2020

godz. 7.00 + Janusza Burzyńskiego

godz. 7.00  O boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Proboszcza w dniu 60 urodzin

godz. 17.30 Nabożeństwo na zakończenie roku.

godz. 18.00  Dziękczynna za wszelkie łaski w 2020 roku z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej w roku 2021 dla rodziny

1.01.2021r. – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

godz.  8.00  + gr. Bogusławę Dudkiewicz

godz.  8.00  + Mieczysława Olejarza z racji imienin

godz.  10.00 + Sylwestra, Ireneusza Zielińskich

                       + Mieczysława Branczewskiego (z racji urodzin i imienin), Feliksa, Kunegundę Karasek, Jadwigę, Jana Grzybowskich, Ireneusza, Wacława Grzelaków, Zdzisława  Branczewskiego

godz.  11.30  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla ks. Proboszcza z racji urodzin

godz. 13.00 + gr. Andrzeja Zborowskiego

godz. 13.00 + Mieczysława, Zofię Miszczak

godz. 18.00 + Msza zbiorowa za zmarłych

2.01. godz.  7.00 + gr. Bogusławę Dudkiewicz

          godz. 8.00 W intencji Kół Żywego Różańca

          Godz. 18.00 + gr. Andrzeja Zborowskiego    

Intencje Mszalne –  IV Niedziela Adwentu – 20.12.2020 r.

godz.  8.00  + Jana Milczarka w 24 rocznicę śmierci, Stanisława, Halinę Milczarków

godz. 10.00 – za parafian

                      – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                      – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla wnuków

                      – O błogosławieństwo Boże dla Stanisława w 4 rocznicę urodzin

                     + Wacławę Majek-Saran, Zygmunta Saran w 3 rocznicę śmierci

                  + Antoniego, Stanisławę, Stanisława Baranów, Marię, Bolesława, Jana Cholewińskich, Zofię, Mariana Sapińskich,  Barbarę Strączewską

                  + Roberta Paciorkowskiego (od rodz. Dębińskich, Topolskich, Banoków, Suszków)

                  + Feliksa Wachowiaka w 31 rocznicę śmierci, Tadeusza  Wachowiaka w 3 rocznicę śmierci

                  + Henryka Bartosika w 14 rocznicę śmierci, całą rodzinę Łazarskich

godz. 11.30  +  gr. Danielę Trzcińską

godz. 11.30  + Zdzisława Nowocin w 9 rocznicę śmierci, Genowefę Bogdan w 2 rocznicę śmierci

godz. 13.00   O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Maksymiliana w 1 rocznicę śmierci

godz. 18.00  + Mariana Kurzelę (od Kół Żywego Różańca)

Intencje Mszalne  21.12.- 26.12.2020 r.

21.12. godz.  7.00  + Ewę Skura

            godz.  7.00  + Stanisława Kossakowskiego

            godz. 18.00 + gr. Danielę Trzcińską

22.12. godz. 7.00 + gr. Danielę Trzcińską

            godz. 7.00 + Stanisława Kossakowskiego

            godz. 18.00 + Ewę Skura

23.12. godz. 7.00  + Stanisława Kossakowskiego

            godz.  7.00  + Ewę Skura

            godz. 18.00 + gr. Danielę Trzcińską

24.12. WIGILIA

godz. 7.00 + Ewę Stefaniak

godz. 7.00 + gr. Danielę Trzcińską

godz. 7.00  O boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Ewy (z racji imienin) oraz jej rodziny

godz. 22.00 – Pasterka w Passie

godz. 24.00 – PASTERKA  – za parafian

25.12. Boże Narodzenie

godz.  10.00     Prośba, aby Chrystus narodził się w sercu Kacpra

                        + Zofię Mączyńską w 17 rocznicę śmierci, Szczepana Mączyńskiego w 48 rocznicę śmierci

 godz.  11.30  + Leokadię, Henryka Kosińskich, Henrykę, Feliksa Orackich, Grażynę Zielińską

godz. 13.00 + Annę Buźniak, Ewę Węgorzewską

godz. 13.00 + Wojciecha Zawadzkiego

godz. 18.00 + gr. Danielę Trzcińską

26.12. Święto Św. Szczepana

 godz. 8.00 + gr. Danielę Trzcińską

godz.  8.00  + Annę Tadeusza Sosnowskich

godz. 10.00 Dziękczynna o błogosławieństwo Boże i opiekę Mati Bożej dla Eweliny i Bogdana z okazji 20 rocznicy ślubu

                     + Zofię Cholewa w 24 rocznicę śmierci, Władysława, Juliana  Cholewów, Annę Sosnowską w rocznicę śmierci

godz. 11.30 + Ryszarda Szypszaka w 17 rocznicę śmierci

godz. 11.30 + Henrykę Dudzik w 4 rocznicę śmierci, Stanisława Dudzik

godz. 13.00 Dziękczynna za 8 lat małżeństwa Ewy i Artura 

godz. 18.00 + Adama Potół w 5 rocznicę śmierci, Jana Bargieł w 7 rocznicę  śmierci, Mariannę, Jana Potół, Julię Siennicką    

Intencje Mszalne –  III Niedziela Adwentu, Rekolekcje – 13.12.2020 r.

godz.  8.00  + Marcina Mazurczaka

godz. 10.00 – za parafian

                      – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                      – O łaskę zdrowia i nawrócenie dla Magdaleny

                      – O łaskę nawrócenia dla Pawła

                      – O błogosławieństwo Boże dla Karola w 1 rocznicę urodzin oraz Bartłomieja w 3 rocznicę urodzin

                  + Anielę w 15 rocznicę śmierci, Jana w 37 rocznicę śmierci, Wiesława w 10 rocznicę śmierci Szymańskich

                  + Adama Burczyńskiego

                  + Roberta Paciorkowskiego (od pracowników Arwato)

                  + Władysława Chojnackiego

                  + Teresę Płonka

godz. 11.30  +  gr. Stefana, Irenę Sitarków

godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Nikoli z racji 10 urodzin

godz. 13.00   + gr. Danielę Trzcińską

godz. 18.00  + Cecylię Rosa w 23 rocznicę śmierci, Franciszka Rosę w 12  rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  14.12.- 19.12.2020 r.

Rekolekcje Adwentowe

14.12. godz.  8.00  + gr.  Stefana, Irenę Sitarków (ostatnia)

            godz.  8.00  + Alfreda Szymańskiego z racji imienin

            godz. 10.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Małgorzaty z racji 25 urodzin

            godz. 17.00 + gr. Danielę Trzcińską

            godz. 19.00  +

15.12. godz. 8.00 + gr. Danielę Trzcińską

            godz. 10.00 + Marię-Teresę Sieraj

            godz. 17.00 + Ewę Skura

            godz. 19.00 

16.12. godz. 7.00  + Marię-Teresę Sieraj

            godz.  7.00  + Ewę Skura

            godz. 18.00 + gr. Danielę Trzcińską

17.12. godz. 7.00 + Marię-Teresę Sieraj

            godz. 7.00 + gr. Danielę Trzcińską

            godz. 18.00 + Ewę Skura

18.12. godz.  7.00  + Marię-Teresę Sieraj

            godz.  7.00  + Ewę Skura

            godz. 18.00 + gr. Danielę Trzcińską

19.12.  godz. 7.00 + gr. Danielę Trzcińską

            godz.  7.00  + Stanisława Kossakowskiego      

            godz. 18.00 + Ewę Skura    

Intencje Mszalne –  II Niedziela Adwentu – 6.12.2020 r.

godz.  8.00  Wynagradzająca Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy zniewagi i profanacji

godz.  8.00  + gr. Stefana, Irenę Sitarków

godz. 10.00 – za parafian

                      – O ustanie koronowirusa w Polsce i na świecie

                      – Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Tomasza z racji 40 urodzin

                      – O łaskę zdrowia i potrzebne łaski dla Ryszarda

                      – O łaskę powrotu do zdrowia dla Anny Nowak

                  + Wojciecha Smolińskiego w 23 rocznicę śmierci

                  + Helenę, Stanisława Nowek, Mariannę, Władysława Kawka

                  + Roberta Paciorkowskiego

                  + Władysława Chojnackiego

godz. 11.30  +  gr. Zdzisława Męcinę

godz. 11.30  +  Bogusławę Podgórko w 1 rocznicę śmierci

godz. 13.00   + Julię Matys w 4 rocznicę śmierci

godz. 13.00   + Władysława, Mariannę, Leszka, S. Agnes Skrzyńskich

godz. 18.00  + Mariana Kurzelę (od Żywego Różańca )

Intencje Mszalne  7.12.- 12.12.2020 r.

  7.12. godz.  7.00  + gr. Danielę Trzcińską

            godz.  7.00  + Ewę Skura

            godz. 18.00  + gr.  Stefana, Irenę Sitarków

8.12. godz. 7.00 Dziękczynna za otrzymane łaski  z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Barbary i Jej rodziny

            godz. 7.00  + gr. Stefana, Irenę Sitarków

            godz. 18.00  + gr. Danielę Trzcińską

9.12. godz. 7.00  + gr. Stefana, Irenę Sitarków

            godz.  7.00  + Ewę Skura

            godz. 18.00 + gr. Danielę Trzcińską

10.12. godz. 7.00 + Ewę Skura

            godz. 7.00 + gr. Danielę Trzcińską

            godz. 18.00  gr. Stefana, Irenę Sitarków

11.12. godz.  7.00  + gr. Danielę Trzcińską

            godz.  7.00  + Ewę Skura

            godz. 18.00 +gr. Stefana, Irenę Sitarków

12.12.  godz. 7.00 + gr. Stefana, Irenę Sitarków

            godz.  7.00  + Ewę Skura      |        godz. 17.00 chrzest – Leny

            godz. 18.00 + gr. Danielę Trzcińską

Intencje Mszalne –  I Niedziela Adwentu – 29.11.2020 r.

godz.  8.00  + Zdzisława Plocha z racji imienin

godz. 10.00 – za parafian

                      – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                   + Wojciecha Zawadzkiego (od Agnieszki i Pawła)

                   + Ireneusza Zielińskiego

godz. 11.30  +  gr. Stefana, Irenę Sitarków

godz. 11.30  + Janusza, Barbarę, Marka, Czesława Pawłowskich

godz. 13.00   + Józefa Wieteska w 16 rocznicę śmierci

godz. 13.00   + Janinę Żabka w 25 rocznicę śmierci, Józefa Żabkę, Jana Dobrogost

godz. 18.00  + gr. Zdzisława Męcinę

Intencje Mszalne  30.11.- 5.12.2020 r.

30.11. godz.  7.00  + gr. Stefana, Irenę Sitarków

            godz.  7.00  + Wiesławę Kosińską

            godz. 18.00  + gr. Zdzisława Męcinę   (ostatnia)

  1.12. godz. 7.00  + Ewę Skura

            godz. 7.00  + gr. Stefana, Irenę Sitarków

            godz. 18.00  + gr. Danielę Trzcińską (1)

  2.12. godz. 7.00  + gr. Danielę Trzcińską

            godz.  7.00 + Ewę Skura

            godz. 18.00 + gr. Stefana, Irenę Sitarków

  3.12. godz. 7.00 + gr. Stefana, Irenę Sitarków

            godz. 7.00 + gr. Danielę Trzcińską

            godz. 18.00  O łaskę miłości, wierności, świętości dla kapłanów

  4.12. godz.  7.00  + gr. Danielę Trzcińską

            godz.  7.00  + gr. Stefana, Irenę Sitarków

            godz. 18.00 + zbiorowa za zmarłych

  5.12.  godz. 7.00 + gr. Stefana, Irenę Sitarków

            godz.  8.00  w intencji Kół Żywego Różańca

            godz. 18.00 + gr. Danielę Trzcińską

Intencje Mszalne – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – 22.11.2020 r.

godz.  8.00  + Stefana Słomkę

godz. 10.00 – za parafian

                   – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                   + Anielę Karwowską (od Kół Żywego Różańca)

                   + Józefa Ptaszyńskiego w 10 rocznicę śmierci

                   + Mieczysława Samoraja w 20 rocznicę śmierci, Anastazję Samoraj, całą rodzinę Samorajów

                   + Mariana, Eleonorę Ochalskich

                   + Wojciecha Zawadzkiego (od Agnieszki i Pawła)

                   + Andrzeja Kosianowskiego

                   + Danielę Mieńczkowską

godz. 11.30  +  gr. Stefana, Irenę Sitarków

godz. 11.30  + Marię Wysocką w 10 rocz. śmierci, Stefana Wysockiego

godz. 13.00   + Jana Łubniewskiego w 10 rocz. śmierci, całą rodzinę Fiszerów, Łubniewskich

godz. 18.00  + gr. Zdzisława Męcinę

Intencje Mszalne  23.11.- 28.11.2020 r.

23.11. godz.  7.00  +  gr. Zdzisława Męcinę   

            godz.  7.00  + Wiesławę Kosińską

            godz. 18.00  + gr. Stefana, Irenę Sitarków

24.11. godz. 7.00  + gr. Zdzisława Męcinę

            godz. 7.00  + gr. Stefana, Irenę Sitarków

            godz. 18.00  + Mariana Kurzelę

25.11. godz. 7.00  + gr. Zdzisława Męcinę

            godz.  7.00 + gr. Stefana, Irenę Sitarków

            godz. 18.00 + Mariana Kurzelę

26.11. godz. 7.00 + gr. Stefana, Irenę Sitarków

            godz. 7.00 + Mariana Kurzelę

            godz. 18.00 + gr. Zdzisława Męcinę

27.11. godz.  7.00  + gr. Zdzisława Męcinę

            godz.  7.00  + Mariana Kurzelę

            godz. 18.00 + gr. Stefana, Irenę Sitarków

28.11.  godz. 7.00 + gr. Stefana, Irenę Sitarków

            godz.  7.00 + Wiesławę Kosińską

            godz. 18.00 + gr. Zdzisława Męcinę

Intencje Mszalne – XXXIII – 15.11.2020 r.

godz.  8.00  + Andrzeja Skorupskiego, Elżbietę Śmietankę, Zofię, Jana Zawadzkich, Franciszka, Józefa Olejników

godz.  8.00  + Helenę Płucińską w 13 rocznicę śmierci, Mariannę, Józefę,  Bolesława, Jana, Wiesława Dolińskich, Julię, Romana, Karlickich, Cecylię Zagajewską

godz. 10.00 – za parafian

                      – O ustanie koronowirusa w Polsce i na świecie

                     + Anielę Karwowską (od Kół Żywego Różańca)

                   + Elżbietę Królasik w 1 rocznicę śmierci

                   + Urszulę Prążyńską w 1 rocznicę śmierci

                   + całą rodzinę Kardaków, Praszczałków

                   + Katarzynę Appel (od Grzegorza Banaszkiewicza)

                   + Janusza Mądrego

                   + Wojciecha Zawadzkiego

godz. 11.30   O Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Renaty i Jana z racji urodzin i imienin

godz. 13.00   + gr. Stefana, Irenę Sitarków (1)

godz. 18.00  + gr. Zdzisława Męcinę

Intencje Mszalne  16.11.- 21.11.2020 r.

16.11. godz.  7.00  +  gr. Zdzisława Męcinę   

            godz.  7.00  + Mariana Kurzelę

            godz. 18.00  + gr. Stefana, Irenę Sitarków

17.11. godz. 7.00  + gr. Zdzisława Męcinę

            godz. 7.00  + gr. Stefana, Irenę Sitarków

            godz. 18.00  + Mariana Kurzelę

18.11. godz. 7.00  + gr. Zdzisława Męcinę

            godz.  7.00 + gr. Stefana, Irenę Sitarków

            godz. 18.00 + Mariana Kurzelę

19.11. godz. 7.00 + gr. Stefana, Irenę Sitarków

            godz. 7.00 + Mariana Kurzelę

            godz. 18.00 + gr. Zdzisława Męcinę

20.11. godz.  7.00  + gr. Zdzisława Męcinę

            godz.  7.00  + Mariana Kurzelę

            godz. 18.00 + gr. Stefana, Irenę Sitarków

21.11.  godz. 7.00 + gr. Stefana, Irenę Sitarków

            godz. 18.00 + gr. Zdzisława Męcinę

            godz. 18.00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Ewy i  Dariusza z racji 25 rocznicy ślubu

Intencje Mszalne – XXXIII – 8.11.2020 r.

godz.  8.00  + Adama Dmocha w 15 rocznicę śmierci

godz.  8.00  + Zygmunta, Krystynę Kowalczyków

godz. 10.00 – za parafian

                      – O ustanie koronowirusa w Polsce i na świecie

                   + Anielę Karwowską (od Mirki, Bożeny i Tatiany)

                   + Zygmunta Kozłowskiego w 1 rocznicę śmierci, Jana, Władysławę Kozłowskich

                   + Antoniego, Stanisławę Baranów, Marię, Bolesława,  Jana Cholewińskich

                   + Eugenię, Wacława, całą rodzinę Baców, Kołodziejaków

                   + Katarzynę Appel (od Grzegorza Banaszkiewicza)

godz. 11.30 + Romana Barszcz z racji 2 rocznicy śmierci

godz. 13.00   O pomnożenie wiary, miłości i potrzebnych łask dla członków Wspólnoty Apostolstwa Maryi Królowej Trzeciego Tysiąclecia

godz. 18.00  + gr. Zdzisława Męcinę

Intencje Mszalne  9.11.- 14.11.2020 r.

  9.11. godz.  7.00  + Wojciecha Grucę  

            godz.  7.00  + Witolda Nowaka 

            godz. 18.00  + gr. Zdzisława Męcinę   

 10.11. godz. 7.00  + gr. Zdzisława Męcinę

            godz. 7.00  + Witolda Nowaka

            godz. 18.00  + Wojciecha Grucę

11.11.  – 102 Rocznica Odzyskania Niepodległości

godz. 8.00  + Tadeusza Sereda w 7 rocz. śmierci, całą rodzinę Seredów

godz. 10.00  W intencji Ojczyzny, za poległych i ofiary wojen i powstań niepodległościowych  

godz. 11.30 + Jana Stefaniaka w 52 rocznicę śmierci, Alicję Przybyszewską  w 26 rocznicę śmierci 

godz. 18.00 + gr. Zdzisława Męcinę

12.11. godz. 7.00 + gr. Zdzisława Męcinę

            godz. 7.00 + Witolda Nowaka

            godz. 18.00 + Mariana Kurzelę

13.11. godz.  7.00  + Stanisława Kuźmińskiego z racji imienin

            godz.  7.00  + Mariana Kurzelę

            godz. 18.00 +  gr. Zdzisława Męcinę

14.11.  godz. 7.00 + Wiesławę Kosińską

            godz. 7.00 + gr. Zdzisława Męcinę

            godz. 18.00 + Mariana Kurzelę

Intencje Mszalne – Uroczystość Wszystkich Świętych – 1.11.2020 r.

godz.  8.00  O błog. Boże i potrzebne łaski dla ks. Prałata Tadeusza Jaworskiego z racji imienin

godz.  8.00  + Teresę, Wojciecha Ostrowskich, całą rodzinę Zielińskich, Ostrowskich, Elżbietę Kurlanc

godz.  8.00  + Irenę, Stanisława, Janinę, Kazimierza Wolańczyków,  Janinę, Wacława Nowakowskich

godz. 10.00 – za parafian

                      – O ustanie koronowirusa w Polsce i na świecie

                      – Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu  Sercu Maryi za grzechy profanacji świątyń w Polsce i na świecie 

                   + Anielę Karwowską (od Mirki, Bożeny i Tatiany)

                   + Mariusza Błażejewskiego w 9 rocznicę śmierci

                   + Józefa Kołpaczyńskiego w 16 rocznicę śmierci, całą rodzinę Kołpaczyńskich

                   + Siostrę Celinę Pachołek

                   + Zbigniewa Kolwas

                   + Katarzynę Appel

godz. 11.30 + Wiesława, Henrykę, Tadeusza, Sabinę, Małgorzatę Szrebka i zmarłych z ich rodzin

godz. 12.15 – Procesja z czytaniem wypominek jednorazowych

godz. 18.00  + gr. Zdzisława Męcinę

Intencje Mszalne  2.11.- 7.11.2020 r.

2.11. godz.  7.00  + gr. Zdzisława Męcinę    

          godz.  7.00  + Wiesławę Kosińską

          godz. 18.00  + Witolda Nowaka 

3.11. godz. 7.00  + Wojciecha Grucę

          godz. 7.00  + Witolda Nowaka

          godz. 18.00  + gr. Zdzisława Męcinę

4.11. godz. 7.00  + gr. Zdzisława Męcinę

          godz.  7.00 + Witolda Nowaka 

          godz. 18.00 + Wojciecha Grucę

5.11. godz.  7.00  + gr. Zdzisława Męcinę

          godz.  7.00  + Wojciecha Grucę

          godz. 18.00 O łaskę miłości, wierności i świętości dla kapłanów

6.11. godz. 7.00 + Wojciecha Grucę

          godz. 7.00 + gr. Zdzisława Męcinę

          godz. 18.00 + Zbiorowa za zmarłych

7.11.  godz.  7.00  + Wojciecha Grucę

           godz.  8.00  + w intencji Kół Żywego Różańca

           godz. 18.00  + gr. Zdzisława Męcinę

Intencje Mszalne – XXX  Niedziela Zwykła – 25.10.2020 r.

godz.  8.00  + gr. Mirosławę Miłosławską-Kozak,

godz.  8.00  + Stanisławę, Teofila Kowalczyków

godz. 10.00 – za parafian

                      – O ustanie koronowirusa w Polsce i na świecie

                      – O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Mai z racji 15 urodzin

                      – O błogosławieństwo Boże dla Rafała z racji imienin                 

                   + Adelę Sidorczuk w 33 rocznicę śmierci

                   + Anielę Karwowską (od Grzegorza Banaszkiewicza)

                   + Helenę, Tadeusza Milke

                   + Jana Mazurczaka

                   + Tdeusza Gontarczyka

                   + Renatę Jastrzębską  w 6 rocznicę śmierci, całą rodzinę Biskupskich,  Mularczyków

                   + Janinę Sobczak

godz. 11.30 W intencji dzieci rocznicowych oraz ich najbliższych

godz. 13.00 + Tadeusza Sierakowskiego w 27 rocznicę śmierci (od dzieci, wnuków i prawnuków )

godz. 17.30 Nabożeństwo Październikowe

godz. 18.00  + Ignacego, Janinę Polaków, całą rodzinę Polaków

Intencje Mszalne  26.10.- 31.10.2020 r.

26.10. godz.  7.00  + Tadeusza Borowskiego      

            godz.  7.00  + Wojciecha Grucę

            godz. 17.30  Nabożeństwo Październikowe

            godz. 18.00  + gr. Mirosławę Miłosławską-Kozak      

27.10. godz. 7.00  + gr. Mirosławę Miłosławską-Kozak

            godz. 7.00  + Tadeusza Borowskiego

            godz. 17.30 Nabożeństwo Październikowe

            godz. 18.00  + Wojciecha Grucę

28.10. godz. 7.00  +  Wojciecha Grucę

            godz.  7.00 + Tadeusza Borowskiego

            godz. 17.30 Nabożeństwo Październikowe          

           godz. 18.00 + gr. Mirosławę Miłosławską-Kozak

29.10. godz.  7.00  + gr. Mirosławę Miłosławską-Kozak

            godz.  7.00  + Tadeusza Borowskiego

            godz. 17.30 Nabożeństwo Październikowe

            godz. 18.00 + Wojciecha Grucę

30.10. godz. 7.00 + Wojciecha Grucę

            godz. 7.00 + Tadeusza Borowskiego

            godz. 17.30 Nabożeństwo Październikowe

            godz. 18.00 +  gr. Mirosławę Miłosławską-Kozak (ostatnia)

31.10.  godz.  7.00  + Wiesławę Kosińską

             godz.  7.00  + Witolda Nowaka

             godz. 17.30 Nabożeństwo Październikowe

             godz. 18.00  + Wojciecha Grucę

Intencje Mszalne – XXIX  Niedziela Zwykła – 18.10.2020 r.

godz.  8.00  + gr. Mirosławę Miłosławską-Kozak,

godz.  8.00  + Edwarda Zielińskiego, Jadwigę Bocheńską

godz. 10.00 – za parafian

                      – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                      – O łaskę zdrowia dla Joanny

                      –  O przyjęcie woli Bożej oraz łaskę pokoju dla Genowefy i Jej rodziny

                      – O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Bogumiły z racji urodzin                 

                   + Pawła Mazurczaka

                   + Anielę Karwowską (od Grzegorza Banaszkiewicza)

                   + Eugeniusza Kwiatkowskiego w 3 rocznicę śmierci, całą rodzinę Kwiatkowskich

                   + Feliksę Złomańczuk w 29 rocznicę śmierci, Michała Złomańczuka w 30 rocznicę śmierci,

                   + Leszka, Józefa, Stanisławę Wasiaków, całą rodzinę Wasiaków

                   + Reginę Gaweł  w 22 rocznicę śmierci,

                   + Henrykę, Władysława Mateusiaków (od brata Stanisława)

                   + Tadeusza Pacak w 20 rocznicę śmierci

                   + Teresę Studzińską z racji 14 rocznicę śmierci

                   + Jana Pareniuka w 45 rocznicę śmierci

                   + Wiesławę Baranek

godz. 11.30 W intencji dzieci pierwszokomunijnych oraz ich najbliższych

godz. 13.00  O Boże błog i potrzebne łaski na dalsze wspólne lata życia dla Moniki i Wojciecha w 20 rocznicę ślubu 

godz. 13.00 + Jadwigę Sereda (im) w 6-ść miesięcy po śmierci, całą rodzinę Seredów

godz. 17.30 Nabożeństwo Październikowe

godz. 18.00  O Boże błogosławieństwo potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Darii w dniu 22 urodzin

Intencje Mszalne  19.10.- 24.10.2020 r.

19.10. godz.  7.00  + gr. Mirosławę Miłosławską-Kozak            

            godz.  7.00  + Wojciecha Grucę

            godz. 17.30  Nabożeństwo Październikowe

            godz. 18.00  + Dusze w czyśćcu cierpiące

20.10. godz. 7.00  + Wojciecha Grucę

            godz. 7.00  + Tadeusza Borowskiego

            godz. 17.30 Nabożeństwo Październikowe

            godz. 18.00  + gr. Mirosławę Miłosławską-Kozak

21.10. godz. 7.00  +  gr. Mirosławę Miłosławską-Kozak

            godz.  7.00 + Tadeusza Borowskiego

            godz. 17.30 Nabożeństwo Październikowe          

           godz. 18.00 + Wojciecha Grucę

22.10. godz.  7.00  + gr. Mirosławę Miłosławską-Kozak

            godz.  7.00  + Wojciecha Grucę

            godz. 17.30 Nabożeństwo Październikowe

            godz. 18.00 + Annę Buźniak

            godz. 18.00 + Henryka Tomaszewskiego w 3 rocznicę śmierci

23.10. godz. 7.00 + Wojciecha Grucę

            godz. 7.00 + Tadeusza Borowskiego

            godz. 17.30 Nabożeństwo Październikowe

            godz. 18.00 +  gr. Mirosławę Miłosławską-Kozak

24.10.  godz.  7.00  + Wojciecha Grucę

             godz.  7.00  gr. Mirosławę Miłosławską-Kozak

             godz. 17.30 Nabożeństwo Październikowe

             godz. 18.00  + Rafała Świetlickiego ( im.)

Intencje Mszalne – XXVIII  Niedziela Zwykła – 11.10.2020 r.

godz.  8.00  + gr. Mirosławę Miłosławską-Kozak,

godz. 10.00 – za parafian

                      – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                      – Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Michała z racji imienin

                      – O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Eryka i jego rodziców: Edyty i Krzysztofa                  

                   + Ewę Skura (od Adama i Marii Kołodziejczyk z rodziną)

                   + Anielę Karwowską (od Grzegorza Banaszkiewicza)

                   + Stanisławę Taszer w 1 rocznicę śmierci, Kazimierza Taszer w 40 rocz. śmierci, Piotra Marot w 3 rocznicę śmierci

                   + Wacława Wiśniewskiego w 16 rocznicę śmierci, Mariannę Wiśniewską w 12 rocznicę śmierci, całą rodzinę Wiśniewskich, Zygmunciaków,

                   + Jerzego, Jadwigę, Edmunda, Józefę, Stanisława Piątkowskich, Marka Więckowskiego w 9 rocznicę śmierci, Jerzego, Kazimierza, Kazimierę, Wawrzyńca, Wiktorię Więckowskich

                   + Mariana, Stanisławę, Zofię, Zbigniewa Chilińskich

                   + Grzegorza Rytko (z racji pogrzebu)

                   + Wiesława Wiśniewskiego, Henrykę Wiśniewską 

godz. 11.30 W intencji dzieci pierwszokomunijnych oraz ich najbliższych

godz. 13.00 + Andzreja Kuźmińskiego w 2 rocznicę śmierci, Eugeniusza Orlikowskiego w 9 rocznicę śmierci

godz. 13.00 + Bożennę Brzeską w 7 rocznicę śmierci, Krystynę Bruśnicką

godz. 17.30 Nabożeństwo Październikowe

godz. 18.00 + Jadwigę Szymańską z racji imienin

Intencje Mszalne  12.10.- 17..10.2020 r.

12.10. godz.  7.00  + gr. Mirosławę Miłosławską-Kozak             

            godz.  7.00  + Mariannę Sierakowską

            godz. 17.30  Nabożeństwo Październikowe

            godz. 18.00  + Andrzeja Foryś

13.10. godz. 7.00  + Mariannę Sierakowską

            godz. 7.00  + Andrzeja Foryś

            godz. 17.30 Nabożeństwo Październikowe

            godz. 18.00  + gr. Mirosławę Miłosławską-Kozak

14.10. godz. 7.00  +  gr. Mirosławę Miłosławską-Kozak

            godz.  7.00 + Andrzeja Foryś

            godz. 17.30 Nabożeństwo Październikowe          

           godz. 18.00  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Ewy Dobrowolskiej z racji urodzin i Jadwigi Grudzień z racji imienin

15.10. godz.  7.00  + gr. Mirosławę Miłosławską-Kozak

            godz.  7.00  + Andrzeja Foryś

            godz. 17.30 Nabożeństwo Październikowe

            godz. 18.00 + Jadwigę Pisarek (im.)

16.10. godz. 7.00 +  gr. Mirosławę Miłosławską-Kozak

            godz. 7.00 + Mariannę Sierakowską

            godz. 17.30 Nabożeństwo Październikowe

            godz. 18.00 + Andrzeja Foryś

17.10.  godz.  7.00  + Andrzeja Foryś

             godz.  7.00  gr. Mirosławę Miłosławską-Kozak

             godz. 17.30 Nabożeństwo Październikowe

             godz. 18.00  + Mariannę Sierakowską

Intencje Mszalne – XXVII  Niedziela Zwykła – 4.10.2020 r.

godz.  8.00  + gr. Mirosławę Miłosławską-Kozak,

godz.  8.00  + Stanisława i zmarłych z rodziny

godz. 10.00 – za parafian

                      – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                   + Alfreda Szymańskiego (z racji urodzin)

                   + Ewę Skura (od rodziny ze Skamielnej Białej)

                   + Anielę Karwowską (od Grzegorza Banaszkiewicza)

                   + Krystynę Stawicką w 6 rocznicę śmierci

                   + Janinę Regulską

                   + Mariana Pawlaka

godz. 11.30 + Wincentego Skorupskiego

godz. 13.00 + Wacława, Mariannę, Leszka, Agnieszkę Skrzyńskich

godz. 17.30 Nabożeństwo Październikowe

godz. 18.00 W intencji mieszkańców Syrii i Libanu

Intencje Mszalne  5.10.- 10.10.2020 r.

5.10. godz.  7.00  + gr. Mirosławę Miłosławską-Kozak            

          godz.  7.00  + Andrzeja Foryś

          godz. 17.30  Nabożeństwo Październikowe

          godz. 18.00  O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodziny: Karwowskich, Karolaków, Banasiaków, Tomasików oraz zmarłych z ich rodzin

6.10. godz. 7.00  + Mariannę Sierakowską

          godz. 7.00  + Andrzeja Foryś

          godz. 17.30 Nabożeństwo Październikowe

          godz. 18.00  + gr. Mirosławę Miłosławską-Kozak

7.10. godz. 7.00  +  gr. Mirosławę Miłosławską-Kozak

          godz.  7.00 + Mariannę Sierakowską

          godz. 17.30 Nabożeństwo Październikowe          

         godz. 18.00  + Andrzeja Foryś

8.10. godz.  7.00  + gr. Mirosławę Miłosławską-Kozak

          godz.  7.00  + Andrzeja Foryś

          godz. 17.30 Nabożeństwo Październikowe

          godz. 18.00 + Mariannę Sierakowską

9.10. godz. 7.00 + Barbarę Koziarską

          godz. 7.00 + Mariannę Sierakowską

          godz. 17.30 Nabożeństwo Październikowe

          godz. 18.00 + gr. Mirosławę Miłosławską-Kozak

10.10. godz.  7.00  + Andrzeja Foryś

             godz.  7.00  gr. Mirosławę Miłosławską-Kozak

             godz. 17.30 Nabożeństwo Październikowe

             godz. 18.00  + Mariannę Sierakowską

Intencje Mszalne – XXVI  Niedziela Zwykła – 27.09.2020 r.

godz.  8.00  + gr. Feliksę Jarosz

godz.  8.00  + Anastazję, Ryszarda, Włodzimierza Dudzików

godz. 10.00 – za parafian

                      – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                   + Tymoteusza Borkowskiego w 15 rocznicę śmierci, Tomasza (z racji urodzin) Sabinę, Romana Borkowskich

                   + Czesława Pilarskiego w 4 rocz. śmierci, Helenę, Mieczysława Pilarskich, Annę, Walentego Jakubowskich

                   + Ewę Skura (od rodziny Słowiaków)

                   + Marię-Teresę Sieraj (od Grzegorza Banaszkiewicza)

                   + Stanisława Kossakowskiego (od koleżanek i kolegów z Urzędu Miejskiego w Błoniu )

                   + Jerzego Jagodzińskiego

                   + Anielę Karwowską (od Grzegorza Banaszkiewicza)

                   + Marcina Gwiazdę (od cioci Marysi z rodziną)

godz. 11.30 + gr. S. Agnes Skrzyńską

godz. 13.00 O błogosławieńśtwo Boże i dary Ducha Świętego dla Anny, Mateusza i Jana w nowym roku akademickim

godz. 18.00 + całą rodzinę Fałdowskich, Lewińskich, Pieczarów, Szczurów

Intencje Mszalne  28.09.- 3.10.2020 r.

28.09. godz.  7.00  + gr.+ Feliksę Jarosz              

            godz.  7.00  + Barbarę Koziarską

            godz. 18.00 + gr. S. Agnes Skrzyńską  

29.09. godz. 7.00  + gr. Feliksę Jarosz (ostatnia)

           godz. 7.00  + gr. S. Agnes Skrzyńską

           godz. 18.00  +  Barbarę Koziarską

30.09. godz. 7.00  +  gr. S. Agnes Skrzyńską (ostatnia)

            godz.  7.00 + Barbarę Koziarską

            godz. 18.00  + Andrzeja Sochę w 1 rocznicę śmierci

   1.10. godz.  7.00  + gr. Mirosławę Miłosławską-Kozak (1)

            godz.  7.00  +  Stanisława Kuźmińskiego w 34 rocznicę śmierci

            godz. 17.30 Nabożeństwo Październikowe

            godz. 18.00 +  zbiorowa za zmarłych

 2.10. godz. 7.00 + Barbarę Koziarską

            godz. 7.00 +  gr. Mirosławę Miłosławską-Kozak

            godz. 17.30 Nabożeństwo Październikowe

            godz. 18.00  O łaskę miłości, świętości, wierności dla kapłanów

 3.10. godz.  7.00  + Barbarę Koziarską

            godz.  8.00  w intencji Kół Żywego Różańca

            godz.16.00 – ślub Jolanty i Waldemara

            godz. 17.30 Nabożeństwo Październikowe

            godz. 18.00  + gr. Mirosławę Miłosławską-Kozak

Intencje Mszalne – XXV  Niedziela Zwykła – 20.09.2020 r.

godz.  8.00  + gr. Feliksę Jarosz

godz.  8.00  + Dorotę Wardziak

godz. 10.00 – za parafian

                      – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                   + Małgorzatę Dąbrowską w 1 rocznicę śmierci

                   + Bogusławę Dudkiewicz w 1 rocznicę śmierci

                   + Ewę Skura (od rodziny Bielów)

                   + Marię-Teresę Sieraj (od Grzegorza Banaszkiewicza)

                   + Alicję, Józefa Ptaszyńskich, Franciszka Ostrowskiego

                   + Edwarda Mikę w 7 rocznicę śmierci

                   + Mariana Wojtyłę w 12 rocznicę śmierci, Władysława Jałowieckiego

                   + Stanisława Kossakowskiego

                   + Janusza Burzyńskiego

                   + Anielę Karwowską

                   + Marcina Gwiazdę

godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski dla Piotra i Renaty z racji 26 rocznicy ślubu oraz o opiekę Matki Bożej dla ich dzieci

godz. 13.00 + gr. S. Agnes Skrzyńską

godz. 18.00 O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego dla Bierzmowanych i ich świadków, rodziców oraz całej parafii

Intencje Mszalne  21.09.- 26.09.2020 r.

21.09. godz.  7.00  + gr.+ Feliksę Jarosz              

            godz.  7.00  + Mieczysława Kowalskiego

            godz. 18.00 + gr. S. Agnes Skrzyńską

22.09. godz. 7.00  + gr. Feliksę Jarosz

           godz. 7.00  + gr. S. Agnes Skrzyńską

           godz. 18.00  +  Mieczysława Kowalskiego

23.09. godz. 7.00  +  gr. Feliksę Jarosz

            godz.  7.00 + Mieczysława Kowalskiego

            godz. 18.00  + gr. S. Agnes Skrzyńską

24.09. godz.  7.00  + gr. S. Agnes Skrzyńską

            godz.  7.00  +  Barbarę Koziarską

            godz. 18.00 +  gr. Feliksę Jarosz

25.09. godz. 7.00 + Barbarę Koziarską

            godz. 7.00 +  gr. Feliksę Jarosz

            godz. 17.00 ślub Piotra i Katarzyny

            godz. 18.00  +  gr. S. Agnes Skrzyńską

26.09. godz.  7.00  + Barbarę Koziarską

            godz.  7.00  + gr. S. Agnes Skrzyńską

            godz. 18.00  + gr. Feliksę Jarosz

Intencje Mszalne – XXIV  Niedziela Zwykła – 13.09.2020 r.

godz.  8.00  + gr. Feliksę Jarosz

godz. 10.00 – za parafian

                      – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                      – O łaskę zdrowia dla Haliny i Mariana Świtaj

                      – Dziękczynna za otrzymane dary dla Anny i Marka z racji 40 rocznicy małżeństwa z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Jubilatów i ich najbliższych

                   + Jana Lesiaka w 1 rocznicę śmierci

                   + Teresę w 5 rocznicę śmierci, Piotra, Irenę Kozłowskich, Stanisława, Juliannę Tomsia

                   + Wacławę Wróbel w 34 rocznicę śmierci

                   + Ewę Skura (od rodz. Barglików)

                   + Irenę, Stanisława Moczydłowskich

                   + Zofię, Czesława Milczarek, Marię, Władysława Limer, Irenę, Stefana, Szczepana Sitarek

                   + Marię-Teresę Sieraj

                   + Zofię, Kazimierza Kaniewskich

                   + Stanisławę, Wacława, Eugeniusza, Andrzeja Urbańskich,

                      Jadwigę Telesiewicz

                   + całą rodzinę Pieniążków, Dąbrowskich, Lenczyków, Rybaków

godz. 11.30  O szczęśliwe operacje i łaskę powrotu do pełni zdrowia dla Jolanty

godz. 11.30  + gr. S. Agnes Skrzyńską

godz. 13.00 O Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla Katarzyny z racji urodzin oraz o błogosławieństwo na  dalsze lata życia dla Artura i Agnieszki z racji 4 rocznicy ślubu

godz. 18.00 + Andrzeja Skorupskiego w 2 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  14.09.- 19.09.2020 r.

14.09. godz.  7.00  + gr.+ Feliksę Jarosz              

            godz.  7.00  + gr. S. Agnes Skrzyńską

            godz. 18.00 + Halinę Milczarek w 1 rocznicę śmierci, Stanisława, Jana Milczarków

15.09. godz. 7.00  + gr. Feliksę Jarosz

           godz. 7.00  + Mieczysława Kowalskiego

           godz. 18.00  +  gr. S. Agnes Skrzyńską

16.09. godz. 7.00  +  gr. S. Agnes Skrzyńską

            godz.  7.00 + Mieczysława Kowalskiego

            godz. 18.00  + gr. Feliksę Jarosz

17.09. godz.  7.00  + Zofię Kuźmińską w rocznicę śmierci

            godz.  7.00  +  gr. Feliksę Jarosz

            godz. 18.00 +  gr. S. Agnes Skrzyńską

18.09. godz. 7.00 + Mieczysława Kowalskiego

            godz. 7.00 + gr. Feliksę Jarosz

            godz. 18.00  +  gr. S. Agnes Skrzyńską

19.09. godz.  7.00  + Mieczysława Kowalskiego

            godz.  7.00  + gr. S. Agnes Skrzyńską

            godz. 18.00  + gr. Feliksę Jarosz

Intencje Mszalne – XXIII  Niedziela Zwykła – 6.09.2020 r.

godz.  8.00  Dziękczynna Panu Bogu i Matce Najświętszej za 48 lat  pożycia małżeńskiego Janusza i Barbary z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata wspólnego życia

godz. 10.00 – za parafian,

                      – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie,

                      – W intencji dzieci, młodzieży oraz nauczycieli z prośbą o potrzebne łaski w nowym roku szkolno-katechetycznym,

                      – O Boże błogosławieńśtwo, dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki  Bożej dla Szymona z racji urodzin,

                      – W intencjach Matki Bożej oraz jak najszybszy triumf Niepokalanego Serca Maryi,

                   + Józefa Winczeka w 17 rocznicę śmierci,

                   + Janusza Barszcza w 2 rocznicę śmierci,

                   + Witolda Nowaka,

                   + Ewę Skura (od Krystyny i Józefa z rodziną),

                   + Tadeusza Borowskiego,

                   + Wiesławę Kosińską.

godz. 11.30  Za wstawiennictwem Św. Arkadiusza o potrzebne łaski  oraz wzrost w mądrości i łasce u Boga dla Arkadiusza w  1 rocznicę urodzin

godz. 11.30  O Boże błogosławieństwo ipotrzebne łaski dla Marianny i Przemka  w 1 rocznicę ślubu

godz. 13.00 + gr. S. Agnes Skrzyńską

godz. 18.00 + gr. Feliksę Jarosz (od brata z rodziną Zająców z Łodzi)

Intencje Mszalne  7.09.- 12.09.2020 r.

  7.09. godz.  7.00  + gr.+ Feliksę Jarosz  (od Siostry Marysi z rodziną)                                    

                                  + Jana, Adama Jaroszów

                                 + Mieczysława Kowalskiego 

            godz. 18.00 + gr. S. Agnes Skrzyńską

  8.09. godz. 7.00  +  gr. S. Agnes Skrzyńską

                                 + Mieczysława Kowalskiego

           godz. 18.00  + gr. Feliksę Jarosz (od siostry Marysi z rodziną)

  9.09. godz. 7.00  + gr. Feliksę Jarosz

                                  + Mieczysława Kowalskiego

            godz. 18.00  + gr. S. Agnes Skrzyńską

10.09. godz.  7.00  +  gr. S. Agnes Skrzyńską

                                + Mieczysława Kowalskiego

            godz. 18.00 +  gr. Feliksę Jarosz (od Stanisława, całej rodziny  Jaroszów, Mszyców z Częstochowy)

11.09. godz. 7.00 + Mieczysława Kowalskiego

                             + gr. Feliksę Jarosz

            godz. 18.00  +  gr. S. Agnes Skrzyńską

12.09. godz.  7.00  + Mieczysława Kowalskiego

                               + gr. S. Agnes Skrzyńską

            godz. 18.00  + gr. Feliksę Jarosz

Intencje Mszalne – XXII  Niedziela Zwykła – 30.08.2020 r.

godz.  8.00 W intencji ks. Prałata Tadeusza Jaworskiego o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski opiekę Matki Bożej i dary Ducha Św.

                    +  gr. Jadwigę Kałęcką (ostatnia)

godz. 10.00 – za parafian

                      – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                      – W intencji dzieci, młodzieży oraz nauczycieli z prośbą o potrzebne łaski w nowym roku szkolno-katechetycznym

                      – O zdrowie i ulgę w cierpieniu dla Anieli

                      – O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla Anny i Janusza z racji rocznicy ślubu

                    + Danielę Trzcińską

                    + Izabelę Kintop w 12 rocznicę śmierci, Włodzimierza Kintopa w 18 rocznicę śmierci

                    + Rafała Szymańskiego w 7 rocznicę śmierci, Sabinę, Franciszka   Szymańskich

godz. 12.00  O potrzebne łaski i Boże Błogosławieństwo dla dzieci pierwszokomunijnych oraz ich najbliższych

godz. 12.00  O Boże błogosławieństwo I potrzebne łaski dla Piotra z racji urodzin oraz Jego rodziny

godz. 18.00 + Antoniego Korytowskiego w 7 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  31.08.- 5.09.2020 r.

31.08. godz.  7.00  O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Karoliny i całej jej rodziny

            godz. 18.00 + 1 gregorianka. + Feliksę Jarosz  (od syna z żoną)                                    

1.09. godz. 7.00  + 1 gregorianka + S. Agnes Skrzyńską

          godz. 7.00  + gr. Feliksę Jarosz

          godz. 18.00  + Barbarę Drążkiewicz z racji 3 rocznicy śmierci

2.09. godz. 7.00  + gr. Feliksę Jarosz  (od wnuków i prawnuków)

          godz.  7.00 + Mieczysława Kowalskiego

          godz. 18.00  + gr. S. Agnes Skrzyńską

3.09. godz.  7.00  +  gr. S. Agnes Skrzyńską

          godz.  7.00  + gr. Feliksę Jarosz

          godz. 18.00  + zbiorowa za zmarłych

4.09. godz. 7.00 + gr. S. Agnes Skrzyńską

          godz. 7.00 + gr. Feliksę Jarosz

          godz. 18.00  O łaskę, miłości, wierności i świętości dla kapłanów

5.09. godz.  7.00  + gr. Feliksę Jarosz

          godz.  8.00  w intencji Kół Żywego Różańca

         godz. 18.00  + gr. S. Agnes Skrzyńską

Intencje Mszalne – XXI  Niedziela Zwykła – 23.08.2020 r.

godz.  8.00  + Feliksę Jarosz (od rodziny Sajdyków )
                      + Danielę – Barbarę Trzcińską  (od Kół Żywego Różańca)

godz. 10.00 – za parafian

                      – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                      – Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej  i Bożej Opatrzności dla Karoliny i Michała w 23  rocznicę sakramentu małżeństwa i dla Natalii z racji 20 rocznicy urodzin

                   + Barbarę Gorzelańczyk
                   + Mariana Kurzelę

godz. 12.00  +  gr. Jadwigę Kałęcką

godz. 18.00 + Janinę Liszewską w 19 rocznicę śmierci,  Ireneusza  Liszewskiego w 15 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  24.08.- 29.08.2020 r.

24.08. godz.  7.00  + gr. Jadwigę Kałęcką

            godz. 18.00 + Mariannę z racji 33 rocznicy śmierci, Leona Relidzyńskich

25.08. godz. 7.00  + Barbarę Kostarską-Pacyna

            godz. 18.00  + gr. Jadwigę Kałęcką

26.08. Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej

godz. 8.00  +  Barbarę Kostarską-Pacyna

godz. 10.00 + Feliksę, Jana, Adama Jaroszów (od rodz. Zająców)

godz. 18.00  + gr. Jadwigę Kałęcką

27.08. godz.  7.00  +  gr. Jadwigę Kałęcką

            godz. 18.00  + Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o  dalsze Boże błogosławieństwo. I opiekę Matki Bożej dla Moniki z racji imienin

28.08. godz. 7.00 + gr. Jadwigę Kałęcką

            godz. 18.00  + Barbarę Kostarską-Pacyna

29.08. godz.  7.00  + Barbarę Kostarską-Pacyna

            godz. 18.00  + gr. Jadwigę Kałęcką

Intencje Mszalne – XX  Niedziela Zwykła – 16.08.2020 r.

godz.  8.00  + gr. Jadwigę Kałęcką

godz.  8.00  + Danielę Barbarę Trzcińską  (od Kół Żywego Różańca)

godz. 10.00 – za parafian

                      – O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

                      – Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Agnieszki i Jarosława z racji 20 rocznicy sakramentu małżeństwa

                   + Mariannę Sierakowską (im.) (od dzieci, wnuków i prawnuków)

                   + Mariana Biskupskiego w 12 rocznicę śmierci, Renatę Jastrzębską, całą rodzinę Biskupskich, Mularczyków

                   + Franciszkę, Onufrego, Marię Bryzków, Romana Wiśniewskiego

godz. 12.00  Dziękczynna za otrzymane dary z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej z racji 30 urodzin dla Mateusza

godz. 18.00 + Zofię Miszczak w 20 rocznicę śmierci, Mieczysława  Miszczaka

Intencje Mszalne  17.08.- 22.08.2020 r.

17.08. godz.  7.00  + Marka Wojciechowskiego

            godz. 18.00 +  gr. Jadwigę Kałęcką

18.08. godz. 7.00  + gr. Jadwigę Kałęcką

            godz. 18.00  + ks. Prałata Zdzisława Kniołka

19.08.  godz. 7.00  +  gr. Jadwigę Kałęcką

            godz. 18.00  + Marka Wojciechowskiego

20.08. godz.  7.00  + Marka Wojciechowskiego

            godz. 18.00  + gr. Jadwigę Kałęcką

21.08. godz. 7.00 + gr. Jadwigę Kałęcką

            godz. 18.00  + Feliksę Jarosz (od rodziny Kwasiżurów)

22.08. godz.  7.00  + Janinę Łasica-Świątek

            godz. 18.00  + gr. Jadwigę Kałęcką

Intencje Mszalne – XIX  Niedziela Zwykła – 9.08.2020 r.

godz.  8.00  + gr. Jadwigę Kałęcką

godz.  8.00  O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Barbary i Grzegorza z racji 43 rocznicy ślubu oraz opiekę Matki Bożej dla ich bliskich      

godz. 10.00 – za parafian

                      – O ustanie koronowirusa w Polsce i na świecie

                     – Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Aleksandry i Roberta z racji 15 rocznicy ślubu oraz opiekę Matki Bożej dla ich córek

                     – Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne dary, opiekę Matki Bożej dla Katrzyny i Przemysława z racji 15 rocznicy ślubu oraz by ich rodzina była Bogiem silna

                    – W intencji Bogu wiadomej              

                   + Katarzynę Ciesielską w 9 rocznicę śmierci

                   + Danielę Trzcińską

godz. 12.00  Dziękczynna za otrzymane dary z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej z racji 50 urodzin dla Mariusza

godz. 12.00  Dziękczynno-błagalna w intencji Sylwi i Jakuba z racji 2 rocznicy ślubu

godz. 18.00 + Jana, Franciszka, Feliksę Ositów

Intencje Mszalne  10.08.- 15.08.2020 r.

 10.08. godz.  7.00  + Marka Wojciechowskiego

            godz. 18.00 +  gr. Jadwigę Kałęcką

11.08. godz. 7.00  + gr. Jadwigę Kałęcką

            godz. 18.00  + Janinę Łasica-Świątek 

12.08.  godz. 7.00  +  gr. Jadwigę Kałęcką

            godz. 18.00  + Marka Wojciechowskiego

13.08. godz.  7.00  + Marka Wojciechowskiego

            godz. 18.00  + gr. Jadwigę Kałęcką

14.08. godz. 7.00 + Marka Wojciechowskiego

            godz. 18.00  + gr. Jadwigę Kałęcką

15.08. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryii Panny

godz.  8.00  + gr. Jadwigę Kałęcką

godz. 10.00  za parafian

                      + Feliksę, Jana, Adama Jarosz

                      + Krystynę, Mariana Kruków (od rodziny Cieślików)

                      + Mariannę (im), Mieczysława Stachlewskich, Małgorzatę Pater

godz. 12.00  Dziękczynno-błagalna z prośbą o błog. Boże i potrzebne łaski dla Anny i Stanisława w 50 rocznicę ślubu z prośbą o opiekę Matki Bożej dla ich dzieci i wnuków

godz. 18.00  + Mariannę, Stanisława Piotrowskich

Intencje Mszalne – XVIII  Niedziela Zwykła – 2.08.2020 r.

godz.  8.00  + gr. Jadwigę Kałęcką

godz.  8.00  + Mariannę Sierakowską (od Kół Żywego Różańca)                      

godz. 10.00 – za parafian

                      – O ustanie koronowirusa w Polsce i na świecie

                       – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Szymona z racji 12 rocznicy urodzin

                      – O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Wiktorii z racji 13 rocznicy urodzin oraz Dąbrówki z racji 31 urodzin                 

                   + Elżbietę Skrzymowską w 4 rocznicę śmierci

                   + Leona Malitkę w 19 rocznicę śmierci, całą rodzin Malitków, Czajków

                   + Małgorzatę, Władysława, Ryszarda Witkowskich

                   + Danielę Trzcińską

godz. 12.00  O Boże błogosławieństo i potrzebne łaski dla Czesława w 80 rocznicę urodzin

godz. 12.00  + Antoniego, Stanisławę, Lecha, Teresę Słomków, Reginę,  Wiesławę, Andrzeja, Tadeusza Dawidziuków

godz. 18.00  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże  błogosławieństwo i dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Artura z racji urodzin

godz. 18.00 O Boże błog, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla Ks. Rajmunda (od Margarytek)

Intencje Mszalne  3.08.- 8.08.2020 r.

3.08. godz.  7.00  + gr. Jadwigę Kałęcką

          godz. 18.00 + Józefa Kościńskiego w 2 rocznicę śmierci

4.08. godz. 7.00  + Janinę Łasica-Świątek

          godz. 18.00 + gr. Jadwigę Kałęcką

5.08.  godz. 7.00  + Czesławę, Henryka, Agnieszkę Dwornickich, Marcjannę, Jakuba Czerwińskich

          godz. 18.00  + gr. Jadwigę Kałęcką

6.08. godz.  7.00  + gr. Jadwigę Kałęcką

          godz. 18.00  + Msza zbiorowa za zmarłych

7.08. godz. 7.00  + gr. Jadwigę Kałęcką

          godz. 18.00  O łaskę miłości, wierności i świętości dla kapłanów

8.08. godz.  7.00  + Janinę Łasica-Świątek

          godz. 16.00   ślub Eweliny i Przemysława

          godz. 17.00   ślub Natalii i Artura

          godz. 18.00  + gr. Jadwigę Kałęcką

 Intencje Mszalne – XVII  Niedziela Zwykła – 26.07.2020 r.

godz.  8.00  + gr. Stanisławę, Józefa Łęczyckich

godz.  8.00  + Mariannę Sierakowską (od Ireny, Marii i Anny)                       

godz. 10.00 – za parafian

O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Anny z racji imienin

 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Gabrysi w 6 rocznicę urodzin

O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Igora w 10 rocznicę urodzin

                   + Krystynę Smykuła (im)

                   + Jadwigę Szymańską w 13 rocznicę śmierci

                   + Annę Sosnowską, Martę Kening (im), Aleksandra Keninga w rocznicę śmierci

                   + Danielę Trzcińską

                   + Krzysztofa, Wojciecha, Alicję Smolińskich          

                   + Wojciecha Grucę (od rodziny Koprowskich)

godz. 12.00  W intemcji dzieci I-szo Komunijnych i ich najbliższych

godz. 12.00  + Annę Buźniak

godz. 18.00  Dziękczynna w 20 rocznicę ślubu dla Anny i Mariusza

Intencje Mszalne  27.07.- 1.08.2020 r.

27.07. godz.  7.00  + gr. Stanisławę, Józefa Łęczyckich

            godz. 18.00 Dziękczynna z Kościół i kapłanów

28.07. godz. 7.00  + Andrzeja Zaklika

            godz. 18.00 + gr. Stanisławę, Józefa Łęczyckich

29.07.  godz. 7.00  + Andrzeja Zaklika

            godz. 18.00  + gr. Stanisławę, Józefa Łęczyckich

30.07. godz.  7.00 + Jana Śliwińskiego w 27 rocznicę śmierci, Władysławę  Śliwińską

            godz. 18.00  + gr. Stanisławę, Józefa Łęczyckich (ostatnia)

31.07. godz. 7.00  + Antoniego Korytowskiego (ur.)

            godz. 18.00 + Zygmunta Lipińskiego w 30 rocznicę śmierci, całą rodzinę Lipińskich, Polaków

  1.08. godz.  7.00  + gr. Jadwigę Kałęcką (1)

            godz.  8.00  w intencji Kół Żywego Różańca

            godz. 18.00   W intencji Powstańców Warszawskich

Intencje Mszalne – XVI  Niedziela Zwykła – 19.07.2020 r.

godz.  8.00  + Mirosława Wolańskiego (Przewodniczącego Rady Paraf)

godz.  8.00  O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Anny z racji 41 urodzin i imienin

godz. 10.00 – za parafian

O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Kazimierza z racji 65 urodzin

O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Adama z racji 18 urodzin  

O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Marcina z racji 11 urodzin oraz Magdaleny z racji 37 urodzin

O błogosławieństwo Boże dla Rafałka w dniu 2 urodzin

O błogosławieństwo Boże dla Ignacego z racji 2 urodzin

O łaskę zdrowia i przyjęcie krzyża cierpień dla Amelii i o błogosławieństwo. Boże dla całej rodziny

O święte, liczne i charyzmatyczne powołania kapłańskie i zakonne

+ Jana Wirtek w 10 rocznicę śmierci

+ Andrzeja Foryś (od Grzegorza Banaszkiewicza)

+ Danielę Trzcińską

+ Henrykę Matusiak (z racji imienin)

+ Tadeusza Stanickiego w 16 rocznicę śmierci, Stanisławę, Sławomira Stanickich

+ Mariannę Sierakowską (od Kół Żywego Różańca)            

+ Wojciecha Gracę

godz. 12.00  + Stanisławę Orłowską w 5 rocznicę śmierci

godz. 12.00  + gr. Stanisławę, Józefa Łęczyckich

godz. 18.00  + Czesława Pawłowskiego

Intencje Mszalne  20.07.- 25.07.2020 r.

20.07. godz.  7.00  + gr. Stanisławę, Józefa Łęczyckich

            godz. 18.00 + Barbarę Gorzelańczyk

21.07. godz. 7.00  + Barbarę Gorzelańczyk

            godz. 18.00 + gr. Stanisławę, Józefa Łęczyckich

22.07.  godz. 7.00  + Barbarę Gorzelańczyk

            godz. 18.00  + gr. Stanisławę, Józefa Łęczyckich

23.07. godz.  7.00 + gr. Stanisławę, Józefa Łęczyckich

            godz. 18.00  W intencjach o jakie prosi Matka Boża i triumf Niepokalanego Serca Maryi w świecie

24.07. godz. 7.00  + Andrzeja Zaklika

            godz. 18.00 + gr. Stanisławę, Józefa Łęczyckich

25.07. godz.  7.00  + gr. Stanisławę, Józefa Łęczyckich

            godz. 18.00   W intencjach o jakie prosi Matka Boża i triumf Niepokalanego Serca Maryi w świecie  

Intencje Mszalne – XV  Niedziela Zwykła – 12.07.2020 r.

godz.  8.00  + Zofię, Eugeniusza Cybulskich, Halinę, Czesława Kowalczyków, Rafała Świetlickiego

godz. 10.00 – za parafian

O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie

O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Ireny i Grzegorza w 30 rocznicę ślubu

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Weroniki z racji 4 urodzin

O błogosławieństwo Boże dla Mariusza w dniu 5 urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz uzdrowienie serduszka

O łaskę zdrowia dla Barbary  

O łaskę zgody, zrozumienie i miłość w małżeństwie

+ Grażynę, Jana Stanickch, Tomasza Borkowskiego

+ Andrzeja Foryś  (od Grzegorza Banaszkiewicza)

+ Mariannę Sierakowską  + Danielę Trzcińską 

godz. 12.00  + gr. Kazimierę Sobczyńską

godz. 12.00  + gr. Stanisławę, Józefa Łęczyckich

godz. 18.00  + gr. Wincentego Skarbież

Intencje Mszalne  13.07.- 18.07.2020 r.

13.07. godz.  7.00  + gr. Kazimierę Sobczyńską (ostatnia)
godz.  7.00  + gr. Stanisławę, Józefa Łęczyckich
godz. 18.00 +  gr. Wincentego Skarbież

14.07. godz. 7.00  + gr. Wincentego Skarbież
godz. 18.00 + gr. Stanisławę, Józefa Łęczyckich

15.07.  godz. 7.00  + gr. Wincentego Skarbież (ostatnia)
godz. 18.00  + gr. Stanisławę, Józefa Łęczyckich

16.07. godz.  7.00 + gr. Stanisławę, Józefa Łęczyckich
godz. 18.00  + Barbarę Gorzelańczyk

17.07. godz. 7.00 + Barbarę Gorzelańczyk
godz. 18.00 + gr. Stanisławę, Józefa Łęczycką

18.07. godz.  7.00  + gr. Stanisławę, Józefa Łęczyckich
godz. 14.00 Dziękczynno-błagalna z racji 50 rocznicy ślubu Leszka i Urszuli
godz. 18.00  + Wiktora Chomickiego w 1 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne – XIII  Niedziela Zwykła – 5.07.2020 r.

godz.  8.00  +  gr. Stanisławę, Józefa Łęczyckich
godz.  8.00  +  gr. Wincentego Skarbież
godz. 10.00 – za parafian
                   – O ustanie koronowirusa w Polsce i na świecie;     
                     – O Dary Ducha Świętego dla wszystkich Polaków, by wybrali Prezydenta szanującego wartości chrześcijańskie;
                    –  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla Mariana z racji 88 urodzin;
                    –  O szczęśliwe rozwiązanie i opiekę Matki Bożej dla Pauliny; 
                    –   W intencji Panu Bogu wiadomej; 
                    –  O potrzebne łaski i błog. Boże dla Grzegorza i Barbary Bartosików oraz ich najbliższych; 
                    – Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Marka i Moniki z racji 14 rocznicy małżeństwa oraz dla ich dzieci Antoniego i Liliany; 
                   – O błogosławieśńtwo Boże, Dary Ducha Świętego dla Karoliny w dniu imienin i w podjęciu trudnej życiowej decyzji oraz o błogosławieństwo Boże dla Rafała i Patrycji; 
                   + cr. Waśkiewiczów, Chruścińskich; 
                   + Marcina Salejew; 
                   + Mirosławę Miłosławską-Kozak, Andrzeja Foryś.  

godz. 12.00  + gr. Kazimierę Sobczyńską
godz. 12.00  + Halinę Milczarek (z racji imienin)

godz. 17.30  Nabożeństwo

godz. 18.00  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Patryka w 33 rocznicę urodzin

Intencje Mszalne  6.07.- 11.07.2020 r.

  6.07. godz.  7.00  + gr. Kazimierę Sobczyńską
            godz.  7.00  + gr. Wincentego Skarbież
            godz. 18.00 + gr. Stanisławę, Józefa Łęczyckich

  7.07.  godz. 7.00 + gr. Kazimierę Sobczyńską
            godz. 7.00  + gr. Wincentego Skarbież
            godz. 18.00 + gr. Stanisławę, Józefa Łęczyckich

  8.07.  godz. 7.00  + gr. Wincentego Skarbież
            godz. 7.00  + gr. Kazimierę Sobczyńską
            godz. 18.00  + gr. Stanisławę, Józefa Łęczyckich

  9.07. godz.  7.00 + gr. Stanisławę, Józefa Łęczyckich
            godz.  7.00 + gr. Kazimierę Sobczyńską
            godz. 18.00  + gr. Wincentego Skarbież

10.07. godz. 7.00 + gr. Wincentego Skarbież
          godz. 7.00 + gr. Kazimierę Sobczyńską
          godz. 18.00 + gr. Stanisławę, Józefa Łęczycką

11.07. godz.  7.00 +  gr. Kazimierę Sobczyńską
          godz.  7.00  + gr. Stanisławę, Józefa Łęczyckich
          godz. 18.00  + gr. Wincentego Skarbież

Intencje Mszalne – XIII  Niedziela Zwykła – 28.06.2020 r.

godz.  8.00  O liczne i charyzmatyczne powołania kapłańskie i zakonne
godz.  8.00  +  gr. Wincentego Skarbież
godz. 10.00  za parafian
                       O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie     
                      O Dary Ducha Świętego dla wszystkich Polaków, by wybrali Prezydenta szanującego wartości chrześcijańskie
                   + Kazimierza Ciacha (od Grzegorza Banaszkiewicza)
                   + Mariana w 31 rocznicę śmierci, Elżbietę w 13 rocznicę śmierci Muchów
                   + Władysławę, Kazimierza Przyborowskich, Magdalenę, Władysława Borkowskich
                   + Jana, Janinę Capiga
                   + Józefa Żabkę w 48 rocznicę śmierci, Jana Drobogost (z racji imienin)
                   + Władysława Matusiaka (z racji imienin)
                   + Adama Naklickiego w 2 rocznicę śmierci
                   + Feliksę Jarosz
                   + Władysława Łubiankę (z racji imienin), Władysławę Łubiankę (z racji imienin), Eugeniusza Łubiankę
                   + Mieczysława Kowalskiego
                   + Barbarę Koziarską

godz. 12.00  O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski dla Piotra i Jana z racji  imienin oraz dla Pauliny z racji urodzin
                     O błogosławieństwo Boże, łaskę zdrowia dla Agnieszki z racji 50 urodzin oraz Andrzeja z racji 50 urodzin (od najbliższych)

godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

godz. 18.00  + gr. Kazimierę Sobczyńską

Intencje Mszalne  29.06.- 4.07.2020 r.

29.06. godz.  7.00  + Barbarę Gorzelańczyk
           godz.  7.00  + gr. Wincentego Skarbież
           godz. 17.30   Nabożeństwo Czerwcowe
           godz. 18.00 + gr. Kazimierę Sobczyńską

30.06.  godz. 7.00 + gr. Kazimierę Sobczyńską
            godz. 7.00  + gr. Wincentego Skarbież
           godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe
            godz. 18.00 + Helenę, Aleksandra Petrykowskich

  1.07.  godz. 7.00  + gr. Wincentego Skarbież
            godz. 7.00  + gr. Kazimierę Sobczyńską
           godz. 18.00  + gr. Stanisławę, Józefa Łęczyckich (1)

  2.07. godz.  7.00 + gr. Stanisławę, Józefa Łęczyckich
            godz.  7.00 + gr. Kazimierę Sobczyńską
            godz. 18.00   Msza Zbiorowa za Zmarłych
            godz. 18.00  + gr. Wincentego Skarbież

  3.07. godz. 7.00 O łaskę miłości, wierności, świętości dla kapłanów
            godz. 7.00 + gr. Kazimierę Sobczyńską
            godz. 18.00 + gr. Stanisławę, Józefa Łęczycką
            godz. 18.00 + gr. Wincentego Skarbież

  4.07. godz.  7.00 +  gr. Kazimierę Sobczyńską
            godz.  7.00  + gr. Wincentego Skarbież
            godz.   8.00  W intencji Kół Żywego Różańca
            godz. 18.00  + gr. Stanisławę, Józefa Łęczyckich

Intencje Mszalne – XII  Niedziela Zwykła – 21.06.2020 r.

godz.  8.00  +  gr. Kazimierę Sobczyńską

godz.  8.00  +  gr. Wincentego Skarbież

godz. 10.00  za parafian
                       O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie     
                       O Dary Ducha Świętego dla wszystkich Polaków, by  wybrali Prezydenta szanującego wartości chrześcijańskie
                       O Boże błogosławieństwo, dary i owoce Ducha Świętego i opiekę Najświętszej Maryi Panny – wychowawczyni powołań kapłańskich oraz opiekę Bożej Opatrzności na drodze posługi kapłańskiej dla ks. Pawła z racji objęcia go modlitwą Margarytek
                      Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Adama z racji 7 rocznicy urodzin           
                   + Kazimierę Sobczyńską
                   + Krystynę Smykuła w 9 rocznicę śmierci
                   + Marka, Mariannę (z racji imienin) Kaczmarków
                   + Jadwigę Gruca w 2 rocznicę śmierci
                   + Arkadiusza, Janinę, Stanisława Dudków
                   + Janinę Bodych (z racji imienin)

                   + Marię Regulską w 3 rocznicę śmierci
                   + Barbarę Kostarską-Pacyna, + Feliksę Jarosz

godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski dla Aliny Legierskiej
                     O błogosławieństwo Boże, łaskę zdrowia dla Barbary z racji urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny

godz. 13.00 + Janinę, Kazimierza Wolaczyk, Jadwigę Wolańczyk-Habermann
                     Dziękczynno-błagalna za otrzymane łaski oraz opiekę  Matki Bożej dla Danieli i Jana z racji 50 rocznicę ślubu

godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe
godz. 18.00  + Alfreda Szymańskiego

Intencje Mszalne  22.06.- 27.06.2020 r.

22.06. godz.  7.00  + gr. Kazimierę Sobczyńską
           godz.  7.00  + gr. Wincentego Skarbież
           godz. 17.30   Nabożeństwo Czerwcowe
           godz. 18.00 + Stefana Wysockiego (ur.), Jagodę Mościcką

23.06.  godz. 7.00 + gr. Kazimierę Sobczyńską
            godz. 7.00  + gr. Wincentego Skarbież
            godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe
            godz. 18.00 + Macieja Tomasika w 13 rocznicę śmierci
            godz. 18.00 + Jana Gryboś (im.)

24.06.  godz. 7.00  + gr. Wincentego Skarbież
            godz. 7.00  + gr. Kazimierę Sobczyńską
            godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe
           godz. 18.00  + Jana Milczarka (im.) Stanisławę, Halinę Milczarek

25.06. godz.  7.00 + gr. Wincentego Skarbież
            godz.  7.00 + Barbarę Gorzelańczyk
            godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe
            godz. 18.00  + gr. Kazimierę Sobczyńską

26.06. godz. 7.00 + gr. Wincentego Skarbież
            godz. 7.00 + Barbarę Grzelańczyk
            godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe
            godz. 18.00 + gr. Kazimierę Sobczyńską

27.06. godz.  7.00 +  gr. Kazimierę Sobczyńską
            godz.  7.00  + gr. Wincentego Skarbież
            godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe
            godz. 18.00  + Stanisławę Łęczycką

Intencje Mszalne – XI Niedziela Zwykła – 14.06.2020 r.

godz.  8.00  +  Stanisławę, Adama, Zofię, Stanisława Giętkowskich,  Zygmunta Pieńka

godz.  8.00  + Helenę, Stanisława Nowek, Mariannę, Władysława Kawka

godz. 10.00  za parafian

                       O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie     

                       O Dary Ducha Świętego dla wszystkich Polaków, by wybrali Prezydenta szanującego wartości chrześcijańskie                    

                   + Jana w 45 rocznicę śmierci, Jadwigę w 27 rocznicę śmierci Borkowskich

                   + Kazimierę Sobczyńską (od Klewków i Mruków)

                   + Andrzeja Borowskiego w 2 rocznicę śmierci

                   + Antoniego Chojnowskiego

                   + Stefana, Irenę Sitarek całą rodzinę Sitarków

                   + Marka Wojciechowskiego

                   + Janinę Łasica-Świątek

godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski dla ks. Henryka Ćwieka z racji 55 rocznicy święceń kapłańskich

godz. 11.30  + Kazimierę Sobczyńską – 1 greg.

godz. 11.30 + Antoniego-Bogdana Orackiego w 9 rocznicę śmierci,  Aleksandra Niedzińskiego w 20 rocznicę śmierci

godz. 13.00 + gr. Zbigniewa Jączyka (ostatnia)

godz. 13.00  Dziękczynno-błagalna za otrzymane łaski oraz opiekę Matki Bożej na czas emerytury oraz o potrzebne dary dla rodziny

godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe z procesją

godz. 18.00  O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz dary Duch Świętego dla Aleksandra w 17 rocznicę urodzin

Intencje Mszalne  15.06.- 20.06.2020 r.

15.06. godz.  7.00  + gr. Kazimierę Sobczyńską

           godz.  7.00  + Mieczysława Olejarza z racji 29 rocznicę śmierci

           godz. 17.30   Nabożeństwo Czerwcowe

           godz. 18.00 + Józefa Moderhak

16.06.  godz. 7.00 + gr. Kazimierę Sobczyńską

            godz. 7.00  + gr. Wincentego Skarbież (1)

            godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 18.00 + Jadwigę Moczydłowską, Elżbietę Kurlanc

17.06.  godz. 7.00  + gr. Wincentego Skarbież

            godz. 7.00  + Barbarę Gorzelańczyk

            godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 18.00  + gr. Kazimierę Sobczyńską

18.06. godz.  7.00 + gr. Kazimierę Sobczyńską

            godz.  7.00 + Barbarę Gorzelańczyk

            godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 18.00  + gr. Wincentego Skarbież

19.06. godz. 7.00 + gr. Wincentego Skarbież

            godz. 7.00 + Leonardę Szczęsną w 3 rocznicę śmierci

            godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

           godz. 18.00 + gr. Kazimierę Sobczyńską

20.06. godz.  7.00 +  gr. Kazimierę Sobczyńską

            godz.  7.00  + Bronisława, Czesławę, Józefa, Annę Borkowskich, Kajetana, Wiktorię Zawistowskich, Kazimierę,  Zygmunta Gawrychowskich

            godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 18.00  + gr. Wincentego Skarbież

Intencje Mszalne – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej – 7.06.2020 r.

godz.  8.00  +  gr. Zbigniewa Jączyka
godz. 10.00  za parafian
                      O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie     
                      Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Sławomira w 60 rocznicę urodzin 
                      Z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla kapłanów z naszej parafii w rocznice ich święceń kapłańskich          
                   + Krystynę Dąbrowską, Grażynę Myśliwiec
                   + Kazimierę Sobczyńską (od Klewków i Mruków)
                   + Antoniego Karwowskiego z racji 25 rocznicy śmierci, całą rodzinę Karwowskich, Tomasików, Sasinów, Kryńskich 
                   + Barbarę Gorzelańczyk (od Anny i Krzysztofa Kałęckich) 
                   + Zofię, Józefa Szuleckich, Kazimierza Kubiaka w 20 rocznicę śmierci
                   + Stanisława Jankowskiego w 6 rocznicę śmierci, całą rodzinę Janowskich, Sucharskich
                   + Andrzeja Zaklika
godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski dla ks. Proboszcza z racji 34 rocz. święceń kapłańskich

                   + Mariana Pirosa (od rodziny Ciach)
godz. 13.00   O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz wypełnienie woli Bożej dla Ady w 15 rocznicę urodzin
godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe
godz. 18.00  + Mieczysława Grzeszczuka w 16 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  8.06.- 13.06.2020 r.

8.06. godz.  7.00  + Jarosława Gmurek
         godz.  7.00  + Mariannę Knop
         godz. 17.30   Nabożeństwo Czerwcowe
         godz. 18.00 +  gr. Zbigniewa Jączyka

9.06.  godz. 7.00 + Jadwigę Zdanowską
          godz. 7.00  + Mariannę Knop
          godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe
          godz. 18.00 + gr. Zbigniewa Jączyka

10.06.  godz. 7.00  + Jadwigę Zdanowską
           godz. 7.00  + Martę Kołakowską w 12 rocznicę śmierci, Janinę, Jana Kołakowskich
           godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe
           godz. 18.00  + gr. Zbigniewa Jączyka  

11.06. 2020 r. –  BOŻE CIAŁO
godz.  8.00 + gr. Zbigniewa Jączyka

                     + Radosława Gęgniewicza z racji urodzin
godz. 10.00    za parafian
                        + Teresę Ostrowską
godz. 11.00  procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy
godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe
godz. 18.00  + Witolda Drążkiewicza w 3 rocznicę śmierci, Józefa Jóźwika w 40 rocz. śmierci

12.06. godz. 7.00 + Jadwigę Zdanowską
            godz. 7.00 + Barbarę Gorzelańczyk
            godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe
           godz. 18.00 + gr. Zbigniewa Jączyka

13.06. godz.  7.00  + gr. Zbigniewa Jączyka
            godz.  7.00  + Jadwigę Zdanowską
           godz. 17.30   Nabożeństwo Czerwcowe
            godz. 18.00  + Małgorzatę Dąbrowską
                                  Procesja Maryjna z Matką Bożą Fatimską

Intencje Mszalne – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 31.05.2020

godz.  8.00  + Stanisławę, Franciszka Król, całą rodzinę Król

godz. 10.00  za parafian
                       O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie     
                       O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Anieli z racji imienin i całej jej rodziny
                       O spełnienie woli Bożej w życiu dla rodzin Wysockich, Nowakowskich, Altermanów, Grzejszczaków
                       Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Magdaleny i Mariusza z racji 31 rocznicy Sakramentu Małżeństwa
                        Z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej oraz opiekę patrona Św. Mateusza w dorosłym życiu dla Mateusza z racji 18 urodzin
                        O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i Dary Ducha Św. dla Magdaleny z racji 1 urodzin
                   + Mariannę Malitka w 1 rocznicę śmierci, całą rodzinę Malitków,  Czajków
                   + Kazimierę Sobczyńską (od Klewków i Mruków)
                   + Mariusza Szymańskiego w 11 rocznicę śmierci, Barbarę Szymańską w 30 rocznicę śmierci, Alfreda Szymańskiego w miesiąc po śmierci, całą rodzinę Wieczorków
                   + Mariana Piros w miesiąc po śmierci
                   + Janinę Bielawską, Weronikę Figiel z okazji dnia Matki
                   + Jadwigę Zdanowską
                   + Barbarę Gorzelańczyk

godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski dla Małgorzaty, Pauliny, Anny, Mateusza i Jana z racji Dnia Dziecka
                    O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla  Wiesławy Ciechomskiej z racji imienin

godz. 13.00   O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Piotra z racji 9 urodzin oraz dla jego siostry i rodziców

godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

godz. 18.00  +  gr. Zbigniewa Jączyka

Intencje Mszalne  1.06.- 6.06.2020 r.

1.06. godz.  7.00  + Jarosława Gmurek
         godz.  7.00  + Mariannę Knop
         godz. 17.30   Nabożeństwo Czerwcowe
         godz. 18.00 +  gr. Zbigniewa Jączyka

2.06.  godz. 7.00 + Jarosława Gmurek
          godz. 7.00  + Mariannę Knop
          godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe
          godz. 18.00 + gr. Zbigniewa Jączyka

3.06.  godz. 7.00  + Jarosława Gmurek
           godz. 7.00  + gr. Zbigniewa Jączyka
           godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe
          godz. 18.00  Dziękczynna za łaskę powrotu do zdrowia z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej i Serca Pana Jezusa

4.06. godz.  7.00 + gr. Zbigniewa Jączyka
          godz.  7.00 + Jarosława Gmurek
         godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe
         godz. 18.00  + w intencji zmarłych (Msza roczna za zmarłych)

5.06. godz. 7.00 O łaskę miłości, wierności i świętości dla kapłanów
         godz. 7.00 + Jarosława Gmurek
         godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe
         godz. 18.00 + gr. Zbigniewa Jączyka

6.06. godz.  7.00 +  gr. Zbigniewa Jączyka
          godz.  8.00  W intencji Kół Żywego Różańca
          godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe
         godz. 18.00  + Czesława w 20 rocznicę śmierci, Janinę, Julię, Władysława, Zygmunta Dębek

Intencje Mszalne – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 24.05.2020 r.
godz.  8.00  +   gr. Lucjana Kornaś

godz. 10.00  za parafian
                       O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie     
                       O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Iwony z racji imienin i jej córki
                  + Kazimierę Sobczyńską (od rodziny Klewków i Mruków)
                  + Jadwigę Gruca w 2 rocznicę śmierci
                  + Genowefę Syta w 24 rocznicę śmierci, Józefa Sytę w 26 rocznicę  śmierci
                  + Juliannę Kąpińską z racji imienin
                  + Stanisława Andrzejewskiego, Zofię, Jana Michałowskich
                  + Andrzeja Pytlaka w 13 rocznicę śmierci, Janinę Rozińską, Małgorzatę, Andrzeja Sepskich 
                  + Józefa Sasima w 15 rocznicę śmierci, Pawła Owczarka, 
                  + Ewę Stefaniak, Annę Wieteska z okazji dnia Matki
                  + Henrykę, Sabinę Szrebka, Stanisławę Łęczycką, Halinę Zygmunciak z racji dnia Matki
                  + Jarosława Gmurek
                  + Mariannę Knof
godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski dla Kornelii z 3 rocznicy urodzin
godz. 11.30  O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Mateusza z racji 21 urodzin
godz. 13.00  + gr. Zbigniewa Jączyka
godz. 13.00  + Wiesławę, Józefa, Krzysztofa, Bronisławę, Feliksa Jankowskich, Helenę, Józefa Dutkiewiczów

godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe
godz. 18.00  + Jadwigę Serda

Intencje Mszalne  25.05.- 30.05.2020 r.
25.05. godz.  7.00  + gr. Zbigniewa Jączyka

            godz.  7.00  + Stefanię Młot
            godz. 17.30   Nabożeństwo Majowe
            godz. 18.00 +  gr. Lucjana Kornaś

26.05.  godz. 7.00 + gr. Lucjana Kornaś
             godz. 7.00  + Stefanię Młot
             godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe
             godz. 18.00 + gr. Zbigniewa Jączyka

27.05.  godz. 7.00  + gr. Lucjana Kornaś
             godz. 7.00  + gr. Zbigniewa Jączyka
             godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe
             godz. 18.00  O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski z racji dnia Matki dla Heleny, Anny, Marzeny, Renaty i Iwony

28.05. godz.  7.00 + gr. Zbigniewa Jączyka
            godz.  7.00 + Irenę, Leonarda, Adama Dmochów
            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe
            godz. 18.00  + gr. Lucjana Kornaś

29.05. godz. 7.00 + Annę Odolczyk w 1 rocznicę śmierci
            godz. 7.00 + gr. Zbigniewa Jączyka
            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe
            godz. 18.00 + gr. Lucjana Kornaś

30 .05. godz.  7.00 +  gr. Zbigniewa Jączyka
            godz.  7.00  + Elżbietę Skowron w 5 rocznicę śmierci, Józefa Skowron, całą rodzinę Skowronów
            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe
            godz. 18.00  + gr. Lucjana Kornaś (ostatnia)

Intencje Mszalne –  VI  Niedziela Wielkanocna- 17.05.2020 r.

godz.  8.00  +  Eulalię, Mariana Komorowskich, Stefanię, Kazimierza Muszel
godz. 10.00  za parafian
                       O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie     
                       O łaskę zdrowia dla Andrzeja Foryś
                       O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Zofii z racji imienin     
                   + Kazimierę Sobczyńską (od Grzegorza Banaszkiewicza)
                   + Zofię, Władysława Roman w rocznicę śmierci
                  + Wacława Kwiatkowskiego w 33 rocznicę śmierci, Zofię Kwiatkowską w 1 rocznicę śmierci
                  + Henrykę Matusiak w 27 rocznicę śmierci, Władysława Matusiaka w miesiąc po śmierci 
                  + Zofię Cholewa z racji imienin, Władysława, Juliana Cholewów 
                  + Jacka Ołubek
                  + Irenę w 3 rocznicę śmierci, Stanisława Wolańczyków
                  + S. Agnes Skrzyńską
godz. 11.30  O błog. Boże i siły dla Anity i jej rodziny
godz. 13.00  + gr. Zbigniewa Jączyka
                      + Zofię Perzyna (im.), Mariannę, Henryka Ćwieków
godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe
godz. 18.00  +  gr. Lucjana Kornaś

Intencje Mszalne  18.05.- 23.05.2020 r.

18.05. godz.  7.00  + gr. Zbigniewa Jączyka 
           godz.  7.00  + Jadwigę Sereda (od Heleny Bajor) 
           godz. 17.30   Nabożeństwo Majowe
           godz. 18.00 +  gr. Lucjana Kornaś
19.05.  godz. 7.00 + gr. Zbigniewa Jączyka 
            godz. 7.00  + Alfreda Szymańskiego w miesiąc po śmierci
            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe
            godz. 18.00 + gr. Lucjana Kornaś
20.05.  godz. 7.00  + gr. Lucjana Kornaś 
            godz. 7.00  + gr. Zbigniewa Jączyka
            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe
            godz. 18.00 + Natalię Bujak w 23 rocznicę śmierci, całą rodzinę Bujaków
21.05. godz.  7.00 + gr. Lucjana Kornaś
            godz.  7.00 + Stefanię Młot
            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe
           godz. 18.00  + gr. Zbigniewa Jączyka 
22.05. godz. 7.00 Dziękczynna za łaskę wiary, uczciwą pracę, służbę innym ludziom z prośbą o spokojne życie na emeryturze w zdrowiu i Bożej łasce 
           godz. 7.00 + gr. Zbigniewa Jączyka 
            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe
           godz. 18.00 + gr. Lucjana Kornaś 
23 .05. godz.  7.00 + Józefa Wieteska z racji urodzin 
             godz.  7.00  + gr. Lucjana Kornaś
            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe 
            godz. 18.00  + gr. Zbigniewa Jączyka

Intencje Mszalne –  V  Niedziela Wielkanocna – 10.05.2020 r.

godz.  8.00  +  Stanisława Kurpiosa
godz. 10.00  za parafian
                     Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Filipa z racji 5 urodzin i Stanisława z racji imienin 
                      O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie     
                      O Boże błog i łaskę zdrowia dla Wiesławy Cichomskiej z racji urodzin   
                  + Kazimierę Sobczyńską (od Grzegorza Banaszkiewicza)
                  + Bogdana Leszczyńskiego w 12 rocznicę śmierci, Irenę,  Stanisława Wolańczyków 
                  + Tomasza Borkowskiego w 19 rocznicę śmierci 
                  + Stanisława, Zofię, Jana Pustelnik
                  + Stefanię Młot

godz. 11.30  + Czesława Pawłowskiego

godz. 13.00  + gr. Lucjana Kornaś  
                      + Krystynę Wąsik w 1 rocznicę śmierci, Mariusza Wąsika

godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

godz. 18.00  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Kacpra i Szymona z racji 18 urodzin

Intencje Mszalne  11.05.- 16.05.2020 r.

11.05. godz.  7.00  +  Zbigniewa Jasińskiego 
            godz.  7.00  +  Jacka Ołubek 
            godz. 17.30   Nabożeństwo Majowe
            godz. 18.00 +  gr. Lucjana Kornaś

12.05.  godz. 7.00 + gr. Lucjana Kornaś
             godz. 7.00  + Zbigniewa Jasińskiego
             godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe
             godz. 18.00 + Bernarda Konarskiego, całą rodzinę Konarskich,   Zasłonów, Tchórzewskich

13.05.  godz. 7.00  + gr. Lucjana Kornaś
            godz. 7.00  + Władysławę Śliwińską w 9 rocznicę śmierci, Jana Śliwińskiego
           godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe
          godz. 18.00 + Sabinę Szrebka i zmarłych z jej rodziny

14.05. godz.  7.00 + Jacka Ołubek
            godz.  7.00 + Stefanię Młot

            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe
            godz. 18.00  + gr. Lucjana Kornaś

15.05. godz. 7.00 + Zofię Rosiak w 1 rocznicę śmierci, całą rodzinę Rosiaków, Polaków, Edwarda Ślasę
            godz. 7.00 + gr. Lucjana Kornaś
            godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe
            godz. 18.00 + Mieczysława Olejarza z racji 29 rocznicy śmierci

16 .05. godz.  7.00 + 1 greg. Zbigniewa Jączyka
             godz.  7.00  + Jacka Ołubek
             godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe
             godz. 18.00  + gr. Lucjana Kornaś

Intencje Mszalne –  IV  Niedziela Wielkanocna- 3.05.2020 r.

godz.  8.00  +  Jadwigę Pisarek w 1 rocznicę śmierci

godz. 10.00  za parafian
                       Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla rodziny
                       O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie                    
                   + Annę Stępniak (od Grzegorza Banaszkiewicza)
                   + Irenę, Stefana Zbigniewa Sitarek
                  + Jacka Godzinę w 8 rocznicę śmierci, Lucjana Godzinę, dziadków Godzinów, Kiwaków
                   + Zbigniewa Jasińskiego
                   + Kazimierę Sobczyńską
                   + Jacka Ołubek

godz. 11.30  + gr. Lucjana Kornaś

godz. 13.00  + Jerzego Słomkę w 8 rocznicę śmierci, Zofię Słomkę w 15 rocznicę śmierci, całą rodzinę Słomków, Regulskich, Biernackich

godz. 18.00  + Stanisława Krochmala

Intencje Mszalne  4.05.- 9.05.2020 r.

4.05. godz.  7.00  +  Zbigniewa Jasińskiego
          godz.  7.00  +  Jacka Ołubek
          godz. 17.30   Nabożeństwo Majowe
          godz. 18.00 +  gr. Lucjana Kornaś

5.05.  godz. 7.00 + gr. Lucjana Kornaś
           godz. 7.00  + Zbigniewa Jasińskiego
           godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe
          godz. 18.00  O liczne i charyzmatyczne powołania kapłańskie i  zakonne

6.05.  godz. 7.00  + gr. Lucjana Kornaś
           godz. 7.00  + Zbigniewa Jasińskiego
           godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe
           godz. 18.00 + Bogdana Leszczyńskiego w 12 rocznicę śmierci

7.05. godz.  7.00 + gr. Lucjana Kornaś
          godz.  7.00 + Zbigniewa Jasińskiego
          godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe
          godz. 18.00  Msza zbiorowa za zmarłych

8.05. godz. 7.00 + Stanisławę Milczarek (z racji imienin), Jana, Halinę Milczarków
          godz. 7.00 + gr. Lucjana Kornaś
         godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe
         godz. 18.00 + całą rodzinę Chruścińskich, Waśkiewiczów
         godz. 18.00 + Zdzisława Olczaka w 1 rocznicę śmierci, Czesława, Ewę Kęcik

9.05. godz.  7.00 + Kazimierza Ciacha (od Andrzeja Rafacza z rodziną)
          godz.  7.00  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Mateusza z racji  12 urodzin
          godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe
          godz. 18.00  + gr. Lucjana Kornaś

Intencje Mszalne –  III Niedziela Wielkanocna- 26.04.2020 r.

godz.  8.00  +  Stefanię Zielińską w 25 rocznicę śmierci

godz. 10.00  za parafian
                       Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Wojciecha z racji imienin
                      O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie     
                      O Miłosierdzie Boże i potrzebne łaski dla Marzeny w dniu imienin i jej dzieci Małgosi i Jasia 
                   + Annę Stępniak (od Grzegorza Banaszkiewicza)
                   + Magdalenę Lecińską z racji 27 rocznicę śmierci
                   + Jadwigę Gruca w 2 rocznicę śmierci

godz. 11.30  + Wojciecha Wieteska (z racji imienin)

godz. 13.00  Dziękczynna za 40 lat wspólnego życia małżeńskiego Elżbiety i Janusza z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i Aniołów oraz łaskę zdrowia na dalszą wspólną drogę życia dla Jubilatów i  ich dzieci 
                       + za zmarłych z rodzin Jubilatów

godz. 18.00  + Pawła Jarzyńskiego w 4 rocznicę śmierci, Krzysztofa  Odrakiewicza

Intencje Mszalne  27.04.- 2.05.2020 r.

27.04. godz.  7.00  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Danuty w dniu 80 urodzin 
           godz.  7.00  +  Zbigniewa Jączyka 
            godz. 18.00 + Zytę Łęczycką z racji imienin

28.04.  godz. 7.00 + Władysława Matusiaka 
             godz. 7.00  + Annę Stępniak
           godz. 18.00  O zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej dla ks. Jacka z racji urodzin

29.04.  godz. 7.00  + Władysława Matusiaka 
            godz. 7.00  + Annę Stępniak 
           godz. 18.00  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Włodzimierza – kościelnego (od parafian)

30.04. godz.  7.00 + Władysława Matusiaka
             godz.  7.00 + Annę Stępniak
           godz. 18.00  O opiekę Bożą i potrzebne łaski dla ciężko chorej siostry Agnes Skrzyńskiej

1.05. godz.  8.00 + Mieczysława Miszczaka w 10 rocznicę śmierci, Zofię Miszczak (z racji imienin)
         godz. 10.00 + Lucjana Kornaś – 1 greg.
         godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe
         godz. 18.00  O łaskę miłości, świętości i wierności dla kapłanów

2.05. godz.   8.00   w intencji Kół Żywego Różańca
          godz.  10.00
          godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe
          godz. 18.00  + gr. Lucjana Kornaś

Intencje Mszalne –  Niedziela Miłosierdzia Bożego – 19.04.2020 r.

godz.  8.00  O błogosławieństwo i miłosierdzie Boże, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i Aniołów oraz zdrowie w  czasie pandemii dla Agnieszki z racji imienin oraz Artura i Katarzyny
                    +  Annę Buźniak

godz. 10.00  za parafian
                      Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Michała z racji urodzin 
                       O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie                    
                      O Miłosierdzie Boże, dary Ducha Świętego oraz dar rodzicielstwa dla Olgi i Szymona 
                   + Marcelego, Czesławę Jęczarków, Stanisława, Walerię, Władysława Wiktorków 
                   + Władysława Matusiaka
                   + Annę Stępniak

godz. 11.30  O potrzebne łaskę i błogosławieństwo Boże oraz Dary Ducha Świętego dla Sławomira z racji 43 urodzin

godz. 13.00  + Kazimierę Szyma w 10 rocznicę śmierci, Władysława  Szymę, Lucynę, Dariusza Sikora, Władysławę, Andrzeja Misztali

godz. 13.00  Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i  opiekę Matki Bożej dla Zofii z racji 18 urodzin

godz. 18.00  + Adolfę, Józefa Milczarków, Józefę, Józefa Wielogórskich, Annę, Roberta Pawłowskich w 4 rocznicę  śmierci, Tadeusza Wielogórskiego w 2 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  20.04.- 25.04.2020 r.

20.04. godz.  7.00  + Irenę Sitarek 
           godz.  7.00  +  Zbigniewa Jączyka 
           godz. 18.00  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Danuty Malinowskiej w dniu 80 urodzin 
21.04.  godz. 7.00 + Irenę Sitarek 
            godz. 7.00  + Stanisławę Milczarek w 1 rocznicę śmierci, Jana, Halinę Milczarków 
            godz. 18.00 + Marię Jasińską w 1 rocznicę śmierci (od męża i dzieci) 
22.04.  godz. 7.00  + Zytę Łęczycką z domu Węglik 
            godz. 7.00  + Zbigniewa Jączyka 
           godz. 18.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Edyty i Wojciecha z racji 15 rocznicy ślubu oraz opiekę Matki Bożej dla całej rodziny 
23.04. godz.  7.00 + Zbigniewa Jączyka 
            godz.  7.00  O święte i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne 
            godz. 18.00 + Jerzego Krysztofika (z racji imienin) 
24.04. godz.  7.00 + Zbigniewa Jączyka 
           godz.  7.00 + Lucynę Żakowską 
           godz. 18.00  + Rafała Świetlickiego (z racji urodzin) 
25.04. godz.  7.00  + Zbigniewa Jączyka 
           godz.  7.00   + Annę Stępniak
           godz. 18.00  + Wincentego Skarbierz w 3 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne –  Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 12.04.2020 r.

godz.  6.00 – Rezurekcja  – za parafian
godz.  8.00  + Józefa Ptaszyńskiego, Teresę, Piotra Chojnackich Zofię, Feliksa Domżalskich, całą rodzinę Chojnackich, Ptaszyńskich
godz. 10.00  Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Kapłanów, którzy głoszą Słowo Boże i udzielają Sakramenty Święte, a dla zmarłych o wieczne zbawienie
O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie
+ Krzysztofa Gęgniewicza z racji 1 rocznicę śmierci
+ Janinę Borowską
+ Iranę Sitarek
+ Zbigniewa Jączyk
godz. 11.30  O łaskę zdrowia i błogosławieństwp Boże dla Heleny Wieteska w dniu 81 urodzin
godz. 13.00  + Wojciecha Ostrowskiego
godz. 18.00  O liczne i charyzmatyczne powołania Kapłańskie i zakonne

13.04.2020 r. – Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy – II dzień Świąt
godz. 8.00 + Irenę, Stanisława z racji 9 rocz. śmierci Wolańczyków

godz. 10.00  za parafian
O ustanie pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie
+ Zytę Łęczycką z domu Węglik w tydzień po śmierci
godz. 11.30 + Waldemara-Mieczysława Branczewskiego z racji 1 rocznicę śmierci
godz. 13.00  + Józefę Skarbierz w 7 rocznicę śmierci
godz. 18.00  + Irenę, Aleksandra Perzynów, Genowefę, Władysława Niedzińskich

Intencje Mszalne  14.04.- 18.04.2020 r.
14.04. godz.  7.00  + Józefa Kąpińskiego

godz.  7.00  +  Ryszarda Kaliszewskiego
godz. 18.00 +  Marię, Zenona, Stanisława Sibińskich
15.04.  godz. 7.00 + Ks. Piotra Staniaka
godz. 7.00  + Zbigniewa Jączyk (od siotry Anny z mężem i synami)
godz. 18.00 + Anastazję, Ryszarda, Włodzimierza Dziudzików
16.04.  godz. 7.00  + ks. Piotra Staniaka
godz. 7.00  + Zbigniewa Jączyk (od siostry Haliny z mężem i córkami)
godz. 18.00 + Zbigniewa, Henryka Kostrzewów, całą rodzinę Kostrzewów
17.04. godz.  7.00 + ks. Piotra Staniaka
godz.  7.00 + Irenę Sitarek
godz. 18.00 + Jadwigę Sereda (od Heleny Bajor)
18.04. godz.  7.00 + Marka Seredę w 7 rocznicę śmierci, Tadeusza Seredę
godz.  7.00 + Irenę Sitarek
godz. 18.00  + Zofię, Kazimierza Kaniewskich

Intencje Mszalne –  Niedziela Palmowa Męki Pańskiej – 5.04.2020 r.

godz.  8.00  Dziękczynno-błag dla Krystyny i Ryszarda z racji 50 rocznicy małżeństwa z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze życie Jubilatów i ich najbliższych

godz. 10.00  za parafian
O powstrzymanie pandemii koronawirusa w naszej Ojczyźnie i na świecie
Dziękczynno-błagalna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Olgi w 12 rocznicę urodzin
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Jana w 5 rocznicę urodzin
O łaskę zdrowia dla Bogusławy Paź i Zenona Radziszewskiego
O dar wiary i łaskę zdrowia dla Eweliny Reymont
O łaskę zdrowia dla Alfreda
+ ks. Piotra Staniaka
+ Ryszarda Pisarka (z racji imienin)
+ Krystynę Górską w 4 rocznicę śmierci

godz. 11.30  + Jerzego, Walerię, Daniela Niedzińskich, Janusza Pawłowskiego

godz. 13.00  + Józefa, Wiesława, Jana, Józefę, CzesławaTomaszewskich

godz. 18.00  + gr. Danutę Oziemską

Intencje Mszalne  6.04.- 11.04.2020 r.

6.04. godz.  7.00  + Kazimierza Gawryś
godz.  7.00  +  Ryszarda Kaliszewskiego
godz. 18.00 +  gr. Danutę Oziemską

7.04.  godz. 7.00 + Ryszarda Kaliszewskiego
godz. 7.00  + Kazimierza Gawryś
godz. 18.00 + gr. Danutę Oziemską (ostatnia)

8.04.  godz. 7.00  + Ryszarda Kaliszewskiego
godz. 7.00  O ustanie koronawirusa w Polsce i na świecie
godz. 18.00 + Kazimierza Ciacha (od Krzysztofa i Barbary)

9.04.  WIELKI  CZWARTEK
godz. 18.00 – MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

10.04. WIELKI  PIĄTEK
godz. 15.00  Godzina Miłosierdzia i poświęcenie Krzyża Misyjnego
godz. 17.00  LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

11.04. WIELKA  SOBOTA
godz. 19.00  WIGILIA  PASCHALNA

Intencje Mszalne –  V Niedziela Wielkiego Postu – 29.03.2020 r.

godz.  8.00  + Waldemara Jabłońskiego, Wiktorię iWaldemara Gąsińskich

godz. 10.00  za parafian
O łaskę uzdrowienia ze złych mocy, dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy  dla Kacpra
O powstrzymanie pandemii koronawirusa w naszej Ojczyźnie i na świecie
+ Elżbietę Piotrowską w 7 rocznicę śmierci, Józefa Piotrowskiego
+ Ryszarda Kaliszewskiego
+ Kazimierza Gawryś

godz. 11.30  + gr.  Danutę Oziemską

godz. 11.30  + Jana, Józefę Janowskich

godz. 13.00  + Wacława, Mariannę, Leszka Skrzyńskich
+ Marka Malinowskiego w 28 rocznice śmierci, całą rodzinę  Malinowskich, Janinę, Juliana Samickich, Bronisławę,   Karola Budzickich, Karolinę, Marię, Stefana Skabara,  Ryszarda Sowę, Katarzynę, Władysława Rzepka

godz. 18.00  + gr. Krzysztofa Krucińskiego

Intencje Mszalne  30.03.- 4.04.2020 r.

30.03. godz.  7.00 + Jana Rakoczego
godz.  7.00  +  gr. Danutę Oziemską
godz. 18.00 +  gr. Krzysztofa Krucińskiego (ostatnia)

31.03.  godz. 7.00 + Teofila Kowalczyka w rocznicę śmierci
godz. 7.00  + Kazimierza Gawryś
godz. 18.00 + gr. Danutę Oziemską

1.04.  godz. 7.00  + Ryszarda Kaliszewskiego
godz. 7.00  +  gr. Danutę Oziemską
godz. 18.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla Anny z racji 60 rocznicy urodzin

2.04.  godz. 7.00  + Ryszarda Kaliszewskiego
godz. 7.00  + gr. Danutę Oziemską
godz. 18.00 + zbiorowa za zmarłych

Dzień Skupienia i Pokuty
 3.04. godz.  7.00  + Ryszarda Kaliszewskiego

godz.  7.00  + gr. Danutę Oziemską
godz. 17.30  Droga Krzyżowa
godz. 18.00  O miłości, wierności i świętości dla kapłanów
godz. 18.30  Droga Krzyżowa

4.04. godz. 7.00  +  gr. Danutę Oziemską
godz. 8.00  +  w intencji Kół Żywego Różańca
godz. 18.00 + Benedykta Lepieszkę w miesiąc po śmierci

Intencje Mszalne –  IV Niedziela Wielkiego Postu – 22.03.2020 r.

godz.  8.00  + gr. Krzysztofa Krucińskiego
godz.  8.00  + Marię Zagumną w 1 rocznicę śmierci, Zofię, Krystiana Szajkowskich
godz. 10.00  za parafian
O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Józefy Roman w 81 rocznicę urodzin oraz z racji imienin
O łaskę uzdrowienia ze złych mocy, dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla Kacpra
O powstrzymanie pandemii koronawirusa w naszej Ojczyźnie
+ całą rodzinę Waśkiewiczów, Chruścińskich
+ Czesławę Barszcz w 2 rocznicę śmierci
+ Eugeniusza Ostrowskiego w 6 rocznicę śmierci, Leokadię, Franciszka Ostrowskich
godz. 11.30  + gr.  Danutę Oziemską
godz. 13.00  + Józefa Wieteska
godz. 18.00  + Bogdana Leszczyńskiego z racji imienin

Intencje Mszalne  23.03.- 28.03.2020 r.

23.03. godz.  7.00 + Teresę Biernacką
godz.  7.00  +  gr. Danutę Oziemską
godz. 18.00 +  gr. Krzysztofa Krucińskiego
godz. 18.00 + Jana Rakoczego
24.03.  godz. 7.00 + gr. Krzysztofa Krucińskiego
godz. 7.00  + gr. Danutę Oziemską
godz. 18.00 + Teresę Biernacką
godz. 18.00 + Jana Rakoczego
25.03.  godz. 7.00   + gr. Krzysztofa Krucińskiego
godz. 7.00  +  gr. Danutę Oziemską
godz. 18.00 + Jana Rakoczego
godz. 18.00 W intencji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego i osób ją podejmujących w 2020 roku
26.03.  godz. 7.00  + gr. Krzysztofa Krucińskiego
godz. 7.00  + gr. Danutę Oziemską
godz. 18.00 + Jana Rakoczego
godz. 18.00 + Lucjana Kornaś
27.03. godz.  7.00  + Jana Rakoczego
godz.  7.00  + gr. Danutę Oziemską
godz. 17.30  Droga Krzyżowa dla dzieci
godz. 18.00 + gr. Krzysztofa Krucińskiego
godz. 18.00 + Stanisława, Adelę Jabłońskich
godz. 18.30  Droga Krzyżowa
28.03. godz.  7.00 +  gr. Krzysztofa Krucińskiego
godz. 7.00  +  gr. Danutę Oziemską
godz. 18.00  +  całą rodzinę Fałdowskich, Lewińskich, Pieczarów, Szczurów
godz. 19.00 O łaskę uzdrowienia (Odnowa w Duchu Świętym)

Intencje Mszalne –  III Niedziela Wielkiego Postu – 15.03.2020 r.

godz.  8.00  + gr. Danutę Oziemską
+ Elżbietę Śmietanka, Zofię Zawadzką
godz. 10.00  za parafian
O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla całej rodziny Ogińskich
O łaskę zdrowia i ulgę w cierpieniu dla 103 letniej Natalii
O powstrzymanie pandemii koronawirusa w naszej Ojczyźnie
+ Wiesławę Ogińską w 8 rocznicę śmierci, Marię, Jana Ogińskich
+ Sebastiana Orlińskiego w 2 rocznicę śmierci, Mariannę Bielecką w 10 rocznicę śmierci, całą rodzinę Bieleckich
+ Lidię Kurpios  (od Reginy i Szymona)
+ Stanisława Pustelaka w 13 rocznicę śmierci, Józefę, Jana, Jerzego Kacprzyńskich
+ Krystynę Górniak
+ Janinę Rozińską w 2 rocznicę śmierci, Andrzeja Pytlaka, Małgorzatę, Andrzeja Sepskich
godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla ks. Grzegorza z racji imienin
godz. 13.00  O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Janusza z racji urodzin
godz. 13.00  + Jana Dobrogost w 2 rocznicę śmierci, Józefa Żabkę (z racji imienin)
godz. 18.00  + gr. Krzysztofa Krucińskiego

Intencje Mszalne  16.03.- 21.03.2020 r.

16.03. godz.  7.00 + Teresę Biernacką
godz.  7.00  +  gr. Danutę Oziemską
godz. 18.00 +  gr. Krzysztofa Krucińskiego
17.03.  godz. 7.00 + gr. Krzysztofa Krucińskiego
godz. 7.00  + gr. Danutę Oziemską
godz. 7.00 O błog. Boże dla Zbigniewa i Ani z racji imienin
godz. 18.00 + Ludwika Szcześniaka w 1 rocznicę śmierci
18.03.  godz. 7.00   + gr. Krzysztofa Krucińskiego
godz. 7.00  +  gr. Danutę Oziemską
godz. 18.00 + Bogdana Leszczyńskiego z racji imienin
19.03.  godz. 7.00  + Józefa Wieteska
godz. 7.00  + gr. Danutę Oziemską
godz. 18.00 + gr. Krzysztofa Krucińskiego
20.03. godz.  7.00  + Teresę Biernacką
godz.  7.00  + gr. Krzysztofa Krucińskiego
godz. 17.30  Droga Krzyżowa dla dzieci
godz. 18.00 + gr. Danutę Oziemską
godz. 18.30  Droga Krzyżowa
21.03. godz.  7.00 + Józefa Łęczyckiego, Józefę Szrebkę
godz. 7.00  +  gr. Danutę Oziemską
godz. 18.00  +  gr. Krzysztofa Krucińskiego

Intencje Mszalne –  II Niedziela Wielkiego Postu – 8.03.2020 r.

godz.  8.00  + Kazimierza Ciacha (od Piotra, Barbary z rodziny Truchan)
godz.  8.00  + Józefa Kociubę w 1 rocznicę śmierci

godz. 10.00  za parafian
Dziękczynna za otrzymane łaski
+ za dusze w czyśćcu cierpiące
+ Agnieszę Kacprzak-Poślad w 11 rocznicę śmierci
+ Kazimierę, Kazimierza Wojciechowskich
+ Lidię Kurpios (od Ireny i Marka Wiśniewskich)
+ Mariannę, Teresę Roman w 10 rocznicę śmierci
+ Helenę, Stanisława, Krystynę Ziemskich
+  Krystynę Augustynik w 1 rocznicę śmierci
+ Wacława Szulca w 22 rocznicę śmierci
+ Teresę Biernacką, całą rodzinę Biernackich, Wągrowskich
+ Zygmunta Mędrygała w 10 rocznicę śmierci

godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Heleny, Anny, Marzeny, Renaty, Małgorzaty, Pauliny

godz. 13.00  + Elżbietę Kurowską
godz. 13.00  + Genowefę Bok w 21 rocznicę śmierci,

godz. 18.00  + gr. Krzysztofa Krucińskiego

Intencje Mszalne  9.03.- 14.03.2020 r.

9.03. godz.  7.00  Dziękczynna za otrzymane łaski
godz.  7.00  +  gr. Danutę Oziemską  (1 greg.)
godz. 18.00 +  gr. Krzysztofa Krucińskiego

10.03.  godz. 7.00 + gr. Krzysztofa Krucińskiego
godz. 7.00  + Teresę Biernacką
godz. 18.00 + gr. Danutę Oziemską

11.03.  godz. 7.00   + gr. Krzysztofa Krucińskiego
godz. 7.00  + Konstantego Liszewskiego w 33 rocznicę śmierci
godz. 18.00 + gr. Danutę Oziemską

12.03.  godz. 7.00  O potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla ks. proboszcza Grzegorza w dniu imienin
godz. 7.00  + gr. Krzysztofa Krucińskiego

godz. 18.00 + gr. Danutę Oziemską

13.03. godz.  7.00  + Teresę Biernacką
godz.  7.00  + gr. Danutę Oziemską
godz. 17.30  Droga Krzyżowa dla dzieci
godz. 18.00 + gr. Krzysztofa Krucińskiego
godz. 18.30  Droga Krzyżowa

14.03. godz.  7.00 + gr. Krzysztofa Krucińskiego
godz. 7.00  + Teresę Biernacką
godz. 18.00  + gr. Danutę Oziemską

Intencje Mszalne –  I Niedziela Wielkiego Postu – 1.03.2020 r.

godz.  8.00  + Helenę, Jana Chrobot
godz.  8.00  + gr. Bogumiłę Pogródko (ostatnia)
godz. 10.00  za parafian
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Igora z racji 10 urodzin oraz                         dla Jego najbliższych
+ Lidię Kurpios (od Ireny i Marka Waśniewskich)
+ Marka Kaczmarka w 2 rocznicę śmierci, Annę Kozłowską w 1 rocznicę śmierci, Jana                                               Kozłowskiego w 20 rocznicę śmierci
                      Elżbietę Piłat w 4 rocznicę śmierci
                      +  Antoniego Karczewskiego w 13 rocznicę śmierci, Janinę, Kazimierza Karczewskich, Wacławę,                            Józefa Kowalskich

                     + Danutę Iwanejko w 19 rocznice śmierci, Antoniego Iwanejko 
+ Kazimierza Skrońskiego (z racji imienin), Janinę, Antoniego Skrońskich, Sabinę, Henryka                                          Szymaniaków
+ Lucjana Kornaś
+ Teresę Biernacką
+ Jana Rakoczego

godz. 11.30  + Helenę, Edmunda Soszyńskich i ich rodziców, Zofię, Kazimierza Paszkowskich i ich rodziców
O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Heleny Wieteska

godz. 13.00  W intencji Ojczyzny oraz poległych i pomordowanych żołnierzy niezłomnych
+ Zofię Perzyna w 3 rocznicę śmierci, Irenę, Aleksandra Perzynów, Genowefę, Władysława                                       Niedzińskich

godz. 18.00  + Krzysztofa Krucińskiego (1 greg.)

Intencje Mszalne  2.03.- 7.03.2020 r.

2.03. godz.  7.00  O łaskę zdrowia i potrzebne dary dla Heleny Wieteska w dniu imienin
godz.  7.00  + Lucjana Kornaś
godz. 18.00 +  gr. Krzysztofa Krucińskiego

3.03.  godz. 7.00 + gr. Krzysztofa Krucińskiego
godz. 7.00 + Lucjana Kornaś
godz. 18.00 + Czesława Króla w 6 rocznicę śmierci

4.03.  godz. 7.00   + Helenę w 7 rocznicę śmierci, Władysława Rempałów, całą rodzinę Rempałów, Solarzów,                                       Niewiadomskich, Zawadzkich
godz. 7.00  O zdrowie i potrzebne łaski dla Kazimierza (z racji imienin)
godz. 18.00 +  gr. Krzysztofa Krucińskiego

5.03.  godz. 7.00  + Lucjana Kornaś
godz. 7.00  + gr. Krzysztofa Krucińskiego
godz. 18.00 + Msza zbiorowa za zmarłych

6.03. godz.  7.00  + Tadeusza Sierocińskiego (z racji urodzin)
godz.  7.00  + Lucjana Kornaś
godz. 17.30  Droga Krzyżowa dla dzieci
godz. 18.00 + gr. Krzysztofa Krucińskiego
godz. 18.30  Droga Krzyżowa

7.03. godz.  7.00 + gr. Krzysztofa Krucińskiego
godz. 8.00  w intencji Kół Żywego Różańca
godz. 18.00 O łaskę miłości, wierności i świętości dla kapłanów

Intencje Mszalne –  VII Niedziela Zwykła – 23.02.2020 r.

godz.  8.00  + Halinę Buca w rocznicę śmierci
godz. 10.00  za parafian
O udany zabieg przeszczepu szpiku i szybki powrót do zdrowia
+ Lidię Kurpios (od Grzegorza Banaszkiewicza)
+ Krystynę Fidos w 3 rocznicę śmierci, Józefa Fidos w 35 rocznicę  śmierci
+ Henrykę Jac w 2 miesiąc po śmierci, Edwarda Jac w 15 rocznicę śmierci, Zbigniewa Jac w 13                                 rocznicę śmierci
+ Jana Budytę w 10 rocznicę śmierci
+ Annę Buźniak w miesiąc po śmierci
+ Anielę, Jana Markiewiczów
+ Mariana, Antoniego Biskupskich
godz. 11.30  + gr. Bogumiłę Pogródko
godz. 11.30  + Michalinę, Franciszka Strzeżek, Feliksę, Stefana Nowak całą rodzinę Strzeżków, Wargockich
godz. 13.00  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Jakuba w 18 rocznicę urodzin i Karola w 11                                      rocznicę urodzin
godz. 18.00  + Andrzeja Kujawę w 12 rocznicę śmierci, całą rodzinę Sobczaków

Intencje Mszalne  24.02.- 29.02.2020 r.

24.02. godz.  7.00  + Lidię Kurpios
godz. 18.00 +  gr. Bogumiłę Pogródko
25.02.  godz. 7.00 + gr. Bogumiłę Pogródko
godz. 7.00 + Bogdana Ogrodowskiego
godz. 18.00 + całą rodzinę Dzikowskich
26.02.  Środa Popielcowa – Wielki Post
             godz. 7.00   + Bohdana Ogrodowskiego

godz. 10.00 + Ryszarda Szatkowskiego
godz. 17.00 +  gr.  Bogumiłę Pogródko
godz. 19.00 + Halinę Żukowską
27.02.  godz. 7.00  + Bohdana Ogrodowskiego
godz. 7.00  + gr. Bogumiłę Pogródko
godz. 18.00 + Mariannę Okraska w 1 rocznicę śmierci, Jana, Zofię Okrasków
28.02. godz.  7.00
godz. 17.30  Droga Krzyżowa dla dzieci
godz. 18.00 + gr. Bogumiłę Pogródko
godz. 18.30  Droga Krzyżowa
29.02. godz.  7.00 + gr. Bogumiłę Pogródko
godz.  7.00
godz. 18.00 + Sylwestra Zielińskiego w 6 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne –  VI Niedziela Zwykła – 16.02.2020 r.
godz.  8.00  +  gr. Bogumiłę Pogródko

godz. 10.00  za parafian
Dziękczynno-błagalna o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Marianny z racji 70 urodzin                        oraz Justyny z racji 45 urodzin
                 + Lidię Kurpios (od Grzegorza Banaszkiewicza)
                  + Jadwigę Deliś w rocznicę śmierci, Eugeniusza Deliś w rocznicę śmierci
                  + Stanisława Brzozowskiego w 2 rocznicę śmierci

+ Antoniego Szemborowskiego w 10 rocznicę śmierci
+ Halinę Żukowską
+ Bogdana Ogrodowskiego

godz. 11.30  + Helenę, Tadeusza Milke

godz. 13.00 + Kazimierę, Tomasza, Antoniego, Stanisława i Rafała Świetlickich, Helenę i Kazimierza                                              Niebrzydowskich

godz. 18.00  O liczne, święte i charyzmatyczne powołania kapłańskie i zakonne

Intencje Mszalne  17.02.- 22.02.2020 r.

17.02. godz.  7.00  + Lidię Kurpios
godz. 18.00 +  gr. Bogumiłę Pogródko
18.02.  godz. 7.00 + gr. Bogumiłę Pogródko
godz. 7.00 + Lidię Kurpios
godz. 18.00 + Teresę Ziółkowską, Franciszkę Pietraszewską
19.02.  godz. 7.00 + Lidię Kurpios
godz. 18.00 +  gr.  Bogumiłę Pogródko
20.02.  godz. 7.00  + Stanisława, Irenę Moczydłowskich
godz. 7.00  + gr. Bogumiłę Pogródko
godz. 18.00 + Lidię Kurpios
21.02. godz.   7.00  + gr. Bogumiłę Pogródko
godz. 18.00 +  Lidię Kurpios
22.02. godz.  7.00 + gr. Bogumiłę Pogródko
godz. 16.30 ślub Agnieszki i Krystiana
godz. 18.00 + Lidię Kurpios

Intencje Mszalne –  V Niedziela Zwykła – 9.02.2020 r.

godz.  8.00  +  gr. Kazimierza Ciacha
godz. 10.00  za parafian
Dziękczynno-błagalna o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski w studiach dla Ani, Pauliny, Jana                             i Mateusza
O łaskę zdrowia i szczęśliwą operację dla ks. Piotra
+ O. Andrzeja Kuśnierskiego (byłego dziekana naszego dekanatu)
+ Dionizego Kacprzaka w 11 rocznicę śmierci
+ Lidię Kurpios
+ Danutę Oziemską
godz. 11.30  + Wojciecha Wieteska w 8 rocznicę śmierci
godz. 13.00 + gr. Bogumiłę Pogródko
godz. 13.00 + Janinę Sikorską w 1 rocznicę śmierci, Mariana Sikorskiego
godz. 18.00 + za dusze w czyśćcu cierpiące

Intencje Mszalne  10.02.- 15.02.2020 r.

10.02. godz.  7.00  + gr. Kazimierza Ciacha
godz.  7.00  + Jana Grybosia
godz. 18.00 +  gr. Bogumiłę Pogródko
11.02.  godz. 7.00 + gr. Bogumiłę Pogródko
godz. 7.00 + gr. Kazimierza Ciacha (ostatnia)
godz. 18.00  w intencji chorych parafian
godz. 18.00 + Jana Grybosia
12.02.  godz. 7.00 + gr.  Bogumiłę Pogródko
godz. 7.00 + Natalię Pareniuk w 23 rocznicę śmierci
godz. 18.00 + Jana Grybosia
13.02.  godz. 7.00  + Jana Grybosia
godz. 7.00  Dziękczynna za 81 lat życia z prośbą o dalszą opiekę Bożą i łaskę zdrowia dla Danuty
godz. 18.00 + gr. Bogumiłę Pogródko
14.02.  godz.   7.00 + Lidię Kurpios
godz.   7.00  + Jana Grybosia
godz. 18.00 + gr. Bogumiłę Pogródko
15.02. godz.  7.00 +
           godz. 7.00 + gr. Bogumiłę Pogródko

godz. 18.00 + Lidię Kurpios

Intencje Mszalne –  Ofiarowania Pańskiego – 2.02.2020 r.

godz.  8.00  + Irenę, Stanisława Wolańczyków
godz.  8.00  + Grażynę Arominiak w 9 rocznicę śmierci

godz. 10.00  za parafian
Dziękczynno-błagalna o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Marii-Ewy z racji urodzin
+ Zofię Kaniewską w 8 rocznicę śmierci
+ Marię Bożyk w 16 rocznicę śmierci
+ Halinę Maciak w 2 rocznicę śmierci

godz. 11.30  + gr. Kazimierza Ciacha (od Roberta Truchmana)

godz. 13.00 + gr. Bogumiłę Pogródko
godz. 13.00 + Zdzisława Bruśnickiego w 22 rocznicę śmierci

godz. 18.00 Dziękczynno-błagalna o wiarę, nadzieję i miłość oraz  umocnienie sakramentu małżeństwa dla rodziny Borkowiczów i Jóźwików

Intencje Mszalne  3.02.- 8.02.2020 r.

3.02. godz.  7.00  + gr. Bogumiłę Pogródko
godz.  7.00  + Jana Grybosia
godz. 18.00 + gr. Kazimierza Ciacha
4.02.  godz. 7.00 + Jana Grybosia
godz. 7.00 + gr. Kazimierza Ciacha
godz. 18.00 + gr. Bogumiłę Pogródko
5.02.  godz. 7.00 + gr. Kazimierza Ciacha
godz. 7.00 + Jana Grybosia
godz. 18.00 + gr. Bogumiłę Pogródko
6.02.  godz. 7.00  + gr. Bogumiłę Pogródko
godz. 7.00  + gr. Kazimierza Ciacha
godz. 18.00 + Msza zbiorowa za zmarłych
7.02.  godz.   7.00 + gr. Kazimierza Ciacha
godz.   7.00  + gr. Bogumiłę Pogródko
godz. 18.00 O łaskę miłości, wierności, świętości dla kapłanów
8.02. godz.  7.00 + gr. Kazimierza Ciacha  (od Bogumiły i Władysława)
godz. 7.00 + gr. Bogumiłę Pogródko
godz. 18.00 + Jana Grybosia

Intencje Mszalne –  III Niedziela Zwykła – 26.01.2020 r.

godz.  8.00  + gr. Kazimierza Ciacha
godz.  8.00  + Józefa Jędrzejczyka w 21 rocznicę śmierci, całą rodzinę Mizerskich, Jędrzejczyków
godz. 10.00  za parafian
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Hani i Piotra z racji urodzin
O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Angeliki z racji 25 rocznicy urodzin
+ Jadwigę Wysocką w 7 rocznicę urodzin
+ Bogdana Leszczyńskiego
godz. 11.30  + Elżbietę Kurlanc
godz. 13.00 + gr. Elżbietę Królasik
godz. 13.00 + Helenę, Mariana Królasików
godz. 18.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i wypełnienie woli Bożej dla Pawła Augustyniaka z racji 42 urodzin oraz imienin

Intencje Mszalne  27.01.- 1.02.2020 r.

27.01. godz.  7.00  + gr. Elżbietę Królasik
godz.  7.00  + gr. Kazimierza Ciacha
godz. 18.00 + Jerzego Krysztofika
28.01.  godz. 7.00 + Jana Grybosia
godz. 7.00 + gr. Kazimierza Ciacha
godz. 18.00 + gr. Elżbietę Królasik
29.01.  godz. 7.00 + gr. Kazimierza Ciacha
godz. 7.00 + gr. Elżbietę Królasik
godz. 18.00 + Rafała Świetlickiego w 2 rocznicę śmierci
30.01.  godz. 7.00  + Jana Gryboś
godz. 7.00  + gr. Kazimierza Ciacha
godz. 18.00 + gr. Elżbietę Królasik (ostatnia)
31.01.  godz.   7.00 + gr. Kazimierza Ciacha
godz.   7.00  + Jana Gryboś
godz. 18.00 + Mieczysława Wesołowskiego w 3 rocznicę śmierci
1.02. godz.  7.00 + gr. Kazimierza Ciacha
godz. 8.00  w intencji Kół Żywego Różańca
godz. 18.00  + gr. Bogumiłę Pogródko (1)

Intencje Mszalne –  II Niedziela Zwykła – 19.01.2020 r.
godz.  8.00  + gr. Elżbietę Królasik

godz.  8.00  + Izabelę Appel w 9 rocznicę śmierci
godz. 10.00  za parafian
+ Henryka, Halinę Jasińskich
godz. 11.30  + Zbigniewa Leszczyńskiego z racji 40 rocznicy śmierci, całą rodzinę Dorocińskich
godz. 13.00 + gr. Kazimierza Ciacha
godz. 13.00 + Bronisława Tomasika w 13 rocznicę śmierci, Macieja Tomasika
godz. 18.00

Intencje Mszalne  20.01.- 25.01.2020 r.
20.01. godz.  7.00  + Jerzego Krysztofika

godz.  7.00  + gr. Kazimierza Ciacha
godz. 18.00 + gr. Elżbietę Królasik
21.01.  godz. 7.00 + gr. Elżbietę Królasik
godz. 7.00 + Jerzego Krysztofika
godz. 18.00 + gr. Kazimierza Ciacha
22.01.  godz. 7.00 + gr. Kazimierza Ciacha
godz. 7.00 + gr. Elżbietę Królasik
godz. 18.00 + Izabelę, Eugeniusza, Mirosławę. Mariana Wagner, Zenobię, Zenona, Beatę,
Jerzego Kujawskich, całą rodzinę Wagnerów, Kujawskich
23.01.  godz. 7.00  + gr. Elżbietę Królasik
godz. 7.00  + gr. Kazimierza Ciacha
godz. 18.00 + Wiesława Nowaka w 1 rocznicę śmierci
24.01.  godz.   7.00 + gr. Kazimierza Ciacha
godz.   7.00  +  Jerzego Krysztofika
godz. 18.00 + gr. Elżbietę Królasik
25.01. godz.  7.00 + Jerzego Krysztofika
godz.  7.00 +  gr. Elżbietę Królasik
godz. 18.00  + gr. Kazimierza Ciacha

Intencje Mszalne –  Święto Chrztu Pańskiego – 12.01.2020 r.
godz.  8.00  + gr. Elżbietę Królasik

godz. 10.00  za parafian
O łaskę powrotu do zdrowia dla Dariusza Sobolewskiego
O błogosławieństwo Boże dla Oliwiera w 13 rocznicę urodzin oraz o potrzebne łaski dla Jego mamy                    i babci z racji urodzin
+ Marię Krzywicką w 17 rocznicę śmierci, Tadeusza Krzywickiego
+ Kazimierza Ciacha (od Grzegorza Banaszkiewicza)
+ Annę Młynarczyk w 19 rocznicę śmierci, Piotra Wiśniewskiego w 9 rocznicę śmierci
+ Mariana, Kazimierę Szełemej, Zofię Buźniak, Janinę Wegnerowicz, Ewę Węgorzewską
godz. 10.00   O potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla delegacji z Włoch – fundatorów ołtarza, chrzcielnicy i                            posadzki naszego kościoła
godz. 11.30  + Halinę Milczarek (z okazji urodzin)
godz. 13.00 + Stanisława Brojek w 6 rocznicę śmierci
godz. 18.00  O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz wypełnienie woli Bożej dla Malwiny z racji 30 urodzin

Intencje Mszalne  13.01.- 18.01.2020 r.
13.01. godz.  7.00  + gr. Elżbietę Królasik

godz.  7.00  + gr. Kazimierza Ciacha (1)
godz. 18.00 + Jadwigę Jóźwik w 23 rocznicę śmierci
14.01.  godz. 7.00 + gr. Elżbietę Królasik
godz. 7.00 + Jerzego Krysztofika
godz. 18.00 + gr. Kazimierza Ciacha
15.01.  godz. 7.00 + gr. Kazimierza Ciacha
godz. 7.00 + Jerzego Krysztofika
godz. 18.00 +  gr. Elżbietę Królasik
15.01.  godz. 7.00  + Jerzego Krysztofika
godz. 7.00  + gr. Kazimierza Ciacha
godz. 18.00 + gr. Elżbietę Królasik
16.01.  godz.   7.00 + gr. Elżbietę Królasik
godz.   7.00  +  Jerzego Krysztofika
godz. 18.00 + gr. Kazimierza Ciacha
17.01. godz.  7.00 + Jerzego Krysztofika
godz.  7.00 + gr. Kazimierza Ciacha
godz. 18.00  + gr. Elżbietę Królasik
18.01.  godz. 7.00 +  gr. Kazimierza Ciacha
godz. 7.00 + gr. Elżbietę Królasik
godz.18.00 + Jerzego Krysztofika

Intencje Mszalne –  II Niedziela po Narodzeniu Pańskim – 5.01.2020 r.
godz.  8.00  + Stanisława Chruścińskiego, całą rodzinę Chruścińskich, Waśkiewiczów

godz. 10.00  za parafian
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Arkadiusza z racji 18 urodzin
+ Krzysztofa Jóźwiaka w 10 rocznicę śmierci
+ Genowefę, Kazimierza Słowińskich
+ Stanisławę, Władysława, Mieczysława Klewek, Stefana, Felicję, Stanisława Wirtek
+ Czesławę Skotnicką, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące”
+ Helenę Pawlak, Genowefę, Józefa Brach
+ Kazimierza Ciacha
+ Jerzego Krysztofika
+ Mariana Sandomierskiego w 7 rocznicę śmierci
+ Helenę Lasocką w 25 rocznicę śmierci, całą rodzinę Lasockich, Wierzchowskich
+ Sabinę Szymaniak, Henryka Szymaniaka w 33 rocznicę śmierci, Kazimierza Skrońskiego
godz. 11.30  + Jana Łubniewskiego, całą rodzinę Łubniewskich, Fiszerów
godz. 13.00 + gr. Dariusza Kalinowskiego
godz. 13.00 O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz  opiekę Matki Bożej i Aniołów dla Artura z racji 39 urodzin
godz. 18.00  O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz wypełnienie woli Bożej dla Kamili z racji 85  urodzin

Intencje Mszalne  6.01.- 11.01.2020 r.

6.01.2020 r. Uroczystość Objawienia Pańskiego – Święto Trzech Króli
godz.  8.00  O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Agnieszki i Ernesta z racji                          13 rocznicy ślubu

godz. 10.00 za parafian
+  Andrzeja Rustaka w 11 rocznicę śmierci, Helenę, Jana  Grajda
godz. 11.30  + Mieczysława Grzeszczuka (z racji urodzin i imienin)
godz. 13.00  +  gr. Elżbietę Królasik
godz. 18.00 + Franciszka Łuczaka i dusze w czyśćcu cierpiące
7.01.  godz. 7.00 + gr. Elżbietę Królasik
godz. 7.00 + Krystynę Moczyńską
godz. 18.00 + Czesławę Skotnicką i dusze w czyśćcu cierpiące
8.01.  godz. 7.00 + gr. Elżbietę Królasik
godz. 7.00 + Jerzego Krysztofika
godz. 18.00 + Czesławę Skotnicką i dusze w czyśćcu cierpiące
9.01.  godz. 7.00  + Jerzego Krysztofika
godz. 7.00
godz. 18.00 + gr.  Elżbietę Królasik
10.01.  godz.   7.00 + gr. Elżbietę Królasik
godz.   7.00  + Czesławę, Piotra Skotnickich
godz. 18.00 + Jerzego Krysztofika
11.01. godz.  7.00 + Jerzego Krysztofika
godz.  7.00
godz. 18.00  + gr. Elżbietę Królasik

Intencje Mszalne –  Święto Świętej Rodziny – 29.12.2019 r.
godz.  8.00  + Genowefę, Wita, Eugeniusza, Alfredę, Reginę Czerwińskich, Krystynę, Ryszarda Tańskich

godz. 10.00  za parafian
+ Jolantę Gugała w 42 rocznicę śmierci, Reginę Gugała w 12 rocznicę śmierci. Mariana Gugała w 5                           rocznicę śmierci
godz. 11.30  + Henrykę Dudzik w 3 rocznicę śmierci, Stanisława Dudzika
godz. 13.00 + gr. Dariusza Kalinowskiego
godz. 18.00   + Adama Potół w 4 rocznicę śmierci, Mariannę, Piotra Potół, Jana Baryłę w 6 rocznicę śmierci,                                  Julię Siennicką

Intencje Mszalne  30.12.2019 r.- 4.01.2020 r.
30.12. godz.  7.00 + Elżbietę Stępniak

godz.  7.00  + Teofila, Stanisławę Kowalczyków
godz. 18.00 + gr. Dariusza Kalinowskiego (ostatnia)
31.12.  godz. 7.00 + Elżbietę Stępniak
            godz. 7.00  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla ks. Proboszcza w dniu urodzin

godz. 18.00 Dziękczynna za otrzymane łaski i dary w 2019 r. dla rodziny z prośbą o opiekę Matki Bożej                                      na 2020 rok.
godz. 19.00  –  Nabożeństwo na koniec 2019 roku.
1.01. – Uroczystość  Świętej Bożej Rodzicielki – Nowy Rok 2020
godz.  8.00  + Elżbietę Królasik – 1 gregorianka

godz. 10.00 za parafian
                     + Sylwestra Zielińskiego (z racji imienin)
                    + Waldemara-Mieczysława Branczewskiego (z racji urodzin i imienin),  Kunegundę, Feliksa                                       Karasków, Jadwigę, Jana Grzybowskich, Wacława Grzelaka

+ Wiesławę Górecką w 1 rocznicę śmierci
godz. 11.30 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla ks. Proboszcza z racji urodzin
godz. 13.00  + Mieczysława Mieszczaka (z racji imienin.), Zofię Miszczak
godz. 13.00  O Boże błogosławieństwo i potrzebną łaskę zdrowia dla Mieczysławy z racji imienin
godz. 18.00 + Mieczysława Olejarza z racji imienin
2.01.  godz. 7.00 + gr. Elżbietę Królasik
godz. 7.00 + Elżbietę Stępniak
godz. 18.00 Msza zbiorowa za zmarłych
3.01.  godz. 7.00  O łaskę miłości, jedności i świętości dla kapłanów
godz. 7.00
godz. 18.00 + gr.  Elżbietę Królasik
4.01.  godz.   7.00 + gr. Elżbietę Królasik
godz.   8.00  – w intencji Kółka Żywego Różańca
godz. 18.00 + Józefa Migasa w 23 rocznicę śmierci, Janinę, Mieczysława Migasów

Intencje Mszalne –  IV Niedziela Adwentu – 22.12.2019 r.
godz.  8.00  + Macieja Żukowskiego w 1 rocznicę śmierci

godz. 10.00  za parafian
O łaskę zdrowia dla Krzysztofa Krauze i Jana-Marii Wojda
O łaskę zdrowia dla Zofii Ciesielskiej
+ Ewę, Piotra Łękarskich
+ Elżbietę Stępniak
+ Teresę Lesińską w 12 rocznicę śmierci, Andrzeja, Władysława Lesińskich
godz. 11.30  + Wacławę Majek-Saran w 2 rocznicę śmierci, Zygmunta Saran w 2 rocznicę śmierci
godz. 13.00 + gr. Dariusza Kalinowskiego
godz. 18.00   + Henryka Bartosik w 13 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  23.12. – 28.12.2019 r.
23.12. godz.  7.00 + Elżbietę Stępniak

godz.  7.00  + Jana, Ewę, Jana, Annę, Józefa, Wojciecha
godz. 18.00 + gr. Dariusza Kalinowskiego
24.12.  W I G I L I A
godz. 7.00 + gr. Dariusza Kalinowskiego
godz. 7.00 + Ewę Stefaniak
godz. 7.00  O błogosławieństwo Boże dla Ewy i potrzebne łaski dla jej męża i dzieci
godz. 24.00  –  Pasterka  za parafian
25.12. – Uroczystość  Bożego  Narodzenia
godz. 10.00

godz. 11.30 Dziękczynna za 50 lat małżeństwa Kazimierza i Krystyny z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski
godz. 11.30 + Leokadię, Henryka Kosińskich, Henrykę, Feliksa Orackich, Grażynę Zielińską
godz. 13.00  +  gr. Dariusza Kalinowskiego
godz. 13.00  O Boże błogosławieństwo dla Anny, Pawła i Darii
godz. 18.00 + Zbigniewa Łukiewicza w 1 rocznicę śmierci, Tomasza, Czesława Ruszewskich
26.12. Święto Św. Szczepana – II Dzień Świąt
godz. 8.00 + gr. Dariusza Kalinowskiego

godz. 10.00  za parafian
O Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej dla Eweliny i Bogdana z racji 19 rocznicy ślubu
+ Annę, Tadeusza Sosnowskich, całą rodzinę Sosnowskich
+ Szczepana, Jana Łazowskich, Marię Tomaszewską
godz. 11.30 + Ryszarda Szypszaka w 16 rocznicę śmierci
godz. 11.30 O błogosławieństwo Boże dla Malwiny i Patryka oraz ich dzieci
godz. 13.00 + Wiesława Jankowskiego w 1 rocznicę śmierci, Krzysztofa, Józefa Jankowskich
godz. 18.00 Podziękowanie za uczestnictwo w Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
27.12.  godz. 7.00 + Elżbietę Stępniak
godz. 18.00 + gr. Dariusza Kalinowskiego
28.12.  godz.   7.00 + gr. Dariusza Kalinowskiego
            godz.  17.00  – ślub  Dagmary i Przemysława

godz. 18.00 + Henrykę w 4 rocznicę śmierci, Mieczysława (z racji imienin) Dębowskich, Helenę, Wacława Przygodów

Intencje Mszalne – III Niedziela Adwentu – 15.12.2019 r.
REKOLEKCJE  ADWENTOWE
godz.  8.00  + gr. Dariusza Kalinowskiego

godz. 10.00  za parafian
+ Andrzeja, Kazimierę, Stanisława Bardaków
godz. 11.00  wypominki
godz. 11.30  O łaskę zdrowia, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty z racji urodzin
godz. 11.30  + Anielę w 14 rocznicę śmierci, Jana w 36 rocznicę śmierci i Wiesława w 10 rocznicę śmierci
Szymańskich
godz. 13.00 + Elżbietę Pogródko w 24 rocznicę śmierci
godz. 18.00   + Małgorzatę Cieślak w 4 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  16.12. – 21.12.2019 r.
REKOLEKCJE  ADWENTOWE
16.12. godz.  8.00 + Sylwestra Dąbrowskiego

godz. 10.00 + Wiesława Pankowskiego
godz. 17.00 + gr. Dariusza Kalinowskiego
godz. 19.00 O wypełnienie woli Bożej w życiu Patryka i opiekę Matki Bożej
17.12.  godz.  8.00 + gr. Dariusza Kalinowskiego
godz. 10.00 + Sylwestra Dąbrowskiego
godz. 18.00 + Wiesława Pankowskiego
godz. 19.00
18.12.  godz.  7.00 + Wiesława Wójcika
godz.  7.00  +  gr. Dariusza Kalinowskiego
godz. 18.00 + Wiesława Pankowskiego
19.12.  godz. 7.00 + Wiesława Wójcika
godz. 7.00  + Sylwestra Dąbrowskiego
godz. 18.00 +  gr. Dariusza Kalinowskiego
20.12.  godz. 7.00 + gr. Dariusza Kalinowskiego
godz. 7.00 + Jana Milczarka w 23 rocznicę śmierci, Stanisławę, Halinę Milczarek
           godz. 18.00 + Wiesława Pankowskiego
21.12.  godz.  7.00 + Sylwestra Dąbrowskiego

godz.   7.00 + gr. Dariusza Kalinowskiego
godz. 18.00 + Barbarę, Henryka, Małgorzatę, Jana Lepieszka, Juliannę Lewandowską

Intencje Mszalne II Niedziela Adwentu – 8.12.2019 r.
godz.  8.00  + Helenę, Stanisława Nowek, Mariannę, Władysława Kawkę

O łaskę zdrowia dla Henryka
godz. 10.00  za parafian
+ Krzysztofa Smolińskiego z racji urodzin
+ Wojciecha Smolińskiego
+ Alicję Smolińską
+ Helenę, Jana Hrobot
+ Wiesława Pankowskiego
godz. 11.00  wypominki
godz. 11.30 O łaskę zdrowia, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla Włodzia z racji 3 urodzin, Olka z                        racji 7 urodzin oraz Oliwki
godz. 13.00 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Piotra z racji 10 urodzin oraz Bartosza z racji 6                       urodzin
godz. 13.00 + Wacława, Mariannę, Leszka Skrzyńskich
godz. 18.00 + gr. Dariusza Kalinowskiego

Intencje Mszalne  9.12. – 14.12.2019 r.
  9.12. godz.  7.00 + Zygmunta Kozłowsiego

godz.  7.00 + Wiesława Wójcika
godz. 18.00 + gr. Dariusza Kalinowskiego
10.12.  godz.  7.00 + gr. Dariusza Kalinowskiego
godz.  7.00 + Wiesława Wójcika
godz. 18.00 + Zygmunta Kozłowskiego
11.12.  godz.  7.00  + Zygmunta Kozłowskiego
godz.  7.00  +  gr. Dariusza Kalinowskiego
godz. 18.00 + Sylwestra Dąbrowskiego
12.12.  godz. 7.00 + Wiesława Wójcika
godz. 7.00  + Zygmunta Kozłowskiego
godz. 18.00 +  gr. Dariusza Kalinowskiego
13.12.  godz. 7.00 + gr. Dariusza Kalinowskiego
godz. 7.00 + Wiesława Wójcika
godz. 18.00 + Zygmunta Kozłowskiego
14.12.  godz.  7.00 + Zygmunta Kozłowskiego
godz.   7.00 + gr. Dariusza Kalinowskiego
godz. 18.00 W intencjach, o które prosi Matka Boża z Medjugorie

Intencje Mszalne I Niedziela Adwentu – 1.12.2019 r.
godz.  8.00  + Natalię, Edwarda Bujaków, całą rodzinę Bujaków

godz.  8.00  + Dariusza Kalinowskiego – 1 gregorianka
godz. 10.00  za parafian
                 + Andrzeja Chrobot (z racji imienin)
                 + Sylwestra Dąbrowskiego (intencja od sąsiadów)
                 + Cezarego Fabiańskiego w 3 rocznicę śmierci
                 + Jana Kaniewskiego
godz. 11.00  wypominki
godz. 11.30 + Barbarę, Henryka Deliś w 1 rocznicę śmierci
godz. 13.00 + Irenę Żabka w 24 rocznicę śmierci, Józefa Żabkę, Jana Dobrogost
godz. 18.00   + Mariana Dziubę, Tadeusza Rucińskiego

Intencje Mszalne  2.12. – 7.12.2019 r.
2.12. godz.  7.00 + Zygmunta Kozłowsiego

          godz.  7.00 + gr. Dariusza Kalinowskiego
          godz. 18.00 + Helenę Augustyniak
3.12.  godz.  7.00 + gr. Dariusza Kalinowskiego
           godz.  7.00 + Helenę Augustyniak
           godz. 18.00 + Zygmunta Kozłowskiego
4.12.  godz.  7.00 + Zygmuta Kozłowskiego 
           godz.  7.00  + Helenę Augustyniak
           godz. 18.00 + gr. Dariusza Kalinowskiego                
5.12.  godz. 7.00 + gr. Dariusza Kalinowskiego
           godz. 7.00  + Zygmunta Kozłowskiego
           godz. 18.00 + msza wypominkowa
6.12.  godz. 7.00 + gr. Dariusza Kalinowskiego
           godz. 7.00 + Henryka Olczaka
           godz. 18.00 + Zygmunta Kozłowskiego
7.12.  godz.  7.00 + Zygmunta Kozłowskiego 
           godz.   7.00 + Henryka Olczaka
           godz. 18.00 + gr. Dariusza Kalinowskiego                           

Intencje Mszalne Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata – 24.11.2019 r.
godz.  8.00  + Zygmunta Szulewskiego w 1 rocznicę śmierci

godz. 10.00  za parafian 
                      O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i wypełnienie woli Bożej dla Jana z racji 72 urodzin 
                      + Henryka Lepieszkę w 30 dzień po śmierci
                      + Sylwestra Dąbrowskiego 
godz. 11.00  wypominki 
godz. 11.30 + Józefa Wieteska w 13 rocznicę śmierci 
godz. 11.30 + Helenę, Tadeusza Milke 
godz. 13.00 +  gr. Andrzeja Sochę
godz. 13.00  + Krzysztofa Karwowskiego w 8 rocznicę śmierci 

godz. 18.00   + Konstantego, Leokadię Roman, Irenę, Janusza Szczepańskich 

Intencje Mszalne  25.11. – 30.11.2019 r.
25.11. godz.  7.00 + Krzysztofa Krucińskiego 

          godz.  7.00 + Teresę Sadowską 
           godz. 18.00 + gr. Andrzeja Sochę 
26.11.  godz.  7.00 + gr. Andrzeja Sochę 
           godz.  7.00 + Teresę Sadowską 
           godz. 18.00 + Krzysztofa Krucińskiego 
27.11.  godz.  7.00 + Krzysztofa Krucińskiego 
           godz.  7.00  + Helenę Augustyniak 
           godz. 18.00 + gr. Andrzeja Sochę                       
28.11.  godz. 7.00 + gr. Andrzeja Sochę 
           godz. 7.00  + Krzysztofa Krucińskiego 
           godz. 18.00 + Teresę Sadowską 
29.11.  godz. 7.00 +  Helenę Augustyniak 
           godz. 7.00 + Krzysztofa Krucińskiego 
           godz. 18.00 + gr. Andrzeja Sochę 
30.11.  godz.  7.00 + Helenę Augustyniak 
           godz.   7.00 + Krzysztofa Krucińskiego
           godz. 18.00 +   gr. Andrzeja Sochę  (ostatnia)                            

Intencje Mszalne  XXXIII   Niedziela Zwykła – 17.11.2019 r.
godz.  8.00  + Hannę Sawicką w 5 rocznicę śmierci

godz.  8.00  + Helenę Płucińską w 12 rocznicę śmierci, Mariannę, Bolesława, Józefę, Jana, Wiesława                                           Dolińskich,  Julię, Romana Karlickich, Cecylię Zagajewską
godz. 10.00  za parafian

                + Teresę Ostrowską w 3 rocznicę śmierci, Wojciecha Ostrowskiego w 5 rocznicę śmierci
                + Irenę Kowalską w 1 rocznicę śmierci, Mariannę, Adama Antczaków, Krystynę Błachudzką
                + Stanisławę, Stefana Biernackich, Jana Biernackiego w 6 rocznicę śmierci
                + Feliksa Wachowiaka w 30 rocznicę śmierci, Tadeusza Wachowiaka w 2 rocznicę śmierci
                + Elżbietę Królasik
                + Wiesława Wójcika
godz. 11.00  wypominki
godz. 11.30 + Halinę Milczarek
godz. 11.30  Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Henryka Niedzieli z racji 80                          urodzin
godz. 13.00  + Janusza, Barbarę, Marka, Czesława Pawłowskich
godz. 18.00   + gr. Andrzeja Sochę

Intencje Mszalne  18.11. – 23.11.2019 r.
18.11. godz.  7.00 + Krzysztofa Sobczyńskiego

           godz.  7.00 + Henryka Lepieszkę 
           godz. 18.00 + gr. Andrzeja Sochę 
19.11.  godz.  7.00 + gr. Andrzeja Sochę 
           godz.  7.00 + Henryka Lepieszkę 
           godz. 18.00 + Krzysztofa Sobczyńskiego 
20.11.  godz.  7.00 + Krzysztofa Sobczyńskiego 
           godz.  7.00  + Henryka Lepieszkę
           godz. 18.00 + gr. Andrzeja Sochę           
21.11.  godz. 7.00 + gr. Andrzeja Sochę 
           godz. 7.00  + Teresę Sadowską
          godz. 18.00 + Krzysztofa Sobczyńskiego 
22.11.  godz. 7.00 +  Teresę Sadowską 
           godz. 7.00 + Krzysztofa Sobczyńskiego 
           godz. 18.00 + gr. Andrzeja Sochę 
23.11.  godz.  7.00 + gr. Andrzeja Sochę 
            godz.   7.00 + Teresę Sadowską 
            godz. 18.00 + Krzysztofa Sobczyńskiego                                  

Intencje Mszalne  XXXII   Niedziela Zwykła – 10.11.2019 r.
godz.  8.00  +   gr. Andrzeja Sochę 

godz.  8.00  +  Marka Drabika, Halinę, Rafała Seredów 
godz. 10.00  za parafian
                 + Eugenię, Wacława, całą rodzinę Baców, Kołodziejków
                + Leona Ciesielskiego w 1 rocznicę śmierci
                 + Zygmunta Kozłowskiego

                 + Henryka Olczaka 
godz. 11.00  wypominki 
godz. 11.30 + Sylwestra Włodarskiego w 4 rocznicę śmierci, Stanisława  Włodarskiego, Stanisławę, Alojzego                             Nalepków 
godz. 13.00  + Czesławę Bochenek w 20 rocznicę śmierci, Stanisława Bochenka w 40 rocznicę śmierci 
godz. 18.00  Dziękczynno-błagalna dla Renaty i Jana z racji urodzin i imienin oraz o dalszą opiekę Matki Bożej
                      i błogosławieństwo  Boże

Intencje Mszalne  11.11. – 16.11.2019 r.
11.11. – 101. rocznica odzyskania Niepodległości
          godz.  8.00 + gr. Andrzeja Sochę

          godz. 10.00 + Helenę Augustyniak
          godz. 11.30 + Jana Stefaniaka, Alicję Przybyszewską 
          godz. 18.00 + Grzegorza Gęcę
12.11.  godz.  7.00 + gr. Andrzeja Sochę 

           godz.  7.00 + Grzegorza Gęcę 
           godz. 18.00 + Jana Kołtuna w 1 rocznicę śmierci 
13.11.  godz.  7.00 + Stanisława Kuźmińskiego z racji imienin 
           godz.  7.00  +  Grzegorza Gęcę    
           godz. 18.00 + gr. Andrzeja Sochę            
14.11.  godz. 7.00 +  Grzegorza Gęcę 
           godz. 7.00  + Krzysztofa Sobczyńskiego 
           godz. 18.00 + gr. Andrzeja Sochę 
15.11.  godz. 7.00 +  gr. Andrzeja Sochę 
           godz. 7.00 + Krzysztofa Sobczyńskiego 
           godz. 18.00 + Grzegorza Gęcę 
16.11.  godz.  7.00 + gr. Andrzeja Sochę 
           godz.   7.00 + Krzysztofa Sobczyńskiego       
           godz. 18.00 + Mariana Chylińskiego w 1 rocznicę śmierci, Marię Chylińską w 34 rocznicę                                                                   śmierci                             

Intencje Mszalne  XXXI   Niedziela Zwykła – 3.11.2019 r.
godz.  8.00  O łaskę zdrowia i szczęśliwą operację dla ks. Rajmunda 

godz.  8.00 + Barbarę Wirtek w 21 rocznicę śmierci 
godz. 10.00  za parafian 
                + Teresę Sadowską 
                + Krzysztofa Krucińskiego 
                + Helenę Augustyniak 
godz. 11.00  wypominki 
godz. 11.30 + Stanisławę, Józefa Wasiak 
godz. 13.00  + gr. Andrzeja Sochę 
godz. 18.00  Dziękczynna za uchronienie od nieszczęścia z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej i
                      błogosławieństwo Boże

Intencje Mszalne  4.11. – 9.11.2019 r.
4.11.   godz.  7.00 + Krzysztofa Sobczyńskiego 

           godz.  7.00 + Grzegorza Gęcę 
           godz. 18.00 + gr. Andrzeja Sochę 
5.11.  godz.  7.00 + gr. Andrzeja Sochę 
          godz.  7.00 + Grzegorza Gęcę 
         godz. 18.00 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Stanisławy
                              Kułakowskiej z racji 89 rocznicę urodzin oraz udaną operację Moniki 
6.11.  godz.  7.00 + gr. Andrzeja Sochę 
          godz.  7.00  + Krzysztofa Sobczyńskiego
          godz. 18.00 + Grzegorza Gęcę                           
7.11.  godz. 7.00 +  Grzegorza Gęcę 
         godz.18.00 + gr. Andrzeja Sochę
         godz. 18.00   Msza wypominkowa 
8.11.  godz. 7.00 + Grzegorza Gęcę 
         godz. 7.00 + Krzysztofa Sobczyńskiego 
         godz. 18.00 + gr. Andrzeja Sochę 
9.11.  godz.  7.00 + gr. Andrzeja Sochę 
         godz. 7.00 + Grzegorza Gęcę           
         godz. 16.00 – ślub Agnieszki i Mateusza
        godz. 18.00 + Stefanię, Józefa Mierzejewskich, Izabelę Krakowiak w 2 rocznicę śmierci, Bogusława 
                                Rożnieckiego w 7 rocznicę śmierci, całą rodzinę Rożnieckich                                   

Intencje Mszalne  XXX   Niedziela Zwykła – 27.10.2019 r.
godz.  8.00  O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i wstawiennictwo Św. Judy Tadeusza dla ks. prałata                             Tadeusza Jaworskiego z racji imienin. 

                     + Tadeusza, Sabinę, Wiesława, Henryka, Zdzisława  Szrebków i zmarłych z ich rodzin
godz. 10.00  za parafian 
                + Ewę Węgorzewską w 9 rocznicę śmierci
                + Józefa Kołpaczyńskiego w 15 rocznicę śmierci, całą rodzinę Kołpaczyńskich 
                + Renatę Jastrzębską w 5 rocznicę śmierci, całą rodzinę  Biskupskich,  Mularczyków 
                + Krzysztofa Sobczyńskiego 
                + Henryka Lepieszki
godz. 11.00  wypominki
godz. 11.30 Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i  potrzebne łaski dla Iwony z racji 18                                 urodzin
                    + Władysława Szymę w 8 rocznicę śmierci, Kazimierę Szyma; Lucynę, Dariusza Sikorów,                                         Małgorzatę Smysło, Władysławę, Andrzeja Misztali, całą rodzinę Wesołowskich,  Szymów, Misztali
godz. 17.30  Nabożeństwo Październikowe 
godz. 18.00  +  Tadeusza Serda w 6 rocznicę śmierci, Antoninę, Marka Serdów

Intencje Mszalne  28.10. – 3.11.2019 r.
28.10.   godz.  7.00 + Stanisławę Nieprzecką 

             godz.  7.00 + Grzegorza Gęcę 
             godz. 18.00 O dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla  Szymona z racji imienin 
             godz. 18.30  Nabożeństwo Październikowe

29.10.  godz.  7.00 + Stanisławę Nieprzecką 
            godz.  7.00 + Grzegorza Gęcę 
            godz. 18.00 + Zofię Kostecką w 1 rocznicę śmierci; Józefa, Jacka Kosteckich, Bogusława Plocha 
            godz. 18.30  Nabożeństwo Październikowe

30.10.  godz.  7.00 + Grzegorza Gęcę 
            godz.  7.00  + Henryka Lepieszki  
            godz. 18.00 + Krzysztofa Sobczyńskiego                              
            godz.  18.30  Nabożeństwo Październikowe

31.10.  godz. 7.00 +  Grzegorza Gęcę 
           godz.18.00 + Krzysztofa Sobczyńskiego 
           godz. 18.00 + Henryka Lepieszki 
           godz. 18.30  Nabożeństwo Październikowe

1.11.2019 r. – Uroczystość Wszystkich Świętych
            godz. 8.00 + Irenę, Stanisława, Janinę, Kazimierza Wolańczyków, Janinę, Wacława Nowakowskich 

            godz. 10.00 + Henryka Lepieszki
            godz. 11.30 + zmarłych polecanych w wypominkach jednorazowych
            godz. 12.15  procesja z czytaniem wypominków jednorazowych 
            godz. 18.00 + Andrzeja Sochę (1 gregorianka)

2.11. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
           godz.  7.00 + gr. Andrzeja Sochę

           godz.  7.00 + Grzegorza Gęcę   
           godz.  8.00 w intencji Zmarłych z Kół Żywego Różańca 
           godz. 18.00 +  Mariusza Błażejewskiego w 8 rocznicę śmierci                                                                 
           godz. 18.30  Nabożeństwo za zmarłych z czytaniem wypominków jednorazowych – procesja

Intencje Mszalne  XXVIII   Niedziela Zwykła – 20.10.2019 r.

godz.  8.00 + Teresę, Mariannę, Stanisława Ostrowskich

godz.  8.00 + Irenę Włodarczyk (z racji urodzin i imienien)

godz. 10.00  za parafian

                      O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Marcelinki, Marii i Piotra z racji 1 rocznicy urodzin

                     + Edmunda Guzika w 3 rocznicę śmierci

                     + Wojciecha Dąbka w 5 rocznice śmierci, Jadwigę i Jerzego Pińkowskich

                     + Czesława Szatkowskiego w 11 rocznicę śmierci, całą rodzinę Muratów, Szatkowskich

                     + Stanisławę Nieprzecką

                     + Grzegorza Gęca

godz. 11.00  wypominki

godz. 11.30 Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Anieli z racji 9 urodzin                       i Gabrysi z racji 13 rocznicy urodzin

godz. 11.30  + Zdzisława Cyran w 4 rocznicę śmierci

godz. 13.00  + Krystynę Bruśnicką w 15 rocznicę śmierci

godz. 17.30  Nabożeństwo Październikowe

godz. 18.00  + Jana, Feliksę, Franciszka Ositków

Intencje Mszalne  21.10. – 26.10.2019 r.

21.10.   godz.  7.00 + Stanisławę Nieprzecką

            godz.  7.00

            godz. 18.00 + Grzegorza Gęca

            godz. 18.30  Nabożeństwo Październikowe

22.10.  godz.  7.00 + Stanisławę Nieprzecką

            godz. 18.00 + Adelę Sidorczuk

            godz. 18.30  Nabożeństwo Październikowe

23.10.   godz.  7.00 + Antoniego Rosiaka w 33 rocznicę śmierci, Zofię Rosiak w 5 miesiąc po śmierci, całą                                                 rodzinę  Rosiaków, Polaków

            godz. 18.00 + Henryka Tomaszewskiego w 2 rocznicę śmierci                                 

           godz.  18.30  Nabożeństwo Październikowe

24.10.  godz. 7.00 + Stanisławę Nieprzecką

             godz.18.00 + Rafała Świetlickiego (z racji imienin)

             godz. 18.00 + Grzegorza Gęca

             godz. 18.30  Nabożeństwo Październikowe

25.10.  godz. 7.00 + Stanisławę Nieprzecką

             godz. 7.00 + Grzegorza Gęca

             godz. 18.00 O łaskę zdrowia dla Barbary

             godz. 18.30  Nabożeństwo Październikowe

26.10. godz.  7.00 + Stanisławę Nieprzecką

            godz.  7.00 +

            godz. 16.00 ślub Julity i Alana

            godz. 18.00 + Grzegorza Gęca                                                                     

            godz. 18.30  Nabożeństwo Październikowe

Intencje Mszalne  XXVIII   Niedziela Zwykła – 13.10.2019 r.

godz.  8.00 + Jadwigę Haberman-Wolańczyk

godz.  8.00 + Edwarda Zielskiego w 37 rocznicę śmierci, Jadwigę Bocheńską w 20 rocznicę śmierci

godz. 10.00  za parafian

                      O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej oraz łaskę zdrowia dla                                Aleksandry

                 + Wacława Wiśniewskiego w 15 rocznicę śmierci, Mariannę Wiśniewską w 11 rocznicę śmierci, całą                         rodzinę Wiśniewskich, Zygmunciaków

                 + Adama Kraśniewskiego w 21 rocznicę śmierci, całą rodzinę Kraśniewskich, Stefanię, Feliksa,                                 Aleksandrę Kmieć,  Mieczysławę, Stanisława Kędzior

                 + Jerzego, Jadwigę, Edmunda Piątkowskich

                 + Alfreda Szymańskiego

                 + Janinę Kołodziejczyk w 8 rocznicę śmierci 

                 + Elżbietę Pietrzykowską

                 + Stanisławę Taszer

godz. 11.00  wypominki

godz. 11.30 Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Rafała z racji imienin

godz. 13.00  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Tobiasza, Urszuli i Ignacego z racji urodzin

godz. 17.30  Nabożeństwo Październikowe

godz. 18.00  Dziękczynna w 30 rocznicę ślubu Anny i Macieja za dar miłości małżeńskiej, Boże                                                    błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz wszelkie łaski

Intencje Mszalne  14.10. – 19.10.2019 r.

14.10.   godz.  7.00 + Stanisławę Taszer

            godz.  7.00 +

            godz. 18.00 + Marka Zawadzkiego w 2 rocznicę śmierci

            godz. 18.30  Nabożeństwo Październikowe

15.10.  godz.  7.00 + Stanisławę Taszer

            godz.  7.00 +

            godz. 18.00 + Jadwigę Szymańską

            godz. 18.30  Nabożeństwo Październikowe

16.10.   godz.  7.00 + Stanisławę Taszer

            godz.  7.00 +

            godz. 18.00 + Ignacego, Janinę Polak, całą rodzinę Polaków,  Zygmunta Lipińskiego

           godz.  18.30  Nabożeństwo Październikowe

17.10.  godz. 7.00 + Stanisławę Taszer

             godz. 7.00 +

             godz. 18.00 + Eugeniusza Kwiatkowskiego w 2 rocznicę śmierci, całą rodzinę Kwiatkowskich

             godz. 18.30  Nabożeństwo Październikowe

18.10.  godz. 7.00 +

             godz. 18.00 +

             godz. 18.30  Nabożeństwo Październikowe

19.10. godz.  7.00 +  

            godz. 18.00 + Halinę Milczarek                                                                       

            godz. 18.30  Nabożeństwo Październikowe

Intencje Mszalne  XXVII   Niedziela Zwykła – 6.10.2019 r.

godz.  8.00  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Kół Żywego Różańca z Łuszczewka oraz dusze                            zmarłych członkiń
godz. 10.00  za parafian 
                      O łaskę zdrowia dla Kazimierza
                      O łaskę zdrowia, błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Adasia z racji 1 rocznicy urodzin
                      O umocnienie w krzyżu cierpienia dla Grzegorza

                 + Marka Więckowskiego w 8 rocznicę śmierci, Kazimierę, Kazimierza, Wawrzyńca, Wiktorię                                      Więckowskich 
                + Helenę, Ludwika Przeździeckich 
                + Władysława, Helenę Rempałów, całą rodzinę Rempałów, Solarzów, Zawadzkich, Niewiadomskich                    + Edwarda Mika w 6 rocznicę śmierci, 
                + Stanisława Wójcika w 22 rocznicę śmierci  
                + Dorotę Jakubowską 
                + Andrzeja Sochę

godz. 11.00  wypominki

godz. 11.30

godz. 13.00  + Tomasza Szpudę

godz. 17.30  Nabożeństwo Październikowe

godz. 18.00  + Marię Jasińską

Intencje Mszalne  7.10. – 12.10.2019 r.

7.10.   godz.  7.00 + Romana Pułkę 
          godz.  7.00 + Dorotę Jakubowską 
          godz. 18.00 + 
          godz. 18.30  Nabożeństwo Październikowe

8.10.  godz.  7.00 + Romana Pułkę 
          godz.  7.00 + Dorotę Jakubowską
          godz. 18.00 O łaskę nawrócenia oraz uzdrowienie duszy i ciała dla Arkadiusza 
          godz. 18.30  Nabożeństwo Październikowe

9.10.   godz.  7.00 + 
           godz.  7.00 + Romana Pułkę 
           godz. 18.00 + Andrzeja Kuźmińskiego w 1 rocznicę śmierci 
          godz.  18.30  Nabożeństwo Październikowe

10.10.  godz. 7.00 + Dorotę Jakubowską 
            godz. 7.00 +
            godz. 18.00 + Romana Pułkę
            godz. 18.30  Nabożeństwo Październikowe

11.10.  godz. 7.00 + Romana Pułkę
           godz. 7.00 +
           godz. 18.00 +
           godz. 18.30  Nabożeństwo Październikowe

12.10. godz.  7.00 + 
          godz.  7.00
          godz. 16.00  ślub Michała i Moniki
          godz. 18.00 Dziękczynna za wszelkie łaski Boże oraz dar rodzicielstwa dla Agnieszki i Mateusza z racji 10                                  rocznicy małżeństwa z prośbą o wypełnienie woli  Bożej w życiu oraz dary Ducha Świętego
                                i opiekę Matki Bożej z prośbą by prowadziła drogami wiary do jedynego źródła miłości – do                                  Jezusa. 
          godz. 18.30  Nabożeństwo Październikowe

Intencje Mszalne  XXVI   Niedziela Zwykła – 29.09.2019 r.

godz.  8.00  Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Izabeli i Sławomira z                        racji 30 rocznicy ślubu oraz  dla Ich dzieci, zięcia i wnuczek

godz. 10.00  za parafian
                 Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej                        dla Wiktorii Grunwald z racji urodzin
                Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla                            Franciszka z racji 8 rocznicy urodzin
                O łaskę powrotu do zdrowia dla Leszka
               + Kazimierza Augustyniaka w 1 rocznicę śmierci, Sławomira Augustyniaka, Sławomira Zdanowskiego
               + Tymoteusza z racji 14 rocznicy śmierci, Tomasza z racji urodzin
               + Scholastykę Kostarską w 6 rocznicę śmierci, Michała, Sabinę, Krystynę Trzcińskich
               + Czesława Pilarskiego w 3 rocznicę śmierci, Helenę, Mieczysława Pilarskich, Annę, Walentego                                Jakubowskich
               + Mariana Wojtyłę w 11 rocznicę śmierci, Władysława Jałowieckiego 
                + Romana Pułkę
                + Stanisławę Świsłowską w 7 rocznicę śmierci, Zdzisława Świsłowskiego w 11 rocznicę śmierci

godz. 11.00  wypominki

godz. 11.30 + Adama, Wiktorię Włodarczyk, Andrzeja-Bogdana Sierakowskiego

godz. 13.00  + Bożenę Brzeską w 6 rocznicę śmierci

godz. 18.00  + Halinę Milczarek w 2 tydzień po śmierci

Intencje Mszalne  30.09. – 5.10.2019 r.

30.09. godz.  7.00 + Bogusławę Dudkiewicz
            godz.  7.00 + Małgorzatę Dąbrowską
            godz. 18.00 + Romana Pułkę

1.10.  godz.  7.00 + Stanisława Kuźmińskiego
          godz.  7.00 + Małgorzatę Dąbrowską
          godz. 18.00 + Bogusławę Dudkiewicz
          godz. 18.30  Nabożeństwo Październikowe

2.10.   godz.  7.00 + Małgorzatę Dąbrowską
           godz.  7.00 + Romana Pułkę
           godz. 18.00 O szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla Lillianny Ksit
           godz.  18.30  Nabożeństwo Październikowe

3.10.    godz. 7.00 + Małgorzatę Dąbrowską
            godz. 7.00 + Romana Pułkę
            godz. 18.00 + wypominkowa
            godz. 18.30  Nabożeństwo Październikowe

4.10.    godz. 7.00 +
            godz. 7.00 +
            godz. 18.00 + Romana Pułkę

            godz. 18.30  Nabożeństwo Październikowe

5.10.   godz.  7.00 + Romana Pułkę
           godz.  7.00
           godz. 16.00  ślub Łukasza i Doroty
           godz. 18.00 + Halinę Milczarek
           godz. 18.30  Nabożeństwo Październikowe

Intencje Mszalne  XXV   Niedziela Zwykła – 22.09.2019 r.

8.00    1 Ks.) + Helenę i Stanisława Nowek; + Mariannę i Władysława Kawka 
            2 Ks.) + Wincentego Skorupskiego w rocznicę śmierci

10.00  W  intencji  naszych  Parafian  i  modlących  się  w  naszym  Kościele,  z prośbą o Boże                                            błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla nich, a dla zmarłych o łaskę  Nieba i                          wieczne Zbawienie
           + Małgorzatę Dąbrowską z racji pogrzebu
           + Bogusławę Dudkiewicz z racji pogrzebu

11.30  + Irenę i Ryszarda Makowieckich

13.00 + Krzysztofa Jankowskiego w 1 rocznicę śmierci;
          + Józefa i Wiesławę Jankowskich

18.00 

Intencje Mszalne  23.09. – 28.09.2019 r. 

23.09. – Wspomnienie Św. Pio z Pietrelciny, Kapłana 
         7.00 + Jana Woźniaka 
         7.00 + Bogusławę Dudkiewicz
         18.00 O zdrowie, błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Małgorzaty

24.09. 
        7.00 + Jana Woźniaka
        7.00 + Bogusławę Dudkiewicz

        18.00 + Józefa i Teresę Polańczyk

25.09. 
        7.00 + Bogusławę Dudkiewicz
        7.00 + Małgorzatę Dąbrowską 
        18.00 + Edwarda Mika w 6 rocz. śmierci

26.09. 
         7.00 + Małgorzatę Dąbrowską 
         7.00 
        18.00 + Bogusławę Dudkiewicz

27.09. – Wspomnienie Św. Wincentego A’Paulo, Kapłana 
        7.00 + Bogusławę Dudkiewicz 
        7.00   
        18.00 + Małgorzatę Dąbrowską

28.09. – Wspomnienie Św. Wacława, Męczennika 
        7.00 + Małgorzatę Dąbrowską 
        7.00 + Bogusławę Dudkiewicz 
        16.00 Msza Św. z Sakramentem Małżeństwa + Chrzest (Aleksandra i Kamil) (Aleksander) 
        18.00 + Sabinę Krysztofik w 1 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  XXIV   Niedziela Zwykła – 15.09.2019 r.

godz.  8.00  + Andrzeja Skorupskiego w 1 rocznicę śmierci

godz. 10.00  za parafian

                       Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Danuty z racji 70                               rocznicy urodzin

                       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej                           dla Katarzyny z racji imienin i urodzin

                       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Agnieszki i Jarka z racji                             22 rocznicy ślubu oraz Andrzeja i Magdaleny z racji 18 rocznicy ślubu oraz dla ich dzieci

                 + Wojciecha Sernawit w 10 rocznicę śmierci 
                 + Wacławę Wróbel w 36 rocznicę śmierci 
                 + Elżbietę Dąbrowską w 17 rocznicę śmierci, Józefa Dąbrowskiego w 4 rocznicę śmierci

godz. 11.00  wypominki

godz. 11.30 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Renaty i Piotra z racji 25                              rocznicy ślubu oraz opiekę Matki Bożej dla ich dzieci

godz. 13.00  + Teresę w 4 rocznicę śmierci, Piotra, Irenę, Jana, Annę Kozłowskich, Stanisława, Juliannę Tomsia

godz. 18.00  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, potrzebne dary i                                opiekę Matki Bożej dla Kornelii  i Tadeusza z racji 40 rocznicy przyjęcia Sakramentu Małżeństwa

Intencje Mszalne  16.09. – 21.09.2019 r.

16.09. godz.  7.00 + Pawła Góreckiego 
           godz.  7.00 + Wincentego Rozenfelda 
           godz. 18.00 + Mariannę, Ewę, Bożennę, Stanisława Baranków, Stanisławę Joniak, Adama Dmocha,                                                Grzegorza Gumińskiego

17.09. godz.  7.00 + Pawła Góreckiego 
          godz.  7.00 + Genowefę Milczarek 
          godz. 18.00 + Wincentego Rozenfelda

18.09. godz.  7.00 + Genowefę Milczarek 
           godz.  7.00 + Pawła Góreckiego 
           godz. 18.00 + Jana Woźniaka

19.09.  godz. 7.00 + Genowefę Milczarek 
            godz. 18.00 + Pawła Góreckiego

20.09. godz. 7.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Bogumiły z racji urodzin 
            godz. 7.00 + Irenę, Stanisława Moczydłowskich
            godz. 18.00 + Genowefę Milczarek

21.09. godz.  7.00 
           godz. 16.00  ślub Anny i Marcina 
           godz. 18.00 + Jana Woźniaka

Intencje Mszalne  XXIII   Niedziela Zwykła – 8.09.2019 r.

godz.  8.00  + Bożennę Sadowską

godz. 10.00  za parafian
                       Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w dorosłym życiu dla                             Wiktora z racji 18 urodzin 
                       + Stanisławę, Wacława, Eugeniusza, Andrzeja Urbańskich
                       + Jadwigę Telesiewicz

godz. 11.00  wypominki

godz. 11.30 + Janinę Drewnowską, Stanisława Ozimko w 13 rocznicę  śmierci, Jadwigę, Tadeusza Stańczuk

godz. 13.00 Dziękczynna za 50 lat małżeństwa Leontyny i Gabriela z  prośbą o błogosławieństwo Boże i                                 potrzebne łaski na dalsze życie Jubilatów i ich najbliższych.

godz. 18.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz opiekę Bożej Opatrzności dla Piotra, Edyty,                                  Macieja

Intencje Mszalne  9.09. – 14.09.2019 r.

  9.09. godz.  7.00 + Pawła Góreckiego
            godz.  7.00 + Wincentego Rozenfelda
            godz. 18.00 + Bożenę Sadowską

10.09. godz.  7.00 + Bożennę Sadowską
            godz.  7.00 + Wincentego Rozenfelda

            godz. 18.00 + Pawła Góreckiego
           godz. 18.00 Dziękczynna w 3 rocznicę małżeństwa Agnieszki i Artura z prośbą o błogosławieństwo                                           Boże, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski na dalszą wspólną drogę życia

11.09. godz.  7.00 + Bożennę Sadowską
           godz.  7.00 + Pawła Góreckiego 
           godz. 18.00 + Wincentego Rozenfelda

12.09.  godz. 7.00 + Pawła Góreckiego
            godz. 7.00 + Wincentego Rozenfelda
            godz. 18.00 + Bożennę Sadowską

13.09.  godz. 7.00 + Bożennę Sadowską
            godz. 7.00 + Pawła Góreckiego
            godz. 18.00 + Wincentego Rozenfelda

14.09. godz.  7.00 + Bożennę Sadowską
           godz.  7.00  + Wincentego Rozenfelda
           godz. 18.00 + Pawła Góreckiego

Intencje Mszalne – XXII  Niedziela Zwykła – 1.09.2019 r.

godz.  8.00  

godz. 10.00  za parafian
                      + Rafała Szymańskiego w 6 rocznicę śmierci, Sabinę, Franciszka Szymańskich
                      + Reginę, Władysława Wierzbickich
                      + Tadeusza Zielińskiego (od Mirosława z rodziną)
                      + Bronisławę Gałązka (z racji imienin), Jana, Janinę, Marię Gałązka
                      + Jana Woźniaka

godz. 11.00  wypominki

godz. 11.30

godz. 13.00

godz. 18.00 + Barbarę Drążkiewicz w 2 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  2.09. – 7.09.2019 r.

2.09. godz.  7.00 + Bożenę Sadowską 
         godz.  7.00 + Irenę Samsel 
         godz.  8.00  W intencji dzieci, młodzieży i grona pedagogicznego na nowy rok szkolno-katechatyczny 
        godz. 18.00 + Wincentego Rozenfelda

  3.09. godz.  7.00 + Irenę Samsel 
           godz.  7.00 + Wincentego Rozenfelda
           godz. 18.00 + Bożennę Sadowską

4.09. godz.  7.00 + Bożennę Sadowską 
         godz.  7.00 + Wincentego Rozenfelda 
         godz. 18.00 + Irenę Samsel

5.09.  godz. 7.00 + Bożennę Sadowską 
          godz. 7.00 + Irenę Samsel 
          godz. 18.00  wypominkowa

6.09.  godz. 7.00 + Bożennę Sadowską 
          godz. 7.00 + Pawła Góreckiego 
         godz. 18.00 + Wincentego Rozenfelda

7.09. godz.  7.00 + Bożennę Sadowską
         godz.  8.00  w intencji Kół Żywego Różańca 
         godz. 14.00 ślub Grzegorza i Joanny + chrzest 
         godz. 16.30 ślub Rafała i Karoliny 
         godz. 18.00 + Zofię Kuźmińską w 20 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  XXI   Niedziela Zwykła – 25.08.2019 r.

8:00  1 Ks.) + Zdzisława Olczaka – gregorianka 24
          2 Ks.) +  Zofię Stefana, Mariannę, Franciszka i Tomasza Jóźwikowskich
          3 Ks.) + Stanisławę i Józefa Łęczyckich

10:00 1) W  intencji  naszych  Parafian  i  modlących  się  w  naszym  Kościele,  z prośbą o Boże                                         błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla nich, a dla zmarłych o łaskę  Nieba i                           wieczne Zbawienie.

           2) Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o  dalsze   Boże  błogosławieństwo i opiekę Matki                                 Najświętszej dla  Konrada  z  racji  8  rocznicy Urodzin.

           3) O zdrowie dla Jerzego i potrzebne łaski dla Niego. 

           4) O umocnienie w czasie choroby oraz potrzebne Boże dary i łaski dla Jana.

           5) + Michała Złomańczuka w 29 rocznicę śmierci; + Feliksę Złomańczuk.

           6) + Mariana Biskupskiego w 11 rocznicę śmierci; + Renatę Jastrzębską; + Jolantę Idzikowską; +Ryszarda                Jaworskiego; zmarłych z całej rodziny  Biskupskich i Mularczyków. 

           7) + Tadeusza Misiaka w 18 rocznicę śmierci; + Barbarę Misiak w 2 rocznicę śmierci; zmarłych z rodziny:                Filuch, Misiak i Kuszelewskich.

           8) + Elżbietę Karcz w 2 rocznicę śmierci.

           9) + Genowefę Milczarek z racji pogrzebu.

12:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, potrzebne dary i opiekę                    Matki Najświętszej na dalsze wspólne lata dla Julii i Grzegorza z racji 1 rocznicy przyjęcia Sakramentu                Małżeństwa.

18:00 + Janinę Liszewską z racji 18 rocznicy śmierci.

Intencje Mszalne  19.08. – 24.08.2019 r.

Poniedziałek – 26.VIII. – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

    8:00

    10:00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Eryka z racji 13 urodzin

    18:00 + Zdzisława Olczaka  –  gregorianka 25

Wtorek – 27.VIII. – Wspomnienie Św. Moniki

   7:00 + Zdzisława Olczaka  –  gregorianka 26

   18:00  + Andrzeja Kuklińskiego

Środa – 28.VIII. – Wspomnienie Św. Augustyna, Biskupa Doktora Kościoła

   7:00 + Andrzeja Kuklińskiego

   18:00 + Zdzisława Olczaka  –  gregorianka 27

Czwartek – 29.VIII. – Wspomnienie Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela

   7:00  + Zdzisława Olczaka  –  gregorianka 28

   18:00  + Andrzeja Kuklińskiego

Piątek – 30.VIII.

   7:00 + Zdzisława Olczaka  –  gregorianka 29

   7:00 + Wincentego Rozenfelda

   18:00 + Bożennę Sadowską

Sobota – 31.VIII.

  7:00 + Bożennę Sadowską

  7:00 + Wincentego Rozenfelda

  17:00  Msza Św. z Sakramentem Małżeństwa (Marlena i Łukasz)

  18:00 + Zdzisława Olczaka  –  gregorianka 30 – ostatnia

Intencje Mszalne  XX   Niedziela Zwykła – 18.08.2019 r.

godz.  8.00   + Irenę Kowalską

godz. 10.00  za parafian

                     Dziękczynno-błagalna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski oraz opiekę Matki                               Bożej dla Franciszka i Marka z racji urodzin

                 + Kazimierę Wojciechowską w 1 rocznicę śmierci

                 + Feliksę, Michała Złomańczuków w 30 rocznicę śmierci

                 + Władysława Prążyńskiego w 26 rocznicę śmierci

godz. 11.00  wypominki

godz. 12.00 +  gr. Zdzisława Olczaka

godz. 18.00 + ks. Prałata Zdzisława Kniołka w 14 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  19.08. – 24.08.2019 r.

19.08. godz.  7.00 + Irenę Kozaczyk

          godz. 18.00 + gr. Zdzisława Olczaka

20.08. godz.  7.00 + gr. Zdzisława Olczaka

          godz. 18.00 +  Henryka Chojnackiego

21.08. godz.  7.00 + Irenę Kozaczyk

          godz. 18.00 + gr. Zdzisława Olczaka

22.08.  godz. 7.00 + gr. Zdzisława Olczaka

           godz. 18.00 + Henryka Chojnackiego

23.08.  godz. 7.00 + Andrzeja Kuklińskiego      

           godz. 18.00 + gr. Zdzisława Olczaka 

24.08. godz.  7.00 + gr. Zdzisława Olczaka

            godz. 18.00 + Henryka Chojnackiego

Intencje Mszalne  XIX   Niedziela Zwykła – 04.08.2019 r.

8:00 + Zdzisława Olczaka – gregorianka 10

10:00  1) W  intencji  naszych  Parafian  i  modlących  się  w  naszym  Kościele,  z  prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla nich, a dla zmarłych o łaskę  Nieba i wieczne Zbawienie
2) Dziękczynna za otrzymane łaski oraz dar macierzyństwa i ojcostwa z prośbą o  dalsze   Boże  błogosławieństwo  dla  Katarzyny  i  Rafała  z  racji  1  rocznicę przyjęcia Sakramentu Małżeństwa
3) O błogosławieństwo Boże w miejscu nowej pracy 
4) + Katarzynę Ciesielską w 9 rocznicę śmierci

12:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo,  potrzebne dary i opiekę Matki Najświętszej dla Sylwii i Jakuba z racji 1 rocznicy przyjęcia Sakramentu Małżeństwa

18:00 + Tadeusza z racji 10 rocznicy śmierci, Roberta i Justyny Gęsina;
           + Andrzeja Woźnickiego

Intencje Mszalne  12.08-17.08.

12.08. 7:00 + Henryka Chojnackiego

           18:00 + Zdzisława Olczaka  –  gregorianka 11

13.08. 7:00 + Zdzisława Olczaka  –  gregorianka 12

            18:00 + Henryka Chojnackiego

14.08. Wspomnienie Św. Maksymiliana Marii Kolbego, Kapłana i Męczennika

            7:00 + Irenę Kozaczyk

            18:00 + Zdzisława Olczaka  –  gregorianka 13

15.08. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

            8:00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Marii Kołakowskiej

           10:00  1) W  intencji  naszych  Parafian  i  modlących  się  w  naszym  Kościele,  z prośbą o Boże                          błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla nich, a dla zmarłych o  łaskę 
                         Nieba i wieczne Zbawienie 
                      2) + Irenę Kozaczyk 
                      3) + Mariannę Stachlewską z racji imienin,
                       + Mieczysława Stachlewskiego, + Małgorzatę Pater 
                     4) + Zofię Miszczak w 19 rocznicę śmierci,
                         + Mieczysława Miszczaka  
                     5) + Krystynę i Mariana Kruk

18:00 + Zdzisława Olczaka  –  gregorianka 14

16.08. 7:00  + Zdzisława Olczaka  –  gregorianka 15
          18:00  + Mariannę i Stanisława Piotrowskich

17.08. Wspomnienie Św. Jacka, Kapłana
         7:00 + Irenę Kozaczyk
        17:00 Msza Św. z Sakramentem Małżeństwa (Magdalena i Marek)
        18:00 + Zdzisława Olczaka  –  gregorianka 16

Intencje Mszalne  XVII   Niedziela Zwykła – 28.07.2019 r.

godz.  8.00 +  gr. Krystynę Wąsik

godz.  8.00 +  Marię Jasińską

godz. 10.00  za parafian

                     O opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla Anny z racji imienin

                     O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej oraz łaskę uzdrowienia serduszka dla Mariusza w
                     4  rocznicę urodzin

                     Dziękczynno-błagalna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Igora z racji 9                               urodzin

                 + Wacławę, Tadeusza Wąsików, Aldonę Kościńską, Stanisławę, Kazimierza Kuik

                 + Krzysztofa Karwowskiego (z racji imienin)

                 + Stanisława Krochmal

                 + Bogusława Plocha w 13 rocznicę śmierci, Zofię, Józefa, Jacka Kosteckich

                 + Małgorzatę, Władysława, Ryszarda Witkowskich

                 + Krzysztofa Smolińskiego (z racji imienin)

                 + Annę Sosnowską, Martę Kenig, Aleksandra Keniga w 42 rocznicę śmierci

godz. 11.00  wypominki

godz. 12.00 + Stanisławę Orłowską w 4 rocznicę śmierci

godz. 18.00 + Elżbietę Skrzymowską w 3 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  29.07. – 3.08.2019 r.

29.07. godz.  7.00 + Reginę Kozaczyk

            godz. 18.00 + gr. Krystynę Wąsik

30.07. godz.  7.00 + Reginę Kozaczyk

            godz. 18.00 +  gr. Krystynę Wąsik (ostatnia)

31.07. godz.  7.00 + Reginę Kozaczyk

            godz. 18.00 + Józefa Kościńskiego w 1 rocznicę śmierci

1.08.  godz. 7.00 + Zofię Biedrzycką w 2 rocznicę śmierci

           godz. 7.00 + Marię Jasińską

           godz. 18.00 W intencji powstańców warszawskich z racji 75 rocznicy wybuchu Powstania                                       Warszawskiego

           godz. 18.00 + wypominkowa

2.08.  godz. 7.00 + gr. Zdzisława Olczaka

           godz. 16.00 ślub Mariusza i Mileny

           godz. 18.00 + Marię Jasińską  

3.08. godz.  7.00 +

          godz.  8.00 w intencji Kółek Żywego Różańca

Intencje Mszalne  XVI  Niedziela Zwykła – 21.07.2019 r.

godz.  8.00 +  gr. Krystynę Wąsik

godz.  8.00 +  Marię Jasińską

godz. 10.00  za parafian

                  + Helenę Kuchta w 1 rocznicę śmierci, Stefana Kuchtę w 17 rocznicę śmierci

                  + Annę, Antoniego Nowackich, Jadwigę, Franciszka Wójcików

                 + Jana Wirtka w 8 rocznicę śmierci

                 + Leona Malitkę, całą rodzinę Malitków, Czajków

                 + Jerzego Radomskiego (z racji urodzin)

                 + Kazimierza Skrońskiego w 3 rocznicę śmierci

godz. 11.00  wypominki

godz. 12.00 + Jadwigę Szymańską w 12 rocz. śmierci

godz. 18.00 + Czesława Pawłowskiego ( im.)

Intencje Mszalne  22.07. – 27.07.2019 r.

22.07. godz.  7.00 + gr. Krystynę Wąsik

            godz. 18.00 + Stanisława Krochmala

23.08. godz.  7.00 + gr. Krystynę Wąsik

            godz. 18.00 + Stanisława Krochmala

24.07. godz.  7.00 + Stanisława Krochmala

            godz. 18.00 + gr. Krystynę Wąsik

25.07.  godz. 7.00 + gr. Krystynę Wąsik

             godz. 18.00 + Stanisława Krochmala

26.07.  godz. 7.00 + Marię Jasińską

             godz. 16.00 ślub Kingi i Marcina

             godz. 17.00 ślub Sandry i Marcina

             godz. 18.00 + gr. Krystynę Wąsik   

27.07. godz.  7.00 + gr. Krystynę Wąsik

            godz. 18.00 + Stanisława Krochmala

Intencje Mszalne  XV Niedziela Zwykła – 14.07.2019 r.

godz.  8.00 +  gr. Krystynę Wąsik

godz.  8.00 + Jerzego Boguckiego w 10 rocznicę śmierci, Mariannę Bogucką, Benedykta Zalech, Sławomira                             Białek w 3 rocznicę śmierci, Stanisławę, Józefa, Wojciecha, Józefa  Kołodziejczyków, Adama                                 Mastalerczyka

godz. 10.00  za parafian

                Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo , potrzebne dary i łaski oraz opiekę Matki Bożej dla                    Karola i Antoniny Grunwald z racji urodzin

                O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Moniki i Marka z racji  3 rocznicy ślubu oraz dla ich                      dzieci

                 + Barbarę Tyl w 6 rocznicę śmierci

                 + Henrykę, Czesława Gajda

                 + Henryka Pobiedzińskiego, Bolesława Starzyka

godz. 11.00  wypominki

godz. 12.00 + Marię Jasińską

godz. 14.00 ślub Elżbiety i Przemysława

godz. 18.00 + Irenę Kowalską

Intencje Mszalne  15.07. – 20.07.2019 r.

15.07. godz.  7.00 + gr. Krystynę Wąsik

            godz. 18.00 + Agnieszkę, Czesławę, Henryka Dwornickich

16.08. godz.  7.00 + gr. Krystynę Wąsik

            godz. 18.00 + Małgorzatę Sobieską w 3 rocznicę śmierci

17.07. godz.  7.00 + Marię Jasińską

            godz. 18.00 + gr. Krystynę Wąsik

18.07.  godz. 7.00 + Marię Jasińską

             godz. 18.00 + gr. Krystynę Wąsik

19.07.  godz. 7.00 + Marię Jasińską

             godz. 18.00 + gr. Krystynę Wąsik   

20.07. godz.  7.00 + gr. Krystynę Wąsik

             godz. 18.00 + Franciszka Kołodziejczyka

Intencje Mszalne  XIV Niedziela Zwykła – 07.07.2019 r.

godz.  8.00 +  gr. Krystynę Wąsik

godz.  8.00 + Marię Jasińską

godz. 10.00  za parafian

                 + Grażynę Stanicką w 18 rocznicę śmierci, Stanisławę-Janinę, Jana Stanickich, Tomasza                                             Borkowskiego

                 + Jana, Józefa, Helenę Aleksandrowiczów, Stanisława, Konstantego Koszewskich, Jana Oszczyka,                            całą rodzinę Wiciaków, Aleksandrowiczów

                 + Janinę, Henrykę, Włodzimierza Grosików, Sabinę, Jerzego Lewandowskich, Leokadię Świsłowską,                       Janinę Pogorzelską

godz. 11.00  wypominki

godz. 12.00 + Lucynę Oprządek w 10 rocznicę śmierci, Władysława Oprządka

godz. 18.00 + Wacława, Mariannę, Leszka Skrzyńskich

Intencje Mszalne  8.07. – 13.07.2019 r.

8.07. godz.  7.00 + gr. Krystynę Wąsik

          godz. 18.00 + Franciszka Kołodziejczyka

9.08. godz.  7.00 + Marię Jasińską

          godz. 18.00 + gr. Krystynę Wąsik

10.07. godz.  7.00 + Marię Jasińską

            godz. 18.00 + gr. Krystynę Wąsik

11.07. godz. 7.00 + gr. Krystynę Wąsik

             godz. 7.00 + Marię Jasińską

             godz. 18.00 Dziękczynna w 4 rocznicę ślubu Magdaleny i Przemysława z prośbą o zdrowie,  
             o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej oraz Św. Józefa na dalsze wspólne lata życia

12.07.  godz. 7.00 + gr. Krystynę Wąsik   

              godz. 18.00 + Marię Jasińską

13.07. godz.  7.00 + gr. Krystynę Wąsik

             godz. 18.00 + Wiesława Kowalika w 11 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  XIII Niedziela Zwykła – 30.06.2019 r.

8:00 + gr. Mariannę Okraska  (ostatnia) 

10:00 W  intencji  naszych  Parafian  i  modlących  się  w  naszym  Kościele,  z prośbą o Boże                                             błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla nich, a dla zmarłych o łaskę  Nieba i                           wieczne Zbawienie 

          Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, potrzebne dary i opiekę                    Matki Najświętszej dla Urszuli i Janusza z racji 25 rocznicy przyjęcia Sakramentu Małżeństwa

          Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo,   potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla                        Joanny

         + Krystynę Smykuła w 8 rocznicę śmierci

         + Ryszarda, Emilię i Feliksa Zielińskich; + Mariannę i Bolesława Kurzela

         + Halinę Buca

        + Władysława Gawła z racji 22 rocznicy śmierci

        + Wincentego Rozenfelda z racji pogrzebu

11:30 + Barbarę z racji 10 rocznicę śmierci  i + Czesława Iwanickich

13:00 + Mariannę Elżbietę Mucha z racji rocznicy śmierci

18:00 + Franciszka Liszkiewicza z racji 20 rocznicy śmierci

Intencje Mszalne  01-06.07.2019 (XIII Tydzień Zwykły).

01.07.2019 7:00 + Krystynę Wąsik – gregorianka 1               

                  18:00 Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej                     dla Wiesława z racji 70 rocznicy urodzin

02.07.2019 7:00 + Zofię Rosiak

                  18:00 + Krystynę Wąsik – gregorianka 2

03.07.2019 7:00  + Krystynę Wąsik – gregorianka 3

                 18:00 + Franciszka Kołodziejczyka

04.07.2019 7:00 + Krystynę Wąsik – gregorianka 4

                 18:00 + Za zmarłych polecanych w wypominkach parafialnych

05.07.2019 7:00 + Franciszka Kołodziejczyka

                18:00 + Krystynę Wąsik – gregorianka 5

06.07.2019 7:00 + Krystynę Wąsik – gregorianka 6

              18:00  w intencji Kółka Żywego Różańca

18:00 + Marię Jasińską

Intencje Mszalne  XII Niedziela Zwykła – 23.06.2019 r.

godz.  8.00 +  Adama Naklickiego w 1 rocznicę śmierci

godz. 10.00  za parafian

                 + Zofię Jarkiewicz, Franciszka Ostrowskiego, Stefana, Zbigniewa, Michała, Zofię Sitarek, Adama,                               Kazimierę Szymańskich, Roberta Kremplaka, Janię Janicką 

                 + Elżbietę Kurowską (z racji imienin)

                 + Kazimierza Kaniewskiego w 28 rocznicę śmierci

                 + Józefa Żabkę w 46 rocznicę śmierci

                 + Jana Drobogost (z racji imienin)

godz. 11.00  wypominki

godz. 11.30 + gr. Mariannę Okraska

godz. 13.00  + Jana, Jadwigę Borkowskich w rocznice śmierci

godz. 13.00  + Macieja Tomasika w 12 rocznicę śmierci, całą rodzinę Tomasików

godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

godz. 18.00 + Janinę (z racji imienin), Kazimierza Wolańczyków, Janinę (z racji imienin), Wacława                                                 Nowakowskich, Stanisława, Irenę Wolańczyków

Intencje Mszalne  24.06. – 29.06.2019 r.

24.06. godz.  7.00 + gr. Mariannę Okraska

            godz.  7.00 +  Zofię Rosiak

           godz. 17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

           godz. 18.00 + Jadwigę Pisarek

25.06. godz.  7.00 + gr. Mariannę Okraska

            godz.   7.00 + Zofię Rosiak

            godz. 17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 18.00 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Jerzego, Urszuli,                                          Michała        
                                Dziękczynna za otrzymane błogosławieństw   z prośbą o dalszą opiekę Bożej Opatrzności i                                   Św. Judy Tadeusza dla Magdaleny i Mariusza z racji 30 rocznicy ślubu oraz o potrzebne                                          dary i łaski dla ich dzieci Marty i Mateusza

26.06. godz.  7.00 +  gr. Mariannę Okraska

            godz. 17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 18.00 + Zofię Rosiak

27.06. godz. 7.00 + gr. Mariannę Okraska

             godz. 17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

             godz. 18.00 + Zofię Rosiak

28.07.  godz. 7.00 + Zofię Rosiak

              godz. 16.00 ślub Martyny i Piotra

              godz. 17.30 Nabożeństwo Czerwcowe    

              godz. 18.00 + gr. Mariannę Okraska

29.06. godz.  7.00 + gr. Mariannę Okraska

             godz. 17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

             godz. 18.00 + Henryka Jasińskiego w 10 rocznicę śmierci, Lucynę Jasińską w 8 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  16.06.2019 r.  – Uroczystość Trójcy Świętej.

godz.  8.00 +  Irenę Kowalską

godz. 10.00  za parafian

                      O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Alicji Pławik

                 + Martę Migas

                 + Marka Kaczmarka (z racji imienin)

                 + Feliksa Kmieć w 23 rocznicę śmierci, Stefanię, Aleksandrę Kmieć

                 + Władysławę, całą rodzinę Kraśniewskich, Mieczysławę, Stanisława  Kędzior

                 + Stanisława Krochmala

                 + Marię Regulską w 2 rocznicę śmierci

                 + Mariannę Malitka w 2 tydzień po śmierci

                 + Reginę Kozaczyk

                 + Andrzeja Kulikowskiego

                 + Bożennę Sadowską

                 + Irenę Samsel

godz. 11.00  wypominki

godz. 11.30 + Zofię Biedrzycką z racji urodzin

godz. 13.00  Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Anieli Karwowskiej z racji                          90. urodzin

godz. 13.00  + gr. Mariannę Okraska

godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

godz. 18.00 + Andrzeja Zborowskiego w 1 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  17.06. – 22.06.2019 r.

17.06. godz.  7.00 + gr. Mariannę Okraska

            godz.  7.00 +  Janinę Łazarską

           godz. 17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

           godz. 18.00 + Irenę Samsel

18.06. godz.  7.00 + gr. Mariannę Okraska

            godz.   7.00 + Jadwigę Pisarek

            godz. 17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 18.00 + Zofię Rosiak

19.06. godz.  7.00 + Jadwigę Pisarek

            godz.  7.00 + Zofię Rosiak

            godz.  8.00 Zakończenie roku szkolno-katechetycznego

            godz. 17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 18.00 + gr. Mariannę Okraska

20.06. Boże Ciało –  Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa

           godz.  8.00 + Franciszka Kołodziejczyka

          godz. 10.00 za parafian

          godz. 16.00 ślub Adama i Iwony

         godz. 17.30 Nabożeństwo Czerwcowe    

         godz. 18.00 + gr. Mariannę Okraska

21.06.  godz. 7.00 + Jadwigę Pisarek

             godz. 7.00 + gr. Mariannę Okraska

             godz. 17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

             godz. 18.00 + Leonardę Szczęsną w 2 rocznicę śmierci

22.06. godz.  7.00 + gr. Mariannę Okraska

             godz.  7.00 + Zofię Rosiak

             godz.  8.00 w intencji pielgrzymów

             godz. 17.00 ślub Mariki i Michała

             godz. 17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

             godz. 18.00 + Jadwigę Pisarek

Intencje Mszalne  9.06.2019 r.  – Uroczystość Zesłania Ducha Św.

godz.  8.00 +  gr. Mariannę Okraska

godz. 10.00  za parafian

                      O opiekę Matki Najświętszej i dary Ducha Świętego dla Małgorzaty z racji imienin

                      + Mieczysława Grzeszczuka w 15 rocznicę śmierci

                      + Alicję, Józefa Ptaszyńskich, Franciszka Ostrowskiego

                      + Stanisława Jankowskiego w 5 rocznice śmierci, całą rodzinę Jankowskich, Sucharskich

                      + Janinę, Czesława, Julię, Władysława, Zygmunta Dębek

                     + Grażynę Myśliwiec w 3 rocznicę śmierci, Krystynę Dąbrowską

godz. 11.00  wypominki

godz. 11.30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Księdza Proboszcza z racji 33 rocznicy święceń                             kapłańskich

godz. 13.00  Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Zofii i Jerzego z racji 60                                rocznicy ślubu oraz opiekę Matki Bożej dla dzieci, wnuków i prawnuków

godz. 13.00  + Kazimierza Berę w 5 rocznicę śmierci, Stanisławę Bera w 3 rocznicę śmierci, Mieczysława                                     Świątkowskiego, Rozalię, Jana Cieślaków, całą rodzinę Cieślaków

godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

godz. 18.00 Dziękczynno-błagalna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Barbary Daniluk z racji 59 rocznicy                        urodzin oraz o potrzebne łaski dla  całej rodziny

Intencje Mszalne  10.06. – 15.06.2019 r.

10.06. godz.  7.00 + Jadwigę Pisarek

            godz.  7.00 +  Janinę Łazarską

           godz. 17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

           godz. 18.00 + gr. Mariannę Okraska

11.06. godz.  7.00 + gr. Mariannę Okraska

            godz.   7.00 + Janinę Łazarską

            godz. 17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 18.00 + Witolda Drążkiewicza w 2 rocznicę śmierci, Józefa Jóźwika w 39 rocznicę śmierci

12.06. godz.  7.00 + Janinę Łazarską

            godz.  7.00 + gr. Mariannę Okraska

            godz. 17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

            godz. 18.00 + Martę Kołakowską w 11 rocznicę śmierci, Janinę, Jana Kołakowskich

13.06. godz.  7.00 + gr. Mariannę Okraska

            godz.  7.00 + Janinę Łazarską

            godz. 17.30 Nabożeństwo Czerwcowe    

            godz. 18.00 + Jadwigę Pisarek

            godz. 18.30 procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej

14.06.  godz. 7.00 + Janinę Łazarską

             godz. 7.00 + gr. Mariannę Okraska

             godz. 17.00 ślub Moniki i Artura (+ chrzest)

             godz. 17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

             godz. 18.00 

 15.06. godz.  7.00 + gr. Mariannę Okraska

             godz. 17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

             godz. 18.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Aliny Kober i   Stefana Legierskiego (z racji                                    imienin)

            godz. 18.00 + Mieczysława Olejarza w 28 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  2.06.2019 r.  – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

godz.  8.00 + Janinę Ignaczak w 1 rocznicę śmierci

godz. 10.00  za parafian
                      O łaskę zdrowia i zgodę w rodzinie           
                      Dziękczynno-błagalna w 10 rocznicę ślubu Elżbiety i Marcina z prośbą o dalsze Boże                                              błogosławieństwo i opiekę Matki  Bożej dla Jubilatów i ich dzieci
                     + Henryka Ambroziaka w 17 rocznicę śmierci
                     + Martę Migas w miesiąc po śmierci
                     + Franciszka Kołodziejczyka
                     + Stanisława Krochmal
                     + Henryka Chojnackiego

godz. 11.00  wypominki

godz. 11.30 W intencji dzieci rocznicowych, ich rodziców i bliskich

 godz. 13.00  + gr. Mariannę Okraska

godz. 13.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Kornelii z racji 2 urodzin

godz. 17.30  Nabożeństwo Czerwcowe

godz. 18.00 + Pelagię, Stefana, Mateusza, Krystynę Sadowskich

Intencje Mszalne  3.06. – 8.06.2019 r.

3.06. godz.  7.00 +  gr. Mariannę Okraska
          godz.  7.00 + Zofię Gruca
          godz. 17.30 Nabożeństwo Czerwcowe
          godz. 18.00 + Jadwigę Łazarską (od siostrzenicy Agnieszki z  rodziną)

4.06. godz.  7.00 + gr. Mariannę Okraska
          godz.   7.00 + Jadwigę Łazarską (od chrześniaka Marcina z  rodziną)
          godz. 17.30 Nabożeństwo Czerwcowe
          godz. 18.00 + Jadwigę Pisarek

5.06. godz.  7.00 + Janinę Łazarską
          godz.  7.00 + Izydorę Kintop w 11 rocznicę śmierci, Włodzimierza  Kintop w 31 rocznicę śmierci
          godz. 17.30 Nabożeństwo Czerwcowe
          godz. 18.00 + gr. Mariannę Okraska

6.06. godz.  7.00 + gr. Mariannę Okraska
            godz.  7.00 + Janinę Łazarską
            godz. 17.30 Nabożeństwo Czerwcowe    
            godz. 18.00 + wypominkowa

7.06.  godz. 7.00 + Janinę Łazarską
           godz. 7.00 + gr. Mariannę Okraska
           godz. 17.30 Nabożeństwo Czerwcowe
           godz. 18.00  O błogosławieństwo Boże i potrzebne dla Wiesławy  Ciechomskiej  z racji imienin

8.06. godz.  7.00 + gr. Mariannę Okraska
           godz.  7.00 + Janinę Łazarską
           godz. 17.30 Nabożeństwo Czerwcowe
           godz. 18.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla ks. Proboszcza w dniu 33. rocznicy święceń            kapłańskich

Intencje Mszalne  26.05.2019 r.  – VI Niedziela Wielkanocna

godz.  8.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Heleny, Marzeny, Renaty z okazji Dnia Matki

godz. 10.00  za parafian

                      O potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla Izabeli i Karola

                      O opiekę Matki Bożej dla Iwony z okazji Dnia Matki

                      W intencji wynagradzającej Matce Bożej Królowej Polski za profanację i zniewagi Jej wizerunków                        z racji Dnia Matki od Jej kochających dzieci

                      + Władysławę Przyborowską, Sabinę Borkowską

                     + Sebastiana Staszkiewicza w 9 rocznicę śmierci

                     + Andrzeja Pytlaka w 12 rocznicę  śmierci, Janinę Rozińską  (z okazji Dnia Matki) Małgorzatę,                                      Andrzeja Sepskich

                      + Juliannę Kąpińską (z racji imienin)

                      + Marię, Henryka, Józefa Pobiedzińskich, Marię, Wiktora Beer, Bolesława Starzyka, Wacławę, Jana                         Koźlickich, Stanisławę, Eugeniusza Mosakowskich

                      + Wandę Figa w 1 rocznicę śmierci, Stansława, Zbigniewa  Figów, Sabinę Szymaniak i Janinę                                   Skrońską z okazji Dnia Matki

godz. 11.00  wypominki

godz. 11.30 W intencji dzieci komunijnych, ich rodziców i bliskich

godz. 13.00  + gr. Barbarę, Henryka Deliś

godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

godz. 18.00 + Mariusza Szymańskiego w 10 rocznicę śmierci, całą rodzinę Szymańskich, Wieczorków

Intencje Mszalne  27.05. – 1.06.2019 r.

27.05. godz.  7.00 + gr. Kazimierza Lenc

            godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 + Kazimierę Kuźmińską, Annę Jankowską

            godz. 18.00 + Mieczysława Branczewskiego

 28.05. godz.  7.00 + gr. Kazimierza Lenc

            godz.   7.00 + Zofię Gruca

            godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe  

            godz. 18.00 + Mieczysława Branczewskiego

29.05. godz.  7.00 + Mieczysława Branczewskiego

            godz.  7.00 + Zofię Gruca

            godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 + gr. Kazimierza Lenc

30.05. godz.  7.00 + gr. Kazimierza Lenc (ostatnia)

            godz.  7.00 + Zofię Gruca

            godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe        

            godz. 18.00 + Mieczysława Branczewskiego

31.05. godz. 7.00 + Janinę Łazarską (od siostry Haliny z mężem)

            godz. 7.00 + Zofię Gruca

            godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 Magdalenę Lewandowską

   1.06. godz.  7.00 + Zofię Gruca

             godz.  8.00 w int. K. Ż. R.

             godz. 17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

             godz. 18.00 + Mariannę Okraska (1 gregorianka)

Intencje Mszalne  19.05.2019 r.  – V Niedziela Wielkanocna

godz.  8.00 + gr. Kazimierza Lenc

godz. 10.00  za parafian

                     + Zofię Gruca (od chrześniaka Pawła z żoną i dziećmi)

                     + Wacława Kwiatkowskiego w 32 rocznicę śmierci

                     + Irenę Wolańczyk w 2 rocznicę śmierci, Stanisława  Wolańczyka

                      + Zygmunta Krenc w 24 rocznicę śmierci

                      + Henrykę Matusiak w 26 rocznicę śmierci

                      + Zofię Perzyna (z racji imienin)

                      + Zofię Kuźmińską

                      + Marka Kaczmarka (z racji urodzin)

                      + Krystynę Wąsik

                      + Zofię Rosiak

godz. 11.00  wypominki

godz. 11.30 W intencji dzieci komunijnych, ich rodziców i bliskich

 godz. 13.00  + Władysława, Zofię Roman w rocznice śmierci

godz. 13.00  + Zofię, Stanisława, Irenę, Zygmunta Kropielnickich, Tadeusza, Krystynę Augustyniaków

godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe

godz. 18.00 + gr. Barbarę, Henryka Deliś

Intencje Mszalne  20.05. – 25.05.2019 r.

20.05. godz.  7.00 + gr. Barbarę, Henryka Deliś (ostatnia)

            godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 + gr. Kazimierza Lenc

            godz. 18.00 + Mieczysława Branczewskiego

21.05. godz.  7.00 + gr. Kazimierza Lenc

            godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe  

            godz. 18.00 + Mieczysława Branczewskiego

            godz. 18.00 + Czesława Pawłowskiego w 7 rocznicę śmierci

22.05. godz.  7.00 + Mieczysława Branczewskiego

            godz.  7.00 + gr. Kazimierza Lenc

            godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 + Natalię Bujak, całą rodzinę Bujaków

23.05. godz.  7.00 + gr. Kazimierza Lenc

            godz.  7.00 + Zofię Gruca

            godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe        

            godz. 18.00 + Mieczysława Branczewskiego

24.05. godz. 7.00 + Mieczysława Branczewskiego

            godz. 7.00 + Zofię Gruca

            godz. 17.00 ślub Klaudii i Daniela

            godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 + gr. Kazimierza Lenc

25.05. godz.  7.00 + gr. Kazimierza Lenc

             godz.  7.00 + Mieczysława Branczewskiego

             godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe

             godz. 18.00 + Józefa Sadowskiego w 1 rocznicę śmierci, Marię  Sadowską w 19 rocznicę śmierci, Bena                                       Szczura i zmarłych z Jego rodziny, całą rodzinę Grzędów,   Szczurów, Kowalskich, Bieniów.

Intencje Mszalne  12.05.2019 r.  – IV Niedziela Wielkanocna

godz.  8.00 + gr. Kazimierza Lenc

godz. 10.00  za parafian

                      Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej                        dla Mateusza z racji 11 urodzin

                     O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Huberta w 12 rocznicę urodzin

                     O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla Filipa z racji 4 urodzin

                     O łaskę zdrowia dla Dariusza oraz umocnienie w chorobie

                    Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Joanny z racji urodzin

                     O łaskę zdrowia dla Andrzeja Kulikowskiego

                     + Jadwigę, Edwarda Pękalskich, Antoniego, Władysława, Bronisławę, Marię Szemborowskich  

                     + Zofię, Czesława Milczarek, Marię, Władysława Lemer

                     + Krzysztofa Orlikowskiego w 5 rocznicę śmierci, całą rodzinę Orlikowskich

                      + Zofię Gruca (od Barbary i Krzysztofa z żoną i dziećmi)

                      + Władysławę, Antoniego Billewicz

                      + Stanisława, Zofię, Jana Pustelaków

                      + Konstantego Liszewskiego w 32 rocznicę śmierci

                      + Tomasza Borkowskiego w 18 rocznicę śmierci

                      + Franciszka Radomskiego w 18 rocznicę śmierci

                      + Helenę Ziemską w 22 rocznicę śmierci, Stanisława Ziemskiego

                     + Jadwigę Pisarek

godz. 11.00  wypominki

godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Wiesławy  Ciechomskiej

godz. 11.30 + Andrzeja Skorupskiego (z racji imienin)

godz. 13.00  + Jerzego Słomkę z racji 7 rocznicy śmierci, Zofię Słomka z racji 14 rocznicy śmierci, całą rodzinę                         Słomków, Regulskich, Biernackich

godz. 18.00 + gr. Barbarę, Henryka Deliś

Intencje Mszalne  13.05. – 18.05.2019 r.

13.05. godz.  7.00 + gr. Barbarę, Henryka Deliś

            godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 + gr. Kazimierza Lenc

            godz. 18.00 + Sabinę Szrebka w 42 rocznicę śmierci i jej bliskich

 14.05. godz.  7.00 + gr. Kazimierza Lenc

            godz.  7.00 + Józefa Domitrza w 16 rocznicę śmierci

            godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe    

            godz. 18.00 + gr. Barbarę, Henryka Deliś

15.05. godz.  7.00 + Zofię Biedrzycką z racji imienin

            godz.  7.00 + gr. Kazimierza Lenc

            godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 +  gr. Barbarę, Henryka Deliś

16.05. godz.  7.00 + gr. Kazimierza Lenc

            godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 + gr. Barbarę, Henryka Deliś

            godz. 18.00 + Mieczysława Branczewskiego

17.05. godz. 7.00 + Mieczysława Branczewskiego

            godz. 7.00 + gr. Barbarę, Henryka Deliś

            godz. 16.00 ślub Agnieszki i Dawida

            godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 + gr. Kazimierza Lenc

 18.05. godz.  7.00 + gr. Kazimierza Lenc

             godz.  7.00 + Mieczysława Branczewskiego

             godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 + gr. Barbarę, Henryka Deliś

Intencje Mszalne  5.05.2019 r.  – III Niedziela Wielkanocna

godz.  8.00 + Irenę Kowalską

godz.  8.00 + Roberta Wójsa w 25 rocznicę śmierci, całą rodzinę Wójsów, Pawlików, Gontków

godz. 10.00  za parafian

                        Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Joanny i Łukasza z                            racji 7 rocznicy małżeństwa.

                        O dary Ducha Świętego dla Marty i wszystkich maturzystów.

                        O zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marceliny.

                        O opiekę Matki Najświętszej i łaskę zerwania z nałogiem dla Marka.

                        O dary Ducha Świętego dla wszystkich Polaków na czas  wyborów do Parlamentu                                                  Europejskiego, by w swoich wyborach stawiali na kandydatów o chrześcijańskich korzeniach i                              wartościach.

                        + Jacka Godzinę w 7 rocznicę śmierci, Lucjana Godzinę, Zofię, Wincentego, Jana Kiwaków

                        + Stanisława, Irenę Wolańczyków (z racji imienin)

                        + Józefę Słojewską w 19 rocznicę śmierci

                        + Monikę Kamińską (z racji imienin)

                        + Janinę Łazarską

                        + Wiktora Kurpisza w 11 rocznicę śmierci

                        + Zofię Gruca (od Andrzeja Gołębiowskiego z żoną i dziećmi)

                        + Alicję Smolińską w 6 rocznicę śmierci

                        + Stanisława Janowskiego i całą rodzinę Janowskich Sucharskich

godz. 11.00  wypominki

godz. 11.30 + Adolfę, Józefa Mielczarków, Józefa, Józefę Wielogórskich, Annę, Roberta Pawłowskich w 3                                  rocznicę śmierci, Tadeusza Wielogórskiego w 1 rocznicę śmierci

godz. 13.00  + gr. Barbarę, Henryka Deliś

godz. 13.00  + gr. Kazimierza Lenc

godz. 18.00 + Bogdana Leszczyńskiego w 11 rocznicę śmierci

Intencje Mszalne  6.05. – 11.05.2019 r.

 6.05.  godz.  7.00 + gr. Barbarę, Henryka Deliś

            godz.  7.00 + gr. Kazimierza Lenc

            godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 + Bogdana Leszczyńskiego w 11 rocznicę śmierci

  7.05.  godz.  7.00 + gr. Kazimierza Lenc

            godz. 18.00 + Mieczysława Branczewskiego

            godz. 18.00 + gr. Barbarę, Henryka Deliś

  8.05. godz.  7.00 + Mieczysława Branczewskiego

            godz.  7.00 + gr. Barbarę, Henryka Deliś

            godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 + gr. Kazimierza Lenc

            godz. 18.00 + Teresę Majewską w 18 rocz. śmierci

  9.05. godz.  7.00 + gr. Kazimierza Lenc

            godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 + gr. Barbarę, Henryka Deliś

            godz. 18.00 + Mieczysława Branczewskiego

10.05. godz. 7.00 + Stanisława Kurpiosa w 11 rocznicę śmierci

            godz. 7.00 + gr. Barbarę, Henryka Deliś

            godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 + gr. Kazimierza Lenc

 11.05. godz.  7.00 + gr. Kazimierza Lenc

             godz. 16.00 Dziękczynno-błagalna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Stanisława               Kitlińskiego w 85 urodziny oraz z racji 65 rocznicy przynależności Jubilata do PSL-u

             godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe

             godz. 18.00 + gr. Barbarę, Henryka Deliś

Intencje Mszalne  28.04. – Niedziela Miłosierdzia Bożego

godz.  8.00 + Mieczysława Ruraża w rocznicę śmierci, Marię, Romanę Lipińskich

godz.  8.00  Dziękczynna za 39 lat małżeństwa Elżbiety i Janusza z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski oraz dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla rodziny

godz. 10.00  za parafian

                        Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne  łaski dla Danieli i Roberta z racji 22 rocznicy małżeństwa,  oraz opiekę Matki Bożej dla ich dzieci

                        Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny, Miłosierdzie Boże i dary Ducha Świętego dla  Aleksandry i Szymona

                        + Stefanię, Antoniego Zielińskich

                        +  Kazimierę Kotarską w 1 rocznicę śmierci

                        + Ireneusza Kenig w 8 rocznicę śmierci

                        + Waldemara Branczewskiego

                        godz. 11.00  wypominki

godz. 11.30 + gr. Barbarę, Henryka Deliś

godz. 13.00  Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla Edyty i Wojciecha z racji 14 rocznicy ślubu oraz błogosławieństwo Boże dla ich dzieci i rodziny

godz. 18.00 + Stanisławę Wieczorek w 2 rocznicę śmierci, Romana  Wieczorek

Intencje Mszalne 29.04. – 4.05.2019 r.

29.04.  godz.  7.00 + Krzysztofa Gęgniewicza

             godz.  7.00 + dusze w czyśćcu cierpiące

             godz. 14.00 ślub Małgorzaty i Łukasza

             godz. 18.00 + gr. Barbarę, Henryka Deliś

30.04.  godz.  7.00 + Krzysztofa Gęgniewicza

             godz.  7.00 Dziękczynna za otrzymane łaski

             godz. 18.00 + gr. Barbarę, Henryka Deliś

 1.05. godz.  7.00 + Mieczysława Miszczaka w 9 rocznicę śmierci, Zofię Miszczak

            godz.  7.00 + gr. Barbarę, Henryka Deliś

            godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 + gr. Kazimierza Lenc (1 gregorianka)

  2.05. godz.  7.00 + gr. Kazimierza Lenc

            godz.  7.00 + gr. Barbarę, Henryka Deliś

            godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 wypominkowa

3.05. – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

          godz.  7.00  + gr. Kazimierza Lenc

          godz. 10.00 + Krzysztofa Gęgniewicza

          godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe

          godz. 18.00 + gr. Barbarę, Henryka Deliś

  4.05. godz.  7.00 + Waldemara Bramczewskiego

            godz.  7.00 + gr. Barbarę, Henryka Deliś

            godz. 14.00 ślub + chrzest – Dariusza i Beaty

            godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe

            godz. 18.00 + gr. Kazimierza Lenc

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 21.04.2019 r.

godz.  6.00 Rezurekcja – za parafian

godz. 10.00  Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Martynki z racji 9 urodzin

                    + Krzysztofa Smolińskiego w 39 rocznicę śmierci, Alicję, Wojciecha Smolińskich z racji imienin

                    + Jerzego Radomskiego (imieniny)

                    + Władysława Lesińskiego w 12 rocznicę śmierci,

                    + Krzysztofa Gęgniewicza

godz. 11.00  wypominki

godz. 11.30 + Barbarę, Henryka Deliś (1 gregorianka)

godz. 13.00 + Helenę Wadecką w 13 rocznicę śmierci, Czesława

                         Wadeckiego w 16 rocznicę śmierci, całą rodzinę Wadeckich, Oszczybów

godz. 18.00 + Pawła Jaszczyńskiego w 3 rocznicę śmierci, Krzysztofa Odrakiewicza

Intencje Mszalne  22.04. –  27.04.2019 r.

22.04. – II Dzień Świąt Wielkanocnych

 godz.  8.00 + Jolantę Rybka w miesiąc po śmierci (od nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr.2 )

  godz. 10.00  za parafian

                        Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jolanty i Jerzego z racji 45 rocznicy małżeństwa

                        + Sabinę Szymaniak (ur.), Henryka Szymaniaka, Kazimierza, Janinę, Antoniego Skrońskich, Wandę, Stanisława, Zbigniewa Figów

                        + Teresę, Wojciecha Ostrowskich

                        + Wojciecha Majtykę w 42 rocznicę śmierci oraz imienin, Aleksandra Majtykę

                        + Antoniego Baran w 2 rocznicę śmierci, całą rodzinę Cholewińskich, Baranów

                        + Wiesława Dolińskiego w 6 rocznicę śmierci

                        + Irenę, Piotra, Jana, Annę, Teresę Kozłowskich, Stanisława Izbickiego

                        + Ryszarda Ptaszyńskiego, Romana Wiśniewskiego, Beatę Rucińską, Bożenę, Janusza Puchalskich

godz. 11.30  + Helenę, Aleksandra Petrykowskich

godz. 11.30  + Henryka, Leokadię Kosińskich, Henrykę, Feliksa Orackich, Grażynę Zielińską

godz. 13.00  + Jerzego Sobkowicza w 20 rocznicę śmierci, całą rodzinę Sobkowiczów, Niedziałków, Walasów

godz. 18.00 + Barbarę, Henryka Deliś (gregorianka)

23.04.  godz.  7.00 + Krzysztofa Gęgniewicza

             godz. 18.00 + Barbarę, Henryka Deliś (gregorianka)

             godz. 18.00  O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, dary Ducha  Świętego, opiekę Św. Judy Tadeusza dla Mateusza z racji 17 urodzin     

24.04. godz.  7.00 + Krzysztofa Gęgniewicza

            godz.  7.00 + Barbarę, Henryka Deliś (gregorianka)

            godz. 18.00 + Rafała Świetlickiego (urodziny)

25.04. godz.  7.00 + Krzysztofa Gęgniewicza

            godz.  7.00

            godz. 18.00 + Barbarę, Henryka Deliś (gregorianka)

26.04. godz.  7.00 + Krzysztofa Gęgniewicza

            godz.  7.00

            godz. 18.00 + Barbarę, Henryka Deliś (gregorianka)

27.04. godz.  7.00 + Krzysztofa Gęgniewicza

            godz.  7.00

            godz. 18.00  + Barbarę, Henryka Deliś (gregorianka)

Intencje Mszalne Niedziela Palmowa Męki Pańskiej – 14.04.2019 r.

godz.  8.00  + Irenę Kowalską

godz. 10.00    za parafian

                      O dary Ducha świętego dla Dawida i ósmoklasistów przed egzaminami

                      O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Karola w dniu 10 urodzin

                      O łaskę zdrowia dla Zuzanny

                    + Anastazję, Ryszarda, Włodzimierza Dziudziaków

                    + Mariannę Stachlewską w 1 rocznicę śmierci, Mieczysława Stachlewskiego, Małgorzatę Pater

                    + Henryka Lewandowskiego w 4 rocznicę śmierci

                    + Władysławę Murat w 7 rocznicę śmierci, Szczepana Murata

                    + Andrzeja Bieleckiego

godz. 11.00  wypominki

godz. 11.30 O łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże dla Heleny z racji 80 urodzin

godz. 13.00  O pomyślne zdanie egzaminów i błogosławieństwo Boże dla Mai

godz. 13.00 + Kazimierę Szyma w 9 rocznicę śmierci, Władysława Szymę, Lucynę, Dariusza Sikora, Małgorzatę Smysło, Władysławę, Andrzeja Misztali, całą rodzinę Wesołowskich, Szymów, Misztali

godz. 17.30  Gorzkie Żale z nauką pasyjną

godz. 18.00 + Stanisława Wolańczyka w 8 rocznicę śmierci, Irenę  Wolańczyk

Intencje Mszalne  15.04. –  20.04.2019 r. (Wielki Tydzień):

15.04.  godz.  7.00 + Andrzeja Bieleckiego

             godz.  7.00

            godz. 18.00 + Pawła Mączyńskiego w 1 rocznicę śmierci

16.04.  godz.  7.00 + Andrzeja Bieleckiego

             godz.  7.00 

            godz. 18.00 + Zbigniewa Kostrzewę w 3 rocznicę śmierci, Annę, Henryka Kostrzewów, całą rodzinę Kostrzewów       

17.04. godz.  7.00

            godz.  7.00

            godz. 18.00 Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Łukasza z racji 18 urodzin

ŚWIĘTE  TRIDUUM PASCHALNE

18.04. – WIELKI CZWARTEK

            godz. 18.00 – MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

19.04. – WIELKI PIĄTEK

            godz.  17.00 – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

20.04. – WIELKA SOBOTA

            godz.  19.00  – WIGILIA PASCHALNA

Intencje Mszalne  8.04. –  13.04.2019 r.

V Niedziela Wielkiego Postu – 7.04.2019 r. – Rekolekcje 
godz. 8.00 + Danielę, Walerię, Jerzego Niedzińskich, Janusza Pawłowskiego

godz. 10.00 za parafian
Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Olgi z racji 11 urodzin
Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jana z racji 4 urodzin
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Oskara w 10 rocznicę urodzin

+ Krystynę Górską w 3 rocznicę śmierci.
+ Sławomira Fronczaka w 5 rocznicę śmierci
+ całą rodzinę Zmarłych Sasimów, Kryńskich, Karwowskich, Tomasików

godz. 11.00 wypominki

godz. 11.30 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Heleny i Stanisława w 50 rocznicę ślubu

godz. 13.00 Dziękczynna za otrzymane łaski w ciągu 50 lat życia Marii z prośbą o jej uzdrowienie i o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

godz. 17.30 Gorzkie Żale z nauką pasyjną

godz. 18.00 + Janinę, Romana Mikusek

Rekolekcje 

8.04.  godz.  7.00 + Jolantę Rybka

godz.  8.30 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Michała

godz. 10.30

godz. 17.00 + Józefa Kociubę

godz. 19.00  O pomoc Bożą i dary Ducha Świętego dla Marii w rozwiązaniu pewnej sprawy Bogu wiadomej

Rekolekcje 

9.04.  godz.  7.00 + Jolantę Rybka

godz.  8.30

godz. 10.30

godz. 17.00 Dziękczynna za otrzymane łaski każdego dnia wspólnego życia z prośbą o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Włodzimierza i Bożeny z racji 36 rocznicy ślubu.

godz. 19.00

Rekolekcje 

10.04. godz.  7.00 + Jolantę Rybka

godz.  8.30

godz. 10.30

godz. 17.00 + Józefa Kociubę

godz. 18.00 O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Aleksandry i Szymona

11.04. godz. 7.00

godz. 7.00  + Jolantę Rybka

godz. 18.00 + Tadeusza Szlufika w 7 rocznicę śmierci

12.04. godz.  7.00 + Jolantę Rybka

godz.  7.00

godz. 18.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Michała z racji urodzin i o pomoc Bożą i światło Ducha Św. dla Natalii z racji egzaminu maturalnego

godz. 18.30 Wspólna Droga Krzyżowa ulicami Błonia

13.04. godz.  7.00

godz.  7.00

godz. 18.00

Intencje Mszalne  1.04. –  6.04.2019 r.

1.04.  godz.  7.00 + Jolantę Rybka

godz.  7.00

godz. 18.00 Dziękczynna z racji 59 urodzin Anny z prośbą o  błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski

2.04.  godz.  7.00 + Jolantę Rybka

godz.  7.00

godz. 18.00 + Mariannę Okraska (urodz.)

3.04. godz.  7.00 + Jolantę Rybka

godz.  7 .00

godz. 18.00 Dziękczynna za otrzymane łaski dla córki Joanny z prośbą o dary Ducha Świętego

4.04. godz. 7.00 + Ewę Stefaniak w 18 rocznicę śmierci

godz. 7.00  + Jolantę Rybka

godz. 18.00  wypominkowa

5.04. godz.  7.00 + Jolantę Rybka

godz.  7.00

godz. 17.30  Droga Krzyżowa dla dzieci

godz. 18.00 O łaskę nawrócenia dla kapłanów

godz. 18.30 Droga Krzyżowa dla dorosłych

6.04. godz.  7.00 + Jolantę Rybka

godz.  7.00

godz. 18.00 O błogosławieństwo Boże dla Justyny i Marcina z racji 1 rocznicy ślubu

IV Niedziela Wielkiego Postu – 31.03.2019 r.

godz.  8.00  + Stanisławę Chilińską w 11 rocznicę śmierci, Mariana, Zofię, Zbigniewa Chilińskich

godz. 10.00    za parafian

                    + Mirosława Wiśniewskiego w 5 rocznicę śmierci.

                    + Reginę Gaweł w 20 rocznicę śmierci

                    + Jolantę Rybka

                    + Mieczysława Nowickiego

godz. 11.00  wypominki

godz. 11.30  + Helenę, Tadeusza Milke              

godz. 13.00  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo  Boże i dary Ducha Świętego dla Marii z racji 18 urodzin

godz. 17.30  Gorzkie Żale z nauką pasyjną

godz. 18.00 O łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Zofii Mościckiej

Intencje Mszalne  25.03. –  30.03.2019 r.

25.03.  godz.  7.00 + gr. Radosława Gęgniewicza

godz.  7.00  O błogosławieństwo  Boże i potrzebne łaski dla Marii z racji 59  urodzin

godz. 18.00  + Barbarę Jagodzińską

26.03.  godz.  7.00 + gr. Radosława Gęgniewicza

godz.  7.00  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo  Boże i opiekę Matki Bożej dla Piotra i Pawła oraz ich najbliższych

godz. 18.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Krystyny z racji 60 rocznicy urodzin

27.03. godz.  7.00  O łaskę zdrowia i nawrócenie do wiary i Kościoła dla Wiktora i Janusza

godz.  7 .00

godz. 18.00  + gr. Radosława Gęgniewicza

28.03. godz. 7.00 + gr. Radosława Gęgniewicza

godz. 7.00

godz. 18.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo  i potrzebne łaski dla Mieszka z racji 31 urodzin

29.03. godz.  7.00 +

godz.  7.00

godz. 17.30  Droga Krzyżowa dla dzieci

godz. 18.00 + gr. Radosława Gęgniewicza

godz. 18.30 Droga Krzyżowa dla dorosłych

30.03. godz.  7.00 +

godz.  7.00  +

godz. 18.00 + gr. Radosława Gęgniewicza (ostatnia)

Intencje Mszalne  18.03. –  23.03.2019 r.

18.03.  godz.  7.00 + Józefa Kąpińskiego z racji imienin

godz.  7.00  + Wojciecha Suleja

godz. 18.00  + gr. Radosława Gęgniewicza

19.03.  godz.  7.00 + gr. Radosława Gęgniewicza

godz.  7.00  + Józefa Wieteska

godz. 18.00 + Bogdana Leszczyńskiego

20.03. godz.  7.00 + Krystynę Augustyniak

godz.  7 .00

godz. 18.00  + gr. Radosława Gęgniewicza

21.03. godz. 7.00 + gr. Radosława Gęgniewicza

godz. 7.00  + Krystynę Augustyniak

godz. 18.00 + Małgorzatę Bartosik

22.03. godz.  7.00 +

godz.  7.00

godz. 17.30  Droga Krzyżowa dla dzieci

godz. 18.00 + gr. Radosława Gęgniewicza

godz. 18.30 Droga Krzyżowa dla dorosłych

23.03. godz.  7.00 + gr. Radosława Gęgniewicza

godz.  7.00  + Stanisława, Adelę Jabłońskich

godz. 18.00 + Marka, całą rodzinę Malinowskich, Janinę, Juliana

Sarnickich, Bronisławę, Karola Budzickich, Karolinę

Mariannę, Stefana Skabara, Ryszarda Sowę,

Katarzynę, Władysława Rzepka

II Niedziela Zwykła Wielkiego Postu – 17.03.2019 r.

godz.  8.00  O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski dla Zbigniewa (imieniny)

godz. 10.00   za parafian

Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski,  błogosławieństwo  Boże dla Józefa Roman z racji  80 rocznicy urodzin oraz imienin

O błogosławieństwo Boże dla rodziny Ogińskich

Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Bożej Opatrzności i Matki Bożej na dalsze lata życia dla Janusza z racji 65 rocznicy  urodzin, oraz dla całej rodziny

O łaskę zdrowia duszy i ciała oraz dary Ducha Świętego    w całym życiu dla Kacpra

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Antoniego z racji 8 urodzin

+ Wiesławę Ogińską w 7 rocznicę śmierci, Mariannę, Jana  Ogińskich

+ Eugeniusza Ostrowskiego w 5 rocznicę śmierci, Leokadię, Franciszka Ostrowskich

+ Wiesławę, Józefa, Krzysztofa Jankowskich, Helenę,  Józefa Dutkiewiczów, Bronisławę, Feliksa Jankowskich

+ Janinę, Kazimierza Wolańczyk, Jadwigę Wolańczyk – Haberman

+ Bogdana Leszczyńskiego z racji imienin

+ Józefę, Jana, Jerzego Kacprzyńskich

+ Wierę Recińską w 10 rocznicę śmierci, całą rodzinę Recińskich, Bogusława Bartczaka, całą rodzinę Bartczaków, Rozalię Sobczyk,  Lenę Pokropka

+ Krystynę Augustyniak

godz. 11.00  wypominki

godz. 11.30  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Patryka z racji 18 urodzin

Godz. 11.30 + Józefa Wieteska

godz. 13.00  + gr. Radosława Gęgniewicza

godz. 17.30  Gorzkie Żale z nauką pasyjną

godz. 18.00 Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne łask  i dary Ducha Świętego dla Bartłomieja i Jakuba z racji 18 urodzin